PDA

Bekijk Volledige Versie : Het vermogen om te scheppenG-zus
09-04-03, 11:20
Het vermogen om te scheppen:

De koran zegt:

"Dat is God jullie Heer; er is geen god dan Hij, de schepper van alle dingen." (soera 6:102)

“Jouw Heer, Hij is de schepper, de wetende." (soera 15:86)

“Zij die jullie in plaats van God aanroepen kunnen niet eens een vlieg scheppen ook al zouden zij zich daartoe aaneensluiten." (soera 22:73)

“En zij die door hen in plaats van God aangeroepen worden scheppen niets, maar zij worden zelf geschapen." soera 16:20)

“Is Hij die schept dan zoals iemand die niet schept?" (soera 16:17)

Dit zijn maar een paar van de verzen waarin het vermogen om te scheppen beperkt wordt tot God alleen. Ondertussen geeft de koran duidelijk toe dat Christus dingen schiep:

"Dat ik voor jullie uit klei iets als de vorm van een vogel zal scheppen, er dan in zal blazen en dat het dan met Gods toestemming een vogel zal zijn." (soera 3:49)

"toen jij met Mijn toestemming uit klei iets als de vorm van een vogel schiep en er toen in blies en het met Mijn toestemming een vogel was" (soera 5:110)

Toen ik deze verzen las, dacht ik in mijn hart: het was God die Christus dit vermogen gaf; het maakte geen deel uit van zijn wezen, hoewel Christus de enige was aan wie God een van zijn goddelijke eigenschappen toekende. Waarom Christus en niet Mohammed? God zei tegen Mohammed:

"noch kun jij de doven de oproep laten horen" (soera 27:80)

wat veel gemakkelijker is dan scheppen. God gaf Mohammed, de beste van Zijn volk en het Zegel van de Profeten, niet het vermogen om de doven te doen horen. Hij daagde mensen uit om een vlieg te scheppen, maar gaf Christus het vermogen om vogels te scheppen.

Iemand die hier commentaar op wilt geven?

Ridouan
11-04-03, 19:06
[QUOTE]Geplaatst door G-zus
[B]Het vermogen om te scheppen:

De koran zegt:

"Dat is God jullie Heer; er is geen god dan Hij, de schepper van alle dingen." (soera 6:102)

“Jouw Heer, Hij is de schepper, de wetende." (soera 15:86)

“Zij die jullie in plaats van God aanroepen kunnen niet eens een vlieg scheppen ook al zouden zij zich daartoe aaneensluiten." (soera 22:73)

“En zij die door hen in plaats van God aangeroepen worden scheppen niets, maar zij worden zelf geschapen." soera 16:20)

“Is Hij die schept dan zoals iemand die niet schept?" (soera 16:17)

Dit zijn maar een paar van de verzen waarin het vermogen om te scheppen beperkt wordt tot God alleen. Ondertussen geeft de koran duidelijk toe dat Christus dingen schiep:

"Dat ik voor jullie uit klei iets als de vorm van een vogel zal scheppen, er dan in zal blazen en dat het dan met Gods toestemming een vogel zal zijn." (soera 3:49)


********
Er staat: 3:49. En hij zal een boodschapper voor de kinderen Israëls zijn. "Ik kom tot u met een teken van uw Heer; ik zal u uit klei de vorm van een vogel maken, dan adem ik daarin en hij zal een vogel worden, door Allah's gebod. En ik genees de blinden en de melaatsen en doe de doden herleven en ik deel u mede, wat gij zult eten en wat gij in uw huizen zult opslaan. Voorzeker, daarin is voor u een teken, indien gij gelovigen zijt."


toen jij met Mijn toestemming uit klei iets als de vorm van een vogel schiep en er toen in blies en het met Mijn toestemming een vogel was" (soera 5:110)

*******

Er staat:5:110. Wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan u en uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik u het Boek en de wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwees en toen gij door Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte, dan er in blies en het een vogel werd door Mijn gebod; en toen gij de blinden en de melaatsen door Mijn gebod hebt genezen en de doden opgewekt; en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield, (u te doden), toen gij met duidelijke tekenen tot hen kwaamt en degenen onder hen die verwierpen, zeiden: "Dit is niets, dan klaarblijkelijke tovenarij."

Toen ik deze verzen las, dacht ik in mijn hart: het was God die Christus dit vermogen gaf; het maakte geen deel uit van zijn wezen, hoewel Christus de enige was aan wie God een van zijn goddelijke eigenschappen toekende. Waarom Christus en niet Mohammed? God zei tegen Mohammed:

"noch kun jij de doven de oproep laten horen" (soera 27:80)

wat veel gemakkelijker is dan scheppen. God gaf Mohammed, de beste van Zijn volk en het Zegel van de Profeten, niet het vermogen om de doven te doen horen. Hij daagde mensen uit om een vlieg te scheppen, maar gaf Christus het vermogen om vogels te scheppen.

Iemand die hier commentaar op wilt geven?

Ridouan:

Ja ik probeer, aangezien ik weet dat ik niets weet.....Dus zie mij niet als iemand met kennis. uhm okee; eerst alle verzen als je het goed vind....

Ik geef deze aan zonder nagekeken te hebben, sorry ik heb tijdgebrek:

Schepping van Allah:

Het vermogen om te scheppen:

De koran zegt:

"Dat is God jullie Heer; er is geen god dan Hij, de schepper van alle dingen." (soera 6:102)

“Jouw Heer, Hij is de schepper, de wetende." (soera 15:86)

“Zij die jullie in plaats van God aanroepen kunnen niet eens een vlieg scheppen ook al zouden zij zich daartoe aaneensluiten." (soera 22:73)

“En zij die door hen in plaats van God aangeroepen worden scheppen niets, maar zij worden zelf geschapen." soera 16:20)

“Is Hij die schept dan zoals iemand die niet schept?" (soera 16:17)

Nu de 2 verzen; waar je verkeerde vertalingen hebt gekregen ben ik bang; mag ik aub jouw link voor de vertlaingen ?

3:49. En hij zal een boodschapper voor de kinderen Israëls zijn. "Ik kom tot u met een teken van uw Heer; ik zal u uit klei de vorm van een vogel maken, dan adem ik daarin en hij zal een vogel worden, door Allah's gebod. En ik genees de blinden en de melaatsen en doe de doden herleven en ik deel u mede, wat gij zult eten en wat gij in uw huizen zult opslaan. Voorzeker, daarin is voor u een teken, indien gij gelovigen zijt."

5:110. Wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan u en uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik u het Boek en de wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwees en toen gij door Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte, dan er in blies en het een vogel werd door Mijn gebod; en toen gij de blinden en de melaatsen door Mijn gebod hebt genezen en de doden opgewekt; en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield, (u te doden), toen gij met duidelijke tekenen tot hen kwaamt en degenen onder hen die verwierpen, zeiden: "Dit is niets, dan klaarblijkelijke tovenarij."

Als je alle bewijzen samenvoegt ( de 5 ayas van jou over Allah en de 2 over Isa 3alajhi salam ) dan is het duidelijk dat Allah al1 degene is die schept en dit vermogen heeft. Alleen heeft hij Isa 3alahi salam gaven gegeven; om zijn volk te leiden, zonder het verlof van Allah de verhevene kon Isa 3alajhi salam niet scheppen....Dus hij krijgt niet 1 van Allah de verhevene Zijn eigenschappen, omdat niets aan Hem gelijk is...

