PDA

Bekijk Volledige Versie : Soenieten? Mohammed en SatanG-zus
10-04-03, 00:26
Gedeelte van een verslag


Auteur;
[email protected]

CITATEN UIT BOECHARI {alle citaten komen uit Sahieh al-Boechari tenzij anders vermeld.}

1.582:
Verteld door Aboe Hoeraira:
Allah`s Apostel zei, "Wanneer de Adhan uitgesproken wordt neemt Satan tot zijn hielen en laat een scheet met geluid gedurende zijn vlucht om zo de Adhan niet te horen. Wanneer de Adhan afgelopen is komt hij terug en neem weer zijn hielen wanner de lqama uitgesproken wordt en nadat dat afgelopen is keert hij weer terug totdat hij in het hart van het persoon fluistert (om zijn aandacht van het gebed af te leiden) en laat hem dingen herinneren welke hij niet terugroept naar zijn geest voor het gebed en dat zorgt ervoor dat hij vergeet hoeveel hij gebeden heeft."

Sahieh Moelim, deel 1, #751:
Aboe Sufyan rapporteerde het op de autoriteit van Jabir dat hij gehoord had dat de apostel van Allah zei: "Wanneer Satan de roep tot gebed hoort, rent hij weg tot een afstand zoals dat van Rauha". Soelayman zei: "Ik vroeg hem over Rauha." Hij antwoorde, "Het is op een afstand van 36 miles van Medina."

4.495: (vergelijk 3.505B en 6.530)
Verteld door Aboe Said Al-Choedri:
De Profeet zei, "Als terwijl je aan het bidden bent, iemand de intentie heeft om voor je te passeren, belet hem te gaan; en als hij erop staat, belet het hem nogmaals, en als hij er nog op staat, vecht met hem (belet hem met geweld), want zo een persoon is (als) een duivel."

Verteld door Mohammed bin Sirin:
Aboe Hoeraira zei, "Allah`s Apostel gaf me de leiding over de Zakat van Ramadan (Zakat oel-Fitr). Iemand kwam naar mij en begon zichzelf eten toe te eigen van (Zakat) met beide handen. Ik ving hem en vertelde hem dat ik hem naar Allah`s Apostel zal nemen." Toen vertelde Aboe Hoeraira de hele vertelling en voegde toe "Hij (de dief) zei, `Wanner je naar bed gaat, reciteer de vers van “Al-Koersie” (2.255) want dan zal een engel van Allah je beschermen, en zal Satan je niet toe kunnen naderen tot de dag.` " Waarop de Profeet zei, "He vertelde me de waarheid, ook al is hij een leugenaar, en hij (de dief) zelf was de Satan."

2.301:
Verteld door Aboe Hoeraira:
De Profeet bood eens het gebed aan en zei, "Satan kwam voor me en probeerde mijn gebed te onderbreken, maar Allah gaf mij de boven hand over hem en ik verstikte hem. Geen twijfel, ik dacht eraan om hem aan een van de pilaren van de moskee te binden totdat je `s ochtends wakker wordt en hem zien. Toen herinnerde ik mij de statement van de Profeet Solomon, `Mijn Heer! huisvest op mij een koninkrijk zoals zal niet horen bij iemand anders dan ik.` Toen liet Allah hem (Satan) terugkomen met zijn hoofd naar beneden (vernederd)."

Sahieh Moeslim, deel 3, # 5008:
Ibn Ymar rapporteerde Allah`s boodschapper als zeggende, "Wanneer iemand van jullie de intentie heeft om te eten (maaltijd), zou hij met zijn rechter hand moeten eten, en wanneer hij (de intentie heeft) om te drinken zou hij met zijn rechterhand moeten drinken, want de Satan eet en drinkt met zijn linker hand."

