PDA

Bekijk Volledige Versie : Voor Mars.Orakel
20-07-03, 13:32
Gezocht: public enemy m/v.

Het was allemaal zo overzichtelijk. Het Westen was de ontwikkelde, geciviliseerde en marktbepalende partij en was “in control” over de mondiale cashflow. De hegemonie over het internationaal ingrijpen, waarbij staatsrechterlijke soevereiniteit met gemak gebruskeerd werd, kon worden gelegitimeerd door te verwijzing naar het dreigende gevaar van Het Rode Gevaar: het communisme.
De stem van het proletariaat kon gesmoord worden onder verwijzing naar het gevaar van verlies van levensstandaard en autonomie als het communisme niet met alle middelen werd bestreden.
Met de val van het communisme ontstond er een legitimiteitsvacuum en de burger dreigde langzaam te ontwaken uit de politiek correcte narcose en de dagelijkse werkelijkheid in haar naakte gruwelijkheid te zullen aanschouwen. De dagelijkse werkelijkheid dat we door de nationale en mondiale overheden een loer gedraaid worden en met “brood en spelen” tam gehouden worden. Het besef dat het aloude adagium van de priester en de koopman (hou jij ze arm, dan hou ik ze dom) nog steeds bestond, maar nu anders ingevuld werd. Het had nu een kapitalistische vorm gekregen: zorg dat mensen (betrekkelijk) veel hebben en pomp er de vrees in dat ze wat ze hebben ook weer kunnen verliezen, dan heb je ze altijd onder de knoet.

Maar goed, de burger is in al zijn basale materiële behoeften voldaan, het communisme als bedreiging van de persoonlijke en mondiale welvaart speelt geen rol van betekenis meer en de burger heeft nu de tijd om na te denken.
Bij de machthebbers ontstaat lichtelijke paniek en vrees voor ontmaskering, omdat burgers zonder honger erg kritisch kunnen zijn. Mensen die honger lijden zijn druk doende om deze honger te stillen en hebben weinig tot geen boodschap aan politiek en internationale betrekkingen, laat staan om deze es kritisch tegen het licht te houden.

De weldoorvoede, goed opgeleide en o zo kritische burger moest dus hoognodig weer in een politieke narcose gebracht worden en zo ontstond het even sinistere als macabere plan om een nieuwe staatsvijand te creëren.
Een vijand die een bedreiging zou vormen voor de verworven welvaart, de veiligheid en geborgenheid, en de culturele en persoonlijke identiteit.

Heel lang hoefde men niet te zoeken, want de Islam had voldoende potentie om zodanig verdraaid en verkleurd te worden om als degelijke staatsvijand door het leven te kunnen.

Dat was echter niet voldoende want deze leer werd door 1/6 van de wereldbevolking aangehangen dus er moest wel iets goeds aan zijn. Nee, deze toekomstige vijand moest van buitenaf wat extra gemodelleerd en gehorrorficeerd worden.
Het kon pas als degelijke vijand door het leven als het een vijandelijke daad had ondergaan en wel tegen het icoon van de vrije en democratische wereld: Amerika.
En zo was na 911 de nieuwe vijand geboren en hadden de proletariërs weer hun brood en spelen.
In Nederland woonde echter een erg nuchter volkje, dat zich niet zo makkelijk een rad voor ogen liet draaien en hier kreeg deze vijand nog wat extra gruwelijkheden toebedicht.

De euro raakte de mensen in hun welvaart, de werkloosheid nam toe, het gevoel van onveiligheid werd opgeklopt, een politicus werd vermoord, er werd voor 17 mld bezuinigd en de oppersmurf riep op tot een hernieuwd Oranjegevoel. Nederlanders moesten zich weer kunnen identificeren, trots zijn op zichzelf en hun normen en waarden hervinden, die ze allengs verloren hadden.

Niet zo geschikt voor de zelfbepaling als je kunnen spiegelen aan een tegenpool.
De Islam zal pas dan weer met rust gelaten worden als de Nederlander in staat is zichzelf een degelijke Christelijke identiteit aan te meten.

~Panthera~
20-07-03, 13:49
Geplaatst door Orakel

De Islam zal pas dan weer met rust gelaten worden als de Nederlander in staat is zichzelf een degelijke Christelijke identiteit aan te meten.
--------------------

Ja..wordt allen lid van de Club van DoodsAanbidders. :moe:

Ammenooitniet. :cola:

~Panthera~
20-07-03, 13:49
En waarom mag ik mijn EIGEN berichten die ik per ongeluk 2 x plaats, niet verwijderen ??? :terrorist

Orakel
20-07-03, 13:55
Geplaatst door ~Panthera~
En waarom mag ik mijn EIGEN berichten die ik per ongeluk 2 x plaats, niet verwijderen ??? :terrorist

Je moet je eerst bekeren tot het ware geloof.

