PDA

Bekijk Volledige Versie : Hadith van de week: Kennis vergarenRinC
09-12-03, 14:55
Aboe-Ad-Dardâ (ra) heeft overgeleverd: "Ik heb de Profeet, Allah's zegen en vrede zij met hem, horen zeggen:


"Wie een weg volgt en daarmee naar kennis verlangt, voor hem maakt Allah zijn weg naar het paradijs gemakkelijker. Bovendien leggen de engelen hun vleugels voor hem neer uit tevredenheid met wat hij verricht. Elke schepsel op aarde maar ook in de hemelen, zelfs de haaien in de zeeën vragen vergiffenis voor de geleerde. De positie van de geleerde en zijn belang zijn vergelijkbaar met die van de maan ten opzichte an andere planeten. De geleerden zijn de erfgenaam van de profeten, deze hebben geen Dirhams of Dinaars achtergelaten maar kennis en wie die verkrijgt heeft het meeste profijt'."

(Uiteindelijke overlevering door Aboe-Dawoed en At-Tirmidhi)

Levensloop van de metgezel:

Omair Ibn Zaid Ibn Qais Ibn Oumayya Alghazraji was een geleerde, verloochende het tegenwoordige leven en kende de hele Qor'aan uit zijn hoofd. Hij nam moedig deel aan de Uhoed-strijd en was bij alle daaropvolgende strijden aanwezig. Hij werd rechter van het Shâm-gebied en later in Palestina werd hij een autoriteit op het gebied van de Islamitische jurisprudentie. Hij overleed in het jaar 32 "hidjrie".

Uitleg van de hadith:

Kennis is een sterk fundament van de Islamitische beschaving. Ze is gebaseerd op verschillende vormen van kennis. In deze hadith legt de eerwaardige metgezel uit, moge Allah met hem tevreden zijn, dat voor degene die op zoek gaat naar religieuze kennis, de zittingen van de geleerden bijwoont en deze kennis vergaart, zijn doel gemakkelijk bereikbaar wordt gemaakt door Allah, de Verhevene. Hij moet ook in overeenstemming met die kennis handelen en zijn doel moet de tevredenheid van Allah, de Verhevene, zijn. Dit leidt hem op het rechte pad en brent hem alleen het goede, doordat Allah, de Verhevene, hem beloond.

Zodra de Islamitische gemeenschap haar plicht vervult om op zoek te gaan naar de juiste religieuze kennis zal haar vroegere positie tussen andere naties weer hersteld worden. In de huidige generatie van moslim-jongeren zijn er mensen die hiernaar streven.Leerzame conclusies van de hadith:


Belangrijk is de aanmoediging tot het vergaren van kennis.
Alle schepselen vragen vergiffenis voor degene die naar kennis op zoek is.
Een praktiserende geleerde is belangrijker dan een aanbidder.
Het verschil tussen de geleerde en de aanbidder is te vergelijken met het verschil tussen een volle maan en de rest van de planeten.

liefste
23-12-03, 11:58
IK HEB HET GELEZEN.

supersaiyan3
24-04-04, 18:41
Assalaam moe3alaikoem warahmatoellah,

Kennis komt voor Uitspraak en Handeling

Vertaald door 'Abdoel-Hafidh Mekran

Imaam Mohammed Ibn Ismaa’iel Al-Boekhaarie zegt (o.256H) in zijn Sahieh (1/92), "Hoofdstuk: Kennis komt voor uitspraak en handeling, zoals Allaah – de Meest Verhevene – zegt: “Dus heb kennis dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, en vraag vergiffenis voor je zondes.” (Soerat Mohammed (47), 7) Dus Hij begon met kennis vóór uitspraak en handeling."

