PDA

Bekijk Volledige Versie : Hadith Qudsi...Fillastiene
30-03-04, 04:55
Op gezag van Aboe Dharr al-Ghifari (moge Allah tevreden met hem zijn) van de Profeet (moge hij de zegeningen en vrede van Allah krijgen) is er onder de uitspraken een die hij van zijn Heer (De Verheerlijkte) heeft gehoord, Hij zei:

O Mijn dienaren, Ik heb Mijzelf verboden te onderdrukken en Ik heb het jullie verboden, onderdruk elkander niet.

O Mijn dienaren, jullie dwalen allen behalve diegene Ik geleid heb, zoek
daarom Mijn leiding en Ik zal jullie leiden. O Mijn dienaren, jullie hebben
allen honger, behalve diegene Ik gevoed heb, zoek daarom Mijn voedsel en Ik zal jullie voeden.

O Mijn dienaren, jullie zijn allen naakt, behalve degene, die Ik gekleed
heb, zoek daarom Mijn kleding en Ik zal jullie kleden.

O mijn dienaren, jullie zondigen bij nacht en dag, en Ik vergeef alle zonden, zoek daarom Mijn vergiffenis en ik zal jullie vergeven.

O Mijn dienaren, jullie kennen Mij niet kwetsen, want Ik ben onkwetsbaar en jullie kunnen Mijn gunsten niet van Me afnemen, en jullie kunnen Mij niet begunstigen.

O Mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de
mensen van jullie en de djinns van jullie, zo vroom waren als het hart van welke man van jullie dan ook, dan zou dit Mijn koninkrijk met niets
vermeerderen.

O Mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de
mensen van jullie en de djinns van jullie, zo verdorven waren als het meest verdorven hart van welke man van jullie dan ook, het zal Mijn koninkrijk met niets verminderen.

O Mijn dienaren, als de eerste van jullie en de laatste van jullie, de
mensen van jullie en de djinns van jullie, met elkaar zouden opstaan en Mij een verzoek zouden doen, en Ik iedereen zou geven waar hij om vroeg, dan zou dit niet verminderen wat Ik heb, niet meer dan een naald de zee vermindert als hij daar in wordt in gestoken.

O Mijn dienaren, het zijn Uw daden waarvoor Ik jullie verantwoordelijk stel en jullie vergoed, laat daarom degene, die het goede vindt, Allah prijzen. En laat degene, die iets anders vindt, dat niemand anders dan zichzelf verwijten.

Dit is overgeleverd door Moeslim (ook door at-Tirmidhi en Ibn Maadjah)