PDA

Bekijk Volledige Versie : Vier getuigen bij ontucht.G-zus
07-04-03, 22:11
Hallo mensen, mijn eerste dag op maroc.nl.... Ik heb toch even een kort vraagje voor vandaag;

4:15 En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent.

Hoe kan men ooit aan vier getuigen komen bij een vrouw die “zich schuldig maakt aan ontucht”?

Ridouan
11-04-03, 19:39
Geplaatst door G-zus
Hallo mensen, mijn eerste dag op maroc.nl.... Ik heb toch even een kort vraagje voor vandaag;

4:15 En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent.

Hoe kan men ooit aan vier getuigen komen bij een vrouw die “zich schuldig maakt aan ontucht”?

Hieraan zie je dat het bedoeld is als stok achter de deur....Dat is bijna onmogelijk, behalve in geval van zwangerschap, bekenning etc.

Vanuit de sunna is uitgelegd dat de penetratie gezien moet zijn door 4 betrouwbare getuigen, al zijn het er maar drie en ze kunnen geen vierde vinden dan zitten ze fout.

Het geldt voor man en vrouw.

Ik hoop dat dit bevredigend is.

Vrede zij met u.

G-zus
13-04-03, 01:01
b]Hieraan zie je dat het bedoeld is als stok achter de deur....Dat is bijna onmogelijk, behalve in geval van zwangerschap, bekenning etc.

Vanuit de sunna is uitgelegd dat de penetratie gezien moet zijn door 4 betrouwbare getuigen, al zijn het er maar drie en ze kunnen geen vierde vinden dan zitten ze fout.

Het geldt voor man en vrouw.

Ik hoop dat dit bevredigend is.

Vrede zij met u. [/b]

Hallo.


Ik hoop dat dit bevredigend is.

Het is bevredigend in de zin van dat ik blij ben dat iemand reageert. Bedankt daarvoor dus. Het is nog niet echt bevredigend als ik eerlijk ben.
4 personen die zouden moeten beslissen over de dood van een vrouw vind ik nogal iets. Een aantal van de vragen die me binnenschieten; Deze vier getuigen, zouden die helemaal zonder zonde moeten zijn? Zo ja; wie (onder de mensen..) weet wanneer iemand zonder zonde is? Zo nee; wie is een zondaar om te oordelen over de zondes van iemand anders?
Kan er vanuit gegaan worden dat deze 4 getuigen altijd te goeder trouw zijn en handellen, waardoor het altijd zou lijden naar bewijs en gerechtigheid?

En hoe zit het met mannen die zich aan ontucht schuldig maken? En wanneer spreken we over zweepslagen zoals bij hoofdstuk 24 staat en wanneer van deze straf zoals bij 4:15?

Als je dit leest vanuit een humaan standpunt, hoe kijk je hier dan tegenaan?


Groet

Ridouan
13-04-03, 18:14
[QUOTE]Geplaatst door G-zus
b]Hieraan zie je dat het bedoeld is als stok achter de deur....Dat is bijna onmogelijk, behalve in geval van zwangerschap, bekenning etc.

Vanuit de sunna is uitgelegd dat de penetratie gezien moet zijn door 4 betrouwbare getuigen, al zijn het er maar drie en ze kunnen geen vierde vinden dan zitten ze fout.

Het geldt voor man en vrouw.

Ik hoop dat dit bevredigend is.

Vrede zij met u.

Hallo.

******
Hoi.

Het is bevredigend in de zin van dat ik blij ben dat iemand reageert. Bedankt daarvoor dus. Het is nog niet echt bevredigend als ik eerlijk ben.

********
Okee, jammer. Reageer ook aub even een topic wat je links liet liggen.
Bvd.
4 personen die zouden moeten beslissen over de dood van een vrouw vind ik nogal iets.

********
Het beslissen doet uiteindelijk de rechtbank in een shari3ah samenleving. De 4 getuigen zijn een ondeerdeel van de rechtspraak niet de totale rechtspraak. Daarbij horen gedaagden, rechtsters en getuigen.......Ik weet niet of je bewust doet maar ik zei eerder:

Vanuit de sunna is uitgelegd dat de penetratie gezien moet zijn door 4 betrouwbare getuigen, al zijn het er maar drie en ze kunnen geen vierde vinden dan zitten ze fout.

Het geldt voor man en vrouw.

Een aantal van de vragen die me binnenschieten; Deze vier getuigen, zouden die helemaal zonder zonde moeten zijn? Zo ja; wie (onder de mensen..) weet wanneer iemand zonder zonde is? Zo nee; wie is een zondaar om te oordelen over de zondes van iemand anders?

*******
De voorwaarden van gedrag en richtlijnen voor het leven staan in de koran en sunna. ten tweede is er het verschil tussen fouten en zonden. Zonden bestaan uit grote zonden en kleine zonden. Niemand is zondeloos, maar het gaat om welke soort en er zijn theologen en islamdeskundigen die dit kunnen en moeten vaststellen in een shari3ah samenleving....Als de persoon en diens zonden vaststaan kan men kijken of de persoon waarachtifg is.

I.t.t het Westen waar een huichelaar evenveel te zeggen heeft en de rechtspraak altijd geschied van 1 op 1...

Kan er vanuit gegaan worden dat deze 4 getuigen altijd te goeder trouw zijn en handellen, waardoor het altijd zou lijden naar bewijs en gerechtigheid?

**********
Wat is gerechtigheid ? Dat is een goede vraag. In mijn ogen God Zijn geboden volgen en dit in alle aspecten van het leven. Want God is Rechtvaardig. En als de personen kwalikatief en goed bevonden zijn, dan kan er in mijn ogen rechtspraak gedaan worden. En in sommige gevallen is er een of meerdere personen niet ter goeder trouw, vervalt de bewijslast......De penitratie waargenomen hebben is al een voorwaarde voor bewijslast...Dan moeten het er 4 zijn, deze moeten getoets worden en dan pas kan er overgegeaan worden tot rechtspraak....