42:11. Hij is de Schepper der hemelen en der aarde. Hij heeft u tot paren gemaakt, evenals het vee, te uwen behoeve. Daardoor vermenigvuldigt Hij u. Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende

Hier een stukje info voor jou:

De Boodschappers

Allah s.w.t zegt in de Koran

"En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden ( die zei: ) "Aanbidt Allah en houdt afstand van de Thaghoet ( afgodsbeeld )." En er zijn er onder hen die Allah leidde en er zijn er onder hen die Hij tot dwaling veroordeelde. Reist dus op de aarde rond en zie hoe het einde was van de loochenaars."
Surat An Nahl aya 36

Het is een verplichting om te geloven in alle profeten v.z.m.h. Vanaf Adam a.s tot en met de laatste profeet Mohammed s.w.s. Er zal geen profeet meer komen na Mohammed s.w.s. Alle profeten hadden dezelfde taak, namelijk het verkondigen in een God te geloven, in de vorige profeten, boeken, engelen en deze God te aanbidden ! De 3aqidah is altijd hetzelfde gebleven ! Dit is altijd het geloven in 1 God en deze aanbidden. Dit is vanaf de eerste profeet tot de laatste profeet zo geweest. Allah s.w.t heeft de profeten ondersteund met Boeken en wonderen:

In de heilige Koran worden o.a genoemd:

-Isa a.s die als baby kon praten
-Musa a.s met zijn staf die in een slang veranderde
-Allah s.w.t voerde een gesprek met Musa a.s
-Musa a.s heeft Allah s.w.t gevraagd om Hem s.w.t te aanschouwen
-Aan Soelaiman was de wind onderworpen
-Soelaiman kon met dieren communiceren
-Ibrahim a.s wordt in de Koran genoemd als: de vriend van Allah s.w.t. Hij was noch Jood noch Christen hij was Hanif ( rechtzinnig; aanbidder van zuiver monotheisme ).

Nu over Mohammed 3alajhi salatu wa salam:

Surat as Sjarh aya 1 t/m 4:

1. Hebben Wij niet jouw borst verruimd ( O Mohammed ) ?
2. En Wij hebben jouw last van je weggenomen.
3. Die jouw rug belastte.
4. En Wij hebben jouw roem verhoogd .


Het woord roem wordt in het Arabisch vertaald naar "Dikrak". Schriftgeleerden verwijzen dat de persoon/ boodschapper/ profeet s.w.s zeer beroemd is op verschillende vlakken:


-zijn levenswijze
-zijn Boodschap
-zijn gezegdes
-de manier hoe hij prakizeerde
-de beschaving die hij heeft opgebouwd
-zijn naam

Dit zoals je ziet wel door Allah s.w.t !!!

Vervolgens Sura 4 aya 64:

En Wij hebben slechts een boodschapper gestuurd om gehoorzaamt te worden, met het verlof van Allah, en waren zij maar, toen zij onrechtvaardig tegenover zichzelf waren, tot
jou gekomen en hadden zij Allah maar om vergeving gevraagd, en de Boodschapper had ( dan ) vergeving voor hen gevraagd. Zij zouden zeker ondervonden hebben dat Allah Berouwsaanvaardend, Meest Genadig is.

Uit deze prachtige aya kunnen wij drie zaken opmaken:

-De Boodschapper moet gehoorzaamt worden ( met het verlof van Allah s.w.t ! )
-Vergeving moet eerst aan Allah s.w.t betoont worden.
-Als dit gedaan was, dan kon de Profeet bemiddelen en de vragers van vergeving, zouden dan de Barmhartigheid van Allah ondervonden hebben....m.a.w de du3a van de Profeet is geldig ( na tauba aan Allah s.w.t ! ).

In Sura 33 staat in aya 56 en 57 wederom info die niet over het hoofd
gezien mag worden:

Voorwaar, Allah geeft Barmhartigheid en Zijn Engelen smeken om vergeving voor de Profeet. O jullie die geloven, smeekt om genade voor hem en spreekt de vredewens over hem uit.

Voorwaar, degenen die Allah en Zijn Boodschapper beledigen: Allah zal hen vervloeken in deze wereld en het Hiernamaals en Hij zal voor hen een vernederende bestraffing bereiden .

Uit deze aya's leren wij weer een aantal punten:

-De Engelen zijn geschapen uit licht voor de aanbidding van Allah s.w.t alleen. De liefde van Allah s.w.t voor de Profeet s.w.s blijkt omdat deze schepselen om genade voor de Profeet s.w.s smeken !!!
-Wij als gelovigen moeten om genade smeken voor hem s.w.s
-Wij moeten ALTIJD de vredeswens over zijn naam uitspreken.
-Wie de Profeet beledigd wordt door Allah s.w.t vervloekt in deze wereld en het Hiernamaals.

Het belang van Mohammed s.w.s voor ons wordt weer bevestigd in het volgende vers: Vers 6 Al An'am;

161. Zeg ( O Mohammed ): "Voorwaar, Mijn Heer heeft mij op een recht pad geleid, de ware godsdienst, de godsdienst van Ibrahiem, de Hanif ( rechtzinnige: zuiver monotheisme ), en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders."

162. Zeg: "Voorwaar, mijn salat, mijn aanbidding, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen
aan Allah, Heer der Werelden.

163. Hij heeft geen deelgenoten, en dat is mij bevolen ( te verkondigen ). En ik ben de eerste van de Moslims."

In aya 161 zien we dat de Profeet s.w.s geleid werd op een recht pad, het pad van de zuiver monotheistische aanbidding van Allah s.w.t.

In aya 162 zie je dat de Profeet s.w.s zijn hele wezen opdraagt aan Allah s.w.t.

In aya 163 zie je dat de Profeet s.w.s wederom bevolen is het monotheisme te verkondigen.

In de van Dale staat verkondigen omschreven als: 0.1 als leer of waarheid bekendmaken--beweren of prediken.

En dat Hij s.w.s de eerste is van de Moslims in die tijd !!!! Zoals wij allemaal weten waren er in periode Christenen, Joden en Plolytheisten....Allah s.w.t stuurde het zegel de profeten om de Boodschap te vervolmaken....Daarbij moest de Profeet s.w.s zeker zaken toelichten. Bijv. de salat.....Surat Al Fatiha werd geopenbaard in Mekka....Deze gebruiken wij in de salat !!! Dus concluderend kunnen we stellen dat je niet zonder het voorbeeld van de Profeet s.w.s kunt...Staat er in de Koran dat je al Fatiha moet lezen, hoeveel rakaats een salat heeft, de du3as van bijv. salat al Djanasa, smeekbedes aan Allah s.w.t ( gedeeltelijk ), du3a voor mensen of de Profeet s.w.t ( gedeeltelijk ). De uitzonderingen. Bijv. als je iets vergeet in salat etc. etc. etc.

Ik hoop dat je er iets aan had....Wij zien het verschil in gaven niet als degradatie van de 1 boven de ander en houden van alle Profeten 3alahim salam.

Prettige dag.

Mvg

Ridouan
13-04-03, 16:05
Geplaatst door Ridouan
[QUOTE]Geplaatst door G-zus
[B]Het vermogen om te scheppen:

De koran zegt:

"Dat is God jullie Heer; er is geen god dan Hij, de schepper van alle dingen." (soera 6:102)

“Jouw Heer, Hij is de schepper, de wetende." (soera 15:86)

“Zij die jullie in plaats van God aanroepen kunnen niet eens een vlieg scheppen ook al zouden zij zich daartoe aaneensluiten." (soera 22:73)

“En zij die door hen in plaats van God aangeroepen worden scheppen niets, maar zij worden zelf geschapen." soera 16:20)

“Is Hij die schept dan zoals iemand die niet schept?" (soera 16:17)

Dit zijn maar een paar van de verzen waarin het vermogen om te scheppen beperkt wordt tot God alleen. Ondertussen geeft de koran duidelijk toe dat Christus dingen schiep:

"Dat ik voor jullie uit klei iets als de vorm van een vogel zal scheppen, er dan in zal blazen en dat het dan met Gods toestemming een vogel zal zijn." (soera 3:49)


********
Er staat: 3:49. En hij zal een boodschapper voor de kinderen Israëls zijn. "Ik kom tot u met een teken van uw Heer; ik zal u uit klei de vorm van een vogel maken, dan adem ik daarin en hij zal een vogel worden, door Allah's gebod. En ik genees de blinden en de melaatsen en doe de doden herleven en ik deel u mede, wat gij zult eten en wat gij in uw huizen zult opslaan. Voorzeker, daarin is voor u een teken, indien gij gelovigen zijt."


toen jij met Mijn toestemming uit klei iets als de vorm van een vogel schiep en er toen in blies en het met Mijn toestemming een vogel was" (soera 5:110)

*******

Er staat:5:110. Wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan u en uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik u het Boek en de wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwees en toen gij door Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte, dan er in blies en het een vogel werd door Mijn gebod; en toen gij de blinden en de melaatsen door Mijn gebod hebt genezen en de doden opgewekt; en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield, (u te doden), toen gij met duidelijke tekenen tot hen kwaamt en degenen onder hen die verwierpen, zeiden: "Dit is niets, dan klaarblijkelijke tovenarij."

