PDA

Bekijk Volledige Versie : Open brief aan Cliteur en consorten.Orakel
25-03-04, 20:51
'Te constateren valt dat een groeiend aantal moslims zich door opiniemakers en opinieleiders in het maatschappelijk verkeer onheus bejegend voelt. Hierbij komt dat in hun ogen de overheid zich niet - of onvoldoende - als onpartijdige arbiter opstelt. Deze gedachte leeft onder de kleine groep van politiek radicale moslims, maar ook binnen een groot deel van moslims dat zich wel verbonden voelt met - en gebonden acht aan - de principes van de democratische rechtsstaat'.


Bovenstaand citaat komt uit het rapport van de AIVD. Het rapport waar u naar verwijst bij het bekendmaken van uw besluit om uw toon in het publieke debat te matigen, als gevolg van deze en andere fraseringen uit het AIVD-rapport en als gevolg van de wijze waarop u door een aantal publicisten bent bejegend.
Of beter gezegd: voelt bejegend.

Op basis van dat verschil kan ik u en uw consorten namelijk verwijten boter op uw hoofd te hebben.
U licht uw beslissing namelijk toe met redenen als: het is moeilijk geworden op zakelijke gronden te pleiten voor de scheiding van kerk en staat, dat u meteen in de hoek van de foutieve oplossingen geplaatst wordt, dat u in verband gebracht wordt met een ultra-rechts standpunt, dat er met modder gegooid wordt en dat u moe bent van de eeuwige verdachtmakingen.
Als kroon op dit knap staaltje onnozelheid en gebrek aan zelfreflectie stelt u het volgende:
''Er is een vergroving en stigmatisering gaande van mensen die een onwelgevallig standpunt innemen. Dat is bedenkelijk en gevaarlijk”.

Nou wil het toeval, voor zover u daar als verlichte geest in gelooft, dat ik van exact dezelfde dingen last heb als dat u heeft, maar dan als gevolg van de intellectuele studeerkamer- en van de bibliotheek geleende wijsheden die u en uw consorten in litanische vorm Nederland inslingeren, ogenschijnlijk zonder dat ook maar iemand van jullie zich rekenschap geeft van de strekking van die litanie, welke het beste te kenschetsen valt als Verlichtingsfundamentalisme.

Direct na het bekend worden van uw beslissing oreerden uw consorten in een kakafonie van misplaatste verontwaardiging dat het publieke debat gegijzeld werd, dat zij nimmer zouden buigen voor intellectueel terrorisme en dat de vrijheid van meningsuiting in het geding is, hierbij wederom verwijzend naar de Islam. Terwijl het toch Uwe Verlichte Hoogheid was die zelf de beslissing tot matiging heeft genomen.

Maar goed. Iedere dag probeer ik door het volgen van de diverse media op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in Nederland en het laatste half jaar gaat er werkelijk geen dag voorbij of het gaat over:
- de inferieuriteit van de Islam;
- het agressieve of antisemitsche karakter van de Islam (of Marokkanen);
- Islamitisch terrorisme, Islamitische aanslagen, Islamitisch fundamentalisme;
- De compatibiliteit van de Islam met het Westen;
- Etcetera, etcetera.
En dan heb ik het nog niet gehad over de “volksvertegenwoordigers” en politici die het o.a. hebben over dubbele wao-keuringen voor allochtonen, afschaffing van Islamitisch onderwijs,
huwen met een “importbruid vanaf 21 jaar (voor ieder ander geldt 18 jaar), een inkomenseis van 120% van het minimumloon (100% is dus te weinig als bestaansminimum?) en allerlei andere specifiek op allochtonen en/of Moslims gerichte beleidsvoorstellen.

Ik heb daar dermate veel last van dat ik me onmiddellijk herken in bovenstaand citaat van de AIVD. Het zal bij mij gelukkig niet leiden tot radicalisering of het omarmen van terreur, maar het leidt er wel toe dat ik mij niet meer thuis voel in het Nederland dat iedere keer opdoemt nadat de rook van de zoveelste slag van de VerlichtingJihad en de Verlichtingspolitiek van u en uw consorten is gaan liggen.

Het Nederland dat u en uw consorten voorstaan, is niet mijn Nederland.
Ik krijg namelijk het gevoel dat u en uw consorten een Nederland voorstaan waarin de grootste verworvenheden van de echte Verlichting (vrijheid, gelijkheid, broederschap, recht op zelfbeschikking) slechts voorbehouden lijken te zijn aan de superieure hoeders van de westerse beschaving en over-conformistische Moslims en dito allochtonen.

Of draaf ik nu een beetje door? Gaan mijn gevoel, mijn beleving en interpretatie van het publieke debat met me op de loop?
Heb ik twee jaar lang aan een chronisch gebrek aan zelfreflectie en objectiviteit geleden en heb ik het publieke debat volledig verkeerd ingeschat?
Het publieke debat dat wel over mij, maar niet met mij gevoerd wordt.

Heb ik boter op mijn hoofd?

Tomas
25-03-04, 20:58
Petje af.

~Panthera~
25-03-04, 21:08
Geplaatst door Orakel
'Te constateren valt dat een groeiend aantal moslims zich door opiniemakers en opinieleiders in het maatschappelijk verkeer onheus bejegend voelt. Hierbij komt dat in hun ogen de overheid zich niet - of onvoldoende - als onpartijdige arbiter opstelt. Deze gedachte leeft onder de kleine groep van politiek radicale moslims, maar ook binnen een groot deel van moslims dat zich wel verbonden voelt met - en gebonden acht aan - de principes van de democratische rechtsstaat'.


Bovenstaand citaat komt uit het rapport van de AIVD. Het rapport waar u naar verwijst bij het bekendmaken van uw besluit om uw toon in het publieke debat te matigen, als gevolg van deze en andere fraseringen uit het AIVD-rapport en als gevolg van de wijze waarop u door een aantal publicisten bent bejegend.
Of beter gezegd: voelt bejegend.

Op basis van dat verschil kan ik u en uw consorten namelijk verwijten boter op uw hoofd te hebben.
U licht uw beslissing namelijk toe met redenen als: het is moeilijk geworden op zakelijke gronden te pleiten voor de scheiding van kerk en staat, dat u meteen in de hoek van de foutieve oplossingen geplaatst wordt, dat u in verband gebracht wordt met een ultra-rechts standpunt, dat er met modder gegooid wordt en dat u moe bent van de eeuwige verdachtmakingen.
Als kroon op dit knap staaltje onnozelheid en gebrek aan zelfreflectie stelt u het volgende:
''Er is een vergroving en stigmatisering gaande van mensen die een onwelgevallig standpunt innemen. Dat is bedenkelijk en gevaarlijk”.

Nou wil het toeval, voor zover u daar als verlichte geest in gelooft, dat ik van exact dezelfde dingen last heb als dat u heeft, maar dan als gevolg van de intellectuele studeerkamer- en van de bibliotheek geleende wijsheden die u en uw consorten in litanische vorm Nederland inslingeren, ogenschijnlijk zonder dat ook maar iemand van jullie zich rekenschap geeft van de strekking van die litanie, welke het beste te kenschetsen valt als Verlichtingsfundamentalisme.

Direct na het bekend worden van uw beslissing oreerden uw consorten in een kakafonie van misplaatste verontwaardiging dat het publieke debat gegijzeld werd, dat zij nimmer zouden buigen voor intellectueel terrorisme en dat de vrijheid van meningsuiting in het geding is, hierbij wederom verwijzend naar de Islam. Terwijl het toch Uwe Verlichte Hoogheid was die zelf de beslissing tot matiging heeft genomen.

Maar goed. Iedere dag probeer ik door het volgen van de diverse media op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in Nederland en het laatste half jaar gaat er werkelijk geen dag voorbij of het gaat over:
- de inferieuriteit van de Islam;
- het agressieve of antisemitsche karakter van de Islam (of Marokkanen);
- Islamitisch terrorisme, Islamitische aanslagen, Islamitisch fundamentalisme;
- De compatibiliteit van de Islam met het Westen;
- Etcetera, etcetera.
En dan heb ik het nog niet gehad over de “volksvertegenwoordigers” en politici die het o.a. hebben over dubbele wao-keuringen voor allochtonen, afschaffing van Islamitisch onderwijs,
huwen met een “importbruid vanaf 21 jaar (voor ieder ander geldt 18 jaar), een inkomenseis van 120% van het minimumloon (100% is dus te weinig als bestaansminimum?) en allerlei andere specifiek op allochtonen en/of Moslims gerichte beleidsvoorstellen.

Ik heb daar dermate veel last van dat ik me onmiddellijk herken in bovenstaand citaat van de AIVD. Het zal bij mij gelukkig niet leiden tot radicalisering of het omarmen van terreur, maar het leidt er wel toe dat ik mij niet meer thuis voel in het Nederland dat iedere keer opdoemt nadat de rook van de zoveelste slag van de VerlichtingJihad en de Verlichtingspolitiek van u en uw consorten is gaan liggen.

Het Nederland dat u en uw consorten voorstaan, is niet mijn Nederland.
Ik krijg namelijk het gevoel dat u en uw consorten een Nederland voorstaan waarin de grootste verworvenheden van de echte Verlichting (vrijheid, gelijkheid, broederschap, recht op zelfbeschikking) slechts voorbehouden lijken te zijn aan de superieure hoeders van de westerse beschaving en over-conformistische Moslims en dito allochtonen.

Of draaf ik nu een beetje door? Gaan mijn gevoel, mijn beleving en interpretatie van het publieke debat met me op de loop?
Heb ik twee jaar lang aan een chronisch gebrek aan zelfreflectie en objectiviteit geleden en heb ik het publieke debat volledig verkeerd ingeschat?
Het publieke debat dat wel over mij, maar niet met mij gevoerd wordt.

Heb ik boter op mijn hoofd?
-------------------------------

http://www.mainzelahr.de/smile/froehlich/win.gif

Marsipulami
25-03-04, 21:09
Geplaatst door Tomas
Petje af.

Ik heb nog nooit een kat met een pet gezien.

Die tekst is veel te genuanceerd. Dat leest toch niemand en zeker al niet degenen die het eigenlijk zouden moeten lezen. Er zijn maar twee opties mogelijk: ofwel is de islam achterlijk ofwel is hij superieur. Het middenveld -met mensen die een standpunt innemen tussen die uitersten- loopt zienderogen leeg.

Tomas
25-03-04, 21:11
Geplaatst door Marsipulami
Ik heb nog nooit een kat met een pet gezien.