OPMERKING

Dit zijn erg bizarre uitspraken.
Satan rent, ongeveer 36 miles, en laat winden(scheten) om zo te voorkomen dat hij Adhan hoort?
Eerder, gaf de korte Encyclopedie. weer dat er hadieths zijn die vermelden dat satan mest en vuiligheid eet.
Ik heb gelezen dat djinn botten eten en misschien kadaver.
Hier presenteren Mohammed`s bijgeloof of heidense concepten satan als een soort wanhopige aaskever.
En, als hij 36 miles per dag rent, dan moet hij in perfecte vorm zijn! ik weet zeker dat hij de marathon van Rotterdam zou kunnen winnen!

De tweede hadieth (4.495: (vergelijk 3.505B en 6.530)) laat zien dat satan eten steelt.
Een verwijzende hadieth verteld dat Aboe Hoeraira Satan drie keer ving terwijl hij voedsel aan het stelen was.
Hier is de machtige satan, niet in staat om uit de greep van Aboe Hoeraira te ontsnappen!
En hier is satan, degene wie Allah bestookt met kometen en meteorieten, moet rond sneaken om eten te stelen!
Merk op dat nadat hij gepakt was, satan aan Aboe een mystieke manier verteld om te voorkomen dat satan hem kwaad doet in de nacht.
Als satan nu een "absolute leugenaar" zou zijn (vergelijk 3.505B en 6.530), waarom zou hij dan de waarheid vertellen aan Aboe?
Waarom zou hij niet nog een leugen verzinnen om Aboe te misleiden? Is dat niet zoals je vijanden vertellen wat je militaire zwakheden zijn?
Het zou net zo makkelijk geweest zijn voor satan om Aboe te vertellen een vers uit de koran te herhalen.

De derde hadieth is vergelijkbaar met de tweede, maar daar greep Mohammed satan, overmeesterde hem, keelde(verstikte) hem, en dacht eraan om hem vast te binden. Wederom, hier is de machtige satan niet in staat om uit de greep van Mohammed te breken.
Helaas dat Mohammed hem niet vast bond, want op die manier, hadden de mensen satan zelf kunnen aanschouwen, en had het hem tegen gehouden van het bestrijden van de hele wereld...

De vierde hadieth illustreert meer van het bijgeloof van Mohammed. Satan eet en drinkt met zijn linker hand?!
Werpt satan met zijn linker hand?
Schrijft hij met zijn linker hand?
Suggereert Mohammed dat diegene die het met de linker hand doen volgen in de weg van Satan?
Volgens Mohammed, zijn de mensen die beide gehanden gelijkwaardig (kunnen)gebruiken vervloekt, of gedeeltelijk slecht, gedeeltelijk goed, of ???
Mohammed`s gekheid heeft voor mensen die van nature linkshandig zijn waarschijnlijk een hoop droefenis opgebracht.
Stel je eens voor dat je in een cultuur leeft waar linkshandig zijn als een taboe of zwakheid beschouwd wordt.

BOECHARI'S HADIETHS VERVOLG

2.243:
Verteld door Aboe Hoeraira
Allah`s Apostel zei, "Satan legt drie knopen achter aan het hoofd bij een ieder van jullie als hij slaapt. Op elke knoop leest en geeft hij lucht aan de volgende woorden, ’De nacht is lang, dus blijf slapen.’ Als één wakker wordt en Allah herinnert, is een knoop teniet gedaan; en wanneer één de reiniging uitvoert, is de tweede knoop teniet gedaan, en wanneer één bidt is de derde knoop teniet gedaan en één wordt energievol met en goed hart wakker in de morgen; anders wordt één lui en met een kwaadaardig hart wakker."

OPMERKING

De knopen vertegenwoordigen hekserij die satan tegen mensen gebruikt. Er is een verwijzing naar dit in de koran, soera 114:4. Een vergelijkbaar incident dat Mohammed overkwam word ook gevonden in Boechari: Een joodse tovenaar betoverde Mohammed en knoopte een aantal knopen in het haar wat gevonden is op Mohammed`s kam. Mohammed was zo behekst dat hij voor een jaar lang dacht dat hij seksuele relaties had met zijn vrouw terwijl hij dit in feite niet had.

