PDA

Bekijk Volledige Versie : Allah is Genereus...Fillastiene
04-04-04, 06:15
Op gezag van de zoon van Abbas Radiallahou'anhou van de
Profeet Sallalahou 'Aleeyhie Wasallam, dat er onder zijn uitspraken die hij van Allahu Sub'hana Wata'ala gehoord had ้้n is, waarin Hij gezegd heeft:

"Allah heeft de goede en de slechte daden opgeschreven. Dan legde Hij het uit (door te zeggen dat), degene, die zich voorgenomen heeft om een goede daad te doen en dit niet doet, Hij het voor Zichzelf als een goede daad opschrijft, maar als hij het zich voorgenomen heeft om het te doen en hij doet het ook, dan schrijft Hij het voor Zichzelf op, vari๋rend van tien goede daden tot zevenhonderd goede daden of nog vele malen meer. Maar als hij zich voorgenomen heeft om een slechte daad te doen en hij doet het niet, dan schrijft Hij het op als een goede daad, maar als hij het zich voorneemt en hij doet het ook, dan schrijft Hij het op als een slechte daad."

Dit is overgeleverd door Al-Boechari en Moeslim.