En hoe zit het met mannen die zich aan ontucht schuldig maken?

*********
Heb je het eerste stuk gelezen ?Het geldt voor man en vrouw .

En wanneer spreken we over zweepslagen zoals bij hoofdstuk 24 staat en wanneer van deze straf zoals bij 4:15?

*******
Verschil tussen getrouwden en ongetrouwden......

Als je dit leest vanuit een humaan standpunt, hoe kijk je hier dan tegenaan?

Groet

*******
Ik vind het persoonlijk moeilijk om de straf uit te voeren...Net als andere zaken uit de shari3ah. Maar adt ben ik, daarom is een shari3ah samenleving eerste voorwaarde. Hierin kent iedereen zijn rol.

Maar ik vind dit wel een goede stok achter de deur.
Dit is een duidelijk signaal en preventief bedoeld. Dat de gemeenschap niet geinfecteerd word door moreel verval en verderf. Bijkomend is dat als de staat deze straf uitvoerd, men niet in bloedwraak en wetteloosheid vervalt.

Want stel dat 1 persoon zijn vrouw bezig ziet....Wat is de reactie dan ? En het gevolg ? Etc.

Wat zegt het de Bijbel over mannen die samen in bed gevonden worden ? Kun je een passage aangeven ? Ik had eens gelezen dat deze vermoord dienen te worden....

Groet

G-zus
14-04-03, 04:03
Hoi.

Okee, jammer. Reageer ook aub even een topic wat je links liet liggen.
Bvd.
Hallo, natuurlijk reageer ik daar nog op, zoals je misschien wel zag had ik er op 6-8 in 1 keer gereageerd, het was laat en die ander was nogal lang dus dacht ik, ik doe het later wel.


Het beslissen doet uiteindelijk de rechtbank in een shari3ah samenleving. De 4 getuigen zijn een ondeerdeel van de rechtspraak niet de totale rechtspraak. Daarbij horen gedaagden, rechtsters en getuigen.......Ik weet niet of je bewust doet maar ik zei eerder:

Vanuit de sunna is uitgelegd dat de penetratie gezien moet zijn door 4 betrouwbare getuigen, al zijn het er maar drie en ze kunnen geen vierde vinden dan zitten ze fout.

Het geldt voor man en vrouw.

De voorwaarden van gedrag en richtlijnen voor het leven staan in de koran en sunna. ten tweede is er het verschil tussen fouten en zonden. Zonden bestaan uit grote zonden en kleine zonden. Niemand is zondeloos, maar het gaat om welke soort en er zijn theologen en islamdeskundigen die dit kunnen en moeten vaststellen in een shari3ah samenleving....Als de persoon en diens zonden vaststaan kan men kijken of de persoon waarachtifg is.
Okee, zeg je nu eigenlijk dat de koran niet verklaard kan worden zonder de hadiths? Dan heb ik wel behoorlijk wat vragen over de authenticiteit en de claims van de hadiths. Er staan behoorlijk wat uitlatingen in de hadiths waar ik zeer grote vraagtekens bij zet. Omdat dit het koran forum is zal ik maar één simpel voorbeeldje geven.
Boechari, deel 1 660 leert; sta niet op uit het gebed voor de Imam, of God zal je gezicht in een apengezicht veranderen.

I.t.t het Westen waar een huichelaar evenveel te zeggen heeft en de rechtspraak altijd geschied van 1 op 1...
Wie beslist er over iemand of hij of zij een huichelaar is?


Wat is gerechtigheid ? Dat is een goede vraag. In mijn ogen God Zijn geboden volgen en dit in alle aspecten van het leven. Want God is Rechtvaardig. En als de personen kwalikatief en goed bevonden zijn, dan kan er in mijn ogen rechtspraak gedaan worden. En in sommige gevallen is er een of meerdere personen niet ter goeder trouw, vervalt de bewijslast......De penitratie waargenomen hebben is al een voorwaarde voor bewijslast...Dan moeten het er 4 zijn, deze moeten getoets worden en dan pas kan er overgegeaan worden tot rechtspraak....
Maar, hoe vaak zou het gebeuren dat er vier getuigen aanwezig zijn bij het uitvoeren van zo`n daad? Ik ben blij dat niet zomaar 4 kunnen roepen en dat het dan uitgevoerd zou worden.. maar de kans dat vier mensen zoiets zouden zien is naar mijn idee zo klein dat het een totaal verwaarloosbaar iets is. Denk jij dat dit vaak zou kunnen gebeuren?


Wat zegt het de Bijbel over mannen die samen in bed gevonden worden ? Kun je een passage aangeven ? Ik had eens gelezen dat deze vermoord dienen te worden....
Tsja, het O.T. heeft het over stenigen, dit geldt echter niet voor het christendom, daarom vind ik het ook zo raar dat dit (stenigen) weer ingevoerd zou zijn eeuwen na de komst van Jezus. (door de hadiths dus)

Het N.T.;

Rom. 7:6 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter.

