PDA

Bekijk Volledige Versie : Politie zet jongeren in Amsterdam West steeds vastT.A.F.K.A.Z
02-12-03, 14:53
Politie zet jongeren in Amsterdam West steeds vast
BERT STEINMETZ

AMSTERDAM - De eerste negen maanden van dit jaar zijn in de Westelijke Tuinsteden 1550 criminele jongeren tussen twaalf en 24 jaar aangehouden, een kwart van het aantal in de hele stad. Na de binnenstad is Nieuw-West het politiedistrict met het hoogste aantal aangiften; vorig jaar bijna 13.800 op een totaal van 93.668.

Dat was toen slechts honderd minder dan een jaar tevoren, terwijl in de hele stad het aantal aangiften zeven procent was gedaald. De speciale projectgroep voor de Tuinsteden is in september vorig jaar door burgemeester Job Cohen ingesteld om een einde te maken aan de overlast door criminele jongeren, vooral de zogeheten harde kern, jongens die meermalen in een jaar door de politie worden opgepakt.

Van de ongeveer 1500 hardekernjongeren is het leeuwendeel, ruim duizend, van Marokkaanse afkomst. De projectgroep staat onder leiding van Kees Loef, een beleidsadviseur die in 1988 de gemeente al waarschuwde voor het optreden van honderden criminele Marokkaanse jongeren, en Astrid Rotering, de huidige beleidsadviseur van Cohen. Voor het project is tot 2006 tien miljoen euro uitgetrokken.

De politie werkt sinds dit jaar met lijsten 'targets', waarop hardekernjongeren met naam en toenaam staan. De eerste negen maanden van dit jaar stonden alleen in Nieuw-West al circa driehonderd jongeren op die lijst, van wie speciale rechercheurs er 163 hebben opgepakt. In de jeugd- inrichtingen zijn de eerste negen maanden van dit jaar uit de hele stad 358 jongeren onder de achttien opgenomen; van de hardekernjeugd boven de achttien zijn er in totaal rond de zevenhonderd gevangen gezet.

Behalve op het aanhouden van jonge criminelen is het project vooral erop gericht te voorkomen dat 'risicojongeren' naar de harde kern doorstromen. Daarvoor wordt van iedere jongen die een keer met de politie in aanraking komt, direct een dossier gemaakt.

Als het om een licht vergrijp gaat, krijgt hij het aanbod van vrijwillige begeleiding om hem op het rechte pad te houden. Jaarlijks worden enkele honderden jongeren in Nieuw-West zo drie maanden intensief begeleid en daarna nog driekwart jaar in de gaten gehouden.

De projectgroep wil volgend jaar ook gezinnen 'waarmee alles mis is' intensief gaan begeleiden om te voorkomen dat kinderen al jong de criminaliteit in glijden. Het begint met vijftig gezinnen.

parool.nl

Go Cohen!!!

et_2000nl
02-12-03, 14:58
Ik was het niet!!!! Ik word niet meer onder de jongere gerekend....

Allemaal stemmingmakerij. Die jongens zijn zo lief volgens hun ouders. Je ziet ze de hele dag niet....

En dan nog wat, het komt allemaal door dat MO conflict, het zijn gewoon sympathisanten van de palestijnen....

En van gelijke kansen kun je ook niet spreken. Als je van 7 scholen bent afgetrapt, is het over. Nou zeg....

Het is allemaal de schuld van die verdomde autochtonen.

T.A.F.K.A.Z
02-12-03, 15:01
Geplaatst door et_2000nl
Ik was het niet!!!! Ik word niet meer onder de jongere gerekend....

Allemaal stemmingmakerij. Die jongens zijn zo lief volgens hun ouders. Je ziet ze de hele dag niet....

En dan nog wat, het komt allemaal door dat MO conflict, het zijn gewoon sympathisanten van de palestijnen....

En van gelijke kansen kun je ook niet spreken. Als je van 7 scholen bent afgetrapt, is het over. Nou zeg....

Het is allemaal de schuld van die verdomde autochtonen.

Cohen is the man.