Die tekst is veel te genuanceerd. Dat leest toch niemand en zeker al niet degenen die het eigenlijk zouden moeten lezen. Er zijn maar twee opties mogelijk ofwel is de islam achterlijk ofwel is hij superieur. De mensen die een standpunt hebben in het middenveld tussen die uitersten loopt zienderogen leeg.

Je bent duidelijk geen visionair. De extremisten zijn op de terugweg. De nuance komt weer terug. Er is geen andere weg. Wel jammer, trouwens.

Marsipulami
25-03-04, 21:12
Geplaatst door Tomas
Je bent duidelijk geen visionair. De extremisten zijn op de terugweg. De nuance komt weer terug. Er is geen andere weg. Wel jammer, trouwens.

Oh ? Zou ik dan toch nog ooit gelijk gaan krijgen ? ;)

RinC
25-03-04, 21:13
Mooi verwoord! :duim:

En ook een paar woordjes erbij geleerd: kakafonie? :auw2:

Tomas
25-03-04, 21:14
Geplaatst door Marsipulami
Oh ? Zou ik dan toch nog ooit gelijk gaan krijgen ? ;)

Ja, maar daarna komt er weer een tijd die ik heb voorspeld.

Marsipulami
25-03-04, 21:16
Geplaatst door RinCoonie
Mooi verwoord! :duim:
[/SIZE]


Gewoon het opsteken van de middelvinger lijkt me een veel gepastere repliek op Cliteur.

Al3arbi
25-03-04, 21:16
Dit verdient wel `n WORD!

Al3arbi
25-03-04, 21:17
Geplaatst door Marsipulami
Gewoon het opsteken van de middelvinger lijkt me een veel gepastere repliek op Cliteur.


Cliteur, kom nou achter die nick vandaan.

Marsipulami
25-03-04, 21:20
Geplaatst door Tomas
Ja, maar daarna komt er weer een tijd die ik heb voorspeld.


Ik ben bang van de vicieuze cirkel van vooroordelen en polarisering, de collectieve hysterie.

Orakel
25-03-04, 21:22
Geplaatst door Tomas
Petje af.

Heee Tommie! Welkom terug. Koelsie lebbes?

thnx guys *bloos*

Marsipulami
25-03-04, 21:22
Geplaatst door Al3arbi
Cliteur, kom nou achter die nick vandaan.

:lachu:

Tomas
25-03-04, 21:22
Geplaatst door Marsipulami
Ik ben bang van de vicieuze cirkel van vooroordelen en polarisering, de collectieve hysterie.

Macht aan de vrouwen.

RinC
25-03-04, 21:24
Geplaatst door Marsipulami
Gewoon het opsteken van de middelvinger lijkt me een veel gepastere repliek op Cliteur.

Dan zou ik door de normen en waardenpolitie van balkie worden opgepakt :gechoquee

Tomas
25-03-04, 21:25
Geplaatst door Orakel
Heee Tommie! Welkom terug. Koelsie lebbes?

thnx guys *bloos*

Lebbes en Jansen? Nee, nuhr vorige week. Was wel goed, trouwens. Ook wat kritischer tav de onverdraagzaamheid.

p.s. Echt goed verwoord hoor. Ik denk dat dit wel in een krant komt. nu maar hopen dat ze per ongeluk een reply van mij erbij plaatsen.

Marsipulami
25-03-04, 21:25
Geplaatst door Tomas
Macht aan de vrouwen.

Vreemde associatie. Gaat alles goed met jou ? :watte?:

Marsipulami
25-03-04, 21:28
Geplaatst door RinCoonie
Dan zou ik door de normen en waardenpolitie van balkie worden opgepakt :gechoquee

Hahahaha :haha:

Tomas
25-03-04, 21:30
Geplaatst door Marsipulami
Vreemde associatie. Gaat alles goed met jou ? :watte?:

Soms denk ik dat moeders de enige zijn die die spiraal willen en kunnen doorbreken.

Al3arbi
25-03-04, 21:33
Geplaatst door Marsipulami
:lachu:


Ik meen het. Want ik heb gemerkt dat er 2 Marsen zijn. Ene Marsu en ene Marsi. Ik weet niet wie de echte is, maar een ervan is Paul Cliteur. Dat weet ik zeker.

Orakel
25-03-04, 21:34
Geplaatst door Tomas
Lebbes en Jansen? Nee, nuhr vorige week. Was wel goed, trouwens. Ook wat kritischer tav de onverdraagzaamheid.

Treden ze weer samen op? Heb Lebbis (die met normaal haar) poosje terug in Hoogeveen gezien. Ook erg goed.


p.s. Echt goed verwoord hoor. Ik denk dat dit wel in een krant komt. nu maar hopen dat ze per ongeluk een reply van mij erbij plaatsen.

:haha:

Eerst roepen dat "het druk is".

Marsipulami
25-03-04, 21:35
Geplaatst door Tomas
Soms denk ik dat moeders de enige zijn die die spiraal willen en kunnen doorbreken.

klik:

Om over respect te kunnen praten, ben ik in mezelf gaan kijken. Wat heeft mij gevormd. En eruit kwam mijn moeder, een kleine molukse vrouw, met een groot moslimhart. (http://users.pandora.be/gibraltar/teksten/assalamu_alaikum.htm)

Marsipulami
25-03-04, 21:37
Geplaatst door Al3arbi
Ik meen het. Want ik heb gemerkt dat er 2 Marsen zijn. Ene Marsu en ene Marsi. Ik weet niet wie de echte is, maar een ervan is Paul Cliteur. Dat weet ik zeker.

Ik ben Marsipulami en Marsupilami

mark61
25-03-04, 22:15
Geplaatst door Orakel
Op basis van dat verschil kan ik u en uw consorten namelijk verwijten boter op uw hoofd te hebben.


:fpetaf: Wel heel beschaafd hoor.

Cogito
26-03-04, 00:53
Ach ja moslims kunnen geen kritiek verdragen. Kritiek is voor moslims wat zonlicht voor vampieren is, gaat niet samen. Dat de islam zo negatief in het nieuws komt, komt door de moslims zelf. Iets wat negatief is kan moeilijk als positief worden voorgesteld. Tenzij je je toevlucht tot leugens neemt.

Dutchguy
26-03-04, 01:22
Geplaatst door Orakel

Het publieke debat dat wel over mij, maar niet met mij gevoerd wordt.

[/B]


Voor mij de kern van het verhaal.

freya
26-03-04, 07:46
Geplaatst door Orakel
'Te constateren valt dat een groeiend aantal moslims zich door opiniemakers en opinieleiders in het maatschappelijk verkeer onheus bejegend voelt. Hierbij komt dat in hun ogen de overheid zich niet - of onvoldoende - als onpartijdige arbiter opstelt. Deze gedachte leeft onder de kleine groep van politiek radicale moslims, maar ook binnen een groot deel van moslims dat zich wel verbonden voelt met - en gebonden acht aan - de principes van de democratische rechtsstaat'.


Bovenstaand citaat komt uit het rapport van de AIVD. Het rapport waar u naar verwijst bij het bekendmaken van uw besluit om uw toon in het publieke debat te matigen, als gevolg van deze en andere fraseringen uit het AIVD-rapport en als gevolg van de wijze waarop u door een aantal publicisten bent bejegend.
Of beter gezegd: voelt bejegend.

Op basis van dat verschil kan ik u en uw consorten namelijk verwijten boter op uw hoofd te hebben.
U licht uw beslissing namelijk toe met redenen als: het is moeilijk geworden op zakelijke gronden te pleiten voor de scheiding van kerk en staat, dat u meteen in de hoek van de foutieve oplossingen geplaatst wordt, dat u in verband gebracht wordt met een ultra-rechts standpunt, dat er met modder gegooid wordt en dat u moe bent van de eeuwige verdachtmakingen.
Als kroon op dit knap staaltje onnozelheid en gebrek aan zelfreflectie stelt u het volgende:
''Er is een vergroving en stigmatisering gaande van mensen die een onwelgevallig standpunt innemen. Dat is bedenkelijk en gevaarlijk”.

Nou wil het toeval, voor zover u daar als verlichte geest in gelooft, dat ik van exact dezelfde dingen last heb als dat u heeft, maar dan als gevolg van de intellectuele studeerkamer- en van de bibliotheek geleende wijsheden die u en uw consorten in litanische vorm Nederland inslingeren, ogenschijnlijk zonder dat ook maar iemand van jullie zich rekenschap geeft van de strekking van die litanie, welke het beste te kenschetsen valt als Verlichtingsfundamentalisme.

Direct na het bekend worden van uw beslissing oreerden uw consorten in een kakafonie van misplaatste verontwaardiging dat het publieke debat gegijzeld werd, dat zij nimmer zouden buigen voor intellectueel terrorisme en dat de vrijheid van meningsuiting in het geding is, hierbij wederom verwijzend naar de Islam. Terwijl het toch Uwe Verlichte Hoogheid was die zelf de beslissing tot matiging heeft genomen.

Maar goed. Iedere dag probeer ik door het volgen van de diverse media op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in Nederland en het laatste half jaar gaat er werkelijk geen dag voorbij of het gaat over:
- de inferieuriteit van de Islam;
- het agressieve of antisemitsche karakter van de Islam (of Marokkanen);
- Islamitisch terrorisme, Islamitische aanslagen, Islamitisch fundamentalisme;
- De compatibiliteit van de Islam met het Westen;
- Etcetera, etcetera.
En dan heb ik het nog niet gehad over de “volksvertegenwoordigers” en politici die het o.a. hebben over dubbele wao-keuringen voor allochtonen, afschaffing van Islamitisch onderwijs,
huwen met een “importbruid vanaf 21 jaar (voor ieder ander geldt 18 jaar), een inkomenseis van 120% van het minimumloon (100% is dus te weinig als bestaansminimum?) en allerlei andere specifiek op allochtonen en/of Moslims gerichte beleidsvoorstellen.

Ik heb daar dermate veel last van dat ik me onmiddellijk herken in bovenstaand citaat van de AIVD. Het zal bij mij gelukkig niet leiden tot radicalisering of het omarmen van terreur, maar het leidt er wel toe dat ik mij niet meer thuis voel in het Nederland dat iedere keer opdoemt nadat de rook van de zoveelste slag van de VerlichtingJihad en de Verlichtingspolitiek van u en uw consorten is gaan liggen.

Het Nederland dat u en uw consorten voorstaan, is niet mijn Nederland.
Ik krijg namelijk het gevoel dat u en uw consorten een Nederland voorstaan waarin de grootste verworvenheden van de echte Verlichting (vrijheid, gelijkheid, broederschap, recht op zelfbeschikking) slechts voorbehouden lijken te zijn aan de superieure hoeders van de westerse beschaving en over-conformistische Moslims en dito allochtonen.

