PDA

Bekijk Volledige Versie : Voor mijn broeders en zusters in de islam!Samie
14-03-03, 10:48
La ilaha illa Allah (s.w.t.)! (Er is geen andere god dan Allah (s.w.t.)!)

Zoals wij weten zijn er op aarde veel aantrekkelijke zaken, zo moeten wij ook weten dat de Djehennem omringd is met mooie zaken.
Vergeten wij niet dat dit wereldse leven tijdelijk is? Weten wij niet dat het plotseling afgelopen kan zijn?
Het is nu dag, zullen wij de nacht wel halen? Wacht daar maar niet op, maar probeer zoveel mogelijk te streven naar de beloning van onze Heer der werelden!
Is het al nacht, weten wij dat wij de dag zullen halen? Wacht daar maar niet op, maar probeer zoveel mogelijk te streven naar de beloning van de Verhevene!
De gezonde mensen onder ons, zullen we altijd onze gezondheid even goed behouden? Allah s.w.t. mag het weten! Waarom zouden we moeten wachten met het goede doen, tot de ziekte ons onverwacht overrompeld? Maar lieve zusters, wacht daar nou niet op, maar streef naar de beloning van de Geweldige!
Lieve zusters: wij moeten onze tijd zo goed mogelijk benutten, voordat het te laat is. En voordat we met spijt overspoeld zullen worden.
Laten wij onze tijd met al het goede vullen.
Al is het maar gevuld met een lieve glimlach naar je zuster.
Al is het maar gevuld met een lief woord.
Al is het maar gevuld met het zeggen van salamoe aleikum aan je zuster.
Al reciteer je een versje uit de koran.
Al ben je alleen maar bezig met het gedenken van Allah s.w.t..
Al ben je bezig met het geven van een goede raad aan je zusters/ broeders. Al voorkom je het kwetsen van je zuster/ broeder.
Al en al hebben wij veel goede werken die wij kunnen verrichten. Alhamdoelilah! Allah s.w.t. heeft ons een groot voorbeeld gegeven: de profeet Mohammed v.z.m.!
Alhamdoelilah, kunnen wij naar al het goede streven door onze groot voorbeeld te volgen (de soenah)!
Laten we dan ook onze profeet v.z.m.h. volgen!

Oh, lieve zusters!
Wees geduldig bij al je beproevingen.
Word je ziek, wees geduldig en Allah s.w.t. dankbaar!
Word je arm, wees geduldig en Allah s.w.t. dankbaar!
Word je overrompeld door problemen, wees dan geduldig en dankbaar!
Gedenk Allah s.w.t., dan zal Hij s.w.t. jullie gedenken.
Wees Hem s.w.t. dankbaar en wees Hem niet ondankbaar!

Oh, lieve zusters!
Zoek hulp d.m.v. geduld en de shalât. Voorwaar, Allah s.w.t. is met de geduldigen!
Wij zullen zeker beproefd worden met iets van vrees en honger en vermindering van bezittingen en levens en vruchten. Maar Allah s.w.t. geeft verheugende tijdingen aan de geduldigen.

Wanneer je door een ramp wordt getroffen en je zegt:
Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râdji `Ô en (voorwaar, aan Allah behoren wij, en voorwaar, tot Hem zullen wij terugkeren.)
Je bent dan degene op wie zegeningen van onze Heer neerdaalt, en Barmhartigheid, en je bent degene die de rechte leiding ontvangt.

Tenslotte: du`a’s uit de koran:

Rabbanaa afrigh ‘alaynaa sabraw wathabit aqdaamanaa wansurnaa ‘alalqawmil kaafirien.
Onze Heer, verleen ons volharding, maak onze voeten standvastig en sta ons bij tegen het ongelovige volk. (2:250)

Rabbanaa afrigh ‘alaynaa sabraw watawaffanaa muslimien.
Onze Heer, verleen ons volharding en doe ons sterven als (mensen) die zich aan U) hebben overgegeven. (7:126)

Alhamdulillaahil ladhie hadaanaa lihaadhaa wamaa kunnaa linahtadiya laulaa an hadaanal –laah.
Alle lof zij Allah, Die ons hiertoe heeft geleid en wij zouden ons geen leiding hebben gevonden indien Allah geen leiding had geschonken. (7: 43)


Assalamoe aleikum wr Allahi wb,

Zusters Dar Al Imaan

M23
14-03-03, 11:49
Salaamoe alaikoem wa rahmatoellah wa barakatoehoe,

Voor deze aljoemoe3a almoebarakaa vervolledig ik met deze doe3ha't:


* "Wamâ lanâ allâ natawakkala 'alal-lâhi waqad hadânâ subulanâ walanasbiranna 'alâ mâ âdhaytumuuna wa'alal-lâhi falyatawakkalil mutawakkiluun."

"Waarom zouden wij op Allah niet ons vertrouwen stellen, terwijl Hij ons waarlijk onze weg heeft gewezen. En wij zullen zeker het leed dat jullie ons aandoen geduldig verdragen. Op Allah behoren de gelovigen hun vertrouwen te stellen." (Qor'aan Soerah Ibrâhîm 14 aya 12)


* "Rabbanak shif 'annal 'adhâba innâ mu'minuun."

"Onze Heer, neem de bestraffing van ons weg, voorwaaar wij zijn gelovigen." (Qor'aan Soera Ad-Doekhân 44 aya 12)


* "Wasbir wamâ sabruka illâ billâh. Walâ tahzan 'alayhim walâ taku fie dayqim mammâ yamkuruun. Innal-lâha ma'al-ladhienat taqau walladhiena hum muh'sinuun."

"Volhard geduldig. Uw geduld komt slechts met Allah's hulp. En treur niet over hen en wees niet benauwd over wat zij (aan listen) beramen. Waarlijk, Allah is met degenen die godvrezend zijn en met degenen die goed doen." (Qor'aan Soerah An-Nahl 16 ayât 127-128)* "Qul kafâ billâhi shahiedam baynie wabaynakum innahu kâna bi `ibâdihie gabieram basiera."

"Zeg:"Allah is voldoende als Getuige tussen mij en jullie, en voorwaar, Hij is Alwetend, Alziend over zijn dienaren." (Qor'aan Soerah Al-Isrâ' 17 aya 96)wa salaamoe alaikoem wa rahmatoellah wa barakatoehoe,

dienares van Allah swt (d_v_Allah) :)

kauthar
27-03-03, 19:28
Salam alaikom wr. wb. broeders en zusters,

AMIEN!!!!!

De steun van ALLAH swt.!

ALLAH swt. is onze steun en toeverlaat,een brede schouder wanneer het slecht met ons gaat.

Bij HEM zoeken wij toevlucht tegen het kwade,begaan we een zonde,smeken we om genade.

ALLAH swt. geeft ons rust en warmte die niemand ons kan geven,zonder ZIJN bestaan is er voor ons geen zin meer in dit leven.

Allah swt. wij danken U voor Uw leiding die ons sterk maakt tegen sjaitan's afdwaling,de leiding die ons sterk maakt tegen zijn verleiding!

Oh,ALLAh swt. leid ons op dit Pad tot de laatste Dag dan kunnen we U ontmoeten met een zorgeloze lach.............AMIEN!
Salam alaikom wa rahmatolah wa barakatoe,

Jullie zuster in de Islam!

M23
28-03-03, 11:26
UPPPP