Bijkomende details over deze gebeurtenis worden bijgeleverd in Ibn Sa'd's "Kitab al-Tabaqat al-Kabir", vol.2, pagina 244 tot 248, [4]. Hier is het relevante citaat.

"De apostel van Allah voelde zich ziek. Hij was behekst over vrouwen en eten.... Er zaten elf knopen (in het haar van kapmantel). De twee Soera`s 113 en 114 waren aan hem geopenbaard. Niet eerder reciteerde de apostel van Allah een vers dan een knoop losging. Wanneer ze allemaal losgegaan waren, herwon hij zijn drijf voor eten en vrouwen."

Dus dan, als een Moslim faalt zijn religieuze rituelen te doen in de ochtend, wordt hij lui wakker en met een kwaadaardig hart. Ik heb veel Moslims gekend welke laat sliepen maar hard werkende mensen waren en niet kwaadaardig van hart waren. Deze hadieth schijnt een andere reflectie te zijn van Mohammed`s ceremoniële bijgeloof.

BOECHARI'S HADIETHS VERVOLG

2.245:
Verteld door 'Abdullah :
Een persoon was vermeld vóór de Profeet en hij was verteld dat hij was blijven slapen tot ochtend en was niet opgestaan voor het gebed. De Profeet zei, "Satan urineerde in zijn oren."

4.492:
Verteld door 'Abdullah:
Het was vermeld vóór de Profeet dat er een man was die de hele nacht sliep tot ochtend (na zonopkomst). De Profeet zei, "Hij is een man in wie zijn oren (of oor) Satan geürineerd had."

3.254: (cf. 3.251)
Verteld door 'Ali bin Al-Hoesain (van Safiya, de vrouw van de Profeet):
De vrouwen van de Profeet waren met hem in de moskee (terwijl hij in Itikaf was) en toen gingen zij heen en de Profeet zei tegen Safiya bint Hoeyai, "Haast je niet, want ik zal je vergezellen", (en haar verblijfplaats was in het huis van Usama). De Profeet ging heen ondertussen ontmoette twee Ansari mannen hem en zij keken naar de Profeet en liepen door. De Profeet zei tegen hun, "Kom hier. Ze is (mijn vrouw) Safiya bint Hoeyai." Zij antwoorden, "Soebhan Allah, (Hoe durven we van kwaad te denken) O Allah`s Apostel! (wij verwachten nooit iets kwaads van jou). "De Profeet antwoorde, "Satan circuleert in het menselijk lichaam zoals bloed circuleert in het lichaam, en ik was bang opdat Satan een kwade gedachte in jullie geesten zou voegen."

4.509:
Verteld door Aboe Hoeraira:
De Profeet zei, "Geeuwen is van Satan en als iemand van jullie geeuwt, zou hij zijn geeuwen zo vaak als mogelijk moeten controleren, want als iemand van jullie (tijdens de handeling van geeuwen) zou zeggen: `Ha`, zal Satan naar hem lachen."

SAHIEH MOESLIM Boek 41, Nummer 7131: [5]
Verteld door Aboe Sa'id al-Choedri:
Allah`s Apostel zei: Wanneer één van jullie gaapt, zou hij het in bedwang moeten houden met behulp van zijn hand aangezien het de Satan is die binnentreed daarin.

8.242:
Verteld door Aboe Hoeraira:
De Profeet zei, "Allah houdt van niezen en houdt niet van geeuwen, dus als iemand niest en dan Allah prijst, dan is het een verplichting voor elke Moslims die hem gehoord heeft, om te zeggen: Moge Allah genadig op je zijn (Yar-hamuka-I-lah). Maar wat geeuwen betreft, het is van Satan, dus één moet zijn best doen het te stoppen, als één `Ha` zegt onder het geeuwen, zal Satan naar(at) hem lachen."