Of draaf ik nu een beetje door? Gaan mijn gevoel, mijn beleving en interpretatie van het publieke debat met me op de loop?
Heb ik twee jaar lang aan een chronisch gebrek aan zelfreflectie en objectiviteit geleden en heb ik het publieke debat volledig verkeerd ingeschat?
Het publieke debat dat wel over mij, maar niet met mij gevoerd wordt.

Heb ik boter op mijn hoofd?

:lole:

vgeld
26-03-04, 08:27
Geplaatst door Cogito
Ach ja moslims kunnen geen kritiek verdragen. Kritiek is voor moslims wat zonlicht voor vampieren is, gaat niet samen. Dat de islam zo negatief in het nieuws komt, komt door de moslims zelf. Iets wat negatief is kan moeilijk als positief worden voorgesteld. Tenzij je je toevlucht tot leugens neemt.

Ga ergens anders hielen likken. Het debat gaat nl over niet Westerse allochtonen. De islam is alleen maar een pretexte .

Al3arbi
26-03-04, 08:43
Geplaatst door Marsipulami
Ik ben Marsipulami en Marsupilami


Ik vertrouw dat niet zo meneer Cliteur. Die email-adressen zijn ook verdacht. Ik houd u in de gaten. Dat u dat maar weet....:)

taouanza
26-03-04, 08:52
Geplaatst door Cogito
Ach ja moslims kunnen geen kritiek verdragen. Kritiek is voor moslims wat zonlicht voor vampieren is, gaat niet samen. Dat de islam zo negatief in het nieuws komt, komt door de moslims zelf. Iets wat negatief is kan moeilijk als positief worden voorgesteld. Tenzij je je toevlucht tot leugens neemt.

Weet je wie tegen kritiek kunnen?!
Coumnisten!
Jaha columnisten!

taouanza
26-03-04, 09:01
Geplaatst door Orakel
'Te constateren valt dat een groeiend aantal moslims zich door opiniemakers en opinieleiders in het maatschappelijk verkeer onheus bejegend voelt. Hierbij komt dat in hun ogen de overheid zich niet - of onvoldoende - als onpartijdige arbiter opstelt. Deze gedachte leeft onder de kleine groep van politiek radicale moslims, maar ook binnen een groot deel van moslims dat zich wel verbonden voelt met - en gebonden acht aan - de principes van de democratische rechtsstaat'.


Bovenstaand citaat komt uit het rapport van de AIVD. Het rapport waar u naar verwijst bij het bekendmaken van uw besluit om uw toon in het publieke debat te matigen, als gevolg van deze en andere fraseringen uit het AIVD-rapport en als gevolg van de wijze waarop u door een aantal publicisten bent bejegend.
Of beter gezegd: voelt bejegend.

Op basis van dat verschil kan ik u en uw consorten namelijk verwijten boter op uw hoofd te hebben.
U licht uw beslissing namelijk toe met redenen als: het is moeilijk geworden op zakelijke gronden te pleiten voor de scheiding van kerk en staat, dat u meteen in de hoek van de foutieve oplossingen geplaatst wordt, dat u in verband gebracht wordt met een ultra-rechts standpunt, dat er met modder gegooid wordt en dat u moe bent van de eeuwige verdachtmakingen.
Als kroon op dit knap staaltje onnozelheid en gebrek aan zelfreflectie stelt u het volgende:
''Er is een vergroving en stigmatisering gaande van mensen die een onwelgevallig standpunt innemen. Dat is bedenkelijk en gevaarlijk”.

Nou wil het toeval, voor zover u daar als verlichte geest in gelooft, dat ik van exact dezelfde dingen last heb als dat u heeft, maar dan als gevolg van de intellectuele studeerkamer- en van de bibliotheek geleende wijsheden die u en uw consorten in litanische vorm Nederland inslingeren, ogenschijnlijk zonder dat ook maar iemand van jullie zich rekenschap geeft van de strekking van die litanie, welke het beste te kenschetsen valt als Verlichtingsfundamentalisme.

Direct na het bekend worden van uw beslissing oreerden uw consorten in een kakafonie van misplaatste verontwaardiging dat het publieke debat gegijzeld werd, dat zij nimmer zouden buigen voor intellectueel terrorisme en dat de vrijheid van meningsuiting in het geding is, hierbij wederom verwijzend naar de Islam. Terwijl het toch Uwe Verlichte Hoogheid was die zelf de beslissing tot matiging heeft genomen.

Maar goed. Iedere dag probeer ik door het volgen van de diverse media op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in Nederland en het laatste half jaar gaat er werkelijk geen dag voorbij of het gaat over:
- de inferieuriteit van de Islam;
- het agressieve of antisemitsche karakter van de Islam (of Marokkanen);
- Islamitisch terrorisme, Islamitische aanslagen, Islamitisch fundamentalisme;
- De compatibiliteit van de Islam met het Westen;
- Etcetera, etcetera.
En dan heb ik het nog niet gehad over de “volksvertegenwoordigers” en politici die het o.a. hebben over dubbele wao-keuringen voor allochtonen, afschaffing van Islamitisch onderwijs,
huwen met een “importbruid vanaf 21 jaar (voor ieder ander geldt 18 jaar), een inkomenseis van 120% van het minimumloon (100% is dus te weinig als bestaansminimum?) en allerlei andere specifiek op allochtonen en/of Moslims gerichte beleidsvoorstellen.

Ik heb daar dermate veel last van dat ik me onmiddellijk herken in bovenstaand citaat van de AIVD. Het zal bij mij gelukkig niet leiden tot radicalisering of het omarmen van terreur, maar het leidt er wel toe dat ik mij niet meer thuis voel in het Nederland dat iedere keer opdoemt nadat de rook van de zoveelste slag van de VerlichtingJihad en de Verlichtingspolitiek van u en uw consorten is gaan liggen.

Het Nederland dat u en uw consorten voorstaan, is niet mijn Nederland.
Ik krijg namelijk het gevoel dat u en uw consorten een Nederland voorstaan waarin de grootste verworvenheden van de echte Verlichting (vrijheid, gelijkheid, broederschap, recht op zelfbeschikking) slechts voorbehouden lijken te zijn aan de superieure hoeders van de westerse beschaving en over-conformistische Moslims en dito allochtonen.

Of draaf ik nu een beetje door? Gaan mijn gevoel, mijn beleving en interpretatie van het publieke debat met me op de loop?
Heb ik twee jaar lang aan een chronisch gebrek aan zelfreflectie en objectiviteit geleden en heb ik het publieke debat volledig verkeerd ingeschat?
Het publieke debat dat wel over mij, maar niet met mij gevoerd wordt.

Heb ik boter op mijn hoofd?

Je bent te aardig voor hem. Maar ik zal meer begrijpen als ik alle moeilijke woorden heb ontcijfert. :nerd:

Enquetrice
26-03-04, 14:31
Las net in Mare( Leids Universitair weekblad) dat Cliteur na de zomer helemaal gaat stoppen als columnist. Hij wil zich gaan storten op zijn ' academisch' werk aan de Leidse universiteit....:hihi:

Columnistenland staat op zijn achterpoten. :p

mika
26-03-04, 18:54
Cliteur is laf gebleken en geeft toe aan een niet onderbouwde stelling van de AIVD. Wat voor de moslims een pyrusoverwinning lijkt is nader beschouwd een terugtrekking van een publiek debater die namens honderduizenden zwijgende Nederlanders spreekt. Moslims zouden blij moeten zijn met een man als Cliteur, iemand die de waarheid zegt tegenover bijvoorbeeld buren of toekomstige werkgevers die gewoon met een boog om moslims heen blijven lopen.
Alleen via debat komen we nader tot elkaar, maar kritiek en debat zijn geen eigenschappen die men ,in tegenstelling tot andere culturen en godsdiensten (bijv. Judaïsme, Christendom en Hindoeïsme), in Islam-kringen als vanzelfsprekend of geaccepteerd ziet.
Gelukkig hebben we nog tientallen Cliteurs op scholen en universiteiten en liberale moslims, die ons de buitenhof columnist snel doet vergeten.
En wat de AIVD betreft, die kan zich beter met extremisten bezig houden, dan zich hoogdravende opinies aan te matigen. Ik geef toe, het laatste is wat makkelijker dan het eerste maar ze moeten nu toch echt hun consensus-sfeertje afschaffen want Paars is nu al echt een tijdje verdwenen van het pluche.

Mika

taouanza
26-03-04, 19:08
Geplaatst door mika
Cliteur is laf gebleken en geeft toe aan een niet onderbouwde stelling van de AIVD. Wat voor de moslims een pyrusoverwinning lijkt is nader beschouwd een terugtrekking van een publiek debater die namens honderduizenden zwijgende Nederlanders spreekt. Moslims zouden blij moeten zijn met een man als Cliteur, iemand die de waarheid zegt tegenover bijvoorbeeld buren of toekomstige werkgevers die gewoon met een boog om moslims heen blijven lopen.
Gelukkig hebben we nog tientallen Cliteurs op scholen en universiteiten en liberale moslims, die ons de buitenhof columnist snel doet vergeten.
En wat de AIVD betreft, die kan zich beter met extremisten bezig houden, dan zich hoogdravende opinies aan te matigen. Ik geef toe, het laatste is wat makkelijker dan het eerste maar ze moeten nu toch echt hun consensus-sfeertje afschaffen want Paars is nu al echt een tijdje verdwenen van het pluche.

Mika


Wat is jou definitie van debat?Alleen via debat komen we nader tot elkaar, maar kritiek en debat zijn geen eigenschappen die men ,in tegenstelling tot andere culturen en godsdiensten (bijv. Judaïsme, Christendom en Hindoeïsme), in Islam-kringen als vanzelfsprekend of geaccepteerd ziet.

Bewijs?

Marsipulami
26-03-04, 21:31
Geplaatst door Al3arbi
Ik vertrouw dat niet zo meneer Cliteur. Die email-adressen zijn ook verdacht. Ik houd u in de gaten. Dat u dat maar weet....:)

Nee hoor. Ik ben Cliteur niet. Ik ben daarvoor veel te rechts. Bijna net zo rechts als de meeste moslims zijn. :wijs:

Marsipulami
26-03-04, 21:45
Geplaatst door mika
Cliteur is laf gebleken en geeft toe aan een niet onderbouwde stelling van de AIVD.

