PDA

Bekijk Volledige Versie : Het KerstverhaalSimon
19-12-03, 08:41
Er was ooit een tijd waarin veel mensen dachten dat God hen vergeten was. In Jeruzalem was de boze koning Herodes de baas en het was geen leuke tijd voor de Joden. Op een dag kwam er een engel bij Maria. Hij vertelde haar dat ze moeder zou worden van de Zoon van God.

Maria is verliefd op Jozef. Jozef is een timmerman. Maria werkte hard in hun huisje, terwijl Jozef aan het werk was. Plotseling werd het heel licht. Maria schrok. Het licht kwam van een engel. "Wees maar niet bang, Maria", zei de engel. "Ik ben een boodschapper van God en ik kom je iets fijns vertellen." Maria kon geen woord uitbrengen en luisterde naar de engel. "God heeft jou uitgekozen om de moeder te zijn van een heel bijzonder kind. Je zult voor hem zorgen, maar als hij groter wordt, zal hij er voor alle mensen in de wereld zijn. Hij zal zorgen voor liefde en vrede voor alle mensen." Als de engel weg is, laat Maria haar spullen liggen en gaat op zoek naar Jozef.

Toen het kindje van Maria bijna geboren moest worden, kwam er een boodschapper van de keizer van Rome. Hij zei dat iedereen naar de stad van zijn vader moest gaan. De keizer van Rome wilde namelijk tellen hoeveel Joden er in Israel woonden. Maria en Jozef moesten op reis naar Bethlehem, want daar woonden hun vaders. Toen ze daar na een lange en zware reis aankwamen, waren alle herbergen vol. Na lang zoeken vonden ze gelukkig een stal waar ze mochten blijven slapen. Hier, tussen de ezels en koeien, kreeg Maria het kindje Jezus. Ze wikkelde het in doeken en legde het in de kribbe, een voederbak voor dieren.

Herders

Buiten was het al donker en koud. De herders waren buiten met hun schapen. Ze warmden hun handen bij een vuurtje. Plotseling werd het licht. De herders keken op en zagen een engel. Hij zei: "Schrik niet, herders. Ik kom jullie goed nieuws vertellen." De herders, die anders nooit zulke bijzondere dingen meemaken 's nachts, zijn verbaasd, maar ze luisteren. "Er is een kind geboren in Bethlehem, een bijzonder kind. Een kind dat vrede zal brengen in de wereld. Het is geboren in een stal. Een grote ster zal jullie de weg wijzen."

Ineens stonden er heel veel engelen. Het hele veld werd verlicht. De herders genoten zichtbaar. Zeker toen dat hele engelenkoor ook nog eens prachtig begon te zingen. "Gloria in excelsis Deo." Geweldig was het. Toen de engelen waren verdwenen, gingen de herders meteen op pad. Op weg naar Bethlehem, naar dat bijzondere Kind. En in dat stalletje in Bethlehem vonden ze inderdaad het kindje Jezus. Ze vertelden aan iedereen wat er was gebeurd. En de mensen waren heel blij, omdat ze nu wisten dat God hen toch niet in de steek had gelaten.

Wijzen uit het oosten

Ook drie wijzen uit het oosten waren op zoek naar het kindje Jezus. Zij hadden gehoord dat Jezus als hij groot was koning van de Joden zou zijn. Zij vonden de stal in Bethlehen doordat er vlak boven deze stal een grote, schitterende ster aan de hemel stond. De drie wijzen gaven Jezus mooie cadeaus: goud, wierook en mirre.

Ondertussen had de slechte koning Herodes ook van het koningskind gehoord. Hij stuurde soldaten naar Bethlehem om het dood te maken. Gelukkig was Jozef 's nachts door een engel gewaarschuwd en kon hij op tijd naar Egypte vluchten met Maria en Jezus.

Pas toen de boze koning dood was, gingen ze weer terug naar Nazaret. Jezus groeide hier op en werd koning van de Joden.


