PDA

Bekijk Volledige Versie : Nieuw verhaal: KAABIEL EN HAABIEL..Immortal
25-01-03, 20:31
Asselaam walaykum wbrb... Heb een nieuw verhaal voor jullie.. ;)

KAABIEL EN HAABIEL


Allaahu Ta`ala schonk aan Adam (as) en Hawwa (as) vele kinderen. Een van zijn kinderen heette Kaabiel en een andere Haabiel. Kaabiel was een slecht persoon die niet erg gehoorzaam was aan Allaahu Ta`ala en zijn vader, de profeet Adam (as). Daarentegen was zijn broer Haabiel een goede moslim die zich wel aan Allaahu Ta`alas en Adam (as)'s bevelen hield. Deze twee broers kregen onderling onenigheid, die zich steeds zou herhalen onder de mensen na hen. Deze onenigheid eindigde met de moord van Haabiel door zijn broer Kaabiel. Met deze gebeurtenis is het gevecht tussen het goede en het kwade begonnen.
Iblis (satan) had destijds niet naar Allaahu Ta`ala geluisterd toen Allaahu Ta`ala hem bevolen had voor Adam (as) te buigen. Allaahu Ta`ala werd erg boos op hem en joeg hem uit het paradijs (djanna) en Allaahu Ta`ala verdoemde hem voor altijd. Eerst had Iblis Adam (as) en Hawwa (as) de verkeerde weg op gestuurd en nu probeerde hij het ook met de twee zonen van Adam (as). Iblis wilde niet alleen in de hellevuur (djahannam). Hij wilde ook vrienden meenemen. Hij was uit op wraak.

Wat hieronder staat komt niet in de Quraan en ook niet in de ahadieth voor. Er wordt verteld, dat Adam (as) en Hawwa (as) bij elke geboorte een tweeling, een jongen en een meisje, kregen. Omdat er geen andere mensen waren dan zij, trouwde de jongen uit de eerste geboorte met het meisje van de daarop volgende geboorte. Dat was het bevel van Allaahu Ta`ala aan Adam (as), de eerse mens en de eerste profeet. Toen deze echtparen kinderen kregen trouwden neven en nichten met elkaar.

Adam (as) en Hawwa (as) kregen hun eerste tweeling: een zoon, die Kaabiel heette en een dochter. Daarna hun tweede tweeling: een zoon, die Haabiel heette en een dochter. De tweeling zus van Kaabiel, die met Haabiel zou trouwen, was knapper dan de tweeling zus van Haabiel, die met Kaabiel zou trouwen. Toen Adam (as) de huwelijk tussen Haabiel en de tweeling zus van Kaabiel wilde voltrekken, kwam Kaabiel in opstand. Hij wilde niet met de lelijke tweeling zus van Haabiel trouwen maar met zijn eigen tweeling zus. Hij vond dat hij meer recht had om met zijn eigen tweeling zus te trouwen dan zijn jongere broer Haabiel. Volgens Kaabiel was het verbod dat je niet met je eigen tweeling zus mocht trouwen niet van Allaahu Ta`ala maar een idee van zijn vader. Daarop stelde Adam (as) voor dat ze een offer aan Allaahu Ta`ala moesten brengen en degene wiens offer geaccepteerd werd kreeg zijn zin.

Haabiel was een veeboer en Kaabiel een landbouwer. Elk van hen heeft een offer aan Allaahu Ta`ala gebracht. Haabiel heeft de mooiste van zijn rammen als offer gekozen en Kaabiel zijn slechtste oogst. Op het moment van de offer ceremonie kwam een vuurbol uit de hemel en vernietigde het offer van Kaabiel. Het offer van Haabiel bleef ongedeerd. Op dat moment begreep Kaabiel dat Allaahu Ta`ala het offer van zijn broer had geaccepteerd en niet die van hem.

In de Qur'an lezen we de gebeurtenis als volgt: (de namen van Haabiel en Kaabiel worden niet in de Qur'aan genoemd): Toen brachten Kaabiel en Haabiel een offer aan Allaahu Ta`ala. Alleen het offer van Haabiel werd door Allaahu Ta`ala goedgekeurd en die van Kaabiel niet. Kaabiel zei:" Ik sla jou dood". Haabiel zei:" Allaahu Ta`ala neemt het offer alleen van de godvrezenden aan. Ook al steek jij je handen uit om mij te doden, ik zal mijn hand niet naar jou uitsteken om jou te doden. Ik vrees Allaahu Ta`ala, de Rabbi'l `alamien: Rabb van al het geschapene. Ik wens dat jij mijn zondes en die van jou over je brengt en dat je tot de bewoners van de hel, djahannam, zult behoren. Dat is de vergelding voor de onrecht plegers".

In de Islaam moet je nooit proberen iemand opzettelijk te doden. Want het is een van de grootste zondes die je kunt begaan. Luister maar naar wat Rasoellullah zegt: "Als twee moslims elkaar met wapens te lijf gaan om elkaar te doden zullen beide in de hel komen. De vrienden van de Profeet , de ashaab, zeiden: "O Rasoellullaah, het is logisch dat de moordenaar in de hel komt, maar hoe is het dan met het gedoodde persoon. Rasoellullah antwoordde: "De gedode persoon was ook van plan zijn vriend te doden".

Zijn ego (jaloezie, hoogmoedigheid en ongehoorzaamheid aan Allaahu Ta`ala) zette Kaabiel ertoe aan zijn broer Haabiel te doden: En Kaabiel vermoordde Haabiel en hij behoorde tot de verliezers.