Het AIVD heeft groot gelijk dat de overdreven demonisering van moslims sommigen onder hen in de richting van extremisme drijft.


Wat voor de moslims een pyrusoverwinning lijkt is nader beschouwd een terugtrekking van een publiek debater die namens honderduizenden zwijgende Nederlanders spreekt.

Ik schat de Nederlanders niet zo laag in als jij dat doet.


Moslims zouden blij moeten zijn met een man als Cliteur, iemand die de waarheid zegt tegenover bijvoorbeeld buren of toekomstige werkgevers die gewoon met een boog om moslims heen blijven lopen.

De waarheid is voor fundamentalisten en extremisten zoals Cliteur en Osama bin Laden. Geef mij maar wat gezonde twijfelaars. Oorlog en waarheid hebben met elkaar gemeen dat er veel collateral damage te betreuren valt.


Alleen via debat komen we nader tot elkaar, maar kritiek en debat zijn geen eigenschappen die men ,in tegenstelling tot andere culturen en godsdiensten (bijv. Judaïsme, Christendom en Hindoeïsme), in Islam-kringen als vanzelfsprekend of geaccepteerd ziet.

Ja hoor, er zijn twee soorten culturen op deze wereld. Goede en slechte culturen. Daartussen is geen positie mogelijk.


Gelukkig hebben we nog tientallen Cliteurs op scholen en universiteiten en liberale moslims, die ons de buitenhof columnist snel doet vergeten.
En wat de AIVD betreft, die kan zich beter met extremisten bezig houden, dan zich hoogdravende opinies aan te matigen. Ik geef toe, het laatste is wat makkelijker dan het eerste maar ze moeten nu toch echt hun consensus-sfeertje afschaffen want Paars is nu al echt een tijdje verdwenen van het pluche.

Mika

jaja
26-03-04, 22:22
Geplaatst door Marsipulami
Het AIVD heeft groot gelijk dat de overdreven demonisering van moslims sommigen onder hen in de richting van extremisme drijft. mee eens .. echter, het is een moeilijk te trekken grens. Het is dom om de andere partij het spreken onmogelijk te maken. Als dat weer zo over komt, komt Pim mark II mogelijk in beeld. Dat heeft niets met "laag in schatten" te maken.
Er wordt hier gesproken over de gevoelens van de moslim of allochtoonse groepen, maar als Pimmetje ons een ding heeft geleerd dan is het dat er ook andere groepen bestaan. Als die zich niet thuis voelen, kunnen die ook radicaliseren.
Dat voorkom je alleen als ook die groep het gevoel heeft gehoord en gerespecteerd te worden. Als er weer gesmeten gaat worden met termen als "fascisten" etc. - wat in het geval van cliteur is gebeurd - zijn we snel weer terug bij af. Dan is dit echt een pyrrhus-overwinning ...
Wil je geen Pim, dan zul je alle groepen in de bevolking het gevoel moeten geven gehoord te worden. De reactie op het terug trekken van cliteur is geen goed teken!

Ik denk dat Cliteur recht vans preken had, dat hij hard / te hard werd aangepakt. In plaats van argumenten zocht een deel van zijn tegenstanders alleen maar naar mogelijkheden hem als "extreem rechts" af te schilderen. Dat is hij duidelijk niet. Hij heeft wel ideeen die hier en daar aanvechtbaar zijn. Doe dat, zonder de retoriek.

Cliteur is echter nu opgestapt. Zijn keuze. De wijze waarop vind ik persoonlijk het zwakste van zijn bijdrage aan het debat (want dat is het weldegelijk). Hij presenteert zich zelf als iemand die wijkt voor zware druk - terwijl hij iedereen oproept die druk te weerstaan. Inconsequent. Vooral als je toch ook het gevoel krijgt dat hij sowieso wilde stoppen met (een deel van) zijn "publieke activiteiten" ... Al met al, dubieus.
Ik schat de Nederlanders niet zo laag in als jij dat doet.De waarheid is voor fundamentalisten en extremisten zoals Cliteur en Osama bin Laden. Geef mij maar wat gezonde twijfelaars. Oorlog en waarheid hebben met elkaar gemeen dat er veel collateral damage te betreuren valt.


Ja hoor, er zijn twee soorten culturen op deze wereld. Goede en slechte culturen. Daartussen is geen positie mogelijk. dit laatste is echt onzin ... Ga maar bij Rabiah in de leer .. die heeft iets betere ideeen hierover.

Marsipulami
26-03-04, 22:50
Geplaatst door jaja
maar als Pimmetje ons een ding heeft geleerd dan is het dat er ook andere groepen bestaan. Als die zich niet thuis voelen, kunnen die ook radicaliseren.

Ja hoor, maar je accepteert kritiekloos de analyse van Pim Fortuyn / Paul Cliteur, dat het de islam, de allochtonen, de migranten en hun nazaten zijn die schuld hebben aan het onbehagen van autochtonen.

Het verband tussen gevoelens van onbehagen en de realiteit is vaak heel erg irrationeel. Mensen zijn over het algemeen veel banger van spinnen dan van auto's. Nochtans is de auto een veel grotere bedreiging voor ons leven, gezondheid, mileu en welzijn dan spinnen.

Ik geloof wel in de analyses van Mark Elchardus die vanuit zijn sociologische studie significante relaties ontdekte tussen xenofobie en individualisme (lees ook: maatschappelijk isolement, cocooning, atheïsme, maatschappelijk wantrouwen en verzuring).

De oplossing voor het autochtoons onbehagen is niet het plaatsen van een inbraakalarm en het inschakelen van meer politiematrakken om allochtone zondebokken in elkaar te timmeren. De echte oorzaak van het maatschappelijk onbehagen is een gebrek aan authentieke communicatie. Gooi alle communicatiekanalen open. Stimuleer het verenigingsleven. Maak kennis met je buren -autochtoons of allochtoons- en het maatschappelijk onbehagen verdwijnt vanzelf.

Orakel
27-03-04, 00:21
Ik weet niet hoelang u en uw consorten zich al gestigmatiseerd en gemarginaliseerd voelen, maar het heeft er bij u toe geleid dat u heeft besloten u toon in het publieke debat te matigen. Maar als ik diezelfde gevoelens al zo’n twee jaar heb (gevoelens welke deels objectief waarneembare feiten blijken te zijn gezien de wetsvoorstellen daaromtrent), wat raden u en uw consorten mij dan aan om te doen?
U heeft, gezien de mogelijkheden die u heeft, besloten om u volledig te gaan wijten aan het hoogleraarschap. Een mogelijkheid die mij niet gegeven is.
Daarnaast heb ik in het dagelijks leven te maken met de gevolgen van de effecten van de kretologie van de Verlichtingsjihad van u en uw consorten, want uw volgelingen hebben en schetsen het idee dat de Islam een gruwelijk en afzichtelijk monster is dat in het holst van de nacht Neerlands slaapkamer is binnengeslopen, met als doel de ingeslapenen te knechten en te onderwerpen aan een tiranniek bewind.

Jahaa, of u nou wilt of niet, ook dat zijn de gevolgen van het intellectuele en filosofische “debat” dat u en uw consorten voeren m.b.t. de Islam.
Er zijn zelfs mensen die roepen dat ze niet zullen rusten voordat de Islam ten gronde is gericht. Ayaan, aan wie u de estaffetestok wilt overdragen voorop. Die heeft dat immers bij haar inauguratie als kamerlid immers trots verkondigd.

Ik wil het “met u” en uw consorten overigens even kort hebben over de gevolgen van het “debat”.
Wat mij namelijk frappeert is het volgende: u en uw consorten (b.v. Ephimenco en Elian bij B&W) hadden het over de intellectuele chantage die er uitgaat van het AIVD-rapport doordat de AIVD stelt dat de toon van het publieke debat er mede toe bijdraagt dat Islamitische jeugdigen in de armen van radicale en op terreur beluste extremisten drijft.
“Dat is een gotspé”, krijste Ephimenco en u en uw consorten struikelden over elkaar heen om maar als eerste te kunnen gillen dat de AIVD hiermee de doodsteek toebracht aan de vrijheid van meningsuiting en hiermee de linkse en politiek correcte gesel weer over het debat liet zwiepen.
Wat mij nu zo frappeert is dat u en uw consorten ondanks (of misschien wel dankzij) deze verontwaardiging voor het gemak even vergeten dat jullie je schuldig maken aan het omgekeerd evenredige van deze beschuldiging.

U stelt Piet Grijs er voor verantwoordelijk dat er iemand wel es zo gek zou kunnen zijn om zijn wens, dat u wat hem betreft rustig onder de trein mag komen, te realiseren.
U stelt Thijs Woltgens ervoor verantwoordelijk dat u als racist en extreem-rechtse door het leven moet.
Uw consorten beklagen zich in symphonie dat de linkse kritiek een open debat onmogelijk maakt.
Kortom: de kritiek die u en uw consorten op de Islam en Moslims hebben, valt in het niet op de kritiek die u ten deel valt, maar toch bent u allen desondanks in opperste staat van verontwaardiging en bent u allen beledigd tot op het bot.
Als ik dan ageer tegen het gebrek aan nuance in het “debat”, dan heet het dat ik als Moslim niet tegen kritiek op de Islam kan en al te gemakkelijk de slachtofferrol opzoek.
Dat vind ik op z’n zachts gezegd opmerkelijk en ik vraag me dan af of er sprake is van blikvernauwing of een onvermogen c.q. onwil om nar uw eigen rol te kijken.

Het moet me eerlijk gezegd ook van het hart dat ik het huidige “debat” bij tijd en wijle erg beledigend vind.
Uit het debat doemt namelijk het beeld op dat de Moslims een versteende moraal hebben uit een pre-historisch tijdperk, gelijk aan de eerste bewoners der aarde die in berenvellen en gewapend met een knots de aarde afschuimden.
U heeft het over passages uit de Koran die enorm conflicteren met de verworvenheden van de Verlichting, de Islam die niet compatible is met het superieure Westen en dat de Islam dientengevolge een bedreiging vormt voor de westerse verworvenheden.

U kunt dan wel menen een academische discussie over de Islam te voeren, maar u heeft het ook over de Moslims. Want is het immers niet het gedrag van de Moslims dat u wilt beïnvloeden? Aan een boek valt volgens mij weinig te beïnvloeden, nietwaar?

Het beledigende is dat u en uw consorten met één pennestreek een hele groep liberale, vrijdenkende, vredelievende en democratie gezindte Moslims reduceert tot religieuze Neanderthalers van wie een enorm maatschappij-ontwrichtende werking uitgaat.
Alsof wij zelf geen moeite hebben met uithuwelijking, sexe-ongelijkheid, religieuze dogma’s, geweldsmisdrijven in relationele sfeer (nee, geen eerwraak), en wat al dies meer zij.