4.516:
Verteld door Aboe Hoeraira:
De Profeet zei, "Als iemand van jullie wakker wordt van slapen en de reiniging uitvoert, zou hij zijn neus moeten wassen door water erin te doen en het dan drie keer uit blazen, omdat Satan de gehele nacht in het boven gedeelte van de neus is verbleven."

OPMERKING

We kunnen deze hadieths combineren en daar een interessante compositie van maken.
Satan urineert in de oren van mensen, satan verblijft in de neus van mensen gedurende de nacht, satan circuleert in de lichamen van mensen, satan lacht naar mensen die een geluid maken wanneer zij gapen.
Merk op dat Mohammed zei dat Allah van niezen houdt maar niet van gapen houdt! Waarom?
Bacillen verspreiden via niezen, terwijl het lichaam meer zuurstof krijgt als het gaapt.
Gapen is goed voor het lichaam, dus waarom houdt Allah er niet van?
En als de reden zou zijn dat satan het lichaam binnendringt als men gaapt, zou hij dan niet door de neus binnen kunnen dringen wanneer hij maar wil?

Deze hadieths tonen aan dat Mohammed`s concept van satan was zoals "de boogie man".

ETC ETC ETC

Soenieten die het één of ander uit wilt leggen?
Of iemand iets te melden?

Groet

Ridouan
11-04-03, 20:03
Geplaatst door G-zus
Gedeelte van een verslag


Auteur;
[email protected]

CITATEN UIT BOECHARI {alle citaten komen uit Sahieh al-Boechari tenzij anders vermeld.}

1.582:
Verteld door Aboe Hoeraira:
Allah`s Apostel zei, "Wanneer de Adhan uitgesproken wordt neemt Satan tot zijn hielen en laat een scheet met geluid gedurende zijn vlucht om zo de Adhan niet te horen. Wanneer de Adhan afgelopen is komt hij terug en neem weer zijn hielen wanner de lqama uitgesproken wordt en nadat dat afgelopen is keert hij weer terug totdat hij in het hart van het persoon fluistert (om zijn aandacht van het gebed af te leiden) en laat hem dingen herinneren welke hij niet terugroept naar zijn geest voor het gebed en dat zorgt ervoor dat hij vergeet hoeveel hij gebeden heeft."

Sahieh Moelim, deel 1, #751:
Aboe Sufyan rapporteerde het op de autoriteit van Jabir dat hij gehoord had dat de apostel van Allah zei: "Wanneer Satan de roep tot gebed hoort, rent hij weg tot een afstand zoals dat van Rauha". Soelayman zei: "Ik vroeg hem over Rauha." Hij antwoorde, "Het is op een afstand van 36 miles van Medina."

4.495: (vergelijk 3.505B en 6.530)
Verteld door Aboe Said Al-Choedri:
De Profeet zei, "Als terwijl je aan het bidden bent, iemand de intentie heeft om voor je te passeren, belet hem te gaan; en als hij erop staat, belet het hem nogmaals, en als hij er nog op staat, vecht met hem (belet hem met geweld), want zo een persoon is (als) een duivel."

Verteld door Mohammed bin Sirin:
Aboe Hoeraira zei, "Allah`s Apostel gaf me de leiding over de Zakat van Ramadan (Zakat oel-Fitr). Iemand kwam naar mij en begon zichzelf eten toe te eigen van (Zakat) met beide handen. Ik ving hem en vertelde hem dat ik hem naar Allah`s Apostel zal nemen." Toen vertelde Aboe Hoeraira de hele vertelling en voegde toe "Hij (de dief) zei, `Wanner je naar bed gaat, reciteer de vers van “Al-Koersie” (2.255) want dan zal een engel van Allah je beschermen, en zal Satan je niet toe kunnen naderen tot de dag.` " Waarop de Profeet zei, "He vertelde me de waarheid, ook al is hij een leugenaar, en hij (de dief) zelf was de Satan."

