PDA

Bekijk Volledige Versie : The Passion Of The Americans_h4T3D_sE7eN
16-05-04, 22:18
Begin maart 2004 was er nogal wat te doen over Mel Gibson’s nieuwe film, “The Passion of The Christ”. Een groot aantal debatcentra stond bol van discussies over de weergave zoals Gibson deed ten opzichte van de Joodse wereldgemeenschap en hun rol bij de kruisiging van Jezus Christus (vrede zij met hem). Men ging zover dat zelfs werd gesuggereerd dat de film antisemitische grondslagen zou hebben en bewust is gemaakt om de Joden een loef af te steken. Althans, dit geldt als je de talloze rabbijnen moet geloven die bijna elke Christengezinde minister aanvielen binnen de eerder genoemde discussies. Men stond versteld van de goedkeuring die deze film kreeg. Blijkbaar hebben bepaalde groeperingen geprobeerd de opnamen tegen te houden. Hoe naďef. De vraagstellingen gingen zover dat in de Verenigde Staten een debat in het Congres werd gehouden, en hoe dit soort taferelen in de toekomst tegen te gaan nog voordat ze ontstaan. Lastige kwestie.
Maar, mijn vraagstelling is gelukkig iets simpeler:
Waarom zou Mel Gibson een film maken over mensen die in het oude Midden-Oosten leefden en zijn cast vullen met zoveel blanken? De centrale figuren in het hele script doen denken aan een verhaal waarin Jezus zich tijdens de geďllustreerde gebeurtenissen in Manchester, New Hampshire bevond, in plaats van het Heilige Land. Het antwoord op deze vraag vond ik in de Verenigde Staten, de primaire markt voor deze productie. Er zijn miljoenen Christenen in Amerika, waarvan 25% zichzelf als evangelisch zou presenteren. Je zou dus kunnen stellen dat deze film het heel goed zou doen onder dit publiek, en helemaal als je de controversie in ogenschouw neemt die deze film dankzij de inhoud heeft veroorzaakt.


De “blankheid” van de cast spreekt de keiharde, naakte waarheid die in het hart van de Verenigde Staten ligt tegen, helaas voor de geloofwaardigheid van deze film. Simpeler gezegd, het kruisigen van een blanke Jezus in een film met zoveel “creatieve spierkracht” en “mediagerelateerde ingangen” zou een meer emotioneel respons genereren vanuit de onderbuikgevoelens van vele, blanke, christelijke Amerikanen dan dat het geval zou zijn bij het kruisigen van een “Verlosser” waaraan je ook daadwerkelijk kunt zien dat ie uit het Midden-Oosten afkomstig is, zoals ook het werkelijke geval was bij Jezus Christus (vzmh). Laten we voorop stellen dat het idee dat blanke acteurs (blond haar, blauwe ogen, het prototype van Ariërs) niks van doen hebben met de historische accuratesse die gemoeid is bij het nabootsen van persoonlijkheden zoals Jezus, Judas en Maria Magdalena. De omgeving waar Jezus was geboren, en zich begaf, werd bewoond door donkergetinte mensen. Mensen met een Arabisch en/of Oosters uiterlijk. Het feit dat van Jezus’ “antiblankheid” is weggeschreven uit de historische boeken en alle bijbelse scripties, waaruit je zou kunnen stellen dat de Bijbel, die nadrukkelijk aanduidt dat Jezus een blanke man was, leugens bevat.