~Panthera~
20-07-03, 14:00
Geplaatst door Orakel
Je moet je eerst bekeren tot het ware geloof.
---------------------------

:fplet: :giechel: :boer:

Orakel
20-07-03, 14:06
Geplaatst door ~Panthera~
---------------------------

:fplet: :giechel: :boer:

:D

ff wat uitproberen: http://www.churchofeuthanasia.org/resources/resources.html

Hmm, mislukt. Ze hebben een leuke teller van de wereldbevolking op die site.

~Panthera~
20-07-03, 14:17
Geplaatst door Orakel
:D

ff wat uitproberen: http://www.churchofeuthanasia.org/resources/resources.html

Hmm, mislukt. Ze hebben een leuke teller van de wereldbevolking op die site.
---------------------


:schok: weirdo's !!

Marsipulami
20-07-03, 15:00
Geplaatst door Orakel

Woooow, een thread speciaal voor mij :lachu:.

Gezocht: public enemy m/v.

De hegemonie over het internationaal ingrijpen, waarbij staatsrechterlijke soevereiniteit met gemak gebruskeerd werd, kon worden gelegitimeerd door te verwijzing naar het dreigende gevaar van Het Rode Gevaar: het communisme.
De stem van het proletariaat kon gesmoord worden onder verwijzing naar het gevaar van verlies van levensstandaard en autonomie als het communisme niet met alle middelen werd bestreden.

Het communisme is pas echt een gevaar geworden toen het ingestort was. Vroeger was er nog een degelijk dictatoriaal Kremlin dat de touwtjes strak in handen hield. Tegenwoordig heb je daar een hoop verpauperde maffiastaten zonder structuur, controle of organisatie die allemaal kernwapens hebben geërfd en die goede zaken doen met allerlei dictatoriale regimes.

Heel lang hoefde men niet te zoeken, want de Islam had voldoende potentie om zodanig verdraaid en verkleurd te worden om als degelijke staatsvijand door het leven te kunnen.

Dat was echter niet voldoende want deze leer werd door 1/6 van de wereldbevolking aangehangen dus er moest wel iets goeds aan zijn. Nee, deze toekomstige vijand moest van buitenaf wat extra gemodelleerd en gehorrorficeerd worden.

De weldoorvoede, goed opgeleide en o zo kritische burger moest dus hoognodig weer in een politieke narcose gebracht worden en zo ontstond het even sinistere als macabere plan om een nieuwe staatsvijand te creëren. Een vijand die een bedreiging zou vormen voor de verworven welvaart, de veiligheid en geborgenheid, en de culturele en persoonlijke identiteit.

Het kon pas als degelijke vijand door het leven als het een vijandelijke daad had ondergaan en wel tegen het icoon van de vrije en democratische wereld: Amerika.En zo was na 911 de nieuwe vijand geboren en hadden de proletariërs weer hun brood en spelen.
In Nederland woonde echter een erg nuchter volkje, dat zich niet zo makkelijk een rad voor ogen liet draaien en hier kreeg deze vijand nog wat extra gruwelijkheden toebedicht.


Ik sta er nog altijd van te kijken dat die hoogopgeleide westerse burgers kritiekloos die hele al qaeda-mythe hebben geslikt. Een geitenboer in Afghanistan die voor soldaatje speelt wordt plotseling een internationale bedreiging voor de vrede. Lokale stammentwisten en parochiale terroristengroepjes worden psychologisch aan elkaar gebreid om er een wereldwijd netwerk van terroristen van te maken. Een verzonnen legitimatie om met tanks, vliegtuigen en honderduizenden soldaten uit te rukken om aan de andere kant van de aardbol regimes plat te walsen om nadien die landen in puin en chaos achter te laten.


De euro raakte de mensen in hun welvaart, de werkloosheid nam toe, het gevoel van onveiligheid werd opgeklopt, een politicus werd vermoord, er werd voor 17 mld bezuinigd en de oppersmurf riep op tot een hernieuwd Oranjegevoel. Nederlanders moesten zich weer kunnen identificeren, trots zijn op zichzelf en hun normen en waarden hervinden, die ze allengs verloren hadden. Niet zo geschikt voor de zelfbepaling als je kunnen spiegelen aan een tegenpool. De Islam zal pas dan weer met rust gelaten worden als de Nederlander in staat is zichzelf een degelijke Christelijke identiteit aan te meten.