(vrij naar: Jezus komt op aarde - Cantecleer Kinderbijbel, met aanvullingen van Hanneke)

Analyse en toelichting:
http://home.wanadoo.nl/peter7/kerst/kerstH5.html

freya
19-12-03, 08:55
En simon, waarom plaats je hier de kinderversie van een bijbelverhaal?

:moe:

Simon
19-12-03, 09:02
Geplaatst door freya
En simon, waarom plaats je hier de kinderversie van een bijbelverhaal?

:moe:

Omdat het Kerstverhaal in wezen een kinderverhaal is. Er is immers amper iets bekend over de geboorte van Jezus. Het is mythologie. Lees daartoe ook de toelichting in de link om de oorsprong van vele van mythen rond zijn geboorte te ontrafelen. De Bijbel is maar één van de bronnen van het Kerstverhaal.

freya
19-12-03, 09:41
Geplaatst door Simon
Omdat het Kerstverhaal in wezen een kinderverhaal is. Er is immers amper iets bekend over de geboorte van Jezus. Het is mythologie. Lees daartoe ook de toelichting in de link om de oorsprong van vele van mythen rond zijn geboorte te ontrafelen. De Bijbel is maar één van de bronnen van het Kerstverhaal.

En waarom moet dit verhaal dan hier op het NVVD?

Het nieuws is toch al 2000 jaar oud :p

Marsipulami
19-12-03, 09:56
SOERAT AAL 'IMRAAN
IN DE NAAM VAN GOD DE BARMHARTIGE ERBARMER

" Toen de engelen zeiden: 'O Marjam (1), God kondigt jou een woord van Hem aan, wiens naam zal zijn de masieh (2), 'Isa (3), de zoon van Marjam. Hij zal in het tegenwoordige leven en het hiernamaals in hoog aanzien staan en behoren tot hen die in de nabijheid van God zijn. In de wieg en als volwassene zal hij tot de mensen spreken en hij zal een van de rechtschapenen zijn.' Zij zei: 'Mijn Heer, hoe zou ik een kind krijgen, terwijl geen mens mij aangeraakt heeft.' Hij zei:'Zo is het. God schept wat Hij wil. Wanneer Hij iets beslist, dan zegt Hij er slechts tegen:'Wees!' en het is.' En Hij zal hem het boek, de Taura (4) en de Indjiel (5) onderwijzen."
___________

(1) Maria (2) Jezus (3) Messias (4) Tora (5) Evangelie.

__________________________________________________ ________

LUCAS HOOFDSTUK 1 DE BOODSCHAP VAN GABRIEL AAN MARIA

" Maar de engel zei tot haar. Vrees niet Maria want gij hebt genade gevonden bij God. Zie , gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Maria echter sprak tot de engel: Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man. Hierop gaf de engel ten antwoord: "De heilige Geest zal over U komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, zoon van God.Weet dat zelfs Elisabeth, Uw bloedverwante,in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en ofschoon zij onvruchtbaar was, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk."

Simon
20-12-03, 10:20
Geplaatst door freya
En waarom moet dit verhaal dan hier op het NVVD?

Het nieuws is toch al 2000 jaar oud :p

Wat de aanleiding voor mij was dat waren de berichten in de media dat mensen amper weten wat er bij kerstmis gevierd wordt. Daarom leek het mij zinvol dit verhaal te plaatsen. Ik vind dat n.l. bij de algemene ontwikkeling horen.

Overigens dat iets "zo oud" is lijkt nooit een beletsel als er hier weer eens een soera geciteerd wordt dus waarom je dat nu noemt is mij een raadsel.

freya
20-12-03, 12:14
Geplaatst door Simon
Wat de aanleiding voor mij was dat waren de berichten in de media dat mensen amper weten wat er bij kerstmis gevierd wordt. Daarom leek het mij zinvol dit verhaal te plaatsen. Ik vind dat n.l. bij de algemene ontwikkeling horen.

