PDA

Bekijk Volledige Versie : lees het en je weet hetsobhanaallah
20-05-03, 08:38
Stel je voor....

Zou je het geloofd hebben als iemand jou voor het leven had kunnen bereiken en tegen jou had gezegd: "Luister, je wordt straks een mens die uit vlees, bloed en botten bestaat. Je zult armen krijgen om er dingen mee te doen. Je zult twee benen krijgen, niet omvallen en je zult jezelf ermee voort kunnen bewegen. Je zult ogen krijgen om te zien, je zult oren krijgen om geluiden mee te horen en je zult een hart krijgen, die tot je dood zal blijven kloppen. Je zult..."

Zou je het geloofd hebben, als er gezegd werd: "Met jouw lichaam van vlees en bloed kom je op een grote bol te leven die in een enorme ruimte zweeft. Overal waar je loopt lijkt het vlak. Je kan nooit ondersteboven staan, zelfs niet onderaan die bol. Op de bol is veel water maar het stroomt er niet vanaf. De bol draait om een andere grote bol van vuur (zon) en als deze beweging even zou stoppen zou de bol verbranden. Er groeien allerlei dingen op de bol die je kunt eten en waarvan je kunt groeien."

Zou je het geloofd hebben, als er was gezegd: "De mens wordt samengesteld uit elementen van de bol en uit de mens komt een mens". Zou je al deze informatie over het leven geloofd hebben? Had je toen het jezelf kunnen voorstellen? Zou je geloofd hebben, dat je van vlees en bloed zou zijn en op een bol zou wonen? Zou je geweten hebben, hoe een van de duizenden kleuren die je in het leven bent tegengekomen eruit zou zien? Nu maak je alles in het echt mee!

Geloof je nu ik je zeg: "Er is een volgend leven. Je zult weer een lichaam krijgen om verder te leven. In het komende leven moet je jezelf verantwoorden tegenover Hem die jou ook de eerste keer schiep. In het volgend leven is een Hel en een Paradijs. Je kunt in het Paradijs terechtkomen, maar ook in de Hel". Stel je voor..

De Qor'aan is het laatst geopenbaarde boek van God, de Almachtige. De aarde zal geen ander boek of profeet meer kennen. Met de komst van de laatste profeet, Mohammed (vzmh), is ook de laatste fase van de aarde aangebroken. God, de Almachtige, heeft de mens geschapen om Hem te aanbidden.

De mens moet zich aanpassen aan de levenswijze (Islam), die God voor de mensen heeft bepaald. Het lichaam die wij na de dood weer als levenskleding terug krijgen, zal zich voor iedere daad moeten verantwoorden.

Iedereen zal getoetst worden aan de wil en wetten van God. Elk daad is of voor het Paradijs of voor de Hel.

Hij (Allah) schiep de hemelen en de aarde in waarheid en Hij heeft u gevormd en een schone gedaante gegeven, en tot Hem is de terugkeer.
(Qor'aan 64:3)

“Op die Dag zullen sommige gezichten verlicht zijn,
Opziende naar hun Heer;
En andere gezichten zullen op die Dag somber zijn.
(Qor`aan 75:22-24)

En tot Zijn tekenen behoort dat Hij u uit stof schiep; en ziet! gij zijt mensen die zich kunnen verspreiden.
(Qor'aan 30:20)

Wij zijn als het ware van de ene deur het leven binnengekomen en gaan via de andere deur naar de dood toe. Bij de deur des doods verlaten we voorlopig ons stoffelijk lichaam. Het lichaam is als een kledingstuk in bruikleen, met alle gevolgen van dien.

De dag zal komen dat we in onze graven wakker zullen worden. Op dat moment zullen we beseffen dat we de dood hebben meegemaakt en het eerste leven achter de rug hebben. Het zal de dag zijn waarin sommige mensen overspoeld zullen worden door zorgen, angst en vrees terwijl anderen een ongekende vreugde zullen beleven . Het zal de dag zijn waar in dit leven al vrees voor was, maar waar ook met hoopvol verlangen naar werd uitgekeken. Het zal de dag zijn waarover getwijfeld werd, de dag die door velen ontkend werd en door anderen naar gestreefd werd. Het zal de Dag des Oordeels zijn, waarin de poorten van het Paradijs en de Hel open zullen zijn.

De Godvruchtigen zullen te midden van schaduwen en bronnen wonen.
(Qor.aan 77:41)

Daarom zal Allah hen voor het kwade van die Dag beschermen en zal hun blijdschap en geluk schenken. En Hij zal hen belonen voor hun standvastigheid met het paradijs en met zijde.
(Qor.aan 76:12)

Ziet gij niet dat Allah de hemelen en de aarde in waarheid schiep? Als Hij het wil kan Hij u verdelgen en een nieuwe schepping voortbrengen.
(Qor'aan 14:19) ??

hafida bouajoun
21-05-03, 18:29
ik vond het echt een goed verhaal :duim: en je hebt helemaal gelijk
over wat je vertelt heb je nog meer verhelen mail me dan [email protected]

sobhanaallah
27-05-03, 16:00
Salaam hafia,
he bdankt voor je reactie en zou het zeker doen.

Groeten, malika

sobhanaallah
27-05-03, 16:05
SAlaam Hafida,
bedankt voor je reactie en je interesse
zal het zeker doen
je hoort het wel van me.
beslamma, malika

hafida bouajoun
27-05-03, 20:00
graag gedaan malika ik hoop dat je snel weer zo iets hebt
maar dan hoor ik wel van je doei groetjes