Joh. 8:2-11:
En ‘s morgens vroeg was Hij weer aanwezig in de tempel, en al het volk kwam tot Hem en Hij zette Zich neer en leerde hen. En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: “Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons bevolken zulken te stenigen; U dan, wat zegt U?” En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen.
Maar Jezus bukte neer en schreef met de vinger op de grond. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tot hen: “Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij neer en schreef op de grond.
En Jezus richtte Zich op en zie tot haar: “Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld?” En zij zei: “Niemand, Heer. En Jezus zei: “Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!”
Maar als we dan kijken naar de hadiths, dan zien we bijv;

Aboe Dawoed, #4428:
"Boeraida zei: "Een vrouw van Ghamid kwam naar de Profeet en zei: “Ik heb overspel gepleegd”, Hij zei: “Ga terug”. Ze keerde terug en op de volgende dag kwam zij weer bij hem, en zei: “Waarschijnlijk wilt u mij terugsturen zoals u deed met Maiz b. Malik. Ik zweer bij Allah, ik ben zwanger.” Hij zei tot haar: “Ga terug”. Ze keerde toen terug en kwam tot hem de volgende dag. Hij zei tot haar: “Ga terug totdat je het kind gebaard hebt.” Ze keerde toen terug. Toen zij het kind gebaard had bracht ze het kind tot hem, en zei: “Hier is hij! Ik heb het kind gebaard.” Hij zei: “Ga terug, en zoog hem totdat u hem gespeend heeft.” Toen zij hem gespeend had, bracht zij hem naar hem met iets in zijn hand dat hij aan het eten was. De jongen werd aan één van de moslims gegeven en hij (de profeet) beval ten aanzien van haar. Dus een kuil werd voor haar gegraven, en hij gaf orders over haar en zij werd ter dood gestenigd. Khalid was één van degenen die stenen naar haar wierp. Hij gooide een steen naar haar. Toen een bloeddruppel op zijn wang viel, misbruikte hij haar. De profeet zei tot hem: “Beheers u, Khalid. Bij Hem in Wiens hand mijn ziel is heeft zij dusdanig berouw getoond dat als iemand die onjuist een extra beproeving doet en zich in overeenkomstige mate daarvan moet bekeren, hij vergeven zou worden”. Toen gaf hij orders over haar, bad voor haar en ze werd begraven.””


Ik vind het persoonlijk moeilijk om de straf uit te voeren...Net als andere zaken uit de shari3ah. Maar adt ben ik, daarom is een shari3ah samenleving eerste voorwaarde. Hierin kent iedereen zijn rol.

Maar ik vind dit wel een goede stok achter de deur.
Dit is een duidelijk signaal en preventief bedoeld. Dat de gemeenschap niet geinfecteerd word door moreel verval en verderf. Bijkomend is dat als de staat deze straf uitvoerd, men niet in bloedwraak en wetteloosheid vervalt.

Want stel dat 1 persoon zijn vrouw bezig ziet....Wat is de reactie dan ? En het gevolg ? Etc.

Is dit niet net zo`n goede stok achter de deur als weten dat je een pistool op je hoofd krijgt “als..”?... En stel inderdaad dat 1 persoon zijn vrouw bezig ziet, wat dan? Wat wordt er dan van toepassing? Ik ben blij dat je het moeilijk zou vinden om een dergelijke straf uit te voeren, betekend dat dit misschien in jouw ogen tijdsgebonden regels zijn?

Groet.

Ridouan
14-04-03, 18:30
quote:
Hoi.

Okee, jammer. Reageer ook aub even een topic wat je links liet liggen.
Bvd.

Hallo, natuurlijk reageer ik daar nog op, zoals je misschien wel zag had ik er op 6-8 in 1 keer gereageerd, het was laat en die ander was nogal lang dus dacht ik, ik doe het later wel.

Ridouan....ja okee.....Daar vervalste je de boel.....

quote:
Het beslissen doet uiteindelijk de rechtbank in een shari3ah samenleving. De 4 getuigen zijn een ondeerdeel van de rechtspraak niet de totale rechtspraak. Daarbij horen gedaagden, rechtsters en getuigen.......Ik weet niet of je bewust doet maar ik zei eerder:

Vanuit de sunna is uitgelegd dat de penetratie gezien moet zijn door 4 betrouwbare getuigen, al zijn het er maar drie en ze kunnen geen vierde vinden dan zitten ze fout.

Het geldt voor man en vrouw.

De voorwaarden van gedrag en richtlijnen voor het leven staan in de koran en sunna. ten tweede is er het verschil tussen fouten en zonden. Zonden bestaan uit grote zonden en kleine zonden. Niemand is zondeloos, maar het gaat om welke soort en er zijn theologen en islamdeskundigen die dit kunnen en moeten vaststellen in een shari3ah samenleving....Als de persoon en diens zonden vaststaan kan men kijken of de persoon waarachtifg is.

Okee, zeg je nu eigenlijk dat de koran niet verklaard kan worden zonder de hadiths? Dan heb ik wel behoorlijk wat vragen over de authenticiteit en de claims van de hadiths. Er staan behoorlijk wat uitlatingen in de hadiths waar ik zeer grote vraagtekens bij zet. Omdat dit het koran forum is zal ik maar één simpel voorbeeldje geven.
Boechari, deel 1 660 leert; sta niet op uit het gebed voor de Imam, of God zal je gezicht in een apengezicht veranderen.

Ridouan: Het ging over Vier getuigen bij ontucht. Ik word hier moe van....Blijf bij het onderwerp....Maar ik zal weer aantonen dat je boel belazerd...

quote:
I.t.t het Westen waar een huichelaar evenveel te zeggen heeft en de rechtspraak altijd geschied van 1 op 1...

Wie beslist er over iemand of hij of zij een huichelaar is?

Ridouan: Word er hier gekeken of de getuigen betrouwbaar zijn ? Komen er niet vaak veroordelingen voor die niet mochten ? Etc. Huichelaar of betrouwbaar zijn word in de islam vooraf bepaald voor men gaat getuigen, terwijl hier een zwendelaar als gewone getuigen geldt.....


quote:
Wat is gerechtigheid ? Dat is een goede vraag. In mijn ogen God Zijn geboden volgen en dit in alle aspecten van het leven. Want God is Rechtvaardig. En als de personen kwalikatief en goed bevonden zijn, dan kan er in mijn ogen rechtspraak gedaan worden. En in sommige gevallen is er een of meerdere personen niet ter goeder trouw, vervalt de bewijslast......De penitratie waargenomen hebben is al een voorwaarde voor bewijslast...Dan moeten het er 4 zijn, deze moeten getoets worden en dan pas kan er overgegeaan worden tot rechtspraak....

Maar, hoe vaak zou het gebeuren dat er vier getuigen aanwezig zijn bij het uitvoeren van zo`n daad? Ik ben blij dat niet zomaar 4 kunnen roepen en dat het dan uitgevoerd zou worden.. maar de kans dat vier mensen zoiets zouden zien is naar mijn idee zo klein dat het een totaal verwaarloosbaar iets is. Denk jij dat dit vaak zou kunnen gebeuren?

Ridouan: weinig daarom zei ik...

Maar ik vind dit wel een goede stok achter de deur.Dit is een duidelijk signaal en preventief bedoeld. Dat de gemeenschap niet geinfecteerd word door moreel verval en verderf. Bijkomend is dat als de staat deze straf uitvoerd, men niet in bloedwraak en wetteloosheid vervalt.

quote:
Wat zegt het de Bijbel over mannen die samen in bed gevonden worden ? Kun je een passage aangeven ? Ik had eens gelezen dat deze vermoord dienen te worden....

Tsja, het O.T. heeft het over stenigen, dit geldt echter niet voor het christendom, daarom vind ik het ook zo raar dat dit (stenigen) weer ingevoerd zou zijn eeuwen na de komst van Jezus. (door de hadiths dus)

Ridouan: O mooi.....Ik vroeg over man en man in bed. niet over overspel.....Jij zegt weer ingevoerd...Ik zeg wie heeft de wetten uit het Oude Testament afgeschaft ? Jezus niet....Hij is niet gekomen om de wet te veranderen....De veranderingen komen door Paulus niet Jezus zelf...Dat is onlogisch...

Kun je verzen geven ? Over man en man in bed en steniging en de afschaffing ?

Het N.T.;

Rom. 7:6 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter.

Joh. 8:2-11:
En ‘s morgens vroeg was Hij weer aanwezig in de tempel, en al het volk kwam tot Hem en Hij zette Zich neer en leerde hen. En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: “Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons bevolken zulken te stenigen; U dan, wat zegt U?” En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen.
Maar Jezus bukte neer en schreef met de vinger op de grond. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tot hen: “Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij neer en schreef op de grond.
En Jezus richtte Zich op en zie tot haar: “Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld?” En zij zei: “Niemand, Heer. En Jezus zei: “Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!”
Maar als we dan kijken naar de hadiths, dan zien we bijv;

Ridouan:

Wat staat er nog meer als we kijken naar de BIJBEL....:

Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil. For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach [them], the same shall be called great in the kingdom of heaven. Mat 5 : 17 t/m 19

Vertaling:

17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.
18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.
19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen

Kliknkt al heel anders..........

Aboe Dawoed, #4428:
"Boeraida zei: "Een vrouw van Ghamid kwam naar de Profeet en zei: “Ik heb overspel gepleegd”, Hij zei: “Ga terug”. Ze keerde terug en op de volgende dag kwam zij weer bij hem, en zei: “Waarschijnlijk wilt u mij terugsturen zoals u deed met Maiz b. Malik. Ik zweer bij Allah, ik ben zwanger.” Hij zei tot haar: “Ga terug”. Ze keerde toen terug en kwam tot hem de volgende dag. Hij zei tot haar: “Ga terug totdat je het kind gebaard hebt.” Ze keerde toen terug. Toen zij het kind gebaard had bracht ze het kind tot hem, en zei: “Hier is hij! Ik heb het kind gebaard.” Hij zei: “Ga terug, en zoog hem totdat u hem gespeend heeft.” Toen zij hem gespeend had, bracht zij hem naar hem met iets in zijn hand dat hij aan het eten was. De jongen werd aan één van de moslims gegeven en hij (de profeet) beval ten aanzien van haar. Dus een kuil werd voor haar gegraven, en hij gaf orders over haar en zij werd ter dood gestenigd. Khalid was één van degenen die stenen naar haar wierp. Hij gooide een steen naar haar. Toen een bloeddruppel op zijn wang viel, misbruikte hij haar. De profeet zei tot hem: “Beheers u, Khalid. Bij Hem in Wiens hand mijn ziel is heeft zij dusdanig berouw getoond dat als iemand die onjuist een extra beproeving doet en zich in overeenkomstige mate daarvan moet bekeren, hij vergeven zou worden”. Toen gaf hij orders over haar, bad voor haar en ze werd begraven.””


Ridouan: Allereerst is de hadieth authentiek ? Wat is het verschil met Jezus ? De Profeet vrede zij met hem stuurde haar meerdere malen terug...Zij wilde berouw tonen....En daarom werd ze bestraft. Jezus wilde in jouw vers de vrouw ook niet straffen EN ZIJ WILDE NIET BESTRAFT WORDEN......

quote:
Ik vind het persoonlijk moeilijk om de straf uit te voeren...Net als andere zaken uit de shari3ah. Maar adt ben ik, daarom is een shari3ah samenleving eerste voorwaarde. Hierin kent iedereen zijn rol.

Maar ik vind dit wel een goede stok achter de deur.
Dit is een duidelijk signaal en preventief bedoeld. Dat de gemeenschap niet geinfecteerd word door moreel verval en verderf. Bijkomend is dat als de staat deze straf uitvoerd, men niet in bloedwraak en wetteloosheid vervalt. Want stel dat 1 persoon zijn vrouw bezig ziet....Wat is de reactie dan ? En het gevolg ? Etc.


Is dit niet net zo`n goede stok achter de deur als weten dat je een pistool op je hoofd krijgt “als..”?... En stel inderdaad dat 1 persoon zijn vrouw bezig ziet, wat dan? Wat wordt er dan van toepassing? Ik ben blij dat je het moeilijk zou vinden om een dergelijke straf uit te voeren, betekend dat dit misschien in jouw ogen tijdsgebonden regels zijn?

