PDA

Bekijk Volledige Versie : Fouten in de Koran?adib
13-01-03, 13:58
In Ibn Warraq Why I am not a muslim (111-112) trof ik het volgende aan over grammaticale fouten in de tekst van de Koran (vert. Kramers):

- In al-Nisa (4); 162: Maar de stevig staanden in de kennis onder hen en de gelovigen geloven aan wat tot u is nedergezonden en wat vóór uw tijd is nedergezonden. En wie de salat verrichten en de zakat opbrengen en geloven aan God en de Laatste Dag aan diegenen zullen Wij ontzaglijk loon geven. horen de vet aangegeven Arabische woorden voor ‘de stevig staanden’, ‘wie (de salat) verrichten’, ‘wie (de zakat) opbrengen’ en ‘wie geloven’ in de nominativus te staan. Het woord voor ‘wie (de salat) verrichten’ staat echter in de accusativus.

- In al-Hugurat (49); 9: En indien twee groepen van de gelovigen elkander bestrijden sticht dan vrede tussen hen. (...) moet het woord voor ‘elkander bestrijden’ in de dualis staan (het onderwerp is immers ‘twee groepen’), maar het staat er in de pluralis.

- In Surat Taha (20); 63: Zij zeiden: Deze beiden zijn waarlijk tovenaars die beogen u uit uw land te verdrijven (...) moet het woord voor ‘deze beiden’ in de accusativus staan (hadhayne) omdat het volgt op een nadruks-partikel dat kennelijk met die naamval gaat. In plaats daarvan staat het woord in de nominativus (hadhane)
Pikant detail bij dit laatste geval is dat volgens de schrijver er een hadith bestaat waarin Uthman en Aisha beweren dat ze ook altijd ‘hadhayne’ lazen, maar die is door de muhaddithun verworpen omdat hij in strijd was met de tekst van de Koran.

Nu is mijn geloof niet geschokt. De Koran blijft voor mij ook wel het woord van Allah als mensen er tijdens de overlevering fouten in hebben gemaakt. Ibn Warraq zal met iets beters moeten komen.
Maar ik ben wel benieuwd naar wat meer traditionele moslims dan ik hierop zoal als antwoord hebben geformuleerd. Dat hebben ze vast ooit wel gedaan. Helaas is mijn kennis van het Arabisch niet toereikend om één en ander te beoordelen.
Ik heb dan ook vier vragen:
1. Klopt wat ibn Warraq beweert over het Arabisch (kloppen de woorden, kloppen de naamvallen en getallen?)
2. Maakt het nog verschil of je de qira’a van Asim, overgeleverd door Hafs (de Egyptische standaardeditie van 1924, overal ter wereld in gebruik) of die van Nafi, overgeleverd door Warsh (alleen in gebruik in Afrika, behalve in Egypte) gebruikt?
3. Wat geven moslims die geloven dat de Koran perfect is hierop zoal als commentaar?
4. Wie weet welke hadith wordt bedoeld over de lezing van 20; 63?

Dank!

Adib

GRABAKA
18-01-03, 17:46
Geplaatst door adib
In Ibn Warraq Why I am not a muslim (111-112) trof ik het volgende aan over grammaticale fouten in de tekst van de Koran (vert. Kramers):

- In al-Nisa (4); 162: Maar de stevig staanden in de kennis onder hen en de gelovigen geloven aan wat tot u is nedergezonden en wat vóór uw tijd is nedergezonden. En wie de salat verrichten en de zakat opbrengen en geloven aan God en de Laatste Dag aan diegenen zullen Wij ontzaglijk loon geven. horen de vet aangegeven Arabische woorden voor ‘de stevig staanden’, ‘wie (de salat) verrichten’, ‘wie (de zakat) opbrengen’ en ‘wie geloven’ in de nominativus te staan. Het woord voor ‘wie (de salat) verrichten’ staat echter in de accusativus.

- In al-Hugurat (49); 9: En indien twee groepen van de gelovigen elkander bestrijden sticht dan vrede tussen hen. (...) moet het woord voor ‘elkander bestrijden’ in de dualis staan (het onderwerp is immers ‘twee groepen’), maar het staat er in de pluralis.