Afrux
02-12-03, 15:10
Dat is d eenige oplossing. Ik heb wel met 1000 ouders gesproken en die zeggen allemaal dat er geen probleem is.
Zij bedoelen ermee dat overal in de wereld criminelen hard aangepakt worden, en dat het hier ook moet gebeuren. En dan is het probleem snel opgelost.

Er is dus geen probleem, het is enkel justitie dat een probleem heeft. Als ze nou van het begin af niet 80% van hun tijd binnen brengen. Dan had de politie veel problemen opgelost.

et_2000nl
02-12-03, 15:28
Geplaatst door T.A.F.K.A.Z
Cohen is the man.

Bedankt, die was ik ook nog vergeten.

Cohen is een watje, die pakt het probleem niet hard genoeg aan.

En marokkanen zul je vragen, wat doen die? Niets, het is allemaal de schuld van andere!

Zwarte Schaap
02-12-03, 17:28
Criminologisch onderzoek, Marokkanen, pakkans, statistieken, verborgen criminaliteit, stigmatisering en de vicieuze cirkel.Hoe komt men tot misdaad? Onderzoekers, zich bewust geworden van het feit , dat de verborgen, dus de niet-geregistreerde criminaliteit (dark numbers)groot is, zoeken veeleer naar de selectiemechanismen, die bepaalde categorien mensen officieel tot crimineel stempelen en voorts zoeken zij naar het daarmee samenhangende beeld van 'de crimineel', zoals dat leeft onder de bevolking.

Het was vooral het Groningse Criminologisch Instituut, aanvankelijk onder leiding van Buikhuisen, later die van Jongman, dat zich hierop heeft toegelegd. De resultaten liegen er niet om; bijvoorbeeld werd in een onderzoek aan studenten gevraagd de misdrijven op te geven, welke zij zich herinnerden te hebben gepleegd vanaf hun vijftiende jaar en aan te geven welke daarvan ter kennis van de politie waren gekomen.

Uit dat onderzoek kwam naar voren dat crimineel gedrag met de leeftijd in het algemeen afneemt( het overgrote deel van het crimineel gedrag komt ook volgens de criminele statistieken voor rekening van mannen tussen de twintig en dertig jaar). Voor verschillende delictstypen is bovendien de relatie leeftijd-delict aantoonbaar: zo zijn diefstal agressieve en lichtere verkeersmisdrijven in die zin leeftijdsgebonden, dat het normaal is deze delicten in de jonge jaren te begaan, maar abnormaal als men het betreffende gedrag op hogere leeftijd voortzet.

Daarentegen kwamen als overwegend 'persoonsgebonden': rijden onder invloed, druggebruik en sexuele delicten uit de bus. Voorts heeft Jongman in een reeks onderzoeken de alomheersende veronderstelling, dat het percentage (jongere) 'criminelen' onder de laagste sociale milieus het groootst is, op losse schroeven gezet: Het feit dat jongeren uit de laagste milieus meer voor de rechter verschijnen dan anderen, blijkt te wijten te zijn aan een grotere 'pak'kans; bovendien worden hun zaken minder snel geseponeerd.

Het zijn vaak jongeren, werkloos of van de tweede generatie van minderheden, die een overtegenwoordiging in de strafrechtelijke 'clientele' vormen. Bij hen ontbreken nogal eens de bindingen met familie, met werk of met maatschappelijke instituties in het algemeen, die remmend plegen te werken ten aanzien van crimineel gedrag.

Het navrante is - aldus Jongman - dat daarom de gevangenisstraf, die deze categorie bij uitstek oplopen, nu juist niet preventief werkt. Het is dan ook zinvoller om op herstel van dergelijke bindingen de nadruk te leggen. [...............]

Sociale bindingen kunnen al helemaal problematisch zijn voor jongeren afkomstig uit etnische minderheden, wier sociale integratie sterk wordt bemoeilijkt door de discrepantie tussen hun achtergrond en onze samenleving. Vanuit anthropologische invalshoek houdt F.Bovenkerk, (hoogleraar criminologie te Utrecht) zich onder meer met de criminaliteit van deze jongeren bezig. Zij komen nogal eens uit een economisch gemarginaliseerde groep, met ongunstige achtergronden en zij zijn vaak voorwerp van discriminatie en vooroordeel.

