PDA

Bekijk Volledige Versie : at-tauwbahmoslimma87
05-12-03, 11:42
IN DE NAAM VAN ALLAH, DE ERBARMER, DE GENADEVOLLE.

TAUWBAH betekent:berouw tonen en terugkeren naar het rechte pad. TAUWBAH komt voort uit een gevoel van kwelling dat een gelovige heeftwanneer hij beseft dat hij door zijn zonden en overtredingen verwijderd is geraakt van ALLAHS liefde en barmhartigheid. ALLAH spoort de geloveigen met de volgendde woorden tot TAUWBAH aan: "O, JULLIE DIE GELOVEN, WENDT JULLIE TOT ALLAH IN OPRECHT BEROUW, HOPELIJK ZAL JULLIE HEER JULLIE SLECHTE DADEN BEDEKKEN EN JULLIE HET PARADIJS LATEN BINNENGAAN, WAAR ONDERDOOR RIVIEREN STROMEN..." (soerah AT- TAHRIEM).

Degene die TAUWBAH wil doen, moet beseffen dat het begaan van zonden een daad van onbeschaamdheid en opstanding t.o.v. ALLAH is, die ernstige gevolgen kan hebben nl: ALLAHS bestraffing en het verstoken raken van ZIJN barmhartigheid. Hij of zij moet afschuw hebben van de begane zonde, de zondige daad achterwege laten en zich voornemen deze niet te herhalen.

een van de meest aansprekende passages in de KORAN over TAUWBAH is de volgende:
" EN KEERT BEROUWVOL TOT ALLAH TOT JULLIE HEER EN GEEFT JULLIE AAN HEM OVER, VOORDAT DE BESTRAFFING TOT JULLIE KOMT, WANT DAARNA ZULLEN JULLIE NIET GEHOLPEN WORDEN. EN VOLGT HET BESTE WAT TOT JULLIE IS NEERGEZONDEN VAN JULLIE HEER, VOORDAT DE BESRAFFING TOT JULLIE KOMT, ONVERWACHTS, TERWIJL JULLIE HET NIET VERMOEDEN....." (soerah AZ- ZOEMAR)

IN DE NAAM VAN ALLAH, DE ERBARMER, DE GENADEVOLLE.