“Nee, nee”, zult u roepen, “over die groep heb ik het niet, ik heb het uberhaupt niet over personen maar enkel en alleen over de Islam”.
Dank u de koekoek! Hou op u te verschuilen achter die academische en intellectuele discussie, want u heeft het over mensen. U heeft het over mij. Ik en anderen staan iedere dag text en uitleg te geven over dat het zo erg niet is met het mens- en maatschappijbeeld van het overgrote deel van de Moslims, dat we ondanks ons geloof niet zitten te wachten op een invoering van de Sharia.

Wees een vent en kom er voor uit dat u en uw consorten de geschiedenisboeken in willen gaan als de hoofdverantwoordelijken voor de Islamitische verlichting en de Islamitische reformatie.
Hoelang hebben die roemruchte perioden in de Europese geschiedenis geduurd en ten koste waarvan? Of liep gans Europa toen innig omarmd en in polonaise door de straten?

Nee hé?
Is het dan teveel gevraagd om wat gepast respect te vragen voor hetgeen Moslims in hun 40-jarig verblijf in Nederland gepresteerd hebben qua sociologische en demografische ontwikkeling? Daar waar het verlichte en superieure Westen er een veelvoud aan decennia voor nodig had?
Om nog maar te zwijgen van het menselijk leed at ermee gepaard ging.

Tot schrijfs.

mika
27-03-04, 00:50
Geplaatst door taouanza


Bewijs?

De volstrekte afwezigheid van Islamitische debaters op TV?
De afwezigheid van publieke discussies onderling?
De Nederlandse vrouwelijke 'Salman Rushdie-affaire'
in de persoon van Hirsi ali ?
Het verschil in en gebrek aan discussie als je OHM met NMO vergelijkt?
De Islamitische gasten die andersdenkenden in Rondom tien trachten de mond te snoeren ?(eerste keer dat er uberhaubt onderling op TV werd
gediscussierd)
Moet ik nog verder gaan??


Mika

mika
27-03-04, 01:20
Geplaatst door Orakel
Ik weet niet hoelang u en uw consorten zich al gestigmatiseerd en gemarginaliseerd voelen, maar het heeft er bij u toe geleid dat u heeft besloten u toon in het publieke debat te matigen. Maar als ik diezelfde gevoelens al zo’n twee jaar heb (gevoelens welke deels objectief waarneembare feiten blijken te zijn gezien de wetsvoorstellen daaromtrent), wat raden u en uw consorten mij dan aan om te doen?
U heeft, gezien de mogelijkheden die u heeft, besloten om u volledig te gaan wijten aan het hoogleraarschap. Een mogelijkheid die mij niet gegeven is.
Daarnaast heb ik in het dagelijks leven te maken met de gevolgen van de effecten van de kretologie van de Verlichtingsjihad van u en uw consorten, want uw volgelingen hebben en schetsen het idee dat de Islam een gruwelijk en afzichtelijk monster is dat in het holst van de nacht Neerlands slaapkamer is binnengeslopen, met als doel de ingeslapenen te knechten en te onderwerpen aan een tiranniek bewind.

Jahaa, of u nou wilt of niet, ook dat zijn de gevolgen van het intellectuele en filosofische “debat” dat u en uw consorten voeren m.b.t. de Islam.
Er zijn zelfs mensen die roepen dat ze niet zullen rusten voordat de Islam ten gronde is gericht. Ayaan, aan wie u de estaffetestok wilt overdragen voorop. Die heeft dat immers bij haar inauguratie als kamerlid immers trots verkondigd.

Ik wil het “met u” en uw consorten overigens even kort hebben over de gevolgen van het “debat”.
Wat mij namelijk frappeert is het volgende: u en uw consorten (b.v. Ephimenco en Elian bij B&W) hadden het over de intellectuele chantage die er uitgaat van het AIVD-rapport doordat de AIVD stelt dat de toon van het publieke debat er mede toe bijdraagt dat Islamitische jeugdigen in de armen van radicale en op terreur beluste extremisten drijft.
“Dat is een gotspé”, krijste Ephimenco en u en uw consorten struikelden over elkaar heen om maar als eerste te kunnen gillen dat de AIVD hiermee de doodsteek toebracht aan de vrijheid van meningsuiting en hiermee de linkse en politiek correcte gesel weer over het debat liet zwiepen.
Wat mij nu zo frappeert is dat u en uw consorten ondanks (of misschien wel dankzij) deze verontwaardiging voor het gemak even vergeten dat jullie je schuldig maken aan het omgekeerd evenredige van deze beschuldiging.

U stelt Piet Grijs er voor verantwoordelijk dat er iemand wel es zo gek zou kunnen zijn om zijn wens, dat u wat hem betreft rustig onder de trein mag komen, te realiseren.
U stelt Thijs Woltgens ervoor verantwoordelijk dat u als racist en extreem-rechtse door het leven moet.
Uw consorten beklagen zich in symphonie dat de linkse kritiek een open debat onmogelijk maakt.
Kortom: de kritiek die u en uw consorten op de Islam en Moslims hebben, valt in het niet op de kritiek die u ten deel valt, maar toch bent u allen desondanks in opperste staat van verontwaardiging en bent u allen beledigd tot op het bot.
Als ik dan ageer tegen het gebrek aan nuance in het “debat”, dan heet het dat ik als Moslim niet tegen kritiek op de Islam kan en al te gemakkelijk de slachtofferrol opzoek.
Dat vind ik op z’n zachts gezegd opmerkelijk en ik vraag me dan af of er sprake is van blikvernauwing of een onvermogen c.q. onwil om nar uw eigen rol te kijken.

Het moet me eerlijk gezegd ook van het hart dat ik het huidige “debat” bij tijd en wijle erg beledigend vind.
Uit het debat doemt namelijk het beeld op dat de Moslims een versteende moraal hebben uit een pre-historisch tijdperk, gelijk aan de eerste bewoners der aarde die in berenvellen en gewapend met een knots de aarde afschuimden.
U heeft het over passages uit de Koran die enorm conflicteren met de verworvenheden van de Verlichting, de Islam die niet compatible is met het superieure Westen en dat de Islam dientengevolge een bedreiging vormt voor de westerse verworvenheden.

U kunt dan wel menen een academische discussie over de Islam te voeren, maar u heeft het ook over de Moslims. Want is het immers niet het gedrag van de Moslims dat u wilt beïnvloeden? Aan een boek valt volgens mij weinig te beïnvloeden, nietwaar?

Het beledigende is dat u en uw consorten met één pennestreek een hele groep liberale, vrijdenkende, vredelievende en democratie gezindte Moslims reduceert tot religieuze Neanderthalers van wie een enorm maatschappij-ontwrichtende werking uitgaat.
Alsof wij zelf geen moeite hebben met uithuwelijking, sexe-ongelijkheid, religieuze dogma’s, geweldsmisdrijven in relationele sfeer (nee, geen eerwraak), en wat al dies meer zij.

“Nee, nee”, zult u roepen, “over die groep heb ik het niet, ik heb het uberhaupt niet over personen maar enkel en alleen over de Islam”.
Dank u de koekoek! Hou op u te verschuilen achter die academische en intellectuele discussie, want u heeft het over mensen. U heeft het over mij. Ik en anderen staan iedere dag text en uitleg te geven over dat het zo erg niet is met het mens- en maatschappijbeeld van het overgrote deel van de Moslims, dat we ondanks ons geloof niet zitten te wachten op een invoering van de Sharia.

Wees een vent en kom er voor uit dat u en uw consorten de geschiedenisboeken in willen gaan als de hoofdverantwoordelijken voor de Islamitische verlichting en de Islamitische reformatie.
Hoelang hebben die roemruchte perioden in de Europese geschiedenis geduurd en ten koste waarvan? Of liep gans Europa toen innig omarmd en in polonaise door de straten?

Nee hé?
Is het dan teveel gevraagd om wat gepast respect te vragen voor hetgeen Moslims in hun 40-jarig verblijf in Nederland gepresteerd hebben qua sociologische en demografische ontwikkeling? Daar waar het verlichte en superieure Westen er een veelvoud aan decennia voor nodig had?
Om nog maar te zwijgen van het menselijk leed at ermee gepaard ging.

Tot schrijfs.

Dit is een grote litanie van zelfmedelijden, het ging toch om kritiek kunnen verdragen op zowel geloof als cultuur?. Wel, mag ik dan alle moslims aanraden om de geschriften van Gerard Reve eens tot u te nemen en met name zijn genadeloze kritiek op mede-katholieken en de godslasterlijke omschrijving van onze lieve heer.
Dat heeft allemaal niets met "verlichtings-jihad" (klinkt lekker trendy dat wel) te maken, maar met een bepaald soort acceptatie van de moderne samenleving. God kan je niet via je mobieltje bereiken, maar Ik zag laatst een Joodse soldaat op TV, die vanuit een soort zwarte ironie, een zinnebeeldig telefoongesprek voerde met zijn Jahwe , temidden van zijn collega-soldaten ergens in Palestijns gebied, in een conflict waar hij niet aan mee wilde doen.
Misschien dwaal ik wat af, maar kritiek of satire op je religie accepteren is niet hetzelfde als het verliezen van je geloof dat immers altijd een prive-aangelegenheid is en zal blijven. Respect is in die zin nooit afhankelijk van iemand anders maar wat jij erbij voelt.

Mika

mika
27-03-04, 01:46
Geplaatst door Orakel
Ik weet niet hoelang u en uw consorten zich al gestigmatiseerd en Het beledigende is dat u en uw consorten met één pennestreek een hele groep liberale, vrijdenkende, vredelievende en democratie gezindte Moslims reduceert tot religieuze Neanderthalers van wie een enorm maatschappij-ontwrichtende werking uitgaat.
Alsof wij zelf geen moeite hebben met uithuwelijking, sexe-ongelijkheid, religieuze dogma’s, geweldsmisdrijven in relationele sfeer (nee, geen eerwraak), en wat al dies meer zij.


Dat is wat Ehfimenco bedoelt met het opelijk kritiseren van fundamentalistische mede-moslims. Als u dan zo'n moeite hebt met eerwraak, uithuwelijking etc. LAAT DAT DAN MERKEN !!
Wij autochtonen doen dat (tot vervelens aan toe ) toch ook over kwesties waar we het niet over eens zijn ?
De media staat met open armen op u te wachten als er eens wat vaker een gemiddelde moslim opstaat die eindelijk een keer breder symbool kan staan voor de vaak geprezen rijkdom van de Koran.
Hirsi Ali, bouazza en Elian worden nu beschouwd als de islamitische 'uncle toms' of soms nog erger.
Maar over 25 jaar zullen ze in de geschiedenisboeken staan als de
voorvechters van de eerste Islamitische emancipatie-golf in Nederland, mark my words.