Op z'n minst kan worden gesteld , dat ook in dit verband geldt dat een grotere aandacht van politie en justitie selectief kan werken. Dit houdt in, dat er dan meer criminaliteit zou worden opgespoord en berecht dan anders het geval zou zijn.

Dit brengt ons weer op de verborgen criminaliteit terug. De omvang is daarvan is niet de enige reden, dat over het algemeen een sterk vertekend beeld bestaat over de werkelijke criminaliteit. Ook bestaande vooroordelen bij het publiek, die plegen te escaleren bij opzienbarende gebeurtenissen als gijzelingen, bankovervallen (incasu marokkaanse jongeren, aangevuld door ZS), worden door de pers onvoldoende weggenomen of tenminste tot de juiste proporties teruggedrongen.

Uit: Strafrecht met mate, blz 53 & 54, 8ste druk 1994 van Mr. N. Jörg en Mr. C. Kelk

Mark
02-12-03, 17:32
Een mooi verhaal ZS, misschien moeten mensen die op straat worden overvallen dit aan de daders uitleggen zodat zij hun precaire situatie op waarde kunnen schatten.

Zwarte Schaap
02-12-03, 17:34
Geplaatst door Mark
Een mooi verhaal ZS, misschien moeten mensen die op straat worden overvallen dit aan de daders uitleggen zodat zij hun precaire situatie op waarde kunnen schatten.

ALs je het niet snapt kun je beter je mond dichthouden.

ZbaqZbaq
02-12-03, 18:22
AMSTERDAM - De eerste negen maanden van dit jaar zijn in de Westelijke Tuinsteden 1550 criminele jongeren tussen twaalf en 24 jaar aangehouden, een kwart van het aantal in de hele stad. Na de binnenstad is Nieuw-West het politiedistrict met het hoogste aantal aangiften; vorig jaar bijna 13.800 op een totaal van 93.668.


Dus in west zijn 14% van alle aangiften gedaan.
Daarintegen zijn 25% van de aanhoudingen ook in west.

als de jacht op de A'dam-westerelingen niet onevenredig hoog was geweest zouden er dus maar 868 mensen in aanghouden i.p.v. 1550.Van de ongeveer 1500 hardekernjongeren is het leeuwendeel, ruim duizend, van Marokkaanse afkomst.


belachelijk....na dat zielige rapport van Noorda bleek dat dit helemaal niet waar was en dat die harde kern maar bestaat uit 300 jongeren.

Mark
02-12-03, 18:37
Geplaatst door Zwarte Schaap
ALs je het niet snapt kun je beter je mond dichthouden.

Arme zielige jongetjes voelen zich niet begrepen :( En omdat ze arm zijn worden ze extra hard aangepakt door de foute politie en media :(

an3sdej
02-12-03, 19:10
Ja, het ligt aan iedereen behalve aan die jongeren en hun ouders. :lachu:

et_2000nl
02-12-03, 19:37
Hou nou eens op met dat zelfde gezeur altijd. Er is geen probleem, dat zal elke marokkaan kunnen bevestigen. Het is allemaal overdreven. 1500, 300, 1000. Wat maakt het uit. Als ik zeg dat er niets aan de hand is, is er niets aan de hand. We kunnen beter over getallen rollebollen dan de problemen erkennen en oplossen.... Welke problemen, er zijn geen problemen, behalve van statistische aard.

Simon
02-12-03, 19:44
Geplaatst door ZbaqZbaq

belachelijk....na dat zielige rapport van Noorda bleek dat dit helemaal niet waar was en dat die harde kern maar bestaat uit 300 jongeren.

Hoe kom je daar nu bij? Dat getal van 1500 is al veel langer bekend en heeft niks met dat rapport van Noorda te maken. Met dat rapport van Noorda was overigens niks mis. Hij heeft alleen maar een onhandig interview gegeven.