Overigens dat iets "zo oud" is lijkt nooit een beletsel als er hier weer eens een soera geciteerd wordt dus waarom je dat nu noemt is mij een raadsel.

We zitten hier op een Marokkaans en dus ook islamitisch forum.

Een bijbelverhaal hier, komt op mij over als een poging mensen te bekeren en een bijbelverhaal in kindervorm komt op mij bovendien nogal denigrerend over :moe:

Simon
20-12-03, 12:23
Geplaatst door freya
We zitten hier op een Marokkaans en dus ook islamitisch forum.

Een bijbelverhaal hier, komt op mij over als een poging mensen te bekeren en een bijbelverhaal in kindervorm komt op mij bovendien nogal denigrerend over :moe:

Hahaha mensen bekeren ? Ik ben niet eens christen. En dat tweede punt heb ik al toegelicht.

Dutchguy
20-12-03, 15:08
Geplaatst door freya
We zitten hier op een Marokkaans en dus ook islamitisch forum.

Een bijbelverhaal hier, komt op mij over als een poging mensen te bekeren en een bijbelverhaal in kindervorm komt op mij bovendien nogal denigrerend over :moe:

:moe:

Marsipulami
20-12-03, 15:15
Geplaatst door freya
We zitten hier op een Marokkaans en dus ook islamitisch forum.

Een bijbelverhaal hier, komt op mij over als een poging mensen te bekeren.

Dat is ongeveer de logica op basis waarvan men in Frankrijk hoofddoeken wil verbieden op scholen en bedrijven.

Je kan de aanwezigheid van een bijbeltekst op maroc.nl ook veel positiever benaderen, met name als een vorm van wederzijdse interculturele kennismaking.

freya
20-12-03, 16:22
Geplaatst door Marsipulami
Dat is ongeveer de logica op basis waarvan men in Frankrijk hoofddoeken wil verbieden op scholen en bedrijven.


Je hebt hier wel een puntje.

Maar een kleintje maar :p


In Frankrijk gaat het om zgn neutraliteit die bewaard moet blijven.

Dit forum is niet neutraal, maar heeft al een duidelijk eigen kleur.

Tast een hoofddoek op een openbare school het neutrale karakter net zo aan als een bijbelverhaal de kleur van een islamitisch forum aantast?

Dacht ut niet :strik:

Simon
20-12-03, 16:25
Geplaatst door freya
Tast een hoofddoek op een openbare school het neutrale karakter net zo aan als een bijbelverhaal de kleur van een islamitisch forum aantast?

Dacht ut niet :strik:

Nou een beetje last van xenofobie heb je wel.

freya
20-12-03, 16:31
Geplaatst door Simon
Nou een beetje last van xenofobie heb je wel.

Xeonofobie is een archetypisch menselijk mechanisme, niemand is daar vrij van. Alleen met verstandelijk redeneren kan een beschaafd mens daar over heen stappen.

Ik heb vooral last van christenfobie :tover:

Simon
20-12-03, 16:40
Geplaatst door freya

Ik heb vooral last van christenfobie :tover:

Nou ja het kerstverhaal heeft dus maar ten dele met Christus te maken. De drie wijzen uit het oosten bijvoorbeeld zouden qua oorsprong van dit gedeelte van het verhaal wel eens een hekel aan het christendom kunnen hebben:

'Hoe oud het gebruik is weten wij niet, maar in Stubbe's Anatomy of Abuses in Engeland van 1583 wordt een Driekoningenfeest, dat vrij zeker als een oudere en meer heidense vorm van het feest kan worden beschouwd, als volgt beschreven: De jongemannen van een kerstspel kiezen met Driekoningen een aanvoerder, die zij plechtig tot koning kronen. Deze kiest dan twintig, veertig, zestig of honderd volgelingen voor zijn erewacht. Deze kleden zich in lichtkleurige gewaden, zoals lichtgeel of lichtgroen en tooien zich met linten en sjerpen, gouden ringen en edelstenen. Om elk been knopen zij twintig tot veertig bellen en zij dragen een zakdoek in de hand en soms een kruis over de schouder. Behalve dit voeren zij hun hobby-horses met zich mede, of ook wel hun draken e.d. en hebben zij trommelslagers en pijpers bij zich om hun duivelsdans (! ) te spelen. Dit heidens (! ) gezelschap trekt dan naar de kerk en dringt zelfs binnen, terwijl de geestelijke aan het preken is. Dansende en met hun zakdoeken zwaaiende als geïncarneerde duivels maken zij zoveel geraas, dat niemand zijn eigen stem kan verstaan. Daarop gaan zij naar het kerkhof, waar zij hun priëlen en tenten hebben opgeslagen en dansen daar dag en nacht. Wij hebben hier een voorbeeld van een geraasmakende ommetocht, waarvoor het centrale punt de oude gewijde plaats is: de thans christelijke kerk met het kerkhof. De minachting voor het christelijk geloof blijkt wel daaruit, dat de deelnemers de kerkdienst verstoorden, zonder dat de autoriteiten daaraan, blijkbaar lange tijd, paal en perk aan konden stellen. Zij worden dan ook heidens genoemd en hun dans heet een duivelsdans.
Blijkbaar heeft de Kerk er later een christelijke tint aan gegeven en in plaats van de ene gekozen koning - het zinnebeeld van de godenkoning Wodan, die met zijn einherjar rondtrekt - heeft men een drietal koningen ingevoerd, waarvan er een zwart zou zijn. Hoewel dit op geen enkel bijbels gegeven steunt'
(Noordeuropese mysteriën en hun sporen tot heden door: F.E. Farwerck)

freya
20-12-03, 16:48
Geplaatst door Simon
Nou ja het kerstverhaal heeft dus maar ten dele met Christus te maken. De drie wijzen uit het oosten bijvoorbeeld zouden qua oorsprong van dit gedeelte van het verhaal wel eens een hekel aan het christendom kunnen hebben:

'Hoe oud het gebruik is weten wij niet, maar in Stubbe's Anatomy of Abuses in Engeland van 1583 wordt een Driekoningenfeest, dat vrij zeker als een oudere en meer heidense vorm van het feest kan worden beschouwd, als volgt beschreven: De jongemannen van een kerstspel kiezen met Driekoningen een aanvoerder, die zij plechtig tot koning kronen. Deze kiest dan twintig, veertig, zestig of honderd volgelingen voor zijn erewacht. Deze kleden zich in lichtkleurige gewaden, zoals lichtgeel of lichtgroen en tooien zich met linten en sjerpen, gouden ringen en edelstenen. Om elk been knopen zij twintig tot veertig bellen en zij dragen een zakdoek in de hand en soms een kruis over de schouder. Behalve dit voeren zij hun hobby-horses met zich mede, of ook wel hun draken e.d. en hebben zij trommelslagers en pijpers bij zich om hun duivelsdans (! ) te spelen. Dit heidens (! ) gezelschap trekt dan naar de kerk en dringt zelfs binnen, terwijl de geestelijke aan het preken is. Dansende en met hun zakdoeken zwaaiende als geïncarneerde duivels maken zij zoveel geraas, dat niemand zijn eigen stem kan verstaan. Daarop gaan zij naar het kerkhof, waar zij hun priëlen en tenten hebben opgeslagen en dansen daar dag en nacht. Wij hebben hier een voorbeeld van een geraasmakende ommetocht, waarvoor het centrale punt de oude gewijde plaats is: de thans christelijke kerk met het kerkhof. De minachting voor het christelijk geloof blijkt wel daaruit, dat de deelnemers de kerkdienst verstoorden, zonder dat de autoriteiten daaraan, blijkbaar lange tijd, paal en perk aan konden stellen. Zij worden dan ook heidens genoemd en hun dans heet een duivelsdans.
Blijkbaar heeft de Kerk er later een christelijke tint aan gegeven en in plaats van de ene gekozen koning - het zinnebeeld van de godenkoning Wodan, die met zijn einherjar rondtrekt - heeft men een drietal koningen ingevoerd, waarvan er een zwart zou zijn. Hoewel dit op geen enkel bijbels gegeven steunt'
(Noordeuropese mysteriën en hun sporen tot heden door: F.E. Farwerck)