2.301:
Verteld door Aboe Hoeraira:
De Profeet bood eens het gebed aan en zei, "Satan kwam voor me en probeerde mijn gebed te onderbreken, maar Allah gaf mij de boven hand over hem en ik verstikte hem. Geen twijfel, ik dacht eraan om hem aan een van de pilaren van de moskee te binden totdat je `s ochtends wakker wordt en hem zien. Toen herinnerde ik mij de statement van de Profeet Solomon, `Mijn Heer! huisvest op mij een koninkrijk zoals zal niet horen bij iemand anders dan ik.` Toen liet Allah hem (Satan) terugkomen met zijn hoofd naar beneden (vernederd)."

Sahieh Moeslim, deel 3, # 5008:
Ibn Ymar rapporteerde Allah`s boodschapper als zeggende, "Wanneer iemand van jullie de intentie heeft om te eten (maaltijd), zou hij met zijn rechter hand moeten eten, en wanneer hij (de intentie heeft) om te drinken zou hij met zijn rechterhand moeten drinken, want de Satan eet en drinkt met zijn linker hand."

OPMERKING

Dit zijn erg bizarre uitspraken.
Satan rent, ongeveer 36 miles, en laat winden(scheten) om zo te voorkomen dat hij Adhan hoort?
Eerder, gaf de korte Encyclopedie. weer dat er hadieths zijn die vermelden dat satan mest en vuiligheid eet.
Ik heb gelezen dat djinn botten eten en misschien kadaver.
Hier presenteren Mohammed`s bijgeloof of heidense concepten satan als een soort wanhopige aaskever.
En, als hij 36 miles per dag rent, dan moet hij in perfecte vorm zijn! ik weet zeker dat hij de marathon van Rotterdam zou kunnen winnen!

De tweede hadieth (4.495: (vergelijk 3.505B en 6.530)) laat zien dat satan eten steelt.
Een verwijzende hadieth verteld dat Aboe Hoeraira Satan drie keer ving terwijl hij voedsel aan het stelen was.
Hier is de machtige satan, niet in staat om uit de greep van Aboe Hoeraira te ontsnappen!
En hier is satan, degene wie Allah bestookt met kometen en meteorieten, moet rond sneaken om eten te stelen!
Merk op dat nadat hij gepakt was, satan aan Aboe een mystieke manier verteld om te voorkomen dat satan hem kwaad doet in de nacht.
Als satan nu een "absolute leugenaar" zou zijn (vergelijk 3.505B en 6.530), waarom zou hij dan de waarheid vertellen aan Aboe?
Waarom zou hij niet nog een leugen verzinnen om Aboe te misleiden? Is dat niet zoals je vijanden vertellen wat je militaire zwakheden zijn?
Het zou net zo makkelijk geweest zijn voor satan om Aboe te vertellen een vers uit de koran te herhalen.

De derde hadieth is vergelijkbaar met de tweede, maar daar greep Mohammed satan, overmeesterde hem, keelde(verstikte) hem, en dacht eraan om hem vast te binden. Wederom, hier is de machtige satan niet in staat om uit de greep van Mohammed te breken.
Helaas dat Mohammed hem niet vast bond, want op die manier, hadden de mensen satan zelf kunnen aanschouwen, en had het hem tegen gehouden van het bestrijden van de hele wereld...

De vierde hadieth illustreert meer van het bijgeloof van Mohammed. Satan eet en drinkt met zijn linker hand?!
Werpt satan met zijn linker hand?
Schrijft hij met zijn linker hand?
Suggereert Mohammed dat diegene die het met de linker hand doen volgen in de weg van Satan?
Volgens Mohammed, zijn de mensen die beide gehanden gelijkwaardig (kunnen)gebruiken vervloekt, of gedeeltelijk slecht, gedeeltelijk goed, of ???
Mohammed`s gekheid heeft voor mensen die van nature linkshandig zijn waarschijnlijk een hoop droefenis opgebracht.
Stel je eens voor dat je in een cultuur leeft waar linkshandig zijn als een taboe of zwakheid beschouwd wordt.

