PDA

Bekijk Volledige Versie : Voorspellingen in de Koran (Exegese)?Basco
06-01-03, 23:19
BEWIJS?
Natuurwetenschappelijke Koranexegese

Exegese is het aan de hand van Koran passages kunnen bewijzen dat de Koran Goddelijk of -zo je wilt- bovennatuurlijk is. Dit kan omdat de koran, voltooid vlak na Muhammad's (pbun) dood al melding zou maken van dingen waarvan de mens op dat moment nog totaal geen weet zou hebben. Behalve onderdeel van mijn studie is dit ook iets wat me buitengewoon boeit, niet alleen met de Koran maar ook met de Bijbel. Hieronder mijn resultaten tot nu toe. Ik zou zeggen als je moslim bent sluit je hierbij aan.

Bij het zoeken en uiteindelijk selecteren van 2 natuurwetenschappelijke feiten, die door koran exegeten worden aangevoerd als bewijs voor de goddelijke oorsprong van de Koran, heb ik gebruik gemaakt van de website van ‘It is Truth’ (http://www.it-is-truth.org/ModernScience.shtml) . Het ene voorbeeld valt binnen de grenzen van de Geografie (http://www.it-is-truth.org/ModernScience-PGGO.htm#G) en mijn tweede wordt door de betrokken exegeten op de site onder Algemene Wetenschap (http://www.it-is-truth.org/ModernScience-EGC.htm#G) geplaatst.

Uit de Geografie gaat het om het verschijnsel van de kringloop of cyclus van water, maar misschien meer nog om het belang van grondwater voor waterbronnen en de overgang hiertussen. Boven o.a. de zeeën en oceanen verdampt water, waarna het hoger in de atmosfeer afkoelt en wolken vormt. Door de wind vinden deze wolken hun weg landinwaarts waar ze (vaak) stijgen, condenseren om vervolgens als regen op de aarde neer te slaan. Veel van dit water verzameld zich vervolgens via kreken en beekjes in meren en rivieren, om weer de zee in te vloeien. Een deel van de neerslag vindt echter ook door gaten en spleten in de grond zijn weg naar het grondwater, wat weer de leverancier is van bronwater en dus de oorzaak van het bestaan van bronnen überhaupt. Tot de 19e eeuw dacht men, zoals Aristoteles, dat water condenseerde in koele bergspelonken en grotten en aldaar onderaardse meren vormde, die op hun beurt de bronnen voeden.
De sura’s 39:21, 30:24 en 23:18 werden aangedragen als de Sura’s waarin hier al in de Koran melding van wordt gemaakt, lang voordat dit bij wetenschappers een bekend geografisch fenomeen was. Sura 39:21 luidt volgens mijn eigen Koran (Nederlandse vertaling door Fred Leemhuis en Uitgeverij het Wereldvenster, Houten. 4e druk 1990)
“Zie jij dan niet dat God water uit de hemel laat neerdalen en dan naar bronnen in de aarde laat gaan? Dan brengt Hij er landbouwgewassen van allerlei soorten mee voort. Dan verdorren zij en jij ziet ze geel en dan maakt Hij ze tot gruis. Daarin is een vermaning voor de verstandigen.”
Volgens de exegeten van ‘It is Truth’ wordt in de eerste zin al verteld dat regenwater dus in directe verbinding staat met bronwater, want regenwater wordt bronwater. Ook vers 24 van Sura 30 wordt als bewijs opgevoerd;
“…en dat Hij uit de hemel water laat neerdalen en dat Hij daarmee de aarde laat herleven nadat zij dood was.”
Vreemd, want deze Sura zegt helemaal niets over de directe overgang van regenwater in grondwater of het bestaan van grondwater. Het feit dat regenwater essentieel is voor de vruchtbaarheid van aarde is bij mijn weten al sinds de vroegste agrarische activiteiten van de mens bekend. Sura 23:18 luidt:
“En Wij hebben met mate water uit de hemel neer laten dalen en het in de aarde laten rusten –Wij zijn ook in staat het weg te nemen-” Hier zou volgens de uitleg waarschijnlijk het woord ‘in’ fundamenteel zijn. Hij, God, laat tenslotte water uit de hemel, regenwater dus, IN de aarde rusten.
Maar wie is er ouder, de Koran of Aristoteles? Aristoteles had tenslotte de theorie dat regenwater naar grondwater en dus bronwater condenseerde, wat in principe niet juist is, want regenwater voedt zonder condensatie het grondwater. Maar zowel de werkelijkheid als de foutieve hypothese van Aristoteles passen in twee van de drie aangevoerde Sura’s. De bewering dat de cyclus van water en de rol van grondwater al door de Koran uit de doeken is gedaan klopt dus niet, want Aristoteles had ver voor Muhammad’s geboorte al de theorie dat regenwater in grondwater overloopt en hij maakte zeker in die theorie de fout door aan te nemen dat tussen regen en grond water condensatie plaatsvindt, maar die fout wordt NIET door de Koran gecorrigeerd of aangestipt.