Driekoningen is dan ook het eind van de yule/joeltijd, de donkerste dagen van jaar waarin Wodan met zijn schimmige dienaren (Einherjar - helden gevallen in de strijd) door het land trekt.

Die dansen met belletjes en linten aan de benen worden nog steeds gedaan in Engeland, de morrisdansen.

Julien
20-12-03, 20:08
Geplaatst door freya
We zitten hier op een Marokkaans en dus ook islamitisch forum.

Een bijbelverhaal hier, komt op mij over als een poging mensen te bekeren en een bijbelverhaal in kindervorm komt op mij bovendien nogal denigrerend over :moe:

ik zie hier zo vaak Koranteksten staan, maar ik voel me dus absoluut niet aangetrokken tot de Islam.. bekering nee dus.

Maar wat ik wel interessant vindt; het verhaal van Jezus is 2000 jaar oud, het verhaal van Mozes is duizenden jaren ouder --> maar Mohammed verandert opeens al die veel oudere verhalen en zet ze in z'n eigen visie in de Koran. En dan beschuldigt hij christenen/ joden van een foute leer. Is dat niet een beetje vreemd? Want de Islam is véél later ontstaan!

Marsipulami
20-12-03, 20:16
Geplaatst door Julien
ik zie hier zo vaak Koranteksten staan, maar ik voel me dus absoluut niet aangetrokken tot de Islam.. bekering nee dus.

Maar wat ik wel interessant vindt; het verhaal van Jezus is 2000 jaar oud, het verhaal van Mozes is duizenden jaren ouder --> maar Mohammed verandert opeens al die veel oudere verhalen en zet ze in z'n eigen visie in de Koran. En dan beschuldigt hij christenen/ joden van een foute leer. Is dat niet een beetje vreemd? Want de Islam is véél later ontstaan!

Je vertrekt van een puur historische areligieuze benadering m.b.t. de ontstaansgeschiedenis van die teksten waarbij je hun onderlinge afhankelijkheid veronderstelt. Plaats je het echter in een geloofscontext dan gaat het om 'openbarings'-teksten. Of m.a.w. God openbaart Zijn waarheid aan de profeet Mohamed.

Julien
20-12-03, 20:25
Geplaatst door Marsipulami
Je vertrekt van een puur historische areligieuze benadering m.b.t. de ontstaansgeschiedenis van die teksten waarbij je hun onderlinge afhankelijkheid veronderstelt. Plaats je het echter in een geloofscontext dan gaat het om 'openbarings'-teksten. Of m.a.w. God openbaart Zijn waarheid aan de profeet Mohamed.

Ja eh :vreemd:

je kan toch begrijpen dat het voor een niet-moslim wel erg vreemd klinkt dat iemand opeens verhalen die honderden jaren ouder zijn in 1 keer totaal verandert en ze in zijn eigen context vertaalt.

Als je daar gewoon nuchter naar kijkt is dat gewoon vreemd.
Ik kan ook wel gaan zeggen dat God me vannacht geopenbaard heeft dat de holocaust nooit heeft plaatsgevonden, maar daarmee heeft de holocaust nog wel plaatsgevonden.

btw denk ik wel dat joden/ moslims/ christenen in dezelfde god geloven.