Even inhoudelijk: het boek van Matthew omschrijft de vlucht van Maria en Jozef naar Egypte om te ontsnappen aan Herod. Egypte is Afrika (open deur…) en wordt voornamelijk bewoond door Arabischgetinte mensen. Wat mij betreft, zou dit de laatste plek op aarde zijn waar ik een blanke baby zou verstoppen voor een kwade koning in het Midden-Oosten van die tijd.
De eerste weergaven van Jezus Christus, geschilderd door de eerste Christenen (Essenen) in de catacomben van Rome, illustreren een persoon met een donkere huidskleur. Tijdens de zitting van de Romeinse keizer Justinian II werd een gouden munt geslagen met een afbeelding van Jezus. Deze munt, welke bezichtigd kan worden in het “British Museum”, geeft een man weer die de indruk wekt allesbehalve blank te zijn, met stevig, kroesachtig, krullend haar. Tenslotte, is er het “Book of Revelations”, dat citaten en geschriften van de Essenen en de Romeinse muntenslagers weergeeft, welke een inhoud bevatten die vertelt dat Jezus Christus (vzmh) een beetje wollig maar donker haar had en een “brons gebakken” huidskleur had. Brons is bijna bruin en in de volksmond is een “brons gebakken” huidskleur al eeuwenlang een referentie naar mensen van Noord-Afrikaanse en/of Arabischgerelateerde mensen. De hele uitspraak is afkomstig uit de Romeinse tijd en wordt hedendaags nog steeds gebruikt.


De Jezus zoals de vele, eerder in dit stuk aangegeven bevolkingsgroep in de Verenigde Staten hem kennen en speelt in Gibson’s film, zou naar mijn idee eerder doorgaan voor de mislukte leadzanger van een wanna-be alternative rockgroep die optreedt in de schuren van het Noord-Brabantse achterland. De Judas in deze film is een iets kortere versie van hetzelfde, zojuist omschreven “fenomeen”. Blanke huid, lang bruin(geverfd!!) haar wat nog stijl is ook en geen enkele hoop op een golfje of een krulletje vertoont, voornamelijk Europese trekjes – nee, dit kan onmogelijk de Jezus voorstellen die eeuwengeleden revolutie predikte tegen het toenmalig Imperium. Dit is niets meer dan de Jezus zoals Michelangelo hem 5 eeuwen geleden had nagebootst, waarbij hij zijn blanke (!) neef als model gebruikte om voor “Verlosser” te spelen.


De “lelijke” waarheid die bij een evangelische Amerikaan nooit zou opkomen, namelijk dat Jezus Christus meer weg had van een Irakees, een Afghaan of een Pakistaan, is te pijnlijk om aan te nemen, aangezien Amerika als geen ander het land ter wereld de eeuwigdurende Oppervlakkigheid tot universele levenswijze heeft gebombardeerd. Jezus Christus lijkt niets! op de man die op de vele afbeeldingen in alle kerken van Warschau, westwaarts tot aan Los Angeles staat. Dit was een oncomfortabel feit vóór de 11 September aanslagen. Na deze aanslagen lag het voor de hand om zoveel mogelijk ruimte en afstand te creëren tussen de Amerikaanse bevolking en mensen uit het Midden-Oosten. Om nu te stellen dat Jezus Christus, dezelfde uiterlijke trekjes had als de mensen die in hondenkooien vastzitten in Guantanamo, is een zodanig koud ijzer smeden waar menig smid voor zou weglopen.
George W. Bush noemt zichzelf een Christen. Als je hem gelooft, ga er dan maar ook meteen van uit dat Bush overlegt met de Heilige Zoon, en dat ze elkaar bij de voornaam noemen terwijl ze het hebben over alles van belastingbeleid tot aan invasies van soevereine naties. Bush vervult daarbij een unieke dubbelrol, hij is zowel de “Commander in Chief”, ALS de Hoge Priester van de evangelische vleugel van het Amerikaans Christendom. Toen Bush zijn kleine vliegdekschip-stunt in mei 2003 uitvoerde, voorspelde hij overwinning in bijna bijbelse termen en gaf een signaal af aan de mensen die “meer in hem zien dan alleen een man”. Op die dag, citeerde Bush Isaiah's passage uit de “Servant Songs”, over gevangenen die naar buiten zouden komen en slaven die bevrijdt zouden worden. Dit is dezelfde passage, zoals beschreven in Luke hoofdstuk 4, waarin Jezus zijn aankomst als de Zoon van God aankondigde. Het gebruik van dit beladen citaat door Bush spreekt net zoveel van “Messias-istische” fantasieën als dat zijn zogenaamde status van “Christian-in-Chief” doet.