Simon
02-12-03, 19:47
Geplaatst door et_2000nl
Hou nou eens op met dat zelfde gezeur altijd. Er is geen probleem, dat zal elke marokkaan kunnen bevestigen. Het is allemaal overdreven. 1500, 300, 1000. Wat maakt het uit. Als ik zeg dat er niets aan de hand is, is er niets aan de hand. We kunnen beter over getallen rollebollen dan de problemen erkennen en oplossen.... Welke problemen, er zijn geen problemen, behalve van statistische aard.

Struisvogelpolitiek. Ik woon zelf in amsterdam west en er is zeker wel iets mis. En voor jou info: er is een verband tussen statistiek en de werkelijkheid.

et_2000nl
02-12-03, 19:50
Geplaatst door Simon
Struisvogelpolitiek. Ik woon zelf in amsterdam west en er is zeker wel iets mis. En voor jou info: er is een verband tussen statistiek en de werkelijkheid.

Sarcasme en cynisme zijn mij niet vreemd. Ik woon er zelf ook, ik ben misschien je buurman wel. :hihi:
Ik verbaas me elke dag weer over de tering zooi, de laksheid van de ouders en het bagataliseren van marokkanen. Ikke niet dus! Ik hoef niets recht te praten wat krom is....

ZbaqZbaq
02-12-03, 19:57
Geplaatst door Simon
Hoe kom je daar nu bij? Dat getal van 1500 is al veel langer bekend en heeft niks met dat rapport van Noorda te maken. Met dat rapport van Noorda was overigens niks mis. Hij heeft alleen maar een onhandig interview gegeven.

woahahah...yeh right...Noorda's rapport zuigt...lees het maar. een van zijn opmerkingen in het rapport "er kan elk moment een dode vallen"...whahahahahahaha


en wat betreft de 1500 "harderkern criminelen"...das stierenpoep...of wel BULLSHIT.

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie: “Tot de harde kern rekenen wij niet alleen jongeren die zich schuldig maken aan criminele activiteiten, maar ook jongeren die meer dan twee keer voor overlast zorgen.” Onder dat laatste vallen onder meer het beledigen van een ambtenaar en verkeersovertredingen. Dit wijkt af van de landelijke definitie, die alleen jongeren met meerdere zware delicten op hun naam tot de harde kern rekent.

freya
02-12-03, 20:05
Geplaatst door ZbaqZbaq
Een woordvoerder van de Amsterdamse politie: “Tot de harde kern rekenen wij niet alleen jongeren die zich schuldig maken aan criminele activiteiten, maar ook jongeren die meer dan twee keer voor overlast zorgen.” Onder dat laatste vallen onder meer het beledigen van een ambtenaar en verkeersovertredingen.

Mijn Godin!

dan behoor ik ook tot de harde kern :loens:ff NIET naar m'n leeftijd vragen :strik:

et_2000nl
02-12-03, 20:07
Geplaatst door ZbaqZbaq
woahahah...yeh right...Noorda's rapport zuigt...lees het maar. een van zijn opmerkingen in het rapport "er kan elk moment een dode vallen"...whahahahahahaha


en wat betreft de 1500 "harderkern criminelen"...das stierenpoep...of wel BULLSHIT.

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie: “Tot de harde kern rekenen wij niet alleen jongeren die zich schuldig maken aan criminele activiteiten, maar ook jongeren die meer dan twee keer voor overlast zorgen.” Onder dat laatste vallen onder meer het beledigen van een ambtenaar en verkeersovertredingen. Dit wijkt af van de landelijke definitie, die alleen jongeren met meerdere zware delicten op hun naam tot de harde kern rekent.

Je spreekt met veel ervaring over Amsterdam west broeder. Bagataliseren is idd ook een vak.

Maar wil je nou zeggen dat er niks aan de hand is en dat het de schuld is van de onderzoeken en de definities?