Mika

taouanza
27-03-04, 08:41
Geplaatst door mika
De volstrekte afwezigheid van Islamitische debaters op TV?
De afwezigheid van publieke discussies onderling?
De Nederlandse vrouwelijke 'Salman Rushdie-affaire'
in de persoon van Hirsi ali ?
Het verschil in en gebrek aan discussie als je OHM met NMO vergelijkt?
De Islamitische gasten die andersdenkenden in Rondom tien trachten de mond te snoeren ?(eerste keer dat er uberhaubt onderling op TV werd
gediscussierd)
Moet ik nog verder gaan??


Mika

Islamitische debaters op tv moeten ze niet.
Gebrek aan discussie op NMO? Dat is gewoon een leugen.Ze nodigen mensen van allerei godsdiensten uit en ze laten ze ook uitpraten.


Mocht Ayaan willen dat ze een Salman Rushdiepersoon is!Ze is dankzij de zogenaamde bedreigingen beroemd geworden. Rossenmuller die echt bedreigd werd die stapte juist af.Maar daar hoor je ook niemand over men vond het zelfs prima, dat had hij verdiend.


Je bedoelt Edaoudi en Chepih die de mond gesnoerd werd omdat ze leugens van Ayaan aan het licht wilde brengen?

Je bent gewoon een zielig leugenachtig mannetje weet je dat?


Je bent gewoon de zoveelste figuur die denkt dat als je Marokkanen zwart maakt dat zoiets onzinnigs als de waarheid totaal overbodig is.:moe:
Wat denk je dat we de hele dag el Manar zitten te kijken en geen idee hebben wat er op de Nederlandse media te zien is?

Ron Haleber
27-03-04, 08:43
Geplaatst door Cogito


Kritiek is voor moslims wat zonlicht voor vampieren is


Vin deze erg origineel! Past goed bij jou als sig! :duim:

Orakel
27-03-04, 09:06
Geplaatst door mika
Dat is wat Ehfimenco bedoelt met het opelijk kritiseren van fundamentalistische mede-moslims. Als u dan zo'n moeite hebt met eerwraak, uithuwelijking etc. LAAT DAT DAN MERKEN !!

Wat dacht je dat we hier aan het doen zijn? En ken jij de seletieprocedure van b.v. Rondom 10?


Wij autochtonen doen dat (tot vervelens aan toe ) toch ook over kwesties waar we het niet over eens zijn ?
De media staat met open armen op u te wachten als er eens wat vaker een gemiddelde moslim opstaat die eindelijk een keer breder symbool kan staan voor de vaak geprezen rijkdom van de Koran.
Hirsi Ali, bouazza en Elian worden nu beschouwd als de islamitische 'uncle toms' of soms nog erger.
Maar over 25 jaar zullen ze in de geschiedenisboeken staan als de
voorvechters van de eerste Islamitische emancipatie-golf in Nederland, mark my words.

Mika

Moslims, zelf, Moslims, zelf, etc.
Ik heb het hier over de plaat die Islamcritici voor hun hoofd hebben. Heb je daar ook wat over te melden of behoor je tot de doelgroep?

taouanza
27-03-04, 09:37
Geplaatst door Ron Haleber
Vin deze erg origineel! Past goed bij jou als sig! :duim:


Nou dacht het niet kritiek op islam is wat bloed is voor vampiers.
Ze voelen zich juist sterker door.
Maar dan kun je nagaan wat men werkelijk weet van moslims.:rolleyes:

jaja
27-03-04, 10:01
Geplaatst door Marsipulami
[B]Ja hoor, maar je accepteert kritiekloos de analyse van Pim Fortuyn / Paul Cliteur, dat het de islam, de allochtonen, de migranten en hun nazaten zijn die schuld hebben aan het onbehagen van autochtonen. nee dat doe ik niet .. zoals ik ook niet kritiekloos de andere visie accepteer.

Het verband tussen gevoelens van onbehagen en de realiteit is vaak heel erg irrationeel. Mensen zijn over het algemeen veel banger van spinnen dan van auto's. Nochtans is de auto een veel grotere bedreiging voor ons leven, gezondheid, mileu en welzijn dan spinnen. gevoelens zijn irrationeel .. maar daarmee zijn ze er wel. Jij lijkt te denken dat als Pim er maar niet geweest was, er geen gevoelens bij de aanhang van LPF geweest zou zijn. Dan zou iedereen gelukkig verder geleefd hebben en alles in Nederland fantastisch hebben gevonden ..
Ge voelens zijn irrationeel .. en één van die gevoelens die belangrijk zijn is het gevoel te hebben serieus genomen te worden. Of je nu moslim bent, of autochtoon. En wil jij serieus beweren dat dat GEEN probleem was (is?) in Nederland? Met alle respect, maar waarom stemmen er zoveel mensen in België jaar in jaar uit op VB? Omdat ze alles perfect vinden wat VB zegt, of omdat ze hun protest tegen de andere politieke partijen willen "uitspreken"?


of wel in de analyses van Mark Elchardus die vanuit zijn sociologische studie significante relaties ontdekte tussen xenofobie en individualisme (lees ook: maatschappelijk isolement, cocooning, atheïsme, maatschappelijk wantrouwen en verzuring). geen idee. Ik ken alleen wel een paar sektarische groepen die sterk anti-individualisme zijn en tegeleijkertijd hyper-xenofoob. Ik wil best geloven dat een maatschappij waar een zeker groepsgevoel sterker ontwikkeld is minder vatbaar is voor xenofobie, maar een 1 op 1 relatie is een ander verhaal.


Oplosssing voor het autochtoons onbehagen is niet het plaatsen van een inbraakalarm en het inschakelen van meer politiematrakken om allochtone zondebokken in elkaar te timmeren. De echte oorzaak van het maatschappelijk onbehagen is een gebrek aan authentieke communicatie. Gooi alle communicatiekanalen open. Stimuleer het verenigingsleven. Maak kennis met je buren -autochtoons of allochtoons- en het maatschappelijk onbehagen verdwijnt vanzelf. kortom, je wilt de hele samenleving even hervormen .. veel succes!! Overigens, klinkt er een beetje te veel nostalgie in door. Echter, in de jaren 50 (of daar voor) toen deze "communicatiekanalen" open stonden bestond xenofobie ook ... Dus dit lijkt gebaseerd op een heel mooi optimistisch wereld en mens-beeld, maar in hoeverre het A) uitvoerbaar is (even een maatschappij omgooien is niet gemakkelijk) B) effectief is (zie de hoogbloeiperiodes van het verenigingsleven en kijk of er toen geen xenofobie was ...)

jaja
27-03-04, 10:36
Extremisme / AIVD: Djihad-rapport was louter waarschuwing
door Romana Abels
Trouw, 2004-03-27

AMSTERDAM - Inlichtingendienst AIVD heeft nooit de vrijheid van opiniemakers die zich tegen de islam keren, willen inperken. De dienst wilde de samenleving alleen waarschuwen tegen djihad-rekruteurs, die handig inspelen op gekrenkte gevoelens van moslimjongeren.

Dat schreef het hoofd van de AIVD, Sybrand van Hulst, gisteren n een opmerkelijke ingezonden brief in NRCHandelsblad.

,,Opiniemakers gaan voorbij aan de signalerende functie van onze dienst'', zegt Van Hulst. ,,De AIVD zegt niet dat moslims gelijk hebben als ze zich verongelijkt voelen door uitlatingen over de islam. De dienst neemt slechts waar dát vele moslims zich verongelijkt voelen'', schrijft hij. ,,Deze percepties worden uitgebuit door rekruteurs die nadrukkelijk op de verongelijktheid inspelen bij hun wervingspogingen.''

De inlichtingendienst AIVD wilde, aldus Van Hulst, met deze mededeling 'via het publieke debat het weerstandsvermogen tegen dit verschijnsel agenderen'.

Van Hulst, die normaliter niet erg mededeelzaam is, verdedigt in zijn brief slechts één alinea uit het anderhalve week geleden verschenen rapport over djihad-rekruten in Nederland.

In de notitie schreef de inlichtingendienst: ,,Te constateren valt dat een groeiend aantal moslims zich door opiniemakers en opinieleiders in het maatschappelijk verkeer onheus bejegend voelt. [..] Vooral jongeren uit de tweede of derde generatie immigranten lijken de vermeende verwijdering tussen de samenleving en moslimburgers waar te nemen. De groep van zich onheus bejegend voelende jongeren vormt een voorname vijver van voor radicalisering en eventuele rekrutering ontvankelijke jongeren.''

Die passage wekte de woede van onder anderen columnisten en politici, die zich regelmatig kritisch uitlaten over de islam. 'De wereld op zijn kop. Het lijkt wel of de AIVD het debat wil smoren', zei bijvoorbeeld Tweede-Kamerlid Geert Wilders in Trouw. Columnist Sylvain Ephimenco: ,,Dit is demonisering van het vrije woord, een indirecte oproep tot stilzetten van het democratische debat.'' V. van Steen, woordvoerder van Van Hulst, meldt nog dat de verhelderende brief aan NRCHandelsblad al een dag na publicatie van het rapport werd verstuurd, toen bleek dat de passage verkeerd werd uitgelegd.

Ron Haleber
27-03-04, 10:57
Geplaatst door taouanza
Nou dacht het niet kritiek op islam is wat bloed is voor vampiers.
Ze voelen zich juist sterker door.
Maar dan kun je nagaan wat men werkelijk weet van moslims.:rolleyes:

Jij hebt blijkbaar last van Cliteurs die je als vampiers belagen...

Dat klopt! Iin jouw recepten staat ook altijd veel te weinig knoflook als ingredient!


Preventie: Veel Toemma eten en trossen ervan boven de drempel en voor het raam van je slaapkamer hangen!

Marsipulami
27-03-04, 12:17
Geplaatst door jaja
nee dat doe ik niet .. zoals ik ook niet kritiekloos de andere visie accepteer. gevoelens zijn irrationeel .. maar daarmee zijn ze er wel. Jij lijkt te denken dat als Pim er maar niet geweest was, er geen gevoelens bij de aanhang van LPF geweest zou zijn. Dan zou iedereen gelukkig verder geleefd hebben en alles in Nederland fantastisch hebben gevonden ..