En dit is dan dezelfde man die invasies op landen uitvoert zonder geldige reden (wanneer is zoiets geldig?) en tienduizenden onschuldige mensen veroordeelt tot een explosieve, brandende dood. Dit is dezelfde man die belastingwetgeving in eigen land zodanig omgooit dat de rijken rijker worden terwijl hij fors snijdt in de budgetten voor het sociale vangnet, waar vele arme gezinnen op rekenen en van moeten leven. Eigen schuld of geen schuld van diezelfde gezinnen staat even buiten discussie.
Dit is dezelfde man die taal van wraak uitslaat en geweld veroordeelt maar er in het geval van Irak zelf als eerste naar grijpt. Dit is dezelfde man wiens totaal moreel bestaansrecht zoals hij dat zelf uitlegt indruist tegen de woorden van Jezus’ woorden in Luke, hoofdstuk 12, vers 15: "Neem in overweging om hebzucht tegen te gaan, alles wat nodig is. Daar gij rijk kunt zijn maar het leven wordt niet gegeven aan gij met bezittingen." Jammer genoeg, wordt hetzelfde verneukte kompas waarop Bush vaart gedeeld door vele anderen die zichzelf als Christen presenteren en dezelfde filosofie uitoefenen in hun dagelijks bestaan.
De meest belangrijke woorden van Jezus Christus (vzmh) kunnen gevonden worden in Matthew, hoofdstuk 5, verzen 38-45: "Het is aan u geopenbaard, 'Een oog om een oog en een tand om een tand'. Maar als iemand u een klap geeft op de rechterwang, keer hem dan ook de andere wang; en als iemand u aanklaagt en uw jas neemt, geef hem dan ook uw mantel; en als iemand u bedwingt om met een halve glimlach te gaan, ga dan met een hele glimlach. Geef aan hem die van u bedelt en weigert niet hij die van u wilt lenen. Het is aan u geopenbaard, 'U zult uw naasten liefhebben en uw vijand haten.' Maar ik richt mij tot u, heeft uw vijanden lief en bidt voor degenen die u vervolgen, zodat u zonen van God zijd, God die Zich in de hemel bevindt; Daar alleen Hij Zijn zon laat opkomen en schijnen op zowel de kwaadaardige als de goedaardige, en alleen Hij Zijn regen laat neerdalen op de juiste en onjuiste." Het zijn deze zelfde woorden die veroordeling over zowel Bush en zijn “hands-off” attitude als vele andere zogenaamde Christenen wereldwijd uitspreken. Laten we voor op stellen, Jezus Christus (vzmh) was geen dorpsgek. In Luke, hoofdstuk 11, vers 21, zei hij: "Wanneer een bewapend man, sterk en vasthoudend zijn paleis bewaakt, berusten zijn bezittingen in vrede." Zelfprotectie, voor eigen persoon en natie, is zowel moreel verantwoord als intelligent. Maar wraak, geweld en haat zijn niet Christelijk. Als je jezelf Christen noemt, dan ben je er voor de armen en de zwakken en tegen dictatuur, imperialisme en wraak. Punt uit.