Imaam ‘Abdoel-‘Aziez Ibn Baaz (o.1420H) zegt in Ad-Da’wah illa Allaah wa Akhlaaqoed-Doe’aat (p.38); "Dus kennis is een essentiële verplichting in het uitnodigen naar Allaah. Dus pas ervoor op om uit te nodigen naar Allaah in onwetendheid, en pas ervoor op om te spreken over Allaah zonder kennis. Voorwaar, onwetendheid vernietigt, het bouwt niet, en het veroorzaakt verderf, geen hervorming en correctie. Dus o dienaar van Allaah, vrees Allaah en pas ervoor op om te spreken over Allaah zonder kennis, en nodig niet naar iets uit behalve na er kennis over opgedaan te hebben en inzicht verkregen te hebben over wat Allaah en Zijn Boodschapper gezegd hebben. Dus het is aan de student van kennis en de uitnodiger om kennis en inzicht te hebben in hetgeen waar zij naar uitnodigen, en de bewijzen ervan te kennen."

Al-'Allaamah Saalih Ibn Fauwzaan al-Fauwzaan zegt: “Dus de onwetende is niet geschikt om een uitnodiger te zijn. Allaah de Meest Verhevene, zegt tegen Zijn Profeet (sallahoe `alayhie was sallem): “Zeg (O Mohammed): “Dit is mijn weg, ik nodig uit naar Allaah met zekere kennis (Basierah). Ik, en degenen die mij volgen (doen dat ook).” (Soerat Youssoef (12), 108). Basierah is kennis. En het is zeker dat de uitnodiger tegenover diegenen komt te staan die geleerden van de dwaling zijn, diegenen die hem aan zullen vallen met twijfels en lege argumenten om de waarheid te weerleggen. Allaah, de Meest Verhevene, zegt: “En redetwist met hen op de juiste manier.” (Soerat An-Nahl (16), 125)

Verder zei de Profeet (sallahoe `alayhie was sallem) tegen Moe’aadh: “Jij gaat naar een volk van de Mensen van het Boek.” Overgeleverd door al-Boekhaarie (nr. 7372) en Moeslim nr. 29) van ‘Abdoellaah Ibn ‘Abbaas. Dus als de uitnodiger niet bewapend is met voldoende kennis, dan zal hij al in de eerste fase verslagen worden, en hij zal aan het begin van de weg gestopt worden.” Zie de introductie van de Shaych in het boek: Manhadjiel Anbieyaa fie Da’wattie illa Allaah, fiehiel-Hiekmah wal-‘Aql (p.11) van Shaych Rabie’ Ibn Haadie.

En Allah weet het beste.

Khaddafi
15-06-04, 02:24
Overgeleverd door Abdoellah ibn Omar: Dat de Boodschapper van Allah (Allah's vrede en genade zij met hem) zei:"gebedstijden van Dohr, als de zon in het midden ligt, en de schaduw van de persoon van jullie hetzelfde zal zijn als zijn lengte dit tot het breken van salat al asr. Het verrichten van al asr is mogelijk voor het geelachtig worden woredn van de zon. De tijd van al maghreb is voor het verdwijnen van de schemering. En de tijd waar al Isha verricht kan worden is tot midden van de nacht. De tijd waar al fadjr verricht kan worden breekt vanaf de eerste lichtstraat tot zonsopgang. Als de zon opkomt verricht geen enkel gebed, de zon opgaat tussen twee hoorns van de Satan" (Moesliem.)


dit even omdat sommige mensen denken dat ze fadjr kunnen bidden als ze om 10 uur wakker worden of zelfs estagviroAllah salaats kunnen uitstellen tot de volgend edag

vanilli
15-06-04, 14:37
Hadith van de week:Buren.

Aboe Hoerairah (ra) zei dat de Boodschapper van Allah zei:"Bij Allah, hij is geen ware gelovige!, bij Allah hij is geen ware gelovige!, bij Allah hij is geen ware gelovige!" . Iemand vroeg:" Wie, 0 Boodschapper van Allah?". Hij (VZMH) zei:"Hij, wiens buren niet veilig zijn voor zijn wangedrag".

Boechari,Muslim.