Het christendom kan wellicht niet meer hersteld worden in Europa. De mondige westerse burger heeft in zijn kritische ijver de tak afgezaagd waar hij zelf op zat.In het allerbeste geval kunnen er nog wat meubels uit de brand gered worden. Het geïnstitutionaliseerde christendom heeft in Europa en de VS zijn kracht verloren. Wat overblijft zijn een aantal sektarische lijkenpikkersverenigingen die zich bezighouden met het hersenspoelen van personen die in een kwetsbare maatschappelijk positie verzeild geraakt zijn. De levensbeschouwelijke leegte die achterblijft zal wellicht over enkele decennia door een andere religie zijn opgevuld.

Orakel
20-07-03, 16:30
De chaos in de communistische landen is voornamelijk een interne en vormt als zodanig geen bedreiging voor de wereldorde en kan er ook niet voor doorgaan. De gemiddelde wereldburger wordt niet warm of koud van de toegenomen criminaliteit, prostitutie, drugsgebruik en illegale wapenhandel in Rusland. De verkoop van wat aftandse raketjes en verarmd uranium aan dictatoriale regimes is ook niet dermate afschrikwekkend dat het ter legitimering kan dienen voor b.v. de aanval op Afghanistan.
(OBL komt nota bene uit Saoedië Arabië en vervolgens valt men Afghanistan binnen.)
En de chaos in Rusland kan niet voorzien worden van het Islamitisch predikaat en vormt als zodanig geen herkenbare vijand, waaraan het aan moreel verval onderhavige westen zich op kan trekken.

Ook Nederland legt de verantwoordelijkheid voor eigen falen buiten zichzelf. Er moet bezuinigd worden en wat je ziet is dat er immigratiebeperkingen worden gecreëerd, leges voor verblijfsdocumenten verdrievoudigen, onderwijs in eigen taal wordt afgeschaft, de minister lokt proefprocessen uit om omstreden wetgeving te lanceren, de AIVD spint in personele en financiële zin garen bij het uitvergroten van de nieuwe vijand, politici profileren zich langs anti-etnische en anti-religieuze lijn en de media kloppen er hun kijk- en oplagecijfers mee op.
De burger is zijn eigenheid allang kwijt als gevolg van het doorgeschoten consumentisme en spiritueel verval en is niet eens in staat om binnen 5 tellen 3 bepalende factoren van zijn eigen cultuur te benoemen en raakt op een afgunstige en jaloerse wijze oververhit bij de constatering dat er een etnische bevolkingsgroep was die dat wel kan en zich wel kan beroepen op een rijke culturele en spirituele traditie.

Daarnaast laat deze nieuwe mede-burger zich niet inpakken of afserveren door de neo-koloniale houding van de zittende meerderheid, die de spiegeltjes en kraaltjes had vervangen door culturele en afhankelijk makende subsidies.

Nederland schrikt wakker en constateert dat de nieuwe mede-burger een sterke identiteit heeft en bereid is te strijden voor het behoud ervan en zich daarnaast kan bogen op een groeiende geloofsgemeenschap, daar waar het Christendom in eigen gelederen aan waarde en geldingsdrang ingeboet heeft.

Dat houdt volgens mij in dat er de komende tijd een inhaalslag gemaakt gaat worden, waarbij jullie de culturele eigenheid zullen proberen te versterken door je af te zetten tegen ons.

Het Bijbelse “7 vette en 7 magere jaren” gaat haar waarheidsgehalte de komende jaren weer bewijzen. De economie zal nog verder verslechteren en dan lopen kerk en kroeg altijd weer vol.
Op die wijze zal getracht worden de “levensbeschouwelijke leegte” weer op te vullen. Dit zal zich manifesteren in de verschijningsvorm dat de vredelievendheid van het Christendom en het vermeende agressieve en gewelddadige karakter van de Islam benadrukt worden.
Polarisatie en verdeel en heers.

Marsipulami
20-07-03, 18:04
Geplaatst door Orakel
Nederland schrikt wakker en constateert dat de nieuwe mede-burger een sterke identiteit heeft en bereid is te strijden voor het behoud ervan en zich daarnaast kan bogen op een groeiende geloofsgemeenschap, daar waar het Christendom in eigen gelederen aan waarde en geldingsdrang ingeboet heeft.