BOECHARI'S HADIETHS VERVOLG

2.243:
Verteld door Aboe Hoeraira
Allah`s Apostel zei, "Satan legt drie knopen achter aan het hoofd bij een ieder van jullie als hij slaapt. Op elke knoop leest en geeft hij lucht aan de volgende woorden, ’De nacht is lang, dus blijf slapen.’ Als één wakker wordt en Allah herinnert, is een knoop teniet gedaan; en wanneer één de reiniging uitvoert, is de tweede knoop teniet gedaan, en wanneer één bidt is de derde knoop teniet gedaan en één wordt energievol met en goed hart wakker in de morgen; anders wordt één lui en met een kwaadaardig hart wakker."

OPMERKING

De knopen vertegenwoordigen hekserij die satan tegen mensen gebruikt. Er is een verwijzing naar dit in de koran, soera 114:4. Een vergelijkbaar incident dat Mohammed overkwam word ook gevonden in Boechari: Een joodse tovenaar betoverde Mohammed en knoopte een aantal knopen in het haar wat gevonden is op Mohammed`s kam. Mohammed was zo behekst dat hij voor een jaar lang dacht dat hij seksuele relaties had met zijn vrouw terwijl hij dit in feite niet had.

Bijkomende details over deze gebeurtenis worden bijgeleverd in Ibn Sa'd's "Kitab al-Tabaqat al-Kabir", vol.2, pagina 244 tot 248, [4]. Hier is het relevante citaat.

"De apostel van Allah voelde zich ziek. Hij was behekst over vrouwen en eten.... Er zaten elf knopen (in het haar van kapmantel). De twee Soera`s 113 en 114 waren aan hem geopenbaard. Niet eerder reciteerde de apostel van Allah een vers dan een knoop losging. Wanneer ze allemaal losgegaan waren, herwon hij zijn drijf voor eten en vrouwen."

Dus dan, als een Moslim faalt zijn religieuze rituelen te doen in de ochtend, wordt hij lui wakker en met een kwaadaardig hart. Ik heb veel Moslims gekend welke laat sliepen maar hard werkende mensen waren en niet kwaadaardig van hart waren. Deze hadieth schijnt een andere reflectie te zijn van Mohammed`s ceremoniële bijgeloof.

BOECHARI'S HADIETHS VERVOLG

2.245:
Verteld door 'Abdullah :
Een persoon was vermeld vóór de Profeet en hij was verteld dat hij was blijven slapen tot ochtend en was niet opgestaan voor het gebed. De Profeet zei, "Satan urineerde in zijn oren."

4.492:
Verteld door 'Abdullah:
Het was vermeld vóór de Profeet dat er een man was die de hele nacht sliep tot ochtend (na zonopkomst). De Profeet zei, "Hij is een man in wie zijn oren (of oor) Satan geürineerd had."

3.254: (cf. 3.251)
Verteld door 'Ali bin Al-Hoesain (van Safiya, de vrouw van de Profeet):
De vrouwen van de Profeet waren met hem in de moskee (terwijl hij in Itikaf was) en toen gingen zij heen en de Profeet zei tegen Safiya bint Hoeyai, "Haast je niet, want ik zal je vergezellen", (en haar verblijfplaats was in het huis van Usama). De Profeet ging heen ondertussen ontmoette twee Ansari mannen hem en zij keken naar de Profeet en liepen door. De Profeet zei tegen hun, "Kom hier. Ze is (mijn vrouw) Safiya bint Hoeyai." Zij antwoorden, "Soebhan Allah, (Hoe durven we van kwaad te denken) O Allah`s Apostel! (wij verwachten nooit iets kwaads van jou). "De Profeet antwoorde, "Satan circuleert in het menselijk lichaam zoals bloed circuleert in het lichaam, en ik was bang opdat Satan een kwade gedachte in jullie geesten zou voegen."