Heb ik niet gezegd. Pim Fortuyn kon alleen maar scoren omdat de tijd rijp was voor zijn verhaal. Maar de populariteit van zijn analyses zegt niets over de juistheid ervan.Ge voelens zijn irrationeel .. en één van die gevoelens die belangrijk zijn is het gevoel te hebben serieus genomen te worden. Of je nu moslim bent, of autochtoon. En wil jij serieus beweren dat dat GEEN probleem was (is?) in Nederland?

Men heeft de mensen wel serieus genomen. Maar waarschijnlijk te vaak wijsgemaakt dat de politiek een pasklare oplossing had voor gestelde problemen. Dat is bedrog en daar ligt de oorsprong van veel frustraties bij de bevolking. De politiek kan niet voorkomen dat het regent, ook niet in Nederland. Ze zouden dat daar eens moeten durven toegeven.
Met alle respect, maar waarom stemmen er zoveel mensen in België jaar in jaar uit op VB? Omdat ze alles perfect vinden wat VB zegt, of omdat ze hun protest tegen de andere politieke partijen willen "uitspreken"?

Er zijn een heleboel redenen te bedenken waarom mensen voor het VB stemmen. Maar net zoals de plotselinge massahysterie rond Fortuyn zegt populariteit nog altijd niets over de juistheid van analyses en voorgestelde oplossingen.


geen idee. Ik ken alleen wel een paar sektarische groepen die sterk anti-individualisme zijn en tegeleijkertijd hyper-xenofoob. Ik wil best geloven dat een maatschappij waar een zeker groepsgevoel sterker ontwikkeld is minder vatbaar is voor xenofobie, maar een 1 op 1 relatie is een ander verhaal.


Tja, het zal ook wel genuanceerder zijn dan dat.


kortom, je wilt de hele samenleving even hervormen .. veel succes!! Overigens, klinkt er een beetje te veel nostalgie in door. Echter, in de jaren 50 (of daar voor) toen deze "communicatiekanalen" open stonden bestond xenofobie ook ... Dus dit lijkt gebaseerd op een heel mooi optimistisch wereld en mens-beeld, maar in hoeverre het A) uitvoerbaar is (even een maatschappij omgooien is niet gemakkelijk) B) effectief is (zie de hoogbloeiperiodes van het verenigingsleven en kijk of er toen geen xenofobie was ...)

Zie bv:
http://www.kleurrijkvlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=622

jaja
27-03-04, 13:29
Geplaatst door Marsipulami
Heb ik niet gezegd. Pim Fortuyn kon alleen maar scoren omdat de tijd rijp was voor zijn verhaal. Maar de populariteit van zijn analyses zegt niets over de juistheid ervan. maar het gaf wel aan dat daar gevoelens heersten en dat daar gebruik / misbruik van gemaakt kon worden. En het feit dat kritiek op het gevoerde beleid en de ideeen, die daaraan ten grondslag lagen, vanaf de jaren 70 gemakkelijk met "extremistisch rechts" of zelfs "facisme" werd betiteld en zo "stil" werd "gemept" wordt door alle partijen als één van de belangrijkste factoren bij de opbloei van de LPF gezien. Als je de laatste reacties op Cliteur ziet (inclusief Wöltgens) zie je dezelfde terminologie terugkeren ... Bijna geen argumenten, alleen door associatie "onacceptabel" maken...
Het idee van Bos en co om nu echt te luisteren en niet met deze botte bijl te zwaaien lijkt geen lang leven beschoren ... en juist dat maakt mij "bang" voor een Pim mark II. Je creëert zo opnieuw de "rijpheid" voor een verhaal.
Het is hetzelfde verhaal dat de AIVD over de moslims gaf, alleen met andere poppetjes ...


Men heeft de mensen wel serieus genomen. Maar waarschijnlijk te vaak wijsgemaakt dat de politiek een pasklare oplossing had voor gestelde problemen. Dat is bedrog en daar ligt de oorsprong van veel frustraties bij de bevolking. De politiek kan niet voorkomen dat het regent, ook niet in Nederland. Ze zouden dat daar eens moeten durven toegeven. ... en zo denk jij Pim II te voorkomen .... :schreeuw:Er zijn een heleboel redenen te bedenken waarom mensen voor het VB stemmen. Maar net zoals de plotselinge massahysterie rond Fortuyn zegt populariteit nog altijd niets over de juistheid van analyses en voorgestelde oplossingen. ik had het over PROTESTstemmen .. ik durf zo ver te gaan dat een redelijk deel van de VB-stemmers het zelfs deels bewust niet eens zijn met het VB (tenminste op onderdelen), maar dat ze BALEN van de andere partijen en van wat die over hun problemen zeggen.

Tja, het zal ook wel genuanceerder zijn dan dat.Zie bv:
http://www.kleurrijkvlaanderen.be/showpage.asp?iPageID=622 dat was de analyse, NIET de oplossing .. de man eindigt met "ik ben pessimistisch ..."

Kid Capri
30-03-04, 11:45
Geplaatst door Marruecos
Goed stuk en verder weinig aan toe te voegen. Ik heb nooit begrepen dat men het verwonderlijk vindt dat juist de hogeropgeleide allochtone jongeren erg gefrustreerd raken door de fameuze toon van het 'debat'.

AIVD, k heb met plezier aan het onderzoek gewerkt. :cheefbek:

Het is een feit dat lageropgeleiden een slecht gevoel voor nuance hebben. Wees eerlijk, voor veel allochtonen die maatschappelijk onderontwikkeld zijn (agv hun minimale contacten met autochtonen) is de huidige situatie een oorlog tussen Oost en West. Hetgeen je aan de andere kant ook terugziet in de steun die rechtse partijen genieten in dorpen waar vaak geen allochtoon valt te bespeuren.
Columnisten als Theo van Gogh slikken dit als zoete koek. Heerlijk, die Marokkanen in Ede! En nog beter: Murat D. krijgt steun uit eigen hoek. Standpunten die rationele Marokkanen verwerpen, omdat zij een wijdere blik en een beter gevoel voor nuance hebben. En om deze reden voelen zij zich tekort gedaan als de opiniebepalende figuren roepen dat álle allochtonen/Marokkanen/moslims (vul maar in) op dezelfde wijze aankijken tegen een groeiend probleem. Immers, controverse haalt het nieuws. Politieke en maatschappelijke correctheid zijn de grammofoonplaten van tegenwoordig. Ouderwets, dat wil niemand meer horen...;).

K.

P.S. Wat betreft de column, een héérlijk stuk. Toppie! :)

ricknick3
30-03-04, 14:21
Ik als moslim heb alle respect voor cliteur een intelligente man en filosoof.Het rare is dat hoogleraar cliteur een zeer beperkte kennis van de islam heeft, hij praat vaak over vrouwen besnijdenis terwijl dit verboden is in de islam en alleen in somalie voorkomt.Vrouwenbesnijdenis is verboden in de islam. cliteur praat over de sjaria deze wordt alleen in saudie arabie toegepast.In marokko ,turkije.egypte,jordanie libie libanontunesie etc is de sjaria verboden bij wet.cliteur zogenaamde hoogleraar scheert alle vooroordelen over iedereen heen.

_h4T3D_sE7eN
30-03-04, 19:18
Petje af voor de topic-starter.

Ik ben het helemaal eens met de reactie hierboven, waarin gesteld wordt dat Paul Cliteur helemaal niets afweet van de Islam en daarbij allerlei zaken aanhaalt die in bepaalde culturen wel degelijk van toepassing zijn maar niets van doen hebben met het begrip Islam in de zuiverste vorm. De laatste tijd schijnt Nederland over te lopen van de 'undisputed Islam-kenners' terwijl de gebruikte informatie is opgedaan uit columns van Theo van Gogh, Paul Cliteur, etc. maar de grote praters in feite er niets vanaf weten.

De heer Cliteur is een intelligente man die er een filosofie op nahoudt waarover wat gezegd mag worden. In een interview met Liberales stelt hij dat mensen gelijkwaardig zijn en culturen niet. En dat hij vanuit die interpretatie respect toont aan zijn medemens, door de religieën die boven diezelfde medemens staan, door het slijk te halen en goed aan de tand te voelen. Met name de Islam moet dit standpunt "voelen" in zijn columns.

Nu heeft Cliteur aangegeven er niet meer over te schrijven (mede dankzij de A.I.V.D.) en dit onderwerp volledig te zullen mijden. Ik vraag me dan daarbij af in hoeverre Paul Cliteur altijd achter zijn eigen woorden heeft gestaan en in hoeverre hij het onderwerp "De Islam" niet als 'springplank' heeft gebruikt om aandacht te trekken en naam te maken. Ten koste van, dus ...

Om terug te komen op dat respect voor de medemens: als die hele stelling al enige logica zou bevatten en Paul Cliteur een fervent vechter is voor de mensenrechten en het universeel begrip "oecumenisch humanisme", zoals hij dat zelf noemt, laat hij mij en vele anderen goed vallen door te stoppen met het vechten voor het 'universeel bestaansrecht van het bewustzijn van de mens' waarbij het hele pleonasme waarop volgens hem 'de beginselen van de Verlichting' of de beginselen van een liberale rechtstaat zijn gebouwd ineens niets meer waard zijn. Hadden de mensen wereldwijd niet iets gemeenschappelijks ?
Wat blijft er dan over van die filosofie, nu Paul Cliteur stopt met schrijven over de Islam ? Of is de doelstelling bereikt en de markt verzadigd ?


Mochten de antwoorden op bovenstaande vragen reeds in de discussie aangegeven zijn, dan heb ik ze gemist door de kwantiteit van antwoorden die ongetwijfeld in deze discussie vermeld zijn.

ricknick3
02-04-04, 13:24
er zijn heel veel zogenaamde hoogleraar met een zeer beperkte kennis van de islam soms is het bijna lachwekkend .Ee n hoogleraar zij vorige keer dat er in de koran staat dat vrouwen met korte jurken prostituees zijn ,dit is belachelijk want dit staat helemaal niet in de koran . de sjaria staat ook niet in de koran ,steniging ook niet veel hooopgeleide nederlanders hebben een lachwekkende kennis over de islam .

mika
03-04-04, 01:03
Geplaatst door taouanza
Islamitische debaters op tv moeten ze niet.
Gebrek aan discussie op NMO? Dat is gewoon een leugen.Ze nodigen mensen van allerei godsdiensten uit en ze laten ze ook uitpraten.


