PDA

Bekijk Volledige Versie : Uitleg Ayat El-koersie Deeeel 1Nido
01-10-03, 23:31
Ayatal Koersie Transcriptie

Allahoe Laa ielaaha iellaa hoewa, Al hayyoe Al qayyoem. Laa ta'khodoho sienatoen walaa nawm. Lahoe maafie ssamaaawaatie wa maa fiel ard. Men dhe elladhie yashfa3oe 3iendahoe iella bie'iednieh. Ya3lamoe maa bayna aydiehiem wamaa khalfahoem.Walaa yoe7ietoena bieshay'ien mien 3ielmiehie iella biemaa shaa'. Wassie3a korsieyyoehoe assamaawaatie wal ard, walaa ya'oedoehoe 7iehdoehoema, wa hoewa al 3aliyyoe al 3adhiem.


Ayatal Koersie Vertaling

Allah, er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestandige,
sluimer noch slaap kan Hem treffen.
Aan Hem behoort toe wat er in de hemelen en wat er op de aarde is.
Wie is degene die voorspraak doet bij Hem zonder Zijn verlof?
Hij kent wat er voor hen is en wat achter
hen is. En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, behalve wat Hij wil.
En Zetel (1) strekt zich uit over Hemelen
en de Aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet;
Hij is de Verhevene, de Almachtige.
(Al Baqarah:255)

(1) Koersie: wordt letterlijk als Zetel vertaaldVoorWoord

Ayatul Koersi betekent het troonvers en is daarmee de hoogste vers van de Koran. De beloning voor de recitatie van dit vers is heel groot. In de traditie van de profeet vzmh is het gebruikelijk om dit vers na iedere verplichte gebed te reciteren. Het mag daarbuiten ook ten alle tijden worden gereciteerd.

Hoewel men met dit vers bescherming bij Allah kan zoeken tegen de invloed van Satan, is het ook heel belangrijk dat het begrepen wordt. Hoe goed we ons best ook doen om het te begrijpen, we zullen de ware inhoud van de goddelijke verzen nooit 100% begrijpen, simpelweg omdat Allah in Ayatul Koersie zegt: "En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten dan wat Hij wil."

We hebben een korte uitleg gegeven van Ayatul Koersie, het trachten naar de volledige uitleg zou een bibliotheek vol met boeken vullen.
.

Zegeningen van Ayatul Koersie

De profeet vzmh heeft ons aanbevolen om Ayatul Koersie na iedere fard gebed te reciteren. De waarde hiervan heeft hij als volgt beschreven:

"Niets behalve de dood kan diegene weerhouden van het Paradijs die na iedere fard gebed Ayatul Koersie reciteert"
En " Als de dood er niet was, zou een ieder die Ayatul Koersie reciteert na iedere fard gebed, rechtstreeks naar het Paradijs gaan"

De profeet vzmh heeft ons ook aanbevolen om Ayatul Koersie te reciteren voor het slapengaan.

Als je gaat slapen, reciteer Ayatul Koersie , dan zal Allah voor jou een engel in dienst stellen en je zult tot in de ochtend beschermd worden tegen de duivel. Evenals voor het slapen, kan de troonvers ook gereciteerd worden wanneer men wakker wordt. Ieder dienaar van Allah die Ayatul Koersie met een oprechte hart reciteert met de bedoeling om bescherming krijgen.

Er was een handelaar die in de maand Ramadan in Basra dadels wilde verkopen. Hij moest tijdens zijn verblijf een onderdak hebben en vond een huis, waarvan de eigenaar hem vertelde dat het behuisd werd door een ifriet genaamde djinn.
De man vertelde verder dat iedereen die in het huis woonde door hem werd gedood of weggejaagd.
De handelaar zei dat hij alleen vrees had voor Allah en niet bang was voor de djinn.

De man huurde het huis, gelijk de eerste nacht toen hij in bed lag kwam de djinn in een zwarte gedaante op hem af. De man begon gelijk Ayatul Koersie te reciteren, maar tot zijn verbazing reciteerde de djinn iedere regel mee
tot en met de laatste regel:

" Wa la ja'oedoehoe hief-dhoehoema wa hoewa al aliyoe al adiem"

De dijnn kon die regel niet uitspreken, de man had de zwakke punt ontdekt en bleef de zin achterelkaar herhalen totdat de zwarte gedaante verdween.

Toen de man de volgende ochtend wakker werd zag hij op de plek waar de djinn was as op de grond liggen, waarschijnlijk was de djinn door Ayatul Koersie verbrand.

Uitleg van de troonvers

Allah! Er is geen God dan Hij

De zin " Er is geen God dan Hij" vormt de fundamentele basis van islam, het is waarop de Islam is gebaseerd en waarom Allah het leven heeft ingesteld; wij zijn geschapen om Allah te aanbidden, deze zin is ook daarom het fundament van aanbidding tot Allah.