Simon
02-12-03, 20:28
Geplaatst door ZbaqZbaq
[B]woahahah...yeh right...Noorda's rapport zuigt...lees het maar. een van zijn opmerkingen in het rapport "er kan elk moment een dode vallen"...whahahahahahaha

Nou ik heb het rapport van kaft tot kaft gelezen en met zo'n citaat doe je geen recht aan dat rapport. Het gaat hierbij overigens om verwoordingen van het personeel van Nieuw-Geuzenveld. Dit personeel merkt op:
Bewoners worden bedreigd, de jongens vragen om hun geld en gebaren dat ze anders hun keel doorsnijden. Met het warme weer kon niet met de ramen open worden geslapen, uit angst voor insluiping, inbraak of erger. Het is wachten op de eerste dode, bewoners raken ontzettend overstuur door al deze problemen.
De onderzoeker doet helemaal geen uitspraak of hij het daar wel of niet mee eens is. Dat is zijn taak ook niet. Het zijn gevoelens die leven en die hij heeft opgetekend. Niet meer en niet minder. Je kan er in ieder geval uit opmaken dat er angst heerst. Niet of deze gerechtvaardigd is.en wat betreft de 1500 "harderkern criminelen"...das stierenpoep...of wel BULLSHIT.


Als het gaat om de -schijnbaar eenvoudige- taak de harde kern jeugd te benoemen,
blijkt al snel dat in de praktijk met nog al wat verschillende definities wordt gewerkt.
Zowel binnen als tussen de verschillende, bij de aanpak betrokken, organisaties
bestaat geen overeenstemming over wat nu precies onder de harde kern moet
worden verstaan. Een dergelijke overeenstemming wordt echter essentieel geacht
voor de totstandkoming van een samenhangende aanpak. Binnen en tussen de
verschillende ketens vindt immers voortdurend migratie (van jongeren) plaats waarbij
afstemming pas echt mogelijk wordt als iedereen met een gelijke
doelgroepomschrijving werkt.
In een poging aan de spraakverwarring een einde te maken is enkele jaren geleden
door het Ministerie van Justitie en de grote steden de volgende definitie afgesproken;
De harde kern jeugd bestaat uit jongeren tot 25 jaar die in een kalenderjaar 3 zware
delicten plegen of 2 zware delicten in een kalenderjaar met bovendien
politieantecedenten voor 3 eerdere.
Aan deze strenge ‘Haagse’ definitie, die vooral wordt gebruikt voor het in kaart
brengen van de problematiek en het meten van beleidsprestaties, voldoen in de
afgelopen vijf jaar ruim 1.500 Amsterdamse jongeren.

bron:
ACTIEPLAN
AANPAK HARDE KERN JEUGD
AMSTERDAM

an3sdej
02-12-03, 20:36
Nabil met zijn AEL zijn de enige deskundigen. :lole: En als deskundigen zullen ze zegevieren :o DAT is pas stierenpoep :denk:

et_2000nl
02-12-03, 20:38
Standpunt AEL: En toch is het de schuld van alle andere. Als onderzoekers dit beweren, zijn het gewoon rascisten!

et_2000nl
02-12-03, 20:39
Geplaatst door freya
Mijn Godin!

dan behoor ik ook tot de harde kern :loens:ff NIET naar m'n leeftijd vragen :strik:

Nou? Hoe oud ben je?

Orakel
02-12-03, 22:54
Geplaatst door Simon
Met dat rapport van Noorda was overigens niks mis. Hij heeft alleen maar een onhandig interview gegeven.

Mwoaahhh.....

'Overlast van Marokkanen overdreven'
(Van een verslaggever)

AMSTERDAM - De Amsterdamse hoofdofficier van justitie Leo de Wit zet grote vraagtekens bij het rapport van jeugdonderzoeker Jaap Noorda, dat meldt dat jonge Marokkanen het gemunt hebben op bejaarden en psychiatrische patiënten van twee instellingen in Geuzenveld. ''Er zal best iets gebeurd zijn, maar niet in de omvang en intensiteit zoals hij beschrijft,'' aldus De Wit. Burgemeester Job Cohen en De Wit hebben de politie gevraagd de zaak uit te zoeken.