Toen ik deze verzen las, dacht ik in mijn hart: het was God die Christus dit vermogen gaf; het maakte geen deel uit van zijn wezen, hoewel Christus de enige was aan wie God een van zijn goddelijke eigenschappen toekende. Waarom Christus en niet Mohammed? God zei tegen Mohammed:

"noch kun jij de doven de oproep laten horen" (soera 27:80)

wat veel gemakkelijker is dan scheppen. God gaf Mohammed, de beste van Zijn volk en het Zegel van de Profeten, niet het vermogen om de doven te doen horen. Hij daagde mensen uit om een vlieg te scheppen, maar gaf Christus het vermogen om vogels te scheppen.

Iemand die hier commentaar op wilt geven?

Ridouan:

Ja ik probeer, aangezien ik weet dat ik niets weet.....Dus zie mij niet als iemand met kennis. uhm okee; eerst alle verzen als je het goed vind....

Ik geef deze aan zonder nagekeken te hebben, sorry ik heb tijdgebrek:

Schepping van Allah:

Het vermogen om te scheppen:

De koran zegt:

"Dat is God jullie Heer; er is geen god dan Hij, de schepper van alle dingen." (soera 6:102)

“Jouw Heer, Hij is de schepper, de wetende." (soera 15:86)

“Zij die jullie in plaats van God aanroepen kunnen niet eens een vlieg scheppen ook al zouden zij zich daartoe aaneensluiten." (soera 22:73)

“En zij die door hen in plaats van God aangeroepen worden scheppen niets, maar zij worden zelf geschapen." soera 16:20)

“Is Hij die schept dan zoals iemand die niet schept?" (soera 16:17)

Nu de 2 verzen; waar je verkeerde vertalingen hebt gekregen ben ik bang; mag ik aub jouw link voor de vertlaingen ?

3:49. En hij zal een boodschapper voor de kinderen Israëls zijn. "Ik kom tot u met een teken van uw Heer; ik zal u uit klei de vorm van een vogel maken, dan adem ik daarin en hij zal een vogel worden, door Allah's gebod. En ik genees de blinden en de melaatsen en doe de doden herleven en ik deel u mede, wat gij zult eten en wat gij in uw huizen zult opslaan. Voorzeker, daarin is voor u een teken, indien gij gelovigen zijt."

5:110. Wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan u en uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik u het Boek en de wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwees en toen gij door Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte, dan er in blies en het een vogel werd door Mijn gebod; en toen gij de blinden en de melaatsen door Mijn gebod hebt genezen en de doden opgewekt; en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield, (u te doden), toen gij met duidelijke tekenen tot hen kwaamt en degenen onder hen die verwierpen, zeiden: "Dit is niets, dan klaarblijkelijke tovenarij."

Als je alle bewijzen samenvoegt ( de 5 ayas van jou over Allah en de 2 over Isa 3alajhi salam ) dan is het duidelijk dat Allah al1 degene is die schept en dit vermogen heeft. Alleen heeft hij Isa 3alahi salam gaven gegeven; om zijn volk te leiden, zonder het verlof van Allah de verhevene kon Isa 3alajhi salam niet scheppen....Dus hij krijgt niet 1 van Allah de verhevene Zijn eigenschappen, omdat niets aan Hem gelijk is...

42:11. Hij is de Schepper der hemelen en der aarde. Hij heeft u tot paren gemaakt, evenals het vee, te uwen behoeve. Daardoor vermenigvuldigt Hij u. Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende

Hier een stukje info voor jou:

De Boodschappers

Allah s.w.t zegt in de Koran

"En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden ( die zei: ) "Aanbidt Allah en houdt afstand van de Thaghoet ( afgodsbeeld )." En er zijn er onder hen die Allah leidde en er zijn er onder hen die Hij tot dwaling veroordeelde. Reist dus op de aarde rond en zie hoe het einde was van de loochenaars."
Surat An Nahl aya 36

Het is een verplichting om te geloven in alle profeten v.z.m.h. Vanaf Adam a.s tot en met de laatste profeet Mohammed s.w.s. Er zal geen profeet meer komen na Mohammed s.w.s. Alle profeten hadden dezelfde taak, namelijk het verkondigen in een God te geloven, in de vorige profeten, boeken, engelen en deze God te aanbidden ! De 3aqidah is altijd hetzelfde gebleven ! Dit is altijd het geloven in 1 God en deze aanbidden. Dit is vanaf de eerste profeet tot de laatste profeet zo geweest. Allah s.w.t heeft de profeten ondersteund met Boeken en wonderen:

In de heilige Koran worden o.a genoemd:

-Isa a.s die als baby kon praten
-Musa a.s met zijn staf die in een slang veranderde
-Allah s.w.t voerde een gesprek met Musa a.s
-Musa a.s heeft Allah s.w.t gevraagd om Hem s.w.t te aanschouwen
-Aan Soelaiman was de wind onderworpen
-Soelaiman kon met dieren communiceren
-Ibrahim a.s wordt in de Koran genoemd als: de vriend van Allah s.w.t. Hij was noch Jood noch Christen hij was Hanif ( rechtzinnig; aanbidder van zuiver monotheisme ).

Nu over Mohammed 3alajhi salatu wa salam:

Surat as Sjarh aya 1 t/m 4:

1. Hebben Wij niet jouw borst verruimd ( O Mohammed ) ?
2. En Wij hebben jouw last van je weggenomen.
3. Die jouw rug belastte.
4. En Wij hebben jouw roem verhoogd .


Het woord roem wordt in het Arabisch vertaald naar "Dikrak". Schriftgeleerden verwijzen dat de persoon/ boodschapper/ profeet s.w.s zeer beroemd is op verschillende vlakken:


-zijn levenswijze
-zijn Boodschap
-zijn gezegdes
-de manier hoe hij prakizeerde
-de beschaving die hij heeft opgebouwd
-zijn naam

Dit zoals je ziet wel door Allah s.w.t !!!

Vervolgens Sura 4 aya 64:

En Wij hebben slechts een boodschapper gestuurd om gehoorzaamt te worden, met het verlof van Allah, en waren zij maar, toen zij onrechtvaardig tegenover zichzelf waren, tot
jou gekomen en hadden zij Allah maar om vergeving gevraagd, en de Boodschapper had ( dan ) vergeving voor hen gevraagd. Zij zouden zeker ondervonden hebben dat Allah Berouwsaanvaardend, Meest Genadig is.

Uit deze prachtige aya kunnen wij drie zaken opmaken:

-De Boodschapper moet gehoorzaamt worden ( met het verlof van Allah s.w.t ! )
-Vergeving moet eerst aan Allah s.w.t betoont worden.
-Als dit gedaan was, dan kon de Profeet bemiddelen en de vragers van vergeving, zouden dan de Barmhartigheid van Allah ondervonden hebben....m.a.w de du3a van de Profeet is geldig ( na tauba aan Allah s.w.t ! ).