"En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen" (51:56)

In een hadith Koedsie vertelt Allah aan Profeet Moesa dat deze zin (Kalima Tawhied) zwaarder weegt dan het heelal: " O Mozes, als de aarde, de hemelen en de inhoud ervan, de zeeŽn en wat erin zit, op de ene kant van een weegschaal gelegd zouden worden, en op de andere schaal de kamila Tawhied zwaarder wegen" (Hadith Qudsi)

Tawhied is niet alleen een zin die we vanuit ons hart moesten uitpreken maar is ook een levenswijze. Het eist van ons dat we onze waarde, normen en manier van denken naar de inhoud hiervan moeten instellen.

De getuigenis is een belofte die we aan Allah doen, we sluiten daarmee een verband en beloven Hem dat we iedere vorm van afgoden zullen verwerpen, waar en wanneer we ze ook maar tegenkomen. Pas nadat we dit doen acht Allah ons in staat om Zijn Eenheid te erkennen. Drie vormen van afgoden

<Drie vormen van afgoden

De groep afgoden in de zin: "er is geen God.." wordt in drie categorieŽn
verdeeld:


1) Afgoden die met het oog te zien zijn
2) Afgoden die onzichtbaar zijn
3) Afgoden in de zwarte magie

Zichtbare afgoden:

Dit zijn andere schepselen en soorten voorwerpen die uit materie zijn vervaardigd of schepselen zoals wij. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Hout, ijzer of ieder ander beeld die wordt aanbeden.
Een dier (zoals de koe in India)
Vrouw
Geld
Materie
Auto
Technologie
Wetenschap
Ander mens
Priesters
Profeten (zoals Jezus)
De zon
Sterren
Enz..


Zichtbare afgoden zijn schepselen en soorten voorwerpen die uit materie zijn vervaardigd of levendige schepselen zoals wij. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Hout, ijzer, of ieder ander beeld. Een dier (zoals de koe in India) Vrouw, geld, materie, auto, technologie, wetenschap, priesters, profeten (Jezus), de zon enz.

Wanneer men aan een bepaalde materie of een ander schepsel meer waarde hecht dan Allah,wordt dat zijn afgod.


Onzichtbare afgoden

Onzichtbare goden zijn systemen, manieren van leven denken en begeerte die tegen de bepalingen van Allah indruisen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Eigen ego, democratie, socialisme, marxisme, humanisme, communisme, feminisme enz..

En verder iedere vorm van systemen en levenswijze die door schepselen zoals wij bedacht zijn. Allah heeft door de hele wereld geschiedenis heen boeken geopenbaard en profeten gestuurd om de mensen op een bepaalde manier te laten leven en denken. Hij heeft niemand de bevoegdheid gegeven om zomaar een manier van leven te bedenken voor hun medeschepselen. Hierover staat in de Koran:

" Het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn profeet iets beslist hebben, nog de vrije keus hebben in hun beschikking. En wie Allah en zijn gezant trotseert, dwaalt duidelijk" (33:36)


De derde vorm van afgoden


De derde vorm van afgoden heeft te maken met alle vormen van zwarte magie. Alles wat hieronder valt, wordt in de islam gedefinieerd als afgod: Voodoo, waarzeggerij, astrologie, amuletten.

Ongeldigheid van de geloofsbelijdenis

Zolang een valse god in een menselijke hart leeft, kan een mens niet "illah(behalve Allah zeggen).
Eerst moet het hart totaal gezuiverd zijn van alle vormen van afgoden. En zolang de mens dat niet doet mag men zich geen moslim noemen. Het is mogelijk om de lijsten van afgoden langer te maken, waar we als moslims over moeten waken is dat we nooit en te nimmer de afgoden die onze wegen kruisen mogen erkennen als goddelijke wezen. Als dat wel gebeurt vallen we in een of meerder lijsten van afgoden en plegen daarmee afgoderij. Indien enige materie of wat dan ook meer liefde heeft in het hart van een mens dan Allah, is men een afgodendienaar of een ongelovige:

"De profeet vzmh zei: Heb Allah lief omwille van het goede dat Hij jullie elke dag schenkt en heb mij lief omwille van de liefde die Hij voor mij heeft."( Tirmidi)

"Annas heeft overgeleverd dat een bedoeÔen aan de Boodschapper van Allah vroeg: "wanneer is het Uur? De profeet vzmh antwoordde welke voorbereidingen heb je voor die Dag getroffen? Hij antwoordde: ik heb mij niet voorbereid met veel vasten, veel gebeden en liefdadigheid, maar ik houd van Allah swt en Zijn profeet vzmh. Toen zei de profeet vzmh: een mens zal bij degenen zijn waarvan hij houdt" (Boecharie en Moslim)

De Levende, de Ongeschapene

De namen Al Hay en Al kayyoem zijn van de 99 schone namen van Allah. Zij vormen de fundamenten van het leven en leren ons dat alleen Allah de bron van het leven is en het heeft Zelf het leven van niemand anders gekregen.

Al Hay
De bijzondere eigenschap van Al Hay kunnen we definiŽren als de Levende, Bron van het leven, de Eeuwig levende, Bezitter van het ware leven. ( de Onsterfelijke).

