PDA

Bekijk Volledige Versie : De Koran als historisch verschijnselafri
16-02-03, 12:15
De Koran is neergezonden in een bepaalde tijd en op een bepaalde plaats, m.a.w. in een historische setting. Het lijkt dus op zijn minst zinvol die historische setting in ogenschouw te nemen, en zelfs de Koran zelf als historische verschijnsel.
Ik had verwacht op deze plek gedachtenvorming hierover tegen te komen, maar dat viel nogal tegen.

De Koran is geopenbaard aan een bepaalde persoon, in een bepaalde regio, en in een bepaalde periode.
Waarom zou God dat zo geregeld hebben? Wat betekent dat voor toen reeds overleden of elders wonende mensen en volken, die dus niet (meer) in de gelegenheid waren/zijn van de Koran kennis te nemen?

Dit soort vragen laat mij maar niet los. Vandaar dat ik juist op dit forum naar meningsvorming daarover zocht.
Wat niet is, kan komen.

Afri

afri
17-02-03, 18:33
Ed,

Jij bent er kennelijk al uit. Maar waarom denk je van anderen dat ze so wie so alles geloven naar het ze uitkomt? Dat doe je zelf toch ook niet, ik bedoel: jouw oordelen zijn toch ook niet puur opportunistisch! Waarom verdenk je anderen daar dan wl van? Niets menselijks is ons vreemd, toch...

Mij zijn ook geen gedocumenteerde gevallen bekend van mensen die met en been naar Lourdes gingen en er met twee weer terugkwamen. Tegenover de opwekking van Lazarus zou dat maar een koud kunstje moeten zijn. De vraag is dus: waarom gebeurden er vroeger wl spectaculaire wonderen, maar al een hele tijd niet meer. Althans volgens de joods-christelijke overlevering.

Met dit laatste raken we m.i. aan een fundamenteel verschil met de Koran. Dat is geen boek van historische overleveringen maar en doorlopende getuigenis, is mijn indruk. Ik ben geen kenner, maar mij zijn geen wonderverhalen uit de Koran bekend zoals uit de Bijbel. Bij een getuigenis door en persoon zijn duizenden jaren oude verhalen minder te verwachten. Ik ken het niet, maar het zou mij verbazen als het boek van Mormon wonderverhalen zou bevatten.

De wonderdoenerij die je in Torah en Nieuwe Testament tegenkomt vind ook ik te beschamend om als teken van Gods almacht opgevoerd te zien worden. Alsof God zich tot het niveau van een goochelaar zou verlagen! Precies daarom stel ik belang in het getuigenis van en enkele persoon over Gods openbaring. Maar niet zonder me een voorstelling te maken van historische setting daarvan.
k zou daar graag uitleg over vernemen maar jj bent daar kennelijk al uit.

Groet,
Afri