In Sura 33 staat in aya 56 en 57 wederom info die niet over het hoofd
gezien mag worden:

Voorwaar, Allah geeft Barmhartigheid en Zijn Engelen smeken om vergeving voor de Profeet. O jullie die geloven, smeekt om genade voor hem en spreekt de vredewens over hem uit.

Voorwaar, degenen die Allah en Zijn Boodschapper beledigen: Allah zal hen vervloeken in deze wereld en het Hiernamaals en Hij zal voor hen een vernederende bestraffing bereiden .

Uit deze aya's leren wij weer een aantal punten:

-De Engelen zijn geschapen uit licht voor de aanbidding van Allah s.w.t alleen. De liefde van Allah s.w.t voor de Profeet s.w.s blijkt omdat deze schepselen om genade voor de Profeet s.w.s smeken !!!
-Wij als gelovigen moeten om genade smeken voor hem s.w.s
-Wij moeten ALTIJD de vredeswens over zijn naam uitspreken.
-Wie de Profeet beledigd wordt door Allah s.w.t vervloekt in deze wereld en het Hiernamaals.

Het belang van Mohammed s.w.s voor ons wordt weer bevestigd in het volgende vers: Vers 6 Al An'am;

161. Zeg ( O Mohammed ): "Voorwaar, Mijn Heer heeft mij op een recht pad geleid, de ware godsdienst, de godsdienst van Ibrahiem, de Hanif ( rechtzinnige: zuiver monotheisme ), en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders."

162. Zeg: "Voorwaar, mijn salat, mijn aanbidding, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen
aan Allah, Heer der Werelden.

163. Hij heeft geen deelgenoten, en dat is mij bevolen ( te verkondigen ). En ik ben de eerste van de Moslims."

In aya 161 zien we dat de Profeet s.w.s geleid werd op een recht pad, het pad van de zuiver monotheistische aanbidding van Allah s.w.t.

In aya 162 zie je dat de Profeet s.w.s zijn hele wezen opdraagt aan Allah s.w.t.

In aya 163 zie je dat de Profeet s.w.s wederom bevolen is het monotheisme te verkondigen.

In de van Dale staat verkondigen omschreven als: 0.1 als leer of waarheid bekendmaken--beweren of prediken.

En dat Hij s.w.s de eerste is van de Moslims in die tijd !!!! Zoals wij allemaal weten waren er in periode Christenen, Joden en Plolytheisten....Allah s.w.t stuurde het zegel de profeten om de Boodschap te vervolmaken....Daarbij moest de Profeet s.w.s zeker zaken toelichten. Bijv. de salat.....Surat Al Fatiha werd geopenbaard in Mekka....Deze gebruiken wij in de salat !!! Dus concluderend kunnen we stellen dat je niet zonder het voorbeeld van de Profeet s.w.s kunt...Staat er in de Koran dat je al Fatiha moet lezen, hoeveel rakaats een salat heeft, de du3as van bijv. salat al Djanasa, smeekbedes aan Allah s.w.t ( gedeeltelijk ), du3a voor mensen of de Profeet s.w.t ( gedeeltelijk ). De uitzonderingen. Bijv. als je iets vergeet in salat etc. etc. etc.

Ik hoop dat je er iets aan had....Wij zien het verschil in gaven niet als degradatie van de 1 boven de ander en houden van alle Profeten 3alahim salam.

Prettige dag.

Mvg

iK heb n vraagje, je reageerde op 3 eerdere stukjes en niet op deze. Ten tweede jouw vertalingen zijn duidelijk gemanipuleerd in dit stukje....Kun je de bron geven aub.

Of vind je dit een goede discussie manier ?

Ik vroeg dit al eerder.....

G-zus
14-04-03, 02:57
iK heb n vraagje, je reageerde op 3 eerdere stukjes en niet op deze. Ten tweede jouw vertalingen zijn duidelijk gemanipuleerd in dit stukje....Kun je de bron geven aub.

Of vind je dit een goede discussie manier ?

Ik vroeg dit al eerder.....

Nee, zoals ik al eeder zei, ik kan niet op alles tegelijk reageren, maar dont worry, dit had zowiezo ook mijn aandacht wel gekregen. Als mijn vertalingen gemanipuleerd zijn, dan zou je toch maar eens met de Nederlandse Moslim Omroep praten aangezien deze vertaling degene is welk ik meestal gebruik.

http://www.omroep.nl/nmo/
http://oregonstate.edu/groups/msa/

En ja, ik vind dit een goede discussie manier, aangezien ik op alles reageer wanneer ik tijd heb.


Ja ik probeer, aangezien ik weet dat ik niets weet.....Dus zie mij niet als iemand met kennis. uhm okee; eerst alle verzen als je het goed vind....

Nu de 2 verzen; waar je verkeerde vertalingen hebt gekregen ben ik bang; mag ik aub jouw link voor de vertlaingen ?

Dus hij krijgt niet 1 van Allah de verhevene Zijn eigenschappen, omdat niets aan Hem gelijk is...

42:11. Hij is de Schepper der hemelen en der aarde. Hij heeft u tot paren gemaakt, evenals het vee, te uwen behoeve. Daardoor vermenigvuldigt Hij u. Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende

Als je alle bewijzen samenvoegt ( de 5 ayas van jou over Allah en de 2 over Isa 3alajhi salam ) dan is het duidelijk dat Allah al1 degene is die schept en dit vermogen heeft. Alleen heeft hij Isa 3alahi salam gaven gegeven; om zijn volk te leiden, zonder het verlof van Allah de verhevene kon Isa 3alajhi salam niet scheppen....Dus hij krijgt niet 1 van Allah de verhevene Zijn eigenschappen, omdat niets aan Hem gelijk is...

Okee, even ter verduidelijking, ik zeg NIET dat Jezus dit zonder Allah deed volgens de koran. Ik zeg wel dat als Christus schiep terwijl Allah de enige schepper is, dat hij dus WEL eigenschappen van Allah toegekent gekregen heeft, anders had hij dit niet kunnen doen. Zonder de eigenschap die Allah als enige bezit, namelijk de mogelijkheid tot scheppen, heeft Jezus dit kunnen doen. Dus of Allah had hem deze eigenschap toegekent, of……


4. En Wij hebben jouw roem verhoogd .

Hoezo roem verhoogd, is dat iets belangrijks in de islam????


Voorwaar, Allah geeft Barmhartigheid en Zijn Engelen smeken om vergeving voor de Profeet. O jullie die geloven, smeekt om genade voor hem en spreekt de vredewens over hem uit.

Voorwaar, degenen die Allah en Zijn Boodschapper beledigen: Allah zal hen vervloeken in deze wereld en het Hiernamaals en Hij zal voor hen een vernederende bestraffing bereiden .

Uit deze aya's leren wij weer een aantal punten:

-De Engelen zijn geschapen uit licht voor de aanbidding van Allah s.w.t alleen. De liefde van Allah s.w.t voor de Profeet s.w.s blijkt omdat deze schepselen om genade voor de Profeet s.w.s smeken !!!
-Wij als gelovigen moeten om genade smeken voor hem s.w.s
-Wij moeten ALTIJD de vredeswens over zijn naam uitspreken.
-Wie de Profeet beledigd wordt door Allah s.w.t vervloekt in deze wereld en het Hiernamaals.

Je leest schijnbaar niet wat er staat, je zegt dat er staat dat de Engelen om genade smeken voor de profeet, het zijn echter jullie (die geloven….) die het zouden moeten doen, de Engelen SMEKEN OM VERGEVING (..) voor de Profeet. Ik zie daar echt niet staan dat de Engelen om genade voor de Profeet smeken.