Wat heeft Kaabiel verloren?. Allereerst zijn broer, want deze viel nu dood voor hem neer. Na deze afschuwelijke daad kon hij natuurlijk niet meer terug naar zijn vader en moeder, dus hij verliest zijn familie. Vanaf nu weet hij niet hoe broederschap en liefde voor de mensen is. Hij is nu immers vrienden geworden met de sjaytaan. Hij zal altijd de pijn en het verdriet met zich meedragen voor wat hij misdaan heeft. Hij zal nooit rust en vrede in zichzelf voelen. Hij zal tot de Dag des Oordeels (Yawmu'l Qiyamah) aangeduid worden met moordenaar. Luister maar wat Rasoellullaah vertelde: "Als een zoon van Adam (as), een mens, ten onrechte vermoord wordt, dan gaat de zonde ervan ook naar de eerste zoon van Adam (as), Kaabiel. Want hij was de eerste die ermee begon".

Op de Yawmu'l Qiyamah zal het gedode persoon zijn recht opeisen bij de moordenaar. Allaahu Ta`ala neemt goede daden van de moordenaar en geeft het aan de gedode. Als de moordenaar geen goede daden heeft en de gedoodde persoon niet zijn recht heeft gekregen dan neemt Allaahu Ta`ala slechte daden van het gedoodde persoon en geeft het aan de moordenaar.

Kaabiel wist geen raad met het dode lichaam van Haabiel. Allaahu Ta`ala zond toen een raaf, die in de aarde scharrelde om Kaabiel te tonen hoe hij het lijk van zijn broer kon bedekken. Kaabiel zei:" Wee mij, ben ik niet in staat om zoals deze raaf te zijn en het lijk van mijn broer te bedekken. En zo kreeg hij spijt van wat hij had gedaan.

Kaabiel voelde zich nog lager dan een beest, een raaf. Hij had geen werkelijke berouw, tawba. Hij had gehoopt dat als hij zijn broer zou vermoorden, pas blij en tevreden zou zijn. Maar dat was niet het geval. Hij voelde nog steeds haat, nijd en jaloezie. Hij had zijn doel niet bereikt: Allaahu Ta`ala en zijn ouders hielden niet meer van hem. In tegendeel de sjaytaan hield nu van hem.

De eerste zonde werd gepleegd door Iblis en de eerst moord door Kaabiel. Deze twee zondes is het gevolg van hoogmoed en jaloezie. Allaahu Ta`ala vertelt ons met dit verhaal wat er gebeurt als mensen hoogmoedig, onrechtvaardig, gierig en jaloers zijn. Allaahu Ta`ala heeft Kaabiel, en de mensen zoals Kaabiel, hier op aarde en in het hiernamaals (yawmi'l akhirah) gestraft. En Allaahu Ta`ala heeft Haabiel, en de mensen zoals Haabiel, vergeven en beloond met het paradijs, djannah.

We zien dat als je naar de sjaytaan en je eigen ego (nafs) luistert zelfs je eigen broer kan doden. Hoewel Haabiel, de moslim broer, zijn best deed om zijn broer van slechte gedachten te brengen, overwon de sjaytaan en zijn ego.

Waar, wanneer en hoe de mensen ook zijn, ze lijken of op Kaabiel of op Haabiel. Als je aan iets slechts denkt dan kan het makkelijker tot iets slechts leiden. Daarom moet je proberen zoveel mogelijk goede dingen te denken, te zeggen en te doen.

Rasoellullaah heeft het volgende van zijn Rabb overgeleverd:

Allaahu Ta`ala heeft de goede en de slechte daden vastgesteld. Vervolgens heeft Hij de volgende uileg gegeven: Als iemand van plan is om een goede daad te verrichten, maar daar niet toe komt, dan telt deze bij Allaahu Ta`ala als een volledige goede daad.

Als iemand van plan is om een goede daad te doen en deze ook verricht, dan telt deze bij Allaahu Ta`ala als tien tot zevenhonderd of zelfs veel meer goede daad.

Als iemand van plan is om een slechte daad te verrichten, en deze niet uitvoert, dan telt deze bij Allaahu Ta`ala als een volledige goede daad.

En als iemand van plan is om een slechte daad te doen en deze ook verricht, dan telt deze bij Allaahu Ta`ala als een slechte daad.

Wa'l hamdulillaahi Rabbi'l `aalamien.

krimo84
21-02-03, 14:43
SALAAM !

iK VIND HET ECHT GOED VAN JE DAT JE HET OP HET FORUM HEBT GEZET. DAT VAN HAABIEL EN KAABIEL WIST IK NIET MAN . tHANKS VOOR HET ZETTEN ! tbarkAllah aleik !
greetz,

rannia A`dam
21-02-03, 15:43
:) bedankt voor deze islamitische les. Als je meer hebt van dat soort dingen wil je het me dan mail aub ALLAH MA3K. :wink:

bidi
25-02-03, 22:27
Onwijs bedankt voor dit verhaal, vond het zeer interessant. Had het verhaal een keer van m'n vader gehoord, maar niet zo uitgebreid. Vond het echt mooi.tbarkAllah a3liek oe Allahr7am Loualidien

ynnad pad
10-03-03, 21:19
Mooi verhaal. Je moet meer van dit soort verhalen hierop zetten. Vind het leuk om ze te lezen, leer er tenminste wat van. Thanks.

samira17
14-03-03, 10:45
bedankt voor de verhaal.