PDA

Bekijk Volledige Versie : Uitleg van Sourat Al-Ikhas!!!Miss_Selina
04-04-04, 19:33
Salaam,Biemie Allahi Arrahmani Arrahiem Sourat Al Ikhlash Sourat
112: 4 Verzen

Sourat Al Ikhlash

Biemie Allahi Arrahmani Arrahiem

1. Koel hoeweh Allahoe Ahad
2. Allahoe Samad
3. Lem jelled weh lem joulled
4. We lem jeh koen leh hoe koefoe when Ahad

Deze Soerat neemt een sleutelpositie in, in de leer van de Tauhid, de leer
over de Eenheid van Allah en zijn unieke eigenschappen.

Al Ikhlash betekent letterlijk ‘het zuiveren’: het toewijden van de
aanbidding alleen aan Allah, de Enige God, door het ontkennen en verwerpen
dat Allah deelgenoten in Zijn schepping heeft, die aanspraak kunnen maken op
lofprijzing of aanbidding, in welke vorm danook.

De historische achtergrond van deze Soerat: Een aantal veelgodenaanbidders
zeiden tot de Profeet Moehammad(salla Allahoe 'aleihi wa sallam) “Beschrijf
Allah eens! Is hij van goud of van zilver of van edelgesteente?” Daarop
openbaarde Allah deze Soerat.

Vertaling van de Sourat per Ayat.

Sourat Al Ikhlash

In de Naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.
1. Zeg:"Hij is Allah. de Enige.
2. Allah is de Enige van Wie al het geschapene afhangkelijk is.
3. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt.
4. En niet 1 is aan Hem gelijkwaardig.

Uitleg van de Sourat per Ayat.

1. De Karakteristiek van Allah is hier met enkele woorden aangeduid, zoals
we hieruit kunnen afleiden. De Eigenschappen van Allah zijn op tal van
plaatsen beschreven. Hier worden we speciaal geleerd om de valstrik te
vermijden waarin de mens en gehele naties in zijn gevallen in verschillende
tijden waarin men probeerde om Allah te begrijpen. Het allereerste dat we
moeten constateren is dat Zijn geaardheid zeer Verheven is. Zo ver boven ons
beperkte begrip, de beste manier om ons van Allah bewust te zijn is om te
voelen dat Hij een persoonlijkheid is. "Hij" en niet alleen een abstract en
filosofisch begrip. Hij is dichtbij ons; Hij voorziet in onze behoefte, wij
danken onze bestaan aan Hem. Ten tweede, Hij is de Enige Echte God, de Enige
aan Wie aanbidding verschuldigd is.Alle andere dingen en levende wezens die
we ons voor kunnen stellen, zijn Zijn creaties en in geen enkele opzichte te
vergelijken met Hem. Ten derde, Hij is Altijd levend, zonder begin of einde,
Ongelimiteerd, niet beperkt door tijd, plaats of omstandigheid. de Waarheid.
Ten vierde, we moeten Hem niet zien als hebbende een zoon of een vader, want
dat zal dierlijke kenmerken in onze denkwijze brengen over Hem. Ten vijfde,
Hij is niet als een of ander persoon of voorwerp dat we kennen of ons kunnen
voorstellen. Zijn Eigenschappen en Geaardheid zijn Uniek.
De Enige,(in deze zin) verwerpt het idee van Polytheisme, Een regime waarin
mensen geloven in meerdere goden en meerdere heren. Zo'n regime gaat regel
recht in tegen de waarheid over onze werkelijke en diepste opvattingen en
begrip van het leven. In Eenheid en Aanleg, Eenheid in de fundamentele
feitelijkheden omtrent het bestaan. Verkondigen van de Eenheid van de
Schepper

2.Samad is moeilijk door middel van een woord te vertalen. We hebbe dit
vertaald door middel van 2 Eigenschappen "Enige" en "van Wie al het
geschapene afhangkelijk is" dit laatst genoemde legt de nadruk op alles, al
het geschapene, de gehele heerschappij afhangkelijk en aan Allah toe
behorend. En dat het op zich zelf en onbeperkte bestaan alleen aan Hem
toegeschreven kan worden en dat al het andere bestaan tijdelijk en
voorwoordelijk is. Dat Hij op geen enkele manier van een persoon of ding
afhangkelijk is. Maar iedereen en alles is afhangkelijk van Hem. Dit
verwerpt het idee van goden en godinnen die aten en dronken, die twiste en
samenzweerde, afhangkelijk van de geschenken van hun aanbidders.

3. Dit is om het Christelijke idee van Godheid te verwerpen, "De Vader", "De
enige verwekte Zoon" enz.

4. Dit somt alle argumenten op en waarschuwt ons in het bijzonder tegen het
toeschrijven van menselijke eigenschappen aan Allah. Dat we het beeld van
Allah naar onze eigen inzicht gaan bepalen, en het boosaardige in de mens
zorgt dat ten alle tijden en bij iedereen hiervoor........

Ma3a Salaama