Allah s.w.t stuurde het zegel de profeten om de Boodschap te vervolmaken

De hadiths leggen uit dat als de koran verwijst naar "de zegel" van profeetschap op Mohammed (33:40), de zegel een grote harige moedervlek op zijn rug was. Dit kan gevonden worden in zowel Bukhari als Muslim, bij Bukhari vol. I, no. 189; vol. IV, no. 741 en bij Muslim vol. IV, no. 5790,5793. Deze moedervlek was fysiek bewijs dat Mohammed een profeet was volgens Tabari en andere late moslim authoriteiten. Terwijl zulke ideeen gevonden kunnen worden in heidense tradities van primitieve culturen over hoe een sjamaan eruit zou zijn, is het geen onderdeel van het geloof van Abraham, de profeten, de apostelen of Jezus.


Wij zien het verschil in gaven niet als degradatie van de 1 boven de ander en houden van alle Profeten 3alahim salam.

Zo zie ik het ook niet, ik vroeg me gewoon af waarom de éne wel en de ander niet. Overgens plaatsen jullie wel degelijk de éne profeet boven de ander aangezien Mohammed bij alles betrokken wordt en de rest toch vrijwel verworpen wordt en aangepast aan de eigen opvattingen van de islam.

Ridouan
14-04-03, 16:06
quote:
iK heb n vraagje, je reageerde op 3 eerdere stukjes en niet op deze. Ten tweede jouw vertalingen zijn duidelijk gemanipuleerd in dit stukje....Kun je de bron geven aub.

Of vind je dit een goede discussie manier ?

Ik vroeg dit al eerder.....

[QUOTE]Geplaatst door G-zus
Nee, zoals ik al eeder zei, ik kan niet op alles tegelijk reageren, maar dont worry, dit had zowiezo ook mijn aandacht wel gekregen. Als mijn vertalingen gemanipuleerd zijn, dan zou je toch maar eens met de Nederlandse Moslim Omroep praten aangezien deze vertaling degene is welk ik meestal gebruik.

http://www.omroep.nl/nmo/
http://oregonstate.edu/groups/msa/

En ja, ik vind dit een goede discussie manier, aangezien ik op alles reageer wanneer ik tijd heb.

Ridouan: Okee, vreemd dat er een stuk mistte uit je vertaling......Hij staat er op de sites wel op dat geef ik onderin aan....Jammer en zielig...Niet meer piepen als anderen je bronnen vervalsen...


[B]quote:
Ja ik probeer, aangezien ik weet dat ik niets weet.....Dus zie mij niet als iemand met kennis. uhm okee; eerst alle verzen als je het goed vind....

Nu de 2 verzen; waar je verkeerde vertalingen hebt gekregen ben ik bang; mag ik aub jouw link voor de vertlaingen ?

Dus hij krijgt niet 1 van Allah de verhevene Zijn eigenschappen, omdat niets aan Hem gelijk is...

42:11. Hij is de Schepper der hemelen en der aarde. Hij heeft u tot paren gemaakt, evenals het vee, te uwen behoeve. Daardoor vermenigvuldigt Hij u. Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende

Als je alle bewijzen samenvoegt ( de 5 ayas van jou over Allah en de 2 over Isa 3alajhi salam ) dan is het duidelijk dat Allah al1 degene is die schept en dit vermogen heeft. Alleen heeft hij Isa 3alahi salam gaven gegeven; om zijn volk te leiden, zonder het verlof van Allah de verhevene kon Isa 3alajhi salam niet scheppen....Dus hij krijgt niet 1 van Allah de verhevene Zijn eigenschappen, omdat niets aan Hem gelijk is...

Okee, even ter verduidelijking, ik zeg NIET dat Jezus dit zonder Allah deed volgens de koran. Ik zeg wel dat als Christus schiep terwijl Allah de enige schepper is, dat hij dus WEL eigenschappen van Allah toegekent gekregen heeft, anders had hij dit niet kunnen doen. Zonder de eigenschap die Allah als enige bezit, namelijk de mogelijkheid tot scheppen, heeft Jezus dit kunnen doen. Dus of Allah had hem deze eigenschap toegekent, of……

Ridouan: Nee. nee Allah Zijn eigenschappen zijn niet te vergelijken met die van mensen en zijn specifiek voor Hem. Dus als de mens schept, is dit niet de Eigenschap scheppen die Allah bezit...Want er is niets aan Hem gelijk....Dit is een draaiertje voor het feit dat je stukken wegknipt uit de vertaling...

quote:
4. En Wij hebben jouw roem verhoogd .

Hoezo roem verhoogd, is dat iets belangrijks in de islam????

Ridouan: Lees aub terug.....Het staat er echt in....

quote:
Voorwaar, Allah geeft Barmhartigheid en Zijn Engelen smeken om vergeving voor de Profeet. O jullie die geloven, smeekt om genade voor hem en spreekt de vredewens over hem uit.

Voorwaar, degenen die Allah en Zijn Boodschapper beledigen: Allah zal hen vervloeken in deze wereld en het Hiernamaals en Hij zal voor hen een vernederende bestraffing bereiden .

Uit deze aya's leren wij weer een aantal punten:

-De Engelen zijn geschapen uit licht voor de aanbidding van Allah s.w.t alleen. De liefde van Allah s.w.t voor de Profeet s.w.s blijkt omdat deze schepselen om genade voor de Profeet s.w.s smeken !!!
-Wij als gelovigen moeten om genade smeken voor hem s.w.s
-Wij moeten ALTIJD de vredeswens over zijn naam uitspreken.
-Wie de Profeet beledigd wordt door Allah s.w.t vervloekt in deze wereld en het Hiernamaals.

Je leest schijnbaar niet wat er staat, je zegt dat er staat dat de Engelen om genade smeken voor de profeet, het zijn echter jullie (die geloven….) die het zouden moeten doen, de Engelen SMEKEN OM VERGEVING (..) voor de Profeet. Ik zie daar echt niet staan dat de Engelen om genade voor de Profeet smeken.

Ridouan; taalfout ja.....Ik heb t geschreven....beter dan bewust verdraaien vind je niet ?

quote:
Allah s.w.t stuurde het zegel de profeten om de Boodschap te vervolmaken

De hadiths leggen uit dat als de koran verwijst naar "de zegel" van profeetschap op Mohammed (33:40), de zegel een grote harige moedervlek op zijn rug was. Dit kan gevonden worden in zowel Bukhari als Muslim, bij Bukhari vol. I, no. 189; vol. IV, no. 741 en bij Muslim vol. IV, no. 5790,5793. Deze moedervlek was fysiek bewijs dat Mohammed een profeet was volgens Tabari en andere late moslim authoriteiten. Terwijl zulke ideeen gevonden kunnen worden in heidense tradities van primitieve culturen over hoe een sjamaan eruit zou zijn, is het geen onderdeel van het geloof van Abraham, de profeten, de apostelen of Jezus.

Ridouan: dus ? Het staat erin. Het grootste bewijs is zijn Boodschap: Koran etc. Dit kan een aanwijzing zijn....Er is niet eens meer een standaard Bijbel....100 den verschillende vertalingen afzonderlijk, etc. Dit gaat ergens over....

quote:
Wij zien het verschil in gaven niet als degradatie van de 1 boven de ander en houden van alle Profeten 3alahim salam .

Zo zie ik het ook niet, ik vroeg me gewoon af waarom de éne wel en de ander niet. Overgens plaatsen jullie wel degelijk de éne profeet boven de ander aangezien Mohammed bij alles betrokken wordt en de rest toch vrijwel verworpen wordt en aangepast aan de eigen opvattingen van de islam.