4.509:
Verteld door Aboe Hoeraira:
De Profeet zei, "Geeuwen is van Satan en als iemand van jullie geeuwt, zou hij zijn geeuwen zo vaak als mogelijk moeten controleren, want als iemand van jullie (tijdens de handeling van geeuwen) zou zeggen: `Ha`, zal Satan naar hem lachen."

SAHIEH MOESLIM Boek 41, Nummer 7131: [5]
Verteld door Aboe Sa'id al-Choedri:
Allah`s Apostel zei: Wanneer één van jullie gaapt, zou hij het in bedwang moeten houden met behulp van zijn hand aangezien het de Satan is die binnentreed daarin.

8.242:
Verteld door Aboe Hoeraira:
De Profeet zei, "Allah houdt van niezen en houdt niet van geeuwen, dus als iemand niest en dan Allah prijst, dan is het een verplichting voor elke Moslims die hem gehoord heeft, om te zeggen: Moge Allah genadig op je zijn (Yar-hamuka-I-lah). Maar wat geeuwen betreft, het is van Satan, dus één moet zijn best doen het te stoppen, als één `Ha` zegt onder het geeuwen, zal Satan naar(at) hem lachen."

4.516:
Verteld door Aboe Hoeraira:
De Profeet zei, "Als iemand van jullie wakker wordt van slapen en de reiniging uitvoert, zou hij zijn neus moeten wassen door water erin te doen en het dan drie keer uit blazen, omdat Satan de gehele nacht in het boven gedeelte van de neus is verbleven."

OPMERKING

We kunnen deze hadieths combineren en daar een interessante compositie van maken.
Satan urineert in de oren van mensen, satan verblijft in de neus van mensen gedurende de nacht, satan circuleert in de lichamen van mensen, satan lacht naar mensen die een geluid maken wanneer zij gapen.
Merk op dat Mohammed zei dat Allah van niezen houdt maar niet van gapen houdt! Waarom?
Bacillen verspreiden via niezen, terwijl het lichaam meer zuurstof krijgt als het gaapt.
Gapen is goed voor het lichaam, dus waarom houdt Allah er niet van?
En als de reden zou zijn dat satan het lichaam binnendringt als men gaapt, zou hij dan niet door de neus binnen kunnen dringen wanneer hij maar wil?

Deze hadieths tonen aan dat Mohammed`s concept van satan was zoals "de boogie man".

ETC ETC ETC

Soenieten die het één of ander uit wilt leggen?
Of iemand iets te melden?

Groet

wat is jouw doel ?

Ik begin mn bedenkingen te krijgen....

Joesoef
21-04-03, 09:03
Geplaatst door Ridouan
wat is jouw doel ?

Ik begin mn bedenkingen te krijgen....


Zeg Ridouan,

kan jij mij uitleggen waarom jij er een gewoonte van maakt om het hele stuk te qouten? Het heeft namelijk geen enkele zin.

Joesoef
21-04-03, 09:08
Geplaatst door G-zus


We kunnen deze hadieths combineren en daar een interessante compositie van maken.
Satan urineert in de oren van mensen, satan verblijft in de neus van mensen gedurende de nacht, satan circuleert in de lichamen van mensen, satan lacht naar mensen die een geluid maken wanneer zij gapen.
Merk op dat Mohammed zei dat Allah van niezen houdt maar niet van gapen houdt! Waarom?
Bacillen verspreiden via niezen, terwijl het lichaam meer zuurstof krijgt als het gaapt.
Gapen is goed voor het lichaam, dus waarom houdt Allah er niet van?
En als de reden zou zijn dat satan het lichaam binnendringt als men gaapt, zou hij dan niet door de neus binnen kunnen dringen wanneer hij maar wil?