De politie zegt zich bij voorbaat 'totaal niet te herkennen' in het rapport van Noorda, als jeugdonderzoeker verbonden aan de Vrije Universiteit (VU). ''Wij zijn er hevig verrast door,'' zegt woordvoerder Elly Florax. ''Vanaf juni waren er signalen over problemen. Er hingen jongens rond. Ze zorgden voor lawaai, gevoel van onveiligheid en ook is er een insluiping geweest. Er zijn daarop aanhoudingen verricht. Maar vanaf augustus en september ging het juist weer de goede kant op.''

Volgens de politie is de situatie bij zorgcentrum Nieuw-Geuzenveld en psychiatrische instelling De Geuzenhoek nu 'niet zorgwekkend'. ''We hebben normaal en geregeld contact daar en ons is niet bekend dat sprake is van grote overlast.'' Ze twijfelt aan de betrouwbaarheid van het onderzoek. ''Noorda heeft alleen telefonisch contact gehad met onze buurtregisseur. Hij heeft nooit geïnformeerd bij ons naar het aantal incidenten of aanhoudingen.'' De instellingen willen zelf niet meer reageren.

Noorda stelde ook nog 'dertig andere locaties' te kennen waar problemen zijn. Nu noemt hij dat aantal 'symbolisch'. ''Wat ik wilde zeggen, is dat in sociaal-economisch kwetsbare buurten in Amsterdam veel plekken zijn waar groepen jongeren op straat hangen. Zij zorgen soms voor overlast en zijn soms crimineel. Het gaat om anonieme plekken in de openbare ruimte.'' Daarbij gaat om jongeren in het algemeen, niet per se Marokkanen, zegt Noorda nu.

Niettemin houdt hij staande behalve Nieuw-Geuzenveld vier andere zorgcentra te kennen waar vergelijkbare problemen zijn. ''In Osdorp kende ik al een geval voordat ik aan mijn onderzoek in Geuzenveld begon. En lopende het onderzoek hoorde ik nog van drie andere zorgcentra, waarvan één in Geuzenveld.'' Het gaat om 'ernstige vormen van overlast', al kan Noorda niet specifieker zijn omdat hij zelf de details niet kent.© Het Parool, 21-10-2003

freya
02-12-03, 23:07
Geplaatst door Simon
Aan deze strenge ‘Haagse’ definitie, die vooral wordt gebruikt voor het in kaart
brengen van de problematiek en het meten van beleidsprestaties, voldoen in de
afgelopen vijf jaar ruim 1.500 Amsterdamse jongeren.

[/I]

Ho!

1500 in de afgelopen 5 jaar?!

Zijn dat 1500 verschillende of worden jongeren elk jaar opnieuw en dus dubbel geteld?

Zijn de jongeren van 5 jaar geleden nog steeds aktief?

Kortom hoeveel ettertjes lopen er nu eigenlijk anno 2003 rotzooi te trappen????

jamalfaqir
03-12-03, 18:19
Fak die ******journalisten. Door dit soort nieuws is het all eyez on me als ik me een keer niet geschoren heb en een bank inloop of gewoon op de straat loop. Je hoort het die tatas zelfs denken. Maar al die gassies hebben een nederlands paspoort en de meeste zijn hollanders en antilianen en surinamers. Jullie moeten niet lullen maar vullen.

an3sdej
03-12-03, 19:31
Jullie moeten niet lullen maar vullen.

Wat moet er gevuld worden?

et_2000nl
03-12-03, 19:38
Geplaatst door jamalfaqir
Fak die ******journalisten. Door dit soort nieuws is het all eyez on me als ik me een keer niet geschoren heb en een bank inloop of gewoon op de straat loop. Je hoort het die tatas zelfs denken. Maar al die gassies hebben een nederlands paspoort en de meeste zijn hollanders en antilianen en surinamers. Jullie moeten niet lullen maar vullen.

Dank je, die was ik vergeten.

Het is ook nog de schuld van de jounalisten!

Marokkaanse jongeren in Adam-West zijn de liefste jongeren van de hele wereld. Echt waar!