PDA

Bekijk Volledige Versie : 99,9% van de mensheid in de hel?G-zus
19-04-03, 10:55
Sahih al-Bukhari Volume 4, Book 55, Number 567:
Narrated Abu Said Al-Khudri:

The Prophet said, "Allah will say (on the Day of Resurrection), 'O Adam.' Adam will reply, 'Labbaik wa Sa'daik', and all the good is in Your Hand.' Allah will say: 'Bring out the people of the fire.' Adam will say: 'O Allah! How many are the people of the Fire?' Allah will reply: 'From every one thousand, take out nine-hundred-and ninety-nine.' At that time children will become hoary headed, every pregnant female will have a miscarriage, and one will see mankind as drunken, yet they will not be drunken, but dreadful will be the Wrath of Allah." The companions of the Prophet asked, "O Allah's Apostle! Who is that (excepted) one?" He said, "Rejoice with glad tidings; one person will be from you and one-thousand will be from Gog and Magog."

The Prophet further said, "By Him in Whose Hands my life is, hope that you will be one-fourth of the people of Paradise." We shouted, "Allahu Akbar!" He added, "I hope that you will be one-third of the people of Paradise." We shouted, "Allahu Akbar!" He said, "I hope that you will be half of the people of Paradise." We shouted, "Allahu Akbar!" He further said, "You (Muslims) (compared with non Muslims) are like a black hair in the skin of a white ox or like a white hair in the skin of a black ox (i.e. your number is very small as compared with theirs)."Als ik dit lees, kom ik tot de conclusie dat volgens de hadiths 99,9% van de hele mensheid in de hel zal zijn. Dus wanneer 0,1% van de wereld moslim is, kunnen we ervan uitgaan dat deze 0,1% naar de hemel gaat en de rest naar de hel.
Maar wanneer de hele wereld moslim is, zal 99,9% van de moslims naar de hel gaan, en maar 0,1% van de moslims naar de hemel..
Voor ieder persoon die ook moslim wordt zal de kans voor jullie moslims om in de hemel te komen dus alleen maar kleiner worden....


Dus wanneer iemand vandaag de dag moslim (soeniet) wordt is het misschien aardig dat zijn kans om in de hemel te komen 1/200 is...

Iemand?

Angel of God
13-05-03, 11:36
Salaam

Maar er staat ook dat diegene die daar zaten alleen een zwarte of witte haar waren in een respectievelijk witte of zwarte vos. Dus dat betekent weer dat erv eel naar djina gaan.

Verder een hadith. In joum al qijama zal een man voor de weegschaal staan die de zonden afweegt tegen de goede dingen. De man ziet dat de kant van de zonden super vol zit. Hij denkt: klaar ik ga regelrecht naar djehnama. Maar dan komt een blaadje aanwaaien. En zodra die blaadje op de andere kant komt, de kant van de goede dingen. Vlogen de slechte dingen meteen omhoog. Het bleek dat die ene blaadje zwaarder was dan al die andere zonden. toen de man de blaadje oppakte zag hij dat er op het blaadje stond: Ashhadoe la ilaaha iela allah. En omdat die man een keer in zijn hele leven deze zin had gezegd. Maar die ene keer ook echt vanuit zijn hart meende, woog die zo zwaar.

Als ik naar deze soort hadiths kijk dan denk ik dat het niet kan dan alleen 0.1% naar de djina gaan.

En allah is de meest vergevingsgezinde.

Wa aleikoum a salaam wr wb