Mocht Ayaan willen dat ze een Salman Rushdiepersoon is!Ze is dankzij de zogenaamde bedreigingen beroemd geworden. Rossenmuller die echt bedreigd werd die stapte juist af.Maar daar hoor je ook niemand over men vond het zelfs prima, dat had hij verdiend.


Je bedoelt Edaoudi en Chepih die de mond gesnoerd werd omdat ze leugens van Ayaan aan het licht wilde brengen?

Je bent gewoon een zielig leugenachtig mannetje weet je dat?


Je bent gewoon de zoveelste figuur die denkt dat als je Marokkanen zwart maakt dat zoiets onzinnigs als de waarheid totaal overbodig is.:moe:
Wat denk je dat we de hele dag el Manar zitten te kijken en geen idee hebben wat er op de Nederlandse media te zien is?

Slechts een kleine poging om te discussieren met jou wordt al in de kiem gesmoord door dooddoeners en mij onterecht te beschuldigen.
Ik zou zeggen zoek het lekker uit en ga in "debat' met iemand die het helemaal met je eens is doeiiiiiii

Mika

Kid Capri
03-04-04, 15:02
Geplaatst door mika
Slechts een kleine poging om te discussieren met jou wordt al in de kiem gesmoord door dooddoeners en mij onterecht te beschuldigen.
Ik zou zeggen zoek het lekker uit en ga in "debat' met iemand die het helemaal met je eens is doeiiiiiii

Mika

Misschien moet jij eens anders gaan opstellen in het debat. Wederzijds respect is een pré voor een goedlopende discussie. Foutieve aannames, vooroordelen en andersoortige beledigingen zijn geen goed startpunt voor een begripvolle dialoog. Tuurlijk, er mogen harde noten worden gekraakt. Maar blijf te allen tijde netjes en beschaafd naar de ander toe. Succes...;).

K.

DAH Vintik
03-04-04, 15:17
Hebben jullie al de petitie voor vrijheid van meningsuiting getekend?
Dit kan op:
http://www.come2me.nl/sites/index.php?bijnaam=petitie

of op:

http://www.ijsqueen.com/MT/mt-comments.cgi?entry_id=1329width='10' height='5'

Kid Capri
03-04-04, 15:24
Geplaatst door DAH Vintik
Hebben jullie al de petitie voor vrijheid van meningsuiting getekend?
Dit kan op:
http://www.come2me.nl/sites/index.php?bijnaam=petitie

of op:

http://www.ijsqueen.com/MT/mt-comments.cgi?entry_id=1329width='10' height='5'

Ik wil een petitie tegen petities tekenen!

Agv petities wordt een vals beeld gegeven. Nu lijk 't alsof alle moslims in Nederland de oproep van imaan.NL hebben onderschreven. In feite keurde misschien wel 90% van de moslims dit af en dacht het resterende deel er niej eens bij na. Maar ja, in de media geldt: het schandaal is kardinaal. Dus de (amper) 1000 handtekeningen vertegenwoordigen een gemeenschap van 1 miljoen mensen. Think about that...;).

K.

ricknick3
07-04-04, 13:54
kid capri ik als moslim ben ook voor een debat over de islam maar dan moet je niet gaan beginnen over vrouwenbesnijdenis of dit aan de orde van de dag is in de islam vrouwenbesnijdenis is verboden in de islam en word alleen uitgevoerd door imbiciele somaliers.Men houd een debat over de islam terwijl men totaal geen kennis heeft van de islam .Men doet of in alle islamitische landen de sjaria wordt gehouden.In Marokko,Turkije,Libie,Tunesie,Algerije,Jordanie,Li banon,Egypte,Pakistan,Irak,Syrie,Dubaie,Koeweit etc is de sjaria verboden bij wet .En men moet met respect met elkaar debatteren en niet zoals theo van gogh direct de profeet gaan beledigen of de islam gaan zien als oermensen .

ricknick3
07-04-04, 13:54
kid capri ik als moslim ben ook voor een debat over de islam maar dan moet je niet gaan beginnen over vrouwenbesnijdenis of dit aan de orde van de dag is in de islam vrouwenbesnijdenis is verboden in de islam en word alleen uitgevoerd door imbiciele somaliers.Men houd een debat over de islam terwijl men totaal geen kennis heeft van de islam .Men doet of in alle islamitische landen de sjaria wordt gehouden.In Marokko,Turkije,Libie,Tunesie,Algerije,Jordanie,Li banon,Egypte,Pakistan,Irak,Syrie,Dubaie,Koeweit etc is de sjaria verboden bij wet .En men moet met respect met elkaar debatteren en niet zoals theo van gogh direct de profeet gaan beledigen of de islam gaan zien als oermensen .

ricknick3
07-04-04, 13:54
kid capri ik als moslim ben ook voor een debat over de islam maar dan moet je niet gaan beginnen over vrouwenbesnijdenis of dit aan de orde van de dag is in de islam vrouwenbesnijdenis is verboden in de islam en word alleen uitgevoerd door imbiciele somaliers.Men houd een debat over de islam terwijl men totaal geen kennis heeft van de islam .Men doet of in alle islamitische landen de sjaria wordt gehouden.In Marokko,Turkije,Libie,Tunesie,Algerije,Jordanie,Li banon,Egypte,Pakistan,Irak,Syrie,Dubaie,Koeweit etc is de sjaria verboden bij wet .En men moet met respect met elkaar debatteren en niet zoals theo van gogh direct de profeet gaan beledigen of de islam gaan zien als oermensen .

mark61
07-04-04, 14:02
Geplaatst door ricknick3
kid capri ik als moslim ben ook voor een debat over de islam maar dan moet je niet gaan beginnen over vrouwenbesnijdenis of dit aan de orde van de dag is in de islam vrouwenbesnijdenis is verboden in de islam en word alleen uitgevoerd door imbiciele somaliers.Men houd een debat over de islam terwijl men totaal geen kennis heeft van de islam .Men doet of in alle islamitische landen de sjaria wordt gehouden.In Marokko,Turkije,Libie,Tunesie,Algerije,Jordanie,Li banon,Egypte,Pakistan,Irak,Syrie,Dubaie,Koeweit etc is de sjaria verboden bij wet .En men moet met respect met elkaar debatteren en niet zoals theo van gogh direct de profeet gaan beledigen of de islam gaan zien als oermensen .

Ik heet wel geen Kid Capri maar wil toch even reageren. 1 keer posten is wel genoeg trouwens. Vrouwenbesnijdenis komt voor in tientallen landen, islamitisch en niet-islamitisch, in een gordel van Senegal en The Gambia aan de westkust tot aan Somalië. Met inbegrip van grote delen van Egypte. Lees s Nawal es-Sa`adawi. De Shari`a is nergens geheel van kracht, maar delen wel. Theo van Gogh debatteert niet, maar slingert beledigende en polemische taal de wereld in. Want hij wil graag Beroemd zijn en het lukt maar niet. Een zichzelf respecterende, trotse moslim kan zo'n type het best, en gemakkelijk, negeren, is mijn bescheiden advies.

ricknick3
16-04-04, 13:27
Zogenaamd hoogleraren als cliteur en elian de gevluchte iranier hebben het steeds over sjaria en vrouwenbesnijdenis ze schetsen een beeld van de islam dat helemaal niet waar is en veel nederlanders denken dat alle moslims aan vrouwenbesnijdenis doen en etc dankzij de zogenaamde hoogleraren als cliteur en eliaan ze hebbben nooit een boek over de islam gelezen .Als je nederlanders spreekt denken ze dat al mijn zussen besneden zijn en zwaar onderdrukt worden terwijl dit helemaal niet waar is.Discussieren mag maar dan met feiten en kennis over de islam

Scipio
19-04-04, 11:39
Als moslims eens net zo critisch naar hun eigen geloof zouden kijken als naar anderen dan zou de wereld een stuk vreedzamer zijn.

ricknick3
19-04-04, 13:06
scipio wat is dit voor onzin ik ben moslim ik keur alle geweld af heb respect voor iedereen homos joden vrouwen etc .Geweld is verboden in de islam je moet iedereen met rspect behandelen zelfs dieren .De zogenaamd moslim terroristen zijn eigelijk politieke terroristen .99.9% van de moslim in de wereld keurt deze actie af

ricknick3
19-04-04, 13:06
scipio wat is dit voor onzin ik ben moslim ik keur alle geweld af heb respect voor iedereen homos joden vrouwen etc .Geweld is verboden in de islam je moet iedereen met rspect behandelen zelfs dieren .De zogenaamd moslim terroristen zijn eigelijk politieke terroristen .99.9% van de moslim in de wereld keurt deze actie af

dicksr
14-05-04, 14:15
Geplaatst door ricknick3
Zogenaamd hoogleraren als cliteur en elian de gevluchte iranier hebben het steeds over sjaria en vrouwenbesnijdenis ze schetsen een beeld van de islam dat helemaal niet waar is en veel nederlanders denken dat alle moslims aan vrouwenbesnijdenis doen en etc dankzij de zogenaamde hoogleraren als cliteur en eliaan ze hebbben nooit een boek over de islam gelezen .Als je nederlanders spreekt denken ze dat al mijn zussen besneden zijn en zwaar onderdrukt worden terwijl dit helemaal niet waar is.Discussieren mag maar dan met feiten en kennis over de islam

Maar dan natuurlijk ook over de Koran en de Islam, waarover discussieren dan?

"De Weg van de Moslim" heb ik in ieder geval niet gechreven en uitgegeven, dat doet de moskee (het distribueren) wel. Daarin staat toch o.a. het e.e.a. over vrouwen besnijdenis, homooplossingen en het met 'zachte' hand in het gareel brengen van vrouwen.

Dit kun je niet afdoen met het feit dat dit boekje misschien oorspronkelijk wel 700 jaar geleden geschreven is, de Koran is immers nog ouder?

dicksr

super ick
16-05-04, 10:19
Geplaatst door dicksr
Maar dan natuurlijk ook over de Koran en de Islam, waarover discussieren dan?

"De Weg van de Moslim" heb ik in ieder geval niet gechreven en uitgegeven, dat doet de moskee (het distribueren) wel. Daarin staat toch o.a. het e.e.a. over vrouwen besnijdenis, homooplossingen en het met 'zachte' hand in het gareel brengen van vrouwen.

Dit kun je niet afdoen met het feit dat dit boekje misschien oorspronkelijk wel 700 jaar geleden geschreven is, de Koran is immers nog ouder?

dicksr

Tja je zal maar goed beslagen ten ijs willen komen in de discussie en je vooraf verdiepen met genoemd boekje.
Heb ik gedaan, mijn vrouw wilde niet meewerken.