Dat houdt volgens mij in dat er de komende tijd een inhaalslag gemaakt gaat worden, waarbij jullie de culturele eigenheid zullen proberen te versterken door je af te zetten tegen ons.

'Jullie' is jodenvolk.

Op die wijze zal getracht worden de “levensbeschouwelijke leegte” weer op te vullen. Dit zal zich manifesteren in de verschijningsvorm dat de vredelievendheid van het Christendom en het vermeende agressieve en gewelddadige karakter van de Islam benadrukt worden.

Onder serieuze christenen -zoals ik (ahum)- merk ik niks van een tendens om zich af te zetten tegen moslims. Integendeel, ik merk veel positieve belangstelling. Het zijn vooral de ongelovigen en ander pluimvee, die bij gebrek aan een eigen inhoudelijke levensvisie hun identiteit ontlenen aan het afzeiken van anderen, die wel de moed hebben om een bepaalde inhoud te verdedigen.

Zij zullen zich dan wellicht niet beroepen op het christendom. Immers atheïsten kunnen als bekrompen cultuurmassochisten meestal niet de intellectuele eerlijkheid opbrengen om te erkennen, dat de Europese waarden waar ze zo trots op zijn, grotendeels de vrucht zijn van een rijke christelijke traditie, waaraan zijzelf geen enkele positieve bijdrage geleverd hebben.Polarisatie en verdeel en heers.

Maarten
21-07-03, 04:22
Geplaatst door Orakel
De weldoorvoede, goed opgeleide en o zo kritische burger moest dus hoognodig weer in een politieke narcose gebracht worden

mm.. het ging de proletarier intussen niet slecht, begrijp ik..


en zo ontstond het even sinistere als macabere plan om een nieuwe staatsvijand te creëren.
Een vijand die een bedreiging zou vormen voor de verworven welvaart, de veiligheid en geborgenheid, en de culturele en persoonlijke identiteit.

En daar trapt die “weldoorvoede, goed opgeleide en o zo kritische burger” wel in?Heel lang hoefde men niet te zoeken, want de Islam had voldoende potentie om zodanig verdraaid en verkleurd te worden om als degelijke staatsvijand door het leven te kunnen.

En dus gingen Politiek en Media voortvarend aan de slag. Moslimorganisaties werden uitgenodigd, Imams kwamen aan het woord, programma’s over Allochtonen werden verdubbeld, er kwam Islamvoorlichting enz enz, om de verhouding met moslims maar beter te krijgen..

Orakel, via welk medium vond die staatskapitalistische indoctrinatie precies plaats? Kan het zijn, dat ik tijdens mijn slaap door bepaalde kanalen gevoed wordt?

Orakel, wat is dit voor bollocs-verhaal? De suiker vergeten in de thee?
Of is dit een speciaal mengsel voor Mars?
En hapt hij dan toe in dit aas zoals gewenst?

En van de reactie van Mars begrijp ik nog minder.

Of druipt het cynisme bij beide heren door alle kieren naar buiten?

Orakel
21-07-03, 15:05
Geplaatst door Maarten
Orakel, wat is dit voor bollocs-verhaal? De suiker vergeten in de thee?
Of is dit een speciaal mengsel voor Mars?
En hapt hij dan toe in dit aas zoals gewenst?

En van de reactie van Mars begrijp ik nog minder.

Of druipt het cynisme bij beide heren door alle kieren naar buiten?

:p

'kprobeer het subversieve element uit te hangen omdat het komkommertijd is hier op het PB. Niemand trapt er echter in (Mars, kom snel, ik heb er eentje), dus nog steeds weinig vuurwerk.

Maar er zit wat mij betreft wel een kern van waarheid in het verhaal, namelijk dat hele volksstammen zich in slaap laten sussen door de welvaart, de politiek of de media. En wel in die zin dat ze volgens mij niet de moeite nemen om kritisch na te denken over de informatie die ze consumeren.

Maarten
22-07-03, 04:00
Aha.. Broodje Jihaap. :D
Mijn komkommer krijgt eigenlijk nooit een kans, want ik trap altijd weer overal in.
Maar leuk ja, die "van gogh"-variant der geschiedschrijving.
Ik heb een photoshopfilter dat "psychedelic" heet, dat alles nogal onwerkelijk maakt, hoewel het herkenbaar blijft..
Ik moet eigenlijk achter de meiden aan, maar het wordt toch weer kunst geloof ik.. Beheersbaarheid geeft toch de doorslag.