PDA

Bekijk Volledige Versie : Job Cohen is het ideale mikpunt voor rechtse zeikers.Zwarte Schaap
24-03-04, 13:12
Job Cohen is het ideale mikpunt

ADDIE SCHULTE en BAS SOETENHORST

Tegen wie kun je je nou nog afzetten als je de bedreigingen van de multiculturele samenleving en de islam wilt signaleren? Er is voor de rechterkant van het politieke spectrum weinig keus in dit post-Fortuyn-tijdperk. De meeste politici hebben de mond vol van de bedreiging van importbruiden of zetten vraagtekens bij de islamitische scholen. Eigenlijk is maar één doelwit de moeite waard: Job Cohen.

De burgemeester heeft als mikpunt vele voordelen als tegenstander in het multiculti-debat. Hij heeft uitgesproken meningen, vastgelegd in lezingen en interviews. Hij is zichtbaar als eerste burger van de hoofdstad, waar incidenten met een kleurtje geregeld voorkomen. Hij bezoekt wel eens een moskee. En hij gaat graag in debat.

Cohens unieke positie is ook een gevolg van het ontbreken van concurrentie van hetzelfde politieke kaliber. Een deel werd uitgeschakeld door de verkiezingen van mei 2002 (VVD-leider Hans Dijkstal) of verdween in de nasleep (GroenLinks-leider Paul Rosenmöller).

In de huidige VVD kan niemand worden weggezet als de zachte heelmeester die critici in Cohen zien. Femke Halsema heeft als opvolger van Rosenmöller diens vooraanstaande rol in het debat nog niet overgenomen. En om nou steeds de degens te kruisen met Dyab Abou Jahjah is voor de aanvoerder van zo'n marginale club wel erg veel eer.

De koers van de PvdA, afgezien van Cohen, is onbestemd. Het multiculti-optimisme is weg, wat ervoor in de plaats komt is onzeker. De Fortuyn-adepten weten niet op welk standpunt ze partijleider Wouter Bos zouden moeten aanvallen. En Ahmed Aboutaleb zit nog niet in dezelfde categorie politieke leiders.

Het CDA is een geval apart. De partij leek in de ban te zijn van de ideeën van Jan Peter Balkenende, die al in 2002 de multiculturele samenleving verwierp. Maar er is een kentering gaande. De vermeende voordelen van verzuiling, inclusief islamitische, worden herontdekt. Een reactie van critici blijft tot nu toe uit. Ze achten het kansloos het CDA te bekeren.

Resteert Job Cohen: een aardige, intelligente en nota bene ongelovige man, die we zouden moeten kunnen overtuigen van ons gelijk, menen de tegenstanders. Maar die intussen bijna al zijn standpunten handhaaft.


Bron: Het Parool 24/03/04