In 1880 werden vingerafdrukken een wetenschappelijk verantwoorde methode om mensen te identificeren. Francis Golt ontdekte toen dat er geen twee mensen bestaan die dezelfde vingerafdrukken hebben en dat een vingerafdruk dus individueel een volkomen unieke eigenschap is. Volgens ‘It is Truth’ maakte de Koran dit al lang voor 1880 duidelijk. Sura 75:3-4 zou hier op wijzen, want daarin staat; ”Rekent de mens erop dat Wij zijn beenderen niet bijeen zullen brengen? Zeker, Wij zijn in staat om zijn vingertoppen te vormen” Dit stukje exegese wordt in een context geplaatst, want ongelovigen beweren dat op de dag des oordeels God nooit in staat is de doden te identificeren en ze eventueel weer tot leven te wekken, aangezien hun beenderen dan tot stof vergaan zullen zijn. Volgens ‘mijn’ exegeten stelt de Koran dat God dit sowieso wel kan, maar dat hij aan vingertoppen al genoeg zou hebben, waarmee Hij ieder individu blijkbaar zou kunnen identificeren.
Volgens de vertaling van Leemhuis staat dat laatste er helemaal niet, want er wordt gesproken over het vormen van vingertoppen, niet over het herkennen van iemand aan zijn/haar vingerafdrukken en vormen zegt helemaal niets over het unieke identificatie aspect aan vingertoppen of vingerafdrukken. Maar de vertaling van ‘It Is Truth’ zelf luidt ietsje anders, namelijk:
“Does man think that We Cannot assemble his bones? Nay, We are able to put Together in perfect order The very tips of his fingers.”
To put in order, ordenen is iets compleet anders dan vormen. Sterker zelfs, het kunnen ordenen van iemands vingertoppen zou min of meer wčl wijzen op het unieke karakter van ieder mens’ zijn vingertoppen. Vandaar dat een derde vertaling soelaas moet bieden, namelijk die van Ahmadiyya (http://www.orst.edu/groups/msa/quran/quran_d/75.html) , waarin het cruciale 4e vers van Sura 75 wordt vertaald als; “Zeker; Wij hebben de macht hem te herstellen tot in zijn vingertoppen.” Hier bestaat er weer geen twijfel dat er niet wordt gesproken over identificatie aan de hand van vingertoppen. God is in staat beenderen bij elkaar te brengen en zo is hij ook in staat een mens te herstellen tot in zijn vingertoppen; een ietwat andere betekenis dan de exegeten beweren.

Na bestudering van deze twee voorbeelden kan ik dan ook niet anders concluderen dan dat in het geval van de watercyclus enerzijds en de vingertopidentificatie anderzijds, er geen enkele sprake van kan zijn dat er van deze Natuurwetenschappelijke feiten al melding wordt gemaakt in de Koran, ver voordat men in het westen of waar dan ook, dit wetenschappelijk bewees. Ik ontken daarmee nadrukkelijk niet de goddelijke origine van de Koran, maar wel het “bewijs” daarvan dat de exegeten van ‘It Is Truth’ met het bovenstaande dachten te leveren.

BASCO

anadyr
11-02-03, 20:40
hmm, tafsir is niet echt mijn ding... maar ik ga me er toch aan wagen :-)))

dat wat aristoteles denkt, dat dat ook algemeen geaccepteerd is overal over de wereld. in arabie rond 600 hadden ze geen vertalingen van aristoteles... griekse werken werden pas na 750 vertaald.

ik kan me niet voorstellen dat in de snikhete zandbak die saudi arabie is, dat ze daar de gedachte van aristoteles ook hadden bedacht. dat water zou condenseren in spelonken, maar dat ze eerder (logischerwijze) zouden denken dat bronwater vroeger regen was geweest...

en dan dat vingertoppen verhaal... het lijkt mij ook logischer dat "vingertoppen" erg goed met "beenderen" contrasteerd. heel erg fijne gevoelige gereedschapjes van het menselijk lichaam tegenover de grofste stevigste delen snap je...

"Allah kan niet alleen het grove werk doen (de beenderen bij elkaar brengen) maar hij kan zelfs de vingertoppen terug construeren"

in mijn visie heeft het vingerafdrukverhaal er nix mee te maken. en het bronwater verhaal ook niet, dus ik ben het met je eens.

ArabionAna
26-03-03, 10:16
Geplaatst door Basco
BEWIJS?
Natuurwetenschappelijke Koranexegese


Ik bedoel dit niet aanvallend, maar bent u van joodse afkomst, zo niet wat dan wel, waar gelooft u in ????

Afhankelijk van uw antwoord hierop zal ik reargeren op uw geplaatste bericht.

ibrahim...

jaja
27-03-03, 16:04
Geplaatst door anadyr
[B]hmm, tafsir is niet echt mijn ding... maar ik ga me er toch aan wagen :-)))

dat wat aristoteles denkt, dat dat ook algemeen geaccepteerd is overal over de wereld. in arabie rond 600 hadden ze geen vertalingen van aristoteles... griekse werken werden pas na 750 vertaald. Aristoteles werd al inde 5 en 6de eeuw vertaald in het Syrisch / Aramees, de taal van veel christenen in het MO. Deze christenen waren ook aanwezig op het arabisch schiereiland, tot in Yemen. Uit deze groep komen ook de monniken en asceten waarover in de koran specifiek gesproken wordt, dat ze met respect behandeld moeten worden. Binnen deze christelijke groepering werd als onderdeel van de theologie ook aandacht besteed aan griekse filosofie. Deze kennis was dus zeer wel wijd verspreid in het MO van de zesde eeuw en was ook voor arabieren die Syrisch-aramees spraken toegankelijk .. Veel arabieren, die met de handel te maken hadden, spraken deze taal, omdat het op dat moment "het engels" van het MO was. Hoe dan ook was de kennis wel aanwezig op het hele schiereiland voor wie zich er in wilde verdiepen.
Of Mohammed en zijn directe medewerkers Syrische teksten gelezen hebben? Is onbekend, hoewel vooral veel moslims benadrukken dat Mohammed alleen arabisch sprak. Het gedachtengoed was in ieder geval wel aanwezig mocht hij daar interesse in hebben gehad.