Ridouan: Wij zijn verplicht om in alle Profeten te geloven en hun te eren en van hen te houden. Mohammed is het zegel dus ons voorbeeld, maar dat is omdat hij de Boodschap vervolmaakte.....En bij Jezus ? Trekken Christenen hem niet boven andere Profeten ? Kom op man....ik heb hier g1 tijd voor.....Aangezien je zo gekwetst reageerde op aanteigingen over de Bijbel hoop ik op een beetje respect naar mij toe....Aangezien ik telkens netjes antwoord. Kun je dat niet opbrengen zeg het dan effe, scheelt ons beiden veel stress.....

O ja van de vertaling lieg je:

Dit was de aanleiding:

G-Zus...

"Dat ik voor jullie uit klei iets als de vorm van een vogel zal scheppen, er dan in zal blazen en dat het dan met Gods toestemming een vogel zal zijn." (soera 3:49)


********
Er staat: 3:49. En hij zal een boodschapper voor de kinderen Israëls zijn. "Ik kom tot u met een teken van uw Heer; ik zal u uit klei de vorm van een vogel maken, dan adem ik daarin en hij zal een vogel worden, door Allah's gebod. En ik genees de blinden en de melaatsen en doe de doden herleven en ik deel u mede, wat gij zult eten en wat gij in uw huizen zult opslaan. Voorzeker, daarin is voor u een teken, indien gij gelovigen zijt."

G-Zus...

toen jij met Mijn toestemming uit klei iets als de vorm van een vogel schiep en er toen in blies en het met Mijn toestemming een vogel was" (soera 5:110)

*******

Er staat:5:110. Wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan u en uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik u het Boek en de wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwees en toen gij door Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte, dan er in blies en het een vogel werd door Mijn gebod; en toen gij de blinden en de melaatsen door Mijn gebod hebt genezen en de doden opgewekt; en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield, (u te doden), toen gij met duidelijke tekenen tot hen kwaamt en degenen onder hen die verwierpen, zeiden: "Dit is niets, dan klaarblijkelijke tovenarij."

Edu Orst gebruik ik standaard, al was jouw link Engels dit staat op de NMO;

3:49. En hij zal een boodschapper voor de kinderen Israëls zijn. "Ik kom tot u met een teken van uw Heer; ik zal u uit klei de vorm van een vogel maken, dan adem ik daarin en hij zal een vogel worden, door Allah's gebod. En ik genees de blinden en de melaatsen en doe de doden herleven en ik deel u mede, wat gij zult eten en wat gij in uw huizen zult opslaan. Voorzeker, daarin is voor u een teken, indien gij gelovigen zijt."

5:110. Wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan u en uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik u het Boek en de wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwees en toen gij door Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte, dan er in blies en het een vogel werd door Mijn gebod; en toen gij de blinden en de melaatsen door Mijn gebod hebt genezen en de doden opgewekt; en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield, (u te doden), toen gij met duidelijke tekenen tot hen kwaamt en degenen onder hen die verwierpen, zeiden: "Dit is niets, dan klaarblijkelijke tovenarij."

Ga maar iemand anders in de maling nemen....Ik dacht dat je oprecht was.....

G-zus
14-04-03, 20:38
Ridouan: Okee, vreemd dat er een stuk mistte uit je vertaling......Hij staat er op de sites wel op dat geef ik onderin aan....Jammer en zielig...Niet meer piepen als anderen je bronnen vervalsen...
Wat doet het nou af van de betekenis Ridouan?

Ridouan: Nee. nee Allah Zijn eigenschappen zijn niet te vergelijken met die van mensen en zijn specifiek voor Hem. Dus als de mens schept, is dit niet de Eigenschap scheppen die Allah bezit.... Want er is niets aan Hem gelijk....Dit is een draaiertje voor het feit dat je stukken wegknipt uit de vertaling...
Hoe houdt dit stand met de claim dat Allah de enige schepper is, valt het balletje nog niet? Ik heb het er niet over als de mens schept. Ik heb het over Jezus die leven schiep, en als jij zegt dat hij dit deed terwijl dit geen eigenschap van Allah is welke alleen van Allah is, dan..? Laat ik een andere vraag stellen, hoe kan een mens leven scheppen zonder dat Allah zijn eigenschap aan hem toekent?

Ridouan: Lees aub terug.....Het staat er echt in....
Okee, maar is dit iets belangrijks in de Islam, lijkt me wel dan als het “noemenswaardig is”, of denk ik dan verkeerd?

Ridouan; taalfout ja.....Ik heb t geschreven....beter dan bewust verdraaien vind je niet ?
Ridouan, hou eens op met verwijten maken, ik verdraai niets, en al helemaal niet bewust.

[/quote] Ridouan: dus ? Het staat erin. Het grootste bewijs is zijn Boodschap: Koran etc. Dit kan een aanwijzing zijn....Er is niet eens meer een standaard Bijbel....100 den verschillende vertalingen afzonderlijk, etc. Dit gaat ergens over.... [/quote]
Juist verschillende vertalingen, wat is het probleem?
3:032
YUSUFALI: Say: "Obey Allah and His Messenger": But if they turn back, Allah loveth not those who reject Faith.
PICKTHAL: Say: Obey Allah and the messenger. But if they turn away, lo! Allah loveth not the disbelievers (in His guidance).
SHAKIR: Say: Obey Allah and the Messenger; but if they turn back, then surely Allah does not love the unbelievers.

Ook hier zijn vertalingsverschillen, is de koran nou ongeldig? ..
Ridouan… Wat leren de hadiths eigenlijk over het ontstaan van de koran?
1. Van Bukhari vol. VI, 509 leren we de volgende dingen;
a. Mohammed heeft de fragmenten van de koran niet verzameld en heeft het niet in een manuscript verwerkt.
b. Een aantal companions van Mohammed waren gestorven in de stijd, en welke surahs zij dan ook in zich haddan stierven met hen.
c. Abu Bakr vroeg Zaid om de fragmenten van de Koran te verzamelen en hen te ordenen in een manuscript.
d. Zaid twijfelde omdat de taak moeilijker was dan een gehele berg uitziften.
e. De opdracht was moeilijk want:
1. De breekbaarheid van de fragmenten: bladeren, stenen, botten, etc.
2. Het slechte geheugen van de mens/man (vol. VI, no. 527)
3. De valse claims van de mens/man (vol. VI, no. 523)
4. Botsende versies van de Koran. (vol VI, no. 510, 514, 523)
5. tegenstrijdige volgorde van surahs. (vol VI, no. 510, 514, 523)
6. Allah zorgde ervoor dat verzen weggelaten en vergeten werden. (vol. IV, 57, 62, 69, 299, 393; VI, nos. 510, 511, 527)
7. Mohammed zelf vergat en miste verscheidene gedeeltes van de Koran (vol. VI, no. 558, 562)

2. Zelfs nadat de manuscripten samengesteld waren, kwamen ze erachter dat ze verzen miste. (Bukhari vol. IV, 62; VI, 510).

3. Ze hebben getracht alle koranische fragmenten en manuscripts te verbranden (VI, 510)

4. Uthman krijgt meestal de credits voor het maken van de huidige tekst. (vol. I, 63; vol. IV, 709; vol. VI, 507, 510)


Ridouan: Wij zijn verplicht om in alle Profeten te geloven en hun te eren en van hen te houden. Mohammed is het zegel dus ons voorbeeld, maar dat is omdat hij de Boodschap vervolmaakte.....En bij Jezus ? Trekken Christenen hem niet boven andere Profeten ? Kom op man....ik heb hier g1 tijd voor.....Aangezien je zo gekwetst reageerde op aanteigingen over de Bijbel hoop ik op een beetje respect naar mij toe....Aangezien ik telkens netjes antwoord. Kun je dat niet opbrengen zeg het dan effe, scheelt ons beiden veel stress.....

