PDA

Bekijk Volledige Versie : Het Verhaal Van Al-qamahmo-gouda
27-02-03, 16:28
"Zal ik jullie, "vroeg de profeet(vzmh), "eens vertellen, wat de zwaarste van alle grote zonden is?" Dat is aan God deelgenoten toeschrijven en ongehoorzaam zijn aan de ouders."
Er leefde een jonge man in de tijd van de profeet, die AL-QAMAH heette.
Hij bracht veel tijd met aanbidding door, hij verihte de salaat, vastte en gaf sadaqa. Toen hij ernstig ziek werd, werd zijn vrouw wanhopig. Zij ging naar de profeet(vzmh)en zei:
"Mijn man is heel erg ziek en ik wil u over zijn toestand vertellen, o boodschapper van Allah."
De profeet(vzmh)riep drie van zijn betrouwbaarste metgezellen bij zich-
Bilaal, soehayb en 'ammar - en hij zei hen:
"Ga naar AL-QAMAH en laat hem de shahada reciteren."
Ze gingen naar hem toe en vonden hem in een zeer kritische toestand. Ze proebeerden om hem de shahada - "Laa ilaaha illa Allah" - te laten zeggen, maar de woorden wilden maar niet uit zijn mond komen. Zij zeiden dit tegen de profeet(vzmh)en die vroeg hen:
"leeft er nog n van zijn ouders?" Hem werd verteld dat zijn moeder nog leefde, maar heel oud was. De profeet stuurde iemand om te vragen of zij niet bij hem kon komen, maar als zij daartoe niet in staat was, zou hij wel naar haar toe gaan. Zij antwoorde onmiddelijk, en dit liet zien hoveel respect zij wel voor de profeet(vzmh)had:
"Wel allemachtig, ik ben degene die naar hem toe moet gaan." langzaam, met haar stok lopend, naderde zij de profeet(vzmh). Zij groette hem en hij gaf haar de vredesgroet terug en zei tegen haar:
"vertel mij de waarheid. Hoe is jou zoon AL-QAMAH?"
"boodschapper van God," zei ze, "hij verricht veel salaat, hij vast en geeft vel sadaqa."
"En hoe ben jij nu met hem?"
""Boodschapper van God, ik ben boos op hem."
"Waarom?"
"O boodschapper van God, hij vindt zijn vrouw belangrijker dan mij en is mij ongehoorzaam."
Toen zei de profeet: "De woede van AL-QAMAHs moeder heeft vast en zeker AL-QAMAHS tong tegen gehouden om de shahada uit te spreken." Toen vroeg hij Bilal om een grote bundel brandhout te halen.
"Boodschapper van God, wat ga je daar mee doen?" vroeg AL-QAMAHs moeder.
"Ik zal hem voor jou ogen in het vuur verbranden."
"O boodschapper van God! Mijn zoon! Mijn hart kan het niet verdragen als hij voor mijn ogen verbrand wordt."
"Moeder van AL-QAMAH! Gods (straf) is veel zwaarder en duurt veel langer.
Als je echt wilt, dat God hem vergeeft, dan moet je laten zien dat je tevreden over hem bent.

Bij degene in wiens hand mijn ziel is, AL-QAMAH zal niets goeds uit zijn gebed, zijn vasten en zijn sadaqah, krijgen als jij boos op hem blijft."
"O boodschapper van God. Ik roep God, de engelen en de Moslims, die hier aanwezig zijn, op als getuige, dat ik tevreden met mijn zoon AL-QAMAH ben."
Daarna kon AL-QAMAH zijn tong weer bewegen en hij herhaalde de woorden van de shahada - "ik getuig dat er geen God is dan Allah en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is." Die dag overl3ed hij. De profeet zelf verrichte het janaazah(begravenis)gebed en herinnerde de Moslims aan de zwaarste van de zonde om een moeder boos te maken en aan de beloning om haar tevreden en verheugd te maken.

MarociaanTje
14-03-03, 11:20
Barak Allahoe fiek,