Vroeger had je in Nedeland hele kleine bedstedes. Een klein bed ingebouwd in een kast. De bedoeling van zo een kort bed was dat de mensen dan rechtop zittend sliepen dit om te voorkomen dat de mond tijdens het slapen open zou vallen en de duivel naar binnen zou kunnen komen.

Heel veel hadiths zijn gewoon jatwerk uit 1e en 2e testament. Neem bijvoorbeeld de sluier, stenigen, onthoofden en besnijden.

boucharie en muslim waren dus niet eens origineel bij het jatten van hun fantasie volle verhalen.

G-zus
21-04-03, 13:12
Geplaatst door Joesoef
Vroeger had je in Nedeland hele kleine bedstedes. Een klein bed ingebouwd in een kast. De bedoeling van zo een kort bed was dat de mensen dan rechtop zittend sliepen dit om te voorkomen dat de mond tijdens het slapen open zou vallen en de duivel naar binnen zou kunnen komen.

Heel veel hadiths zijn gewoon jatwerk uit 1e en 2e testament. Neem bijvoorbeeld de sluier, stenigen, onthoofden en besnijden.

boucharie en muslim waren dus niet eens origineel bij het jatten van hun fantasie volle verhalen.


Yep, wat je zegt klopt. Veel bestraffingen bijvoorbeeld komen uit het O.T., maar deze bestraffingen (wet van mozes) is in het O.T. zelf al afgeschaft (hebr.), de logica van het herinvoeren ontgaat me. Zeker na het lezen van het N.T.


Maargoed, Satan...

Satan in de bijbel

Satan verleidt mensen: Genesis 3, 1 Kronieken 21:1, Mattheüs 4:1
Satan brengt fysieke vernietiging: Job
Satan brengt mensen fysieke schade toe. Lucas 13:16, 2 Corinthiërs. 12:7
Satan bezit mensen: Luk 22:3, 2 Corinthiërs 12:7
Satan vermomt zich als een engel van het licht: 2 Corinthiërs 11:14
Satan vecht tegen het werk van God: 1 Thessalonicenzen 2:18, 1 Petrus 5:8
Satan domineert geestelijk geografische gebieden: Openbaring 2
Satan is listig: Efeziërs 6:11
Satan heeft de macht over de dood: Hebreeën 2:14
Satan is een moordenaar en een leugenaar: Johannes 8:44
Satan zal de natiën bedriegen om tegen God te rebelleren. Openbaring 20
Satan brengt schade toe Job 38:41

Satan in de koran

Satan verleidt mensen en veroorzaakt dat mensen zonden plegen. 2:36, 268, 7:200
Satan is de vijand van de mensen. 2:168
Satan drijft mensen tot gekheid. 2:275
Satan veroorzaakte dat Moslims laf of bang werden. 3:155, 175
Satans plan is zwak 4:76
Satan is een leugenaar/bedrieger. 4:120
Satan veroorzaakt dat mensen vergeten. 6:68, 18:63
Satan, (En/of de djinn) zijn gecreëerd van rookloos vuur. 15:27
Satan gooit gedachtes en woorden in de harten van mensen. 22:52
Satan veroorzaakte dat Mozes zonde pleegde en een Egyptenaar vermoorde. 28:15
De djinn (en waarschijnlijk Satan) worden bekogeld door kometen en meteorieten. 37:9


Het komt redelijk overéén, maar toch zijn er ook opmerkelijke verschillen. In de islam, is satan degene die ervoor zorgt dat moslims vergeten, en satan gooit woorden en/ of gedachtes in de monden en/ of gedachtes van de mensen. Dit is de basis van de "Duivelsverzen". Satan is gecreëerd van een soort "rookloos vuur", en Allah gebruikt kometen en/ of meteorieten om de djinn te raken en mogelijk satan ook.

Hoe dan ook, tot dusver zijn er meer overéénkomsten dan verschillen, maar de verschillen zijn opmerkelijk. Maar als ik dan naar de hadiths kijk.....