PDA

Bekijk Volledige Versie : Het belang van de bronnen naast de koran.24-12-02, 10:53
Sallaam 3aleikom, niet arabische sprekenden; ook vrede met jullie,

Hier zullen enkele van de velen voorbeelden volgen waaruit men kan opmaken dat het onmogelijk is om tot een volledige begrip te komen van de betekenis van de boodschap die achter de vele aya's in de Koran schuilt zonder de geschiedkundige context te kennen. Om te beginnen weten we allemaal dat het woord in de Koran van Allah/God swt afkomstig is, en dat de profeet Mohammed saws berust was met de taak deze zo secuur mogelijk over te brengen.

We nemen als eerste voorbeeld de 38ste aya uit de vers Al-Maidah wat gelijk staat aan de betekenis: De Tafel, die geopenbaard is na de Hidjrah.


[5.38]
En snijdt de dief en de dievegge de hand af, als straf voor wat zij misdeden, een voorbeeldige straf van Allah. Allah is Almachtig, Alwijs. http://www.orst.edu/groups/msa/quran/quran_d/5.html#38
-
En de dief en de dievegge, houwt hun de hand af ter vergelding voor wat zij gedaan hebben, als een afschrikwekkend voorbeeld van God. God is machtig en wijs. Vertaling Fred Leemhuis.

Wat we uit deze aya zonder contextuele geschiedkundige uitleg kunnen opvatten is dat wanneer iemand schuldig is aan een diefstal en geen berouw van zijn/haar daad toont (http://www.orst.edu/groups/msa/quran/quran_d/5.html#39), met recht een dief genoemd kan worden en er de hand van betreffende persoon zal moeten worden afgehakt dan wel afgesneden. Dit zou o.a. betekenen dat zelfs voor het stelen van een snoepje iemand de hand 'afgehakt' zou kunnen worden.

De profeet vzmh heeft ons het volgende hierover gezegt:

"Do not cut off the hand except for (someone who steals) a quarter of a dinar and what is beyond that."

Dus iedereen die iets steelt dat minder waard zou zijn dan een vierde van een dinar is gezien vanuit de religieuze definitie niet als dief te bestempelen waarbij zijn/haar hand afgehakt dient te worden. Dit betekent dus dat de waarde van het gestolene i.c.m. met de context waarin de aya staat, waaruit de betekenis komt dat wanneer iemand berouw toont er ook niet de hand afgehakt mag worden, in verband staat met de waarde ervan. Het is dan aan de geleerden om te bepalen welke waarde voor deze tijd van toepassing is.

---

Het is dus van groot belang om de geschiedkundige contexten goed te kennen alvorens je een uitspraak doet over de betekenis van een aya. Voor de leek is het ondoenelijk om dit op een verantwoorde manier te doen, simpelweg omdat hij/zij deze geschiedkundige contexten niet kent, laat staan de verbanden kan leggen. Daarom is het heel belangrijk om voor de juiste betekenissen te luisteren naar wat de gestudeerde ulama (geleerden/gelovigen) te vertellen hebben en van daaruit de betekenis van het gegevene kunnen ventileren. Dit wordt tevens ondersteund in de koran:

[4.115]
En hij, die zich tegen de boodschapper verzet nadat diens leiding hem duidelijk is geworden en die een andere weg dan die der gelovigen volgt, Wij zullen hem laten volgen wat hij wil en Wij zullen hem in de hel werpen. Dat is een kwade bestemming.

Grif dit op je netvlies, en wees getuige van hetgeen je nu leest.

en die een andere weg dan die der gelovigen volgt

Wie zou jij volgen als je dit leest? Naast dat je de profeet Mohammed saws volgt, wie volg je nog meer als moslim zijnde? Er wordt hier de moslim DUIDELIJK opgedragen dat deze een GROEP gelovigen dient te volgen.

Welke groep wordt hiermee bedoeld? Welke groep mensen zijn de beste mensen van de gehele mensheid, welke mensen bleven volharden in hun geloof bij de zwaarste martelingen? Dat waren de eerst mensen die toetraden tot islam. Dat waren de metgezellen (soehaba) van de profeet. Dat waren de mensen die de koran uit hun hoofden hadden geleerd, de goedkeuringen en de stilzwijgingen van de profeet hebben waargenomen, vastgelegt en overgebracht.

And he who follows a way other than the way of the believers,We will turn him to what He has chosen and land him in Hell - what en evil destination

Er staat NIET:
And whoever opposes the Messenger after guidance has been made clear to him, We will turn him to what He has chosen and land him in Hell - what en evil destination

Hier worden wij dus verplicht om naast de sunnah en de koran OOK de metgezellen van de profeet vzmh te volgen, simpelweg om misinterpretaties en onduidelijkheden zo miniem als mogelijk te houden.

Dan nu de nuancering van het volgen van de gelovigen:

Het voorbeeld van de profeet Mohammed saws is te verdelen in drie categorieen; 1.) speech 2.) stille goed/afkeuringen 3.) Adviezen.

Wie waren degenen die de speeches hebben verspreid? Zijn metgezellen. Wie waren degenen die zijn stille goed/afkeuringen hebben doorverteld? Zijn metgezellen. Wie waren degenen die zijn adviezen hebben verspreid? Zijn metgezellen.

Daarom is het voor ons, moslims, onmogelijk om alleen te vertrouwen op onze persoonlijke interpretaties bij het begrijpen van de Quraan. En daarom zullen zelfs de mensen die het Arabisch tot in de puntjes beheersen, laat staan zij die het niet beheersen, veel misinterpretaties begaan bij het negeren van de voorgaande aya.

---

Extra bewijsvoering, die het bovenstaande benadrukken:

- And my ummah will divide into seventy-three sects - all of them will be in the Hellfire, except one. They said: Which one is it, O messenger of Allaah? He said: It is the Jamaa'ah (lees: de volgers van de metgezelen)

- So stick to my Sunnah and the Sunnah of the rightly guided Khaleefahs after me

- O, gij die gelooft, als er u gezegd wordt: "Maakt plaats in vergaderingen, maakt dan plaats; Allah zal rijkelijk plaats voor u maken. En als er gezegd wordt "Staat op" staat dan op; Allah zal de gelovigen onder u en hen die kennis werd gegeven in rang verheffen. En Allah is goed op de hoogte van hetgeen gij doet.

Alhamdoellilah, genoeg voor nu. :) Ik vraag Allah swt mij te vergeven voor de gemaakte fouten.

Wa 3aleikom sallaam.