Wederom moet ik toch vragen waar je het over hebt. Ik reageer helemaal niet gekwetst, waarom zou ik? En je kan de leer van het Christendom niet vergelijken met de leer van Islam. Dus als de Islam iets leert over gelijkheid van de profeten, wil dit niet zeggen dat het Christendom dit ook leert.

Ga maar iemand anders in de maling nemen....Ik dacht dat je oprecht was.....
Zoals ik je al eerder vroeg, wat doet het af van de betekenis als het ingekort is? Wat is er anders aan de betekenis als je kijkt naar waar we het over hebben?

Ridouan
19-04-03, 14:38
quote:
Ridouan: Okee, vreemd dat er een stuk mistte uit je vertaling......Hij staat er op de sites wel op dat geef ik onderin aan....Jammer en zielig...Niet meer piepen als anderen je bronnen vervalsen...

Wat doet het nou af van de betekenis Ridouan?

Ridouan: Dat zal ik aangeven....Dit waren de verzen, ik geef met blauw en roze aan wat je wegliet:

3:49. En hij zal een boodschapper voor de kinderen Israëls zijn. "Ik kom tot u met een teken van uw Heer; ik zal u uit klei de vorm van een vogel maken, dan adem ik daarin en hij zal een vogel worden, door Allah's gebod. En ik genees de blinden en de melaatsen en doe de doden herleven en ik deel u mede, wat gij zult eten en wat gij in uw huizen zult opslaan. Voorzeker, daarin is voor u een teken, indien gij gelovigen zijt."


5:110. Wanneer Allah zal zeggen: "O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn gunst aan u en uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik u het Boek en de wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwees en toen gij door Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte, dan er in blies en het een vogel werd door Mijn gebod; en toen gij de blinden en de melaatsen door Mijn gebod hebt genezen en de doden opgewekt; en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield, (u te doden), toen gij met duidelijke tekenen tot hen kwaamt en degenen onder hen die verwierpen, zeiden: "Dit is niets, dan klaarblijkelijke tovenarij."

In jouw vertalingen wordt in 3:49 weggelaten dat Jezus 3alajhi salam een Boodschapper was en met een tekenen van Zijn Heer kwam....Lees alle het gekleurde maar....Dus niet al1 het het worden van een vogel door Allah Zijn gebod, maar het genezen van de zieken etc.

In 5:110 hetzelfde....Stukjes worden weggelaten wat de samenhang onrect aandoet...

quote:
Ridouan: Nee. nee Allah Zijn eigenschappen zijn niet te vergelijken met die van mensen en zijn specifiek voor Hem. Dus als de mens schept, is dit niet de Eigenschap scheppen die Allah bezit.... Want er is niets aan Hem gelijk....Dit is een draaiertje voor het feit dat je stukken wegknipt uit de vertaling...

Hoe houdt dit stand met de claim dat Allah de enige schepper is, valt het balletje nog niet? Ik heb het er niet over als de mens schept. Ik heb het over Jezus die leven schiep, en als jij zegt dat hij dit deed terwijl dit geen eigenschap van Allah is welke alleen van Allah is, dan..? Laat ik een andere vraag stellen, hoe kan een mens leven scheppen zonder dat Allah zijn eigenschap aan hem toekent?

Ridouan: Zoals ik al eerder zei is Allah absloluut, perfect en overgelijkbaar.

112:4. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk."
19:65. Hij is de Heer der hemelen en der aarde en al hetgeen hier tussen is. Dien Hem derhalve en wees volhardend in Zijn aanbidding. Kent gij Zijn gelijke?
42:11. Hij is de Schepper der hemelen en der aarde. Hij heeft u tot paren gemaakt, evenals het vee, te uwen behoeve. Daardoor vermenigvuldigt Hij u. Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.

Dus hieruit voortvloeiend is het duidelijk dat Allah niet ZIJN eigenschappen aan Zijn schepping toekent, de mens kan scheppen, zoals de Profeet Jezus 3alajhi salam kon scheppen...Maar niet hoe Allah kan. Aangezien Hij de enige Schepper is die de Hemelen en Aarde schiep etc. Dus scheppen van Zijn schepselen gebeurt al1 met Zijn verlof......Niet met Zijn eigenschap of kon Jezus ook de hemelen en de aarde scheppen etc. Dat is mijn punt.

quote:
Ridouan: Lees aub terug.....Het staat er echt in....

Okee, maar is dit iets belangrijks in de Islam, lijkt me wel dan als het “noemenswaardig is”, of denk ik dan verkeerd?

Ridouan; als het belangrijk is zeker, maar ik zeg niet voor niets dat het erin staat....Maar vanaf nu zal ik het dan voor de duidelijkheid nog eens neerzetten....

quote:
Ridouan; taalfout ja.....Ik heb t geschreven....beter dan bewust verdraaien vind je niet ?

Ridouan, hou eens op met verwijten maken, ik verdraai niets, en al helemaal niet bewust.

Ridouan: Je zei eerder dat je de vertalingen van de NMO gebruikte....Uit die vertalingen knip je hele regels weg....Iedereen kan terug kijken en dat waarnemen. Dus mijn verwijt is terecht....Want waaron niet de gehele aya/ versregel neerzetten en bewust verknippen ?Ik respecteer jou en je bronnen ook, doe dat dan ook bij mij. Bvd.

Ridouan: dus ? Het staat erin. Het grootste bewijs is zijn Boodschap: Koran etc. Dit kan een aanwijzing zijn....Er is niet eens meer een standaard Bijbel....100 den verschillende vertalingen afzonderlijk, etc. Dit gaat ergens over....

Juist verschillende vertalingen, wat is het probleem?

3:032
YUSUFALI: Say: "Obey Allah and His Messenger": But if they turn back, Allah loveth not those who reject Faith.
PICKTHAL: Say: Obey Allah and the messenger. But if they turn away, lo! Allah loveth not the disbelievers (in His guidance).
SHAKIR: Say: Obey Allah and the Messenger; but if they turn back, then surely Allah does not love the unbelievers.

Ook hier zijn vertalingsverschillen, is de koran nou ongeldig? ..

Ridouan: Ik zei Er is niet eens meer een standaard Bijbel....100 den verschillende vertalingen afzonderlijk, etc. Dus je antwoord slaat kant nog wal....Het klopt dat er verschillende vertalingen zijn, daarmee ben ik het eens. Maar de Arabische tekst staat erbij....Dat is het orgineel, is dat bij Bijbels ook zo ? Waar kun je dan bij Bijbels toetsen aan het origineel zoals bij de Koran ? Welke vertaling gebruik jij eigenlijk ? Spreekt men nog de orginele openbraingstaal van de Bijbel ? Dit zijn verschillen die duidelijk zijn.....M.a.w de vertaler heeft bij het Christendom nog meer macht omdat er g1 stok achter de deur is d.m.v een orgineel.....

Ridouan… Wat leren de hadiths eigenlijk over het ontstaan van de koran?
1. Van Bukhari vol. VI, 509 leren we de volgende dingen;
a. Mohammed heeft de fragmenten van de koran niet verzameld en heeft het niet in een manuscript verwerkt.
b. Een aantal companions van Mohammed waren gestorven in de stijd, en welke surahs zij dan ook in zich haddan stierven met hen.
c. Abu Bakr vroeg Zaid om de fragmenten van de Koran te verzamelen en hen te ordenen in een manuscript.
d. Zaid twijfelde omdat de taak moeilijker was dan een gehele berg uitziften.
e. De opdracht was moeilijk want:
1. De breekbaarheid van de fragmenten: bladeren, stenen, botten, etc.
2. Het slechte geheugen van de mens/man (vol. VI, no. 527)
3. De valse claims van de mens/man (vol. VI, no. 523)
4. Botsende versies van de Koran. (vol VI, no. 510, 514, 523)
5. tegenstrijdige volgorde van surahs. (vol VI, no. 510, 514, 523)
6. Allah zorgde ervoor dat verzen weggelaten en vergeten werden. (vol. IV, 57, 62, 69, 299, 393; VI, nos. 510, 511, 527)
7. Mohammed zelf vergat en miste verscheidene gedeeltes van de Koran (vol. VI, no. 558, 562)

2. Zelfs nadat de manuscripten samengesteld waren, kwamen ze erachter dat ze verzen miste. (Bukhari vol. IV, 62; VI, 510).

