PDA

Bekijk Volledige Versie : Allah is lief...Fillastiene
04-04-04, 06:11
Op gezag van Aboe Hoerairah Radiallahou'anhou die het van de Profeet Sallahou 'Aleeyhie Wasallam (gehoord) heeft, die zei: Allah de Almachtige zegt:

Ik ben zoals Mijn dienaar denkt dat Ik ben. Ik ben bij hem als hij Mij
noemt. Als hij Mij in zichzelf noemt, dan noem Ik hem in Mijzelf. Als hij
Mij in een gemeenschap noemt, dan noem Ik hem in een gemeenschap, die beter is. En als hij zich een handbreedte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij een armlengte naar hem toe. En als hij zich een armlengte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij met wijdte van uitgespreide armen naar hem toe. En als hij naar Mij toe komt lopen, dan kom Ik naar hem toe rennen.

Dit is overgeleverd door Al-Boechari, Moeslim, at-Tirmidhi en Ibn Maadjah.

:)