Groet.

Ridouan: Nee, dit is geldig tot de Dag des Oordeels...De staat is rechter en beul dat is al een voordeel....En als 1 persoon het ziet is er een probleem, dan is het zijn woord tegen het hare.....En wat vind jij als rechtgeaard christen van seks voor het huwelijk, de maatschappij waarin we leven etc...

G-zus
14-04-03, 21:29
Ridouan....ja okee.....Daar vervalste je de boel.....

Dat is nogal een beschuldiging die je uit. Wat heb ik vervalst dan, en hoe kom je hierbij?


Ridouan: Het ging over Vier getuigen bij ontucht. Ik word hier moe van....Blijf bij het onderwerp....Maar ik zal weer aantonen dat je boel belazerd...

Ehm, jij begint over de sunna, niet ik. Dan kan je automatisch een vervolg vraag daarop verwachten. Je gaat zelf toch ook in mijn topics over andere onderwerpen praten, dus vanwaar dit verwijt?


Ridouan: Word er hier gekeken of de getuigen betrouwbaar zijn ? Komen er niet vaak veroordelingen voor die niet mochten ? Etc. Huichelaar of betrouwbaar zijn word in de islam vooraf bepaald voor men gaat getuigen, terwijl hier een zwendelaar als gewone getuigen geldt.....

Door wie wordt dit bepaald? Wie kan hier anders over oordelen dan Allah? En hoe gaat dat in zijn werk, dat bepalen wie betrouwbaar en wie een huichelaar is?


Maar, hoe vaak zou het gebeuren dat er vier getuigen aanwezig zijn bij het uitvoeren van zo`n daad? Ik ben blij dat niet zomaar 4 kunnen roepen en dat het dan uitgevoerd zou worden.. maar de kans dat vier mensen zoiets zouden zien is naar mijn idee zo klein dat het een totaal verwaarloosbaar iets is. Denk jij dat dit vaak zou kunnen gebeuren?

Ridouan: weinig daarom zei ik...

Ben je het ook met mij eens dat dit zo weinig gebeurt dat men zijn vraagtekens kan zetten bij het nut ervan in een boek als de koran?


Ridouan: O mooi.....Ik vroeg over man en man in bed. niet over overspel.....Jij zegt weer ingevoerd...Ik zeg wie heeft de wetten uit het Oude Testament afgeschaft ? Jezus niet....Hij is niet gekomen om de wet te veranderen....De veranderingen komen door Paulus niet Jezus zelf...Dat is onlogisch...

Kun je verzen geven ? Over man en man in bed en steniging en de afschaffing ?

Wat staat er nog meer als we kijken naar de BIJBEL....:

Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil. For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach [them], the same shall be called great in the kingdom of heaven. Mat 5 : 17 t/m 19

Vertaling:

17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.
18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.
19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen

Even voor de duidelijkheid, de Engelstalige Bijbel is ook een vertaling.
Over de afschaffing van de wet welk betrekking zou moeten hebben op de bestraffingen van homofielie, had je bij de vorige post al kunnen lezen dat er bij Rom 7:6 staat;

Romeinen 7:6 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter.

Romeinen 6:14-15: "Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!."

Mattheüs 11:13 Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd.

Galaten 3:17-25 En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na vierhonderd en dertig jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis te niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand des Middelaars. En de Middelaar is niet Middelaar van een, maar God is een. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre; want indien er een wet gegeven ware, die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden.
Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester.

Lukas 16:16 De wet en de profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het Koninkrijk Gods verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelve.

“””In Hebreeën wordt Jeremia 31:31-34 aangehaald als bewijs dat het Oude Verbond niet meer als wet geldt: "Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener dienst verkregen, als Hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust. Want indien dat eerste onberispelijk ware geweest, zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede. Want Hij berispt hen, als Hij zegt: "Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuwe verbond tot stand zal brengen, niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen maakte ten dage, dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Here. Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken. Als Hij spreekt van een nieuwe (verbond), heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning" (Hebreeën 8:6-13).

Jezus kwam niet om de wet en de profeten te ontbinden, maar om de voorspellingen van de wet en de profeten te vervullen. Wie eerbied voor de wet van Mozes had, zou ook Jezus aannemen en christen worden. Maar de huichelaars die de wet niet eerbiedigden, zouden ook Christus niet aanvaarden (Zie Johannes 1:45; 5:45,46).

Heden ten dage ondersteunt men vele onchristelijke praktijken en leerstellingen door teksten uit het Oude Verbond: het oprichten van centrale kerkorganisaties; het onderhouden van een aparte priesterklasse; het gebruik van kaarsen, wierook en muziekinstrumenten bij de eredienst; het vieren van de sabbat en het opleggen van een plicht om een tiende te geven, om maar enkele voorbeelden te noemen. Geen één van bovenvermelde zaken wordt in het Nieuwe Testament aangetroffen. Maar mensen die zoiets graag willen doen of aan anderen willen opleggen, grijpen op willekeurige wijze naar teksten in het Oude Testament om hun ideeën te staven. Ik zeg 'op willekeurige wijze' want om consequent te zijn, zouden zij alles moeten doen wat in het Oude Testament staat, maar dat willen ze natuurlijk niet.

Sommigen beweren dat de tien geboden, die in het Oude Testament staan, nog als wet voor gelovigen gelden, al is het overige vervallen. Hun argument klinkt: "Wat? Mogen wij dan moorden en stelen en overspel plegen?". Velen worden door dit oppervlakkig argument bedrogen, maar het is geen logisch argument.

De tien geboden mogen gerust vervallen zijn, want in de leer van Christus worden ze ver overtroffen. Lees maar de Bergrede waarin Jezus nog veel meer van ons vraagt dan de tien geboden: "Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan" (Matteüs 5:20). “””


Nee, dit is geldig tot de Dag des Oordeels...De staat is rechter en beul dat is al een voordeel....En als 1 persoon het ziet is er een probleem, dan is het zijn woord tegen het hare.....En wat vind jij als rechtgeaard christen van seks voor het huwelijk, de maatschappij waarin we leven etc...

Waarom verwijt je iemand iets wat je zelf ook doet?


Ridouan: Het ging over Vier getuigen bij ontucht. Ik word hier moe van....Blijf bij het onderwerp....Maar ik zal weer aantonen dat je boel belazerd...


En hoezo WEER aantonen dat ik de boel belazer, ik heb niets belazerd ik discussieer gewoon, en je hebt mij vrij weinig van mijn standpunt doen veranderen als ik eerlijk ben. Laat staan dat je mij iets in deze trant aangetoont hebt.

Ciao.

Ridouan
19-04-03, 16:35
quote:
Ridouan....ja okee.....Daar vervalste je de boel.....

Dat is nogal een beschuldiging die je uit. Wat heb ik vervalst dan, en hoe kom je hierbij?

Ridouan: grote stukken wegknippen uit de teksten uit de Koran om zo zaken te benadruken en tevens uit te sluiten. Daarbij schreef je je vertlaing toe aan de N.M.O terwijl deze niet de door jou opgegeven vertaling hanteerde.......Kijk maar over op het topic over scheppen...

quote:
Ridouan: Het ging over Vier getuigen bij ontucht. Ik word hier moe van....Blijf bij het onderwerp....Maar ik zal weer aantonen dat je boel belazerd...

Ehm, jij begint over de sunna, niet ik. Dan kan je automatisch een vervolg vraag daarop verwachten. Je gaat zelf toch ook in mijn topics over andere onderwerpen praten, dus vanwaar dit verwijt?

Ridouan: Dit was jouw vraag:Boechari, deel 1 660 leert; sta niet op uit het gebed voor de Imam, of God zal je gezicht in een apengezicht veranderen. Mijn vragen zijn, is dit de letterlijke text ? Ken je de uitleg, wat is jouw bron en referentie en WAT HEEFT DIT IN NU TE MAKEN MET OVERSPEL WAAR GENOMEN DOOR GETUIGEN ? Kijk hoe het topic heet....mijn vragen zijn van belang voor de discussie....

quote:
Ridouan: Word er hier gekeken of de getuigen betrouwbaar zijn ? Komen er niet vaak veroordelingen voor die niet mochten ? Etc. Huichelaar of betrouwbaar zijn word in de islam vooraf bepaald voor men gaat getuigen, terwijl hier een zwendelaar als gewone getuigen geldt.....

Door wie wordt dit bepaald? Wie kan hier anders over oordelen dan Allah? En hoe gaat dat in zijn werk, dat bepalen wie betrouwbaar en wie een huichelaar is?

Ridouan: Ik zei eerder:

De voorwaarden van gedrag en richtlijnen voor het leven staan in de koran en sunna. ten tweede is er het verschil tussen fouten en zonden. Zonden bestaan uit grote zonden en kleine zonden. Niemand is zondeloos, maar het gaat om welke soort en er zijn theologen en islamdeskundigen die dit kunnen en moeten vaststellen in een shari3ah samenleving....Als de persoon en diens zonden vaststaan kan men kijken of de persoon waarachtifg is.

Het klopt dat Allah de enige is die uiteindelijk kan bepalen of een persson naar de Hemel of Hel gaat. Maar Allah noemt in de Koran wel zaken op die zonden zijn en daden die daartoe leiden en ook in de sunna. Ook tekenen van zondaars, huichelaars etc. Dus men bepaald n.a.v de maatstaven van Allah die Hij ons heft geopenbaard of iemand betrouwbaar is.....

quote:
Maar, hoe vaak zou het gebeuren dat er vier getuigen aanwezig zijn bij het uitvoeren van zo`n daad? Ik ben blij dat niet zomaar 4 kunnen roepen en dat het dan uitgevoerd zou worden.. maar de kans dat vier mensen zoiets zouden zien is naar mijn idee zo klein dat het een totaal verwaarloosbaar iets is. Denk jij dat dit vaak zou kunnen gebeuren?


Ridouan: weinig daarom zei ik...

Ben je het ook met mij eens dat dit zo weinig gebeurt dat men zijn vraagtekens kan zetten bij het nut ervan in een boek als de koran?

Ridouan: Als je qoute kun je alles qouten aub ? Dan heb je gelijk je antwoord. Dit zei ik:

Ridouan: weinig daarom zei ik...

Maar ik vind dit wel een goede stok achter de deur.Dit is een duidelijk signaal en preventief bedoeld. Dat de gemeenschap niet geinfecteerd word door moreel verval en verderf. Bijkomend is dat als de staat deze straf uitvoerd, men niet in bloedwraak en wetteloosheid vervalt

Dus duidelijk is er EEN GROOT BELANG van deze text, vooral als een samenleving op de Koran en de sunna gebouwd is.....Dat is een punt dat in ogenschouw genomen moet worden....Daarnaast zal een echte gelovige in een niet-shari3ah samenleving zich onthouden van dit wangedrag omdat hij/zij weet dat dit verboden is door Allah vanuit Zijn Boek.

Wat vind je van overspel en onwettelijk geboren kinderen in deze samenleving ? Van het morele verval en de vrije uiting van seks en deze daden ?

quote:
Ridouan: O mooi.....Ik vroeg over man en man in bed. niet over overspel.....Jij zegt weer ingevoerd...Ik zeg wie heeft de wetten uit het Oude Testament afgeschaft ? Jezus niet....Hij is niet gekomen om de wet te veranderen....De veranderingen komen door Paulus niet Jezus zelf...Dat is onlogisch....

Kun je verzen geven ? Over man en man in bed en steniging en de afschaffing ?

Wat staat er nog meer als we kijken naar de BIJBEL....:

Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil. For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach [them], the same shall be called great in the kingdom of heaven. Mat 5 : 17 t/m 19

Vertaling:

17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.
18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.
19 Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen


Even voor de duidelijkheid, de Engelstalige Bijbel is ook een vertaling.

Ridouan: Klopt waar geen origineel bijstaat.....Dat geeft te denken....En dan nog welke vertaling gebruik je en waarom die ?

Over de afschaffing van de wet welk betrekking zou moeten hebben op de bestraffingen van homofielie, had je bij de vorige post al kunnen lezen dat er bij Rom 7:6 staat;

Ridouan: ik vroeg:Kun je verzen geven ? Over man en man in bed en steniging en de afschaffing ? Het vers heb ik niet gekregen over man en man in bed....

Romeinen 7:6 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter.

Romeinen 6:14-15: "Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!."

Mattheüs 11:13 Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd.

Galaten 3:17-25 En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na vierhonderd en dertig jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis te niet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand des Middelaars. En de Middelaar is niet Middelaar van een, maar God is een. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre; want indien er een wet gegeven ware, die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden.
Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester.

Lukas 16:16 De wet en de profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het Koninkrijk Gods verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelve.

“””In Hebreeën wordt Jeremia 31:31-34 aangehaald als bewijs dat het Oude Verbond niet meer als wet geldt: "Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener dienst verkregen, als Hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust. Want indien dat eerste onberispelijk ware geweest, zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede. Want Hij berispt hen, als Hij zegt: "Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuwe verbond tot stand zal brengen, niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen maakte ten dage, dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Here. Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken. Als Hij spreekt van een nieuwe (verbond), heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning" (Hebreeën 8:6-13).

Jezus kwam niet om de wet en de profeten te ontbinden, maar om de voorspellingen van de wet en de profeten te vervullen. Wie eerbied voor de wet van Mozes had, zou ook Jezus aannemen en christen worden. Maar de huichelaars die de wet niet eerbiedigden, zouden ook Christus niet aanvaarden (Zie Johannes 1:45; 5:45,46).

Heden ten dage ondersteunt men vele onchristelijke praktijken en leerstellingen door teksten uit het Oude Verbond: het oprichten van centrale kerkorganisaties; het onderhouden van een aparte priesterklasse; het gebruik van kaarsen, wierook en muziekinstrumenten bij de eredienst; het vieren van de sabbat en het opleggen van een plicht om een tiende te geven, om maar enkele voorbeelden te noemen. Geen één van bovenvermelde zaken wordt in het Nieuwe Testament aangetroffen.

Ridouan: Ik zal me proberen hierin te verdiepen, bedankt voor de uitleg...

Maar mensen die zoiets graag willen doen of aan anderen willen opleggen, grijpen op willekeurige wijze naar teksten in het Oude Testament om hun ideeën te staven. Ik zeg 'op willekeurige wijze' want om consequent te zijn, zouden zij alles moeten doen wat in het Oude Testament staat, maar dat willen ze natuurlijk niet.

Ridouan: Ik begrijp wat je bedoeld, ik persoonlijk accepteer alle authentieke bronnen..Anders zou hypocriet zijn...Ik doe mn best om deze na te leven....

Sommigen beweren dat de tien geboden, die in het Oude Testament staan, nog als wet voor gelovigen gelden, al is het overige vervallen. Hun argument klinkt: "Wat? Mogen wij dan moorden en stelen en overspel plegen?". Velen worden door dit oppervlakkig argument bedrogen, maar het is geen logisch argument.

De tien geboden mogen gerust vervallen zijn, want in de leer van Christus worden ze ver overtroffen. Lees maar de Bergrede waarin Jezus nog veel meer van ons vraagt dan de tien geboden: "Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan" (Matteüs 5:20). “””

Ridouan: Mooi, maar wat is gerechtigheid ? Daar kan men weer vraagtekens bij stellen.....Daarom moet dat duidelijk zijn....En uit bronnen voortkomen aangezien de mens geloof en leiding nodig heeft...

quote:
Nee, dit is geldig tot de Dag des Oordeels...De staat is rechter en beul dat is al een voordeel....En als 1 persoon het ziet is er een probleem, dan is het zijn woord tegen het hare.....En wat vind jij als rechtgeaard christen van seks voor het huwelijk, de maatschappij waarin we leven etc...

Waarom verwijt je iemand iets wat je zelf ook doet?


Ridouan: Waarom is de straf op seks voor het huwelijk ? Om de maatschappij te ordenen etc. Zie mijn eerdere reply's, mijn vraag aan jou sluit hierop aan.....Jij vergelijkt een ape kop bij salat met overspel...Begrijp je mij nu ? Is logica

quote:
Ridouan: Het ging over Vier getuigen bij ontucht. Ik word hier moe van....Blijf bij het onderwerp....Maar ik zal weer aantonen dat je boel belazerd...


En hoezo WEER aantonen dat ik de boel belazer, ik heb niets belazerd ik discussieer gewoon, en je hebt mij vrij weinig van mijn standpunt doen veranderen als ik eerlijk ben. Laat staan dat je mij iets in deze trant aangetoont hebt.

Ciao.

Ridouan: Dat is mijn doel ook niet. Aangezien ik je alleen wil inlichten, je hoeft het niet eens te zijn, ik wil je al1 zoveel mogelijk relevante info geven. Aangezien je niet alle regels en achtergronden kende....ik ook niet, maar ik doe mijn best...Allah leidt wie Hij wil en wij zijn al1 de plicht tot verkondigen ( op ons niveau ) verplicht...

Ik hoop nu ook op antwoorden....