Een van de vele hoofdstukken die ons helpen om de eigenschap van Al Hay beter te begrijpen is Al Ichlaas:

" Zeg: Allah is de Enige, Allah is de Onafhankelijke. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. En niemand is Hem in enige opzichte gelijk." ( 112)

Niemand is Al Hay in enige opzichte gelijk, wanneer we heel bewust aan eindeloos leven denken dan is dat ten eerste onvoorstelbaar en ten tweede maakt het de mens angstig. De gedachte overspoelt ons bijna met vreemde emoties. Dit is omdat het een Goddelijke eigenschap is. Hij kan ermee leven
omdat Hij God is.

In het beeld zijn er vele levensvormen, ze zijn gerangschikt in graden. In atomen bijvoorbeeld is een zekere mate van levenskracht. Een andere graad van een levensvorm is aanwezig in de planten en de bomen; zij worden ook zoals wij geboren en kennen ook de dood. Zij voelen dingen aan, hebben ook
afweerstoffen en produceren allerlei nuttige stoffen. Maar ondanks hun activiteiten, hebben zij geen vermoeden van een hogere levensvorm zoals die van de dieren en de mensen.

De dieren hebben een hogere graad levensvorm dan die van de planten. In tegenstelling tot planten en bomen, hebben dieren emoties: zij kunnen zien, horen, voelen, ruiken, en hebben bewegingsvrijheid.

In verhouding tot alle andere schepselen hebben de mensen de hoogste graad tussen de levensvormen. De mens bezit over verstandelijke vermogens en bovendien heeft de mens ook allerlei eigenschappen die andere schepselen niet hebben. Mensen kunnen denken, voelen, analyseren, uitgebreide plannen
ondernemen, uitvoeren, uitvinden enz.

Ondanks alle kwaliteiten die wij en andere schepselen hebben in welke vorm wij allen ook voorkomen, we blijven altijd afhankelijk van allerlei omstandigheden Alleen Allah de bron van het leven is onafhankelijk. Bezitter van het ware leven

De hoogste vorm van leven kunnen we als volgt definiŽren: het is het leven dat het meest perfecte is en onafhankelijk is van een leven dat leven kan geven. Deze eigenschap is goddelijk en niemand anders dan Allah bezit dit. Hij is de Ongeschapene, de uit zichzelf bestaande, Hij heeft altijd bestaan en is eindeloos. En alleen Hij is degene Die het leven kan geven en nemen. hij
heeft niets nodig om te bestaan, Zijn bestaan kan niet beŽindigd worden. Het leven staat totaal onder Zijn macht.


Al Hay, de bron van het leven

De eigenschap Al Hay kan op vele manieren worden uitgelegd. Er zijn vele boeken hierover geschreven en vele natuursessies gemaakt, maar helaas wordt lang niet in alle boeken en films het leven aan Al Hay toegeschreven.

Mensen worden bewust afgewend van de waarheid. Het leven wordt jammer genoeg vaak aan de evolutie theorie of aan valse goden toegeschreven.

Iedere levensvorm en ieder wetenschappelijke feit die we in het leven ontdekken vertegenwoordigt het attribuut Al Hay. Om de eigenschap al Hay beter te begrijpen willen wij als eerst een voorbeeld geven over het kleinste eenheden van levende wezens, namelijk de cellen, hierdoor zullen we een beter beeld krijgen van hoe onze Schepper Allah is.
<O:P></O:P>


Het leven (Hay) in de cellen

In een cel zijn er meer dan 2000 functies, ieder cel is op zich een verbluffende laboratorium, waarin geen wetenschapper, technische dienst, of enige andere arbeiders werken.

Het lichaam bestaat uit triljoenen cellen, elk cel reageert op prikkels, haalt energie uit voedingsstoffen, groeit en plant zich voort. Binnen elke cel bevinden zich bijzondere structuren, de organellen, die onophoudelijk indrukwekkende (chemische) activiteiten ontplooien.

We kunnen elke cel vergelijken met een stad die nooit slaapt.
Al Hay heeft elke lichaam cel omsloten door een vliesje wat de membraan is genoemd. Hij heeft het ook van een kern (mucleus) voorzien waarin alle activiteiten worden geregeld en gecontroleerd. De kern ligt in een waterig maar toch vrij taai, kleurloze massa. De cel inhoud wordt het cytoplasma genoemd en is als een fabriek die vele taken vervult. Het membraan is een
bedekking van een uiterst dun laagje vet en eiwitmolecuul. Deze celwand functioneert als een veiligheidsbeambte aan de fabriekspoort en bepaald wat naar binnen en wat naar buiten mag. In het centrum van de cel bevindt zich de kern die als een hoofd van de technische dienst, alle chemische processen in de cel leidt.

Elke celkern is door Al Hay voorzien van een volledig assortiment van genen,
waarin erfelijke informatie van het individu is vastgelegd. Ieder gen is gecodeerd door Al Hay.<O:P> </O:P>

Ayatal Koersie Transcriptie


xxJES NADIAA :tik: