PDA

Bekijk Volledige Versie : Karin Spaink over het MDIbeheer
28-11-03, 15:32
De journaliste Karin Spaink publiceert vandaag het onderstaande stuk in "Netkwesties" op www.netkwesties.nl

'Een vieze modderpoel'
Ronald Eissens en het Meldpunt Discriminatie Internet

Een paar weken geleden stuitte ik op een ingezonden brief in Het Parool waarin bestuurslid Dick Sipkes van Maroc.nl <http://www.maroc.nl> zich bekloeg over de werkwijze van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI <http://www.meldpunt.nl>). Lange tijd verwijderde Maroc.nl berichten waarover het MDI klachten had ontvangen: het MDI stuurde de klachten aan Maroc.nl door, Maroc.nl deed er wat aan. Men betitelde de samenwerking over en weer als 'prettig'. Tevens had Maroc.nl een eigen klachtenprocedure. In de zomermaanden van 2002 liep het mis: de bestuursleden waren op vakantie en hadden - erg dom, erkenden ze later ootmoedig - geen vervangende moderators aangesteld. Een discussie tussen buurtende bezoekers van Joods.nl en een vaste Maroc.nl bezoeker liep uit de hand; MDI kreeg vervolgens een serie klachten van (vermoedelijk) de buurtende bezoekers op haar bureau gedeponeerd. Na de vakantie greep het bestuur van Maroc.nl rap in en de rust keerde weer.
Ogenschijnlijk, tenminste. Maroc.nl maakte een afspraak met het MDI om te bezien hoe ze dergelijke escalerende ruzies voortaan konden bezweren. Het MDI zegde die afspraak op het laatste moment af en weigerde een nieuw gesprek, die opstelling later schriftelijk motiverend met de denigrerende opmerking ' wij organiseren geen praatgroepjes bij een kopje thee'. (Een nogal bevreemdende kwalificatie voor een instantie die volgens haar eigen site veel aan voorlichting wil doen.) Kort daarna hoorde Maroc.nl via de pers dat het MDI 'het helemaal gehad heeft met die site' en aangifte bij het Openbaar Ministerie tegen Maroc.nl had gedaan. MDI-directeur Ronald Eissens meldde voorts publiekelijk dat Maroc.nl niets dan 'een vieze modderpoel' was. Maroc.nl had geen idee tegen welke berichten op haar forum de aangifte zich richtte, en het MDI wilde daar geen helderheid over verschaffen. Maroc.nl heeft ruim een jaar later nog niets van het OM gehoord.
Maroc.nl heeft een paar keer geprobeerd haar versie van het gebeurde in de publiciteit te krijgen, maar dat mislukte schromelijk. Kranten herhalen telkenmale het verhaal van het MDI als zou Maroc.nl een beerput zijn tegen wie aangifte loopt, zonder wederhoor bij Maroc.nl te vragen. Maroc.nl heeft uiteindelijk besloten een klacht bij de Raad voor Journalistiek neer te leggen, gericht tegen Het Parool, dat de beschuldigingen van het MDI zonder enige controle herpubliceerde.

Dat verhaal kwam me bekend voor. Vreselijk bekend. In april 2003 speelde zich iets dergelijks af tussen Indymedia.nl en het MDI. Indymedia.nl werkt via open publishing: iedereen kan er iets schrijven en dat wordt zonder meer gepubliceerd. Als de redactie wordt geattendeerd op stukken die over de schreef gaan, verhuizen ze die naar de bittenbak. In de herfst en winter van 2002 liepen de emoties op Indymedia.nl steeds hoger op: de opkomst van Fortuyn werd er met argwaan gadegeslagen, en er kwamen nogal wat rechtse lummels een potje stoken op de fora van Indymedia. Het MDI meldde Indymeda geregeld dat er een klacht over een anti-semitische of racistische bijdrage was binnengekomen, Indymedia verhuisde zo'n bericht dan gewoonlijk naar de afvalbak.
In de lente van 2003 stokte de communicatie plots. Vlak daarna verscheen er een groot artikel in de Volkskrant waarin MDI-directeur Ronald Eissens zich bij monde van een Volkskrant-redacteur bekloeg over Indymedia, dat hij 'n groot urinoir' noemde. De kop van het paginagrote stuk: 'Anti-semitische walm' <http://www.joods.nl/rubrieken/artikel?nr=2639>. Eissens beweerde in dat artikel onder meer: 'Het linkse web Indymedia.nl plaatst geregeld anti-semitische teksten en weigert ze te verwijderen.' Dat laatste was aantoonbaar niet waar: Indymedia had eerder, na overleg met het MDI, juist wl anti-semitische berichten verwijderd. (Dat Indymedia.nl zulke stukken zelf niet plaatst maar de bezoekers dat doen, is een verschil dat Eissens helemaal uit het oog verloor.) Eissens deelde de Volkskrant mee dat het MDI aangifte tegen Indymedia.nl had gedaan, en gaf en passant Maroc.nl nog een veeg uit de pan door die site 'een rotte appel' te noemen. De Volkskrant vroeg Indymedia.nl niet naar haar versie van het verhaal maar slikte de wwergave van Eissens voor zoete koek. En Eissens weigerde Indymedia in te lichten over welke berichten die aangifte precies handelde. (Ook Indymedia.nl heeft bij mijn weten nadien niets van het OM gehoord.)

Wat is dat MDI eigenlijk? Op hun site word je niets wijzer. Er staat uitgebreid uitgelegd hoe ze te werk gaan (en tussen neus en lippen staat dat ze door de overheid worden gesubsidieerd, plus de wat cryptische mededeling dat ze hun inkomsten aanvullen door de 'verkoop van producten (website design en onderhoud)' - hoe nu, een meldpunt tegen discriminatie dat websites zit te bouwen?), maar daarmee houdt het op.
Wie werken er bij het MDI, wie zitten er in het bestuur? Hoeveel meldingen van discriminatie krijgen ze jaarlijks binnen en hoeveel daarvan betitelen zijzelf daarvan als terecht? Wat beschouwen ze precies als discriminatie? (Gaat het alleen om anti-semitisme of ook om moslimhaat? Vallen homofobe uitspraken volgens het MDI onder discriminatie?) Hoe vaak slagen ze erin de beheerders van webfora te overtuigen dat ze specifieke berichten beter kunnen verwijderen? Hoe vaak hebben ze aangifte gedaan? Hoe vaak leidde zo'n aangifte metterdaad tot een veroordeling? Hoe effectief is het MDI?
Allemaal niets over te vinden. Het laatste jaarverslag dateert van 1999, en cijfers van na die tijd zijn nergens te vinden. Ze lijken er wel te zijn: het Centrum Informatie en Documentatie Isral (CIDI <http://www.cidi.nl>) verwijst in haar eigen rapportage, lopend tot mei van dit jaar <http://www.cidi.nl/dossiers/an/rapport2002.html>, immers naar cijfers van het MDI over 2001 en 2002, maar het MDI verschaft deze rapportages niet aan de bezoekers van haar eigen site. Een bestuurslid van Maroc.nl vertelde me dat hij herhaaldelijk om het laatste jaarrapport van het MDI heeft gevraagd, maar het simpelweg niet van ze krijgt. Waarom staan zulke cijfers niet on-line? Is het MDI, als gesubsidieerde instantie, niet gehouden zo breed mogelijk inzage te geven in haar werkzaamheden? Waarom is Eissens in hemelsnaam zo idioot stil over de goede werken die hij verricht, behalve als hij met overtrokken beschuldigingen kan uitpakken in een krant?

Karin Spaink
Netkwesties, 29 november 2003

saidaatje
08-12-03, 19:57
tsss je kan 20000 van zulke stukken plaatsen, maar helpt niet. Ze blijven in de media continu oude koeien uit de sloot halen...