G-zus
19-04-03, 23:13
Ridouan: grote stukken wegknippen uit de teksten uit de Koran om zo zaken te benadruken en tevens uit te sluiten. Daarbij schreef je je vertlaing toe aan de N.M.O terwijl deze niet de door jou opgegeven vertaling hanteerde.......Kijk maar over op het topic over scheppen...

Ik heb je al vaker gevraagd, wat doet het af van de betekenis van waar we het over hebben?
Niets, is het misschien zo dat je gebrand bent om me “ergens op te pakken” en probeer je het maar op deze manier? Zou vrij simpel zijn, want zoals ik al zei, het haalt niets van de betekenis af. Daar komt bij dat ik vrijwel altijd de vertaling van de nmo gebruik.


Ridouan: Dit was jouw vraag:Boechari, deel 1 660 leert; sta niet op uit het gebed voor de Imam, of God zal je gezicht in een apengezicht veranderen. Mijn vragen zijn, is dit de letterlijke text ? Ken je de uitleg, wat is jouw bron en referentie en WAT HEEFT DIT IN NU TE MAKEN MET OVERSPEL WAAR GENOMEN DOOR GETUIGEN ? Kijk hoe het topic heet....mijn vragen zijn van belang voor de discussie....

Ik zou je willen vragen om normaal te quoten, dat is heel wat makkelijker lezen. Of moet het juist een beetje onoverzichtelijk zijn? Bvd. Goed, jij begon, zoals ik al zei, dit te verklaren vanuit de sunna, dus daar ging ik op in met dat apengezicht. Muslim vol. III, nos. 862-863, lees maar. Vanwege zulke dingen zijn de sunna natuurlijk absoluut ongeloofwaardig in mijn ogen, dat was dus de achterliggende gedachte achter mijn uitspraak.


Ridouan: Ik zei eerder:

De voorwaarden van gedrag en richtlijnen voor het leven staan in de koran en sunna. ten tweede is er het verschil tussen fouten en zonden. Zonden bestaan uit grote zonden en kleine zonden. Niemand is zondeloos, maar het gaat om welke soort en er zijn theologen en islamdeskundigen die dit kunnen en moeten vaststellen in een shari3ah samenleving....Als de persoon en diens zonden vaststaan kan men kijken of de persoon waarachtifg is.

Het klopt dat Allah de enige is die uiteindelijk kan bepalen of een persson naar de Hemel of Hel gaat. Maar Allah noemt in de Koran wel zaken op die zonden zijn en daden die daartoe leiden en ook in de sunna. Ook tekenen van zondaars, huichelaars etc. Dus men bepaald n.a.v de maatstaven van Allah die Hij ons heft geopenbaard of iemand betrouwbaar is.....

Okee, maar dit is dus een straf, beslist door iemand die ook niet zondeloos is (want niemand is zondeloos zeg je), die wel uit naam van Allah meent te spreken, waarna een straf volgt met de dood als gevolg. Behoorlijk bruut, maarja, jij hebt ook moeite met het uitvoeren van een dergelijke straf. Toch, als het via de sunna gaat, dan mag je als moslim zeker hopen dat dit de woorden van Allah zijn. Of is daarover geen enkele twijfel?


Wat vind je van overspel en onwettelijk geboren kinderen in deze samenleving ? Van het morele verval en de vrije uiting van seks en deze daden ?

Heel erg, maar daar gaat het niet om. Het gaat om wat er geschreven staat, vier getuigen bij ontucht is zowiezo iets wat niet gebeurt tenzij er een orgie gaande is, daar komt bij dat ik de straf uitermate bruut vind. Nu kan ik denken, hee deze regel bevat iets raars, want of hij is gemaakt voor die ene keer op de miljoenen dat er ontucht gepleegd wordt en er zijn vier getuigen, of er gebeurde vroeger regelmatig deze dingen. Zou dat de logica hierachter kunnen zijn, dat dergelijke dingen vroeger nogal veel voorkwamen (orgies) en dat deze regel dus dan niet zo raar is?

Ridouan
20-04-03, 00:48
Bedankt voor de discussie en de antwoorden van je kant, het was leerzaam ciao

Joesoef
26-04-03, 00:21
Je zal maar vrouw zijn, ongetrouwd zijn, door verkrachting zwanger raken en je getuigenis telt maar voor de helft........

26-04-03, 13:14
Geplaatst door Joesoef
Je zal maar vrouw zijn, ongetrouwd zijn, door verkrachting zwanger raken en je getuigenis telt maar voor de helft........


...Als hij die de verplichting aan gaat zwak van geest of lichaam is of niet in staat is zelf te dicteren, dan moet zijn zaakwaarnemer korrekt dicteren. En roept twee getuigen op uit het midden van jullie mannen. En als er geen twee mannen zijn, dan een man en twee vrouwen uit hen die jullie als getuigen aanvaarden, zodat als een van haar beiden zich vergist, de andere haar eraan kan herinneren. De getuigen moeten niet weigeren als zij worden opgeroepen.Verafschuwt niet het op te schrijven, of het klein is of groot, met zijn termijn.... - [2:282] -

Beste Joesoef,

Ik heb het je al eerder gezegt, en ik zeg het je nogmaals. Je kunt zo alles negatief interpreteren. Vooral als je geen kennis hebt van de omstandigheden waarin de verzen geopenbaard werden en de bijbehorende uitleggen van de profeet Mohammed saws. Ik raad je aan de volgende link goed te lezen:

http://www.maroc.nl/islam/forums/showthread.php?s=&postid=819679#post819679

Groetjes,

Bilal.

En zij komen niet tot jou met een voorbeeld of Wij komen tot jou met de waarheid en een betere verklaring. - [25:33] -

langGeleden2003
06-05-15, 14:00
Je zal maar vrouw zijn, ongetrouwd zijn, door verkrachting zwanger raken en je getuigenis telt maar voor de helft........

Ja maar wat dan... Of bedoel je hiermee een soort van Amen te zeggen?