- In Surat Taha (20); 63: Zij zeiden: Deze beiden zijn waarlijk tovenaars die beogen u uit uw land te verdrijven (...) moet het woord voor ‘deze beiden’ in de accusativus staan (hadhayne) omdat het volgt op een nadruks-partikel dat kennelijk met die naamval gaat. In plaats daarvan staat het woord in de nominativus (hadhane)
Pikant detail bij dit laatste geval is dat volgens de schrijver er een hadith bestaat waarin Uthman en Aisha beweren dat ze ook altijd ‘hadhayne’ lazen, maar die is door de muhaddithun verworpen omdat hij in strijd was met de tekst van de Koran.

Nu is mijn geloof niet geschokt. De Koran blijft voor mij ook wel het woord van Allah als mensen er tijdens de overlevering fouten in hebben gemaakt. Ibn Warraq zal met iets beters moeten komen.
Maar ik ben wel benieuwd naar wat meer traditionele moslims dan ik hierop zoal als antwoord hebben geformuleerd. Dat hebben ze vast ooit wel gedaan. Helaas is mijn kennis van het Arabisch niet toereikend om één en ander te beoordelen.
Ik heb dan ook vier vragen:
1. Klopt wat ibn Warraq beweert over het Arabisch (kloppen de woorden, kloppen de naamvallen en getallen?)
2. Maakt het nog verschil of je de qira’a van Asim, overgeleverd door Hafs (de Egyptische standaardeditie van 1924, overal ter wereld in gebruik) of die van Nafi, overgeleverd door Warsh (alleen in gebruik in Afrika, behalve in Egypte) gebruikt?
3. Wat geven moslims die geloven dat de Koran perfect is hierop zoal als commentaar?
4. Wie weet welke hadith wordt bedoeld over de lezing van 20; 63?

Dank!

Adib

Heb je tijd teveel? Hoe kom je op zulke vragen?Hoe kom je op die woorden? Verder: zou echt veel uitmaken? Bovendien de Heilige Koran is perfect in het Arabisch en de vertaling ervan is slechts beperkt, omdat de woorden vanuit het Arabisch niet letterlijk vertaald kunnen worden. En mocht je twijfelen of het wel perfect is, dan moet je je commentaar tot de schrijver c.q. bedenker richten: in dit geval Allah de Almachtige.

adib
20-01-03, 10:43
Geplaatst door GRABAKA
1. Heb je tijd teveel?
2. Hoe kom je op zulke vragen?
3. Hoe kom je op die woorden?
4. Verder: zou echt veel uitmaken?
5. Bovendien de Heilige Koran is perfect in het Arabisch en de vertaling ervan is slechts beperkt, omdat de woorden vanuit het Arabisch niet letterlijk vertaald kunnen worden.
6. En mocht je twijfelen of het wel perfect is, dan moet je je commentaar tot de schrijver c.q. bedenker richten: in dit geval Allah de Almachtige.
1. Nee, als ik tijd teveel had zou ik zelf goed Arabisch leren, zodat ik het hier niet hoefde te vragen.
2. Zie eerste zin van mijn eerste bijdrage.
3. Idem.
4. Nee (althans: mij niet, maar ik ben benieuwd of Ibn Warraq wel gelijk heeft en zo ja, hoe mensen voor wie het wél uitmaakt ermee om gaan)
5. Maar dat was nu juist de vraag: ís hij wel perfect? Bovendien gaat het hier niet om vertalen, maar om het Arabisch zélf.
6. Die geeft geen antwoord, jullie wél.

Adib

adib
28-01-03, 16:26
Geplaatst door TyskieDoh
Spelling zal wel kloppen, maar de inhoud, daar is evenveel van waar als hans en grietje...

haal het uit je hoofd, de wereld is hard, er bestaat geen allah/god/weetikveelwie. Godsdienst houdt de mensen zoet, laat je er niet door verleiden!
Als dit forum iets bewijst, dan is het wel dat godsdienst mensen NIET zoet houdt!

Adib

Edele Dienaar
28-01-03, 23:17
salam moslims,

laat me jullie vertellen dat ik ooit een lijst met tegenstrijdigheden in de koran heb aanschouwd..wolah da trekt op niks.

zelf de domste moslim zet ze zo voor schut.. :wink:

jullie kennen het verhaal van ibrahiem (vzmh) toen ie de maan, en zon voor God aanschouwde omdat ie op zoek was naar de waarheid (voor hij de openbaring ontving uiteraard)?

awel deze noemt dus een shirk-plegende profeet bv..lachwekkend toch

:haha:

adib
29-01-03, 12:24
Geplaatst door Edele Dienaar
zelf de domste moslim zet ze zo voor schut..
Eindelijk iemand die een antwoord weet, gééft-ie 't niet!
Ik ben zeer benieuwd!

Adib

Edele Dienaar
29-01-03, 17:28
salam,

natuurlijk is de koran perfect :confused:

waarom denk je dat Allah ons uitdaagt om het na te bootsen,
omdat het voor ons (mensen) onmogelijk is foutloos "te werken"
grammaticaal wonder, zelfs niet moslimgeleerden beweren het!

dat zyn argumenten van de koefar om ons te doen twijfelen..
en dat is niet alles wat ze beweren.."mohamed leed aan grootheidswaanzin en syfilis.." ga je hier ook nog over nadenken?

wy hebben het Boek van de laatste waarheid en zy zyn jaloers

adib
31-01-03, 11:26
Geplaatst door Edele Dienaar
salam,

natuurlijk is de koran perfect :confused:

waarom denk je dat Allah ons uitdaagt om het na te bootsen,
omdat het voor ons (mensen) onmogelijk is foutloos "te werken"
grammaticaal wonder, zelfs niet moslimgeleerden beweren het!

dat zyn argumenten van de koefar om ons te doen twijfelen..
en dat is niet alles wat ze beweren.."mohamed leed aan grootheidswaanzin en syfilis.." ga je hier ook nog over nadenken?

wy hebben het Boek van de laatste waarheid en zy zyn jaloers
Ondertussen heb ik nog steeds geen antwoord op mijn vragen.
Ik zou bijna gaan vermoeden dat Ibn Warraq inderdaad gelijk heeft...

Trouwens: een 'grammaticaal wonder': wat is dat?

Adib

elmustapha1
31-01-03, 16:45
Assalamou'aleikoum wa rahmatoulah wa barakatouh

En we zoeken onze toevlucht bij Hem tegen de vervloekte satan

:vlammen:

Hierbij wil ik reageren op Adib die meer aan "Adab" (gedrag) moet gaan doen!

Deze zinnen staan zeer zeker in de dualis: HADANI SAHARANI en etceteras! Het is onmogelijk om dit tegen te spreken. Als we de koran lezen in het arabisch wordt wel degelijk de juiste vorm gebruikt. Wel is het noodzakelijk het arabisch te beheersen.

Het is broeders en zusters nog nooit iemand gelukt maar een fout te vinden in de Koran. Niet wetenschapelijk, niet gramaticaal noch cijfermatig!

SOUBHANALAH! :)

Als de Koran neer zou dalen op een berg dan zou deze tot stof vergruisen!

SOUBHANALAH :) :lole:

Het reciteren van de Koran zorgt dat het lichaam zich onstpant en dat allen al door Allah te zeggen! (wetenschappelijk aangetoond)

SOUBHANALAH :lole:

Wij vragen U Allah om onze kennis te vergroten en ons de weg te wijzen!

WA ASALAMOU'ALEIKOUM :)

adib
03-02-03, 11:56
Geplaatst door elmustapha1
Hierbij wil ik reageren op Adib die meer aan "Adab" (gedrag) moet gaan doen!

Deze zinnen staan zeer zeker in de dualis: HADANI SAHARANI en etceteras! Het is onmogelijk om dit tegen te spreken. Als we de koran lezen in het arabisch wordt wel degelijk de juiste vorm gebruikt. Wel is het noodzakelijk het arabisch te beheersen.

Dank je wel! Dat was de informatie waar ik onder andere naar op zoek was.
Alleen: heb je het nu over 49;9 (de dualis) of over 20;63 (nom/acc)? De kortheid van je antwoord brengt me hier wat in verwarring.
En welke lezing heb je hiervoor geraadpleegd? Asim, overgeleverd door Hafs of Nafi, overgeleverd door Warsh? Dat zou ook nog iets uit kunnen maken.
Trouwens: ik heb gewoon een paar vragen gesteld. Ik zou niet weten waarom dat betiteld zou moeten worden met 'slecht gedrag' (dat is althans wat ik denk dat je zegt). Ik wil gewoon weten of die Ibn Warraq zijn research goed gedaan heeft of niet, en zo nee, hoe hij dan bij zijn citaten komt.

Adib