3. Ze hebben getracht alle koranische fragmenten en manuscripts te verbranden (VI, 510)

4. Uthman krijgt meestal de credits voor het maken van de huidige tekst. (vol. I, 63; vol. IV, 709; vol. VI, 507, 510)

Ridouan: Dit is jammer. Beetje zonde dat ik g1 antwoord krijg allereerst. Alleen een tegenvraag. Jij zegt wat er in de hadieths bedoeld word ( volgens jou ) door een hadieth vanuit de tekst te noemen. Allereerst is er vaak een commentaar van de overleveraar op de hadieth. Ten tweede kan ik jullie conclusies niet toetsen aangezien jij voor de tekst spreekt in de hadieth en ik deze niet zie.....en ten derde ga je een andere weg en antwoord je mij niet eens....Je moet alle hadieths uit alle boeken pakken die authentiek zijn, dus niet al1 al Bucharie....Hoe is de Bijbel op schrift gezet en wanneer ?

quote:
Ridouan: Wij zijn verplicht om in alle Profeten te geloven en hun te eren en van hen te houden. Mohammed is het zegel dus ons voorbeeld, maar dat is omdat hij de Boodschap vervolmaakte.....En bij Jezus ? Trekken Christenen hem niet boven andere Profeten ? Kom op man....ik heb hier g1 tijd voor.....Aangezien je zo gekwetst reageerde op aanteigingen over de Bijbel hoop ik op een beetje respect naar mij toe....Aangezien ik telkens netjes antwoord. Kun je dat niet opbrengen zeg het dan effe, scheelt ons beiden veel stress.....

Wederom moet ik toch vragen waar je het over hebt. Ik reageer helemaal niet gekwetst, waarom zou ik? En je kan de leer van het Christendom niet vergelijken met de leer van Islam. Dus als de Islam iets leert over gelijkheid van de profeten, wil dit niet zeggen dat het Christendom dit ook leert.

Ridouan: Dit antwoord zegt veel. Zodra ik naar je bronnen vraag, blijf je in het midden....Ik vind het jammer dat je niet de voorafgaande stukjes qoute...Dit antwoord ging vooraf aaan jouw reply:

Zo zie ik het ook niet, ik vroeg me gewoon af waarom de éne wel en de ander niet. Overgens plaatsen jullie wel degelijk de éne profeet boven de ander aangezien Mohammed bij alles betrokken wordt en de rest toch vrijwel verworpen wordt en aangepast aan de eigen opvattingen van de islam. Duidelijk geen antwoord dus...


quote:
Ga maar iemand anders in de maling nemen....Ik dacht dat je oprecht was.....

Zoals ik je al eerder vroeg, wat doet het af van de betekenis als het ingekort is? Wat is er anders aan de betekenis als je kijkt naar waar we het over hebben?

Ridouan: Eerder zei je...Geplaatst door G-zus
Nee, zoals ik al eeder zei, ik kan niet op alles tegelijk reageren, maar dont worry, dit had zowiezo ook mijn aandacht wel gekregen. Als mijn vertalingen gemanipuleerd zijn, dan zou je toch maar eens met de Nederlandse Moslim Omroep praten aangezien deze vertaling degene is welk ik meestal gebruik.

http://www.omroep.nl/nmo/
http://oregonstate.edu/groups/msa/

Dus aub zet de bronnen volledig neer....En reageer aub op alles....Dat doe ik ook bij jou...

G-zus
19-04-03, 22:16
In jouw vertalingen wordt in 3:49 weggelaten dat Jezus 3alajhi salam een Boodschapper was en met een tekenen van Zijn Heer kwam....Lees alle het gekleurde maar....Dus niet al1 het het worden van een vogel door Allah Zijn gebod, maar het genezen van de zieken etc.

In 5:110 hetzelfde....Stukjes worden weggelaten wat de samenhang onrect aandoet...

Juist, het doet niets van de betekenis of opvatting af.


Dus hieruit voortvloeiend is het duidelijk dat Allah niet ZIJN eigenschappen aan Zijn schepping toekent, de mens kan scheppen, zoals de Profeet Jezus 3alajhi salam kon scheppen...Maar niet hoe Allah kan. Aangezien Hij de enige Schepper is die de Hemelen en Aarde schiep etc. Dus scheppen van Zijn schepselen gebeurt al1 met Zijn verlof......Niet met Zijn eigenschap of kon Jezus ook de hemelen en de aarde scheppen etc. Dat is mijn punt.

Okee, dan blijft alsnog de vraag staan van waarom de een wel verlof en de ander niet, de ander juist bijna het tegenovergestelde..


Ridouan; als het belangrijk is zeker, maar ik zeg niet voor niets dat het erin staat....Maar vanaf nu zal ik het dan voor de duidelijkheid nog eens neerzetten....

Ah, ik bedoelde dat is voor de andere religies totaal niet belangrijk. Bedoelde dus ook niet of het voor jou persoonlijk belangrijk is, maar voor de islam, maar schijnbaar wel dus.


Ridouan: Je zei eerder dat je de vertalingen van de NMO gebruikte....Uit die vertalingen knip je hele regels weg....Iedereen kan terug kijken en dat waarnemen. Dus mijn verwijt is terecht....Want waaron niet de gehele aya/ versregel neerzetten en bewust verknippen ?Ik respecteer jou en je bronnen ook, doe dat dan ook bij mij. Bvd.

Hier doe je het alweer, de vijfde keer in drie berichten, maar ik blijf zeggen, het haalt niets af van de betekenis. Maarja als jij je wilt stukbijten op zulke onissues, your choise.
Het heeft niets met respect voor bronnen te maken, het heeft met gemak te maken, soms is het overbodig om iets te vertellen. Of moet jij altijd alles vertellen? Ik ging met mijn opa, en hij is kaal, en heeft een bril, en heeft een buik, en blabla, is niet allemaal nodig..


Ridouan: Ik zei Er is niet eens meer een standaard Bijbel....100 den verschillende vertalingen afzonderlijk, etc

Goh, ik neem aan dat meneer dit met zijn eigen ogen gezien heeft. Ten eerste is er natuurlijk heel veel, en dan meen ik echt heeel veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de boeken. (Ja, want wij geloven niet als de moslims dat een boek naar beneden gezonden is). Het zijn dus elk afzonderlijke boeken welk samengevoegd zijn tot een geheel, namelijk de Bijbel. Over de geschiedenis van de Bijbel, of het nut van hervertalen, of de taal aanpassen in de huidige tijd hoef ik niets te vertellen. Hier is zo veel over geschreven in het Nederlands. Een islamitisch forum lijkt me niet de plek daarvoor ook om hierover informatie te vinden. Maar als je echt geintresseerd bent in hoe of wat dan neem ik aan dat je zelf wel weet waar je moet zijn.


Dus aub zet de bronnen volledig neer....En reageer aub op alles....Dat doe ik ook bij jou...

Wat zijn dat toch weer een rare verwijten die je maakt.

Ach.

Ridouan
19-04-03, 23:46
Beetje zelfreflectie zou goed doen......Bedankt voor de uitleg.....Of was ie er niet ?

Alles is al gezegd in mijn voorgaande post....Waar weer niets over gezed word....

Bedankt ciao