Al deze simpele attributen zijn helaas te absent in de Christelijke zielen en mentaliteiten. Gibson’s blanke Jezus is maar een voorbeeld van hoever Christenen van huis zijn. Het is een veilige weddenschap om te sluiten, stellend dat als Gibson voor aan bronsgetinte Jezus had gekozen, zijn film geen draagvlak zou vinden op de markt waarvoor de film is gemaakt en totaal geen connectie zou vinden met de bevolking in de Verenigde Staten. Maar het is en blijft verdraaiing van feiten. Miljoenen wereldwijd (proberen te) leven volgens de leer van Jezus Christus en velen doen dat met succes, maar bevinden zichzelf tegelijkertijd tussen alle tegenstrijdigheden die door vele anderen (lees: hypocrieten) worden weergeven als het draagvlak van het Christendom. Ik noem het maar travestie.
Teveel zogenaamde Christenen zijn blind voor de geschiedenis, blind voor de acties van “leidinggevenden” die het Christelijk aspect misbruiken voor persoonlijk en politiekgetint succes, blind voor de hypocrisie van politieke leiders terwijl deze keer op keer zo overduidelijk wordt geďllustreerd en de hele wereld bloedt ondertussen lusteloos mee. Teveel van deze mensen zouden Jezus Christus (vzmh) zelfs eigenhandig afslachten om hun eigen bezittingen en machtsposities te beschermen. Zou Jezus Christus vandaag leven, zou hij zichzelf al meteen aan het kruis nagelen om weg te komen van al die schijnheilige mensen die als barbaren moorden en verkrachten en zelfs nog voordoen dat het in naam is van Jezus Christus (vrede zij met hem) zelf.


© M.R. Jabri, Elqalem.nl

julliewij
17-05-04, 09:29
Wil je hiermee zeggen dat het christendom een minderwaardige godsdienst is?
Wil je hiermee zeggen dat de christenen in iets leugenachtigs geloven?
Wat wil je hiermee nou eigenlijk zeggen. Zulke discussie zijn er al zo vaak geweest, en nooit door iemand gewonnen, omdat iedereen meent gelijk te hebben: zowel de christenen, als de joden, als de moslims.
Ik vind het belachelijk dat mensen zich nog steeds baseren op een boek dat zovele jaren geleden geschreven is. Was het boek door God / Allah zelf geschreven, dan had ik er misschien nog iets van geloofd. Wanneer begrijpen mensen toch eens dat godsdiensten zijn ontstaan uit onwetendheid van de mens

(zij wisten toentertijd niet hoe de wereld was ontstaan, zij wisten niet waarom er wisseling van seizoenen was en zo kan ik nog wel even door gaan. Mensen hebben God zelf in het leven geroepen)

Ik vind het erg slecht van je om je te baseren op een film gemaakt door Mel Gibson...

Flowjo
17-05-04, 13:39
Geplaatst door julliewij
Wil je hiermee zeggen dat het christendom een minderwaardige godsdienst is?
Wil je hiermee zeggen dat de christenen in iets leugenachtigs geloven?
Wat wil je hiermee nou eigenlijk zeggen. Zulke discussie zijn er al zo vaak geweest, en nooit door iemand gewonnen, omdat iedereen meent gelijk te hebben: zowel de christenen, als de joden, als de moslims.
Ik vind het belachelijk dat mensen zich nog steeds baseren op een boek dat zovele jaren geleden geschreven is. Was het boek door God / Allah zelf geschreven, dan had ik er misschien nog iets van geloofd. Wanneer begrijpen mensen toch eens dat godsdiensten zijn ontstaan uit onwetendheid van de mens

(zij wisten toentertijd niet hoe de wereld was ontstaan, zij wisten niet waarom er wisseling van seizoenen was en zo kan ik nog wel even door gaan. Mensen hebben God zelf in het leven geroepen)

Ik vind het erg slecht van je om je te baseren op een film gemaakt door Mel Gibson...

Zoals ik het lees gaat het meer om de hypocrisie die tegenwoordig rouleert.

Om met slim shady te spreken: ´Will the Real Christen Please Stand Up´.

_h4T3D_sE7eN
17-05-04, 16:09
Geplaatst door julliewij
Wil je hiermee zeggen dat het christendom een minderwaardige godsdienst is?

De christelijke cultuur is achterlijk, de religie niet. Die hele cultuur is gebaseerd op nonsens en wordt in stand gehouden door hele domme mensen. Om "The Passion of The Christ" te noemen, was maar gebruik maken van een "tool", niet om de film neer te zetten als een doel voor dit hele stuk.


En zoals jij je pleidooi brengt, komt het op mij over alsof je een atheďst bent. Atheďsten zijn al helemaal ver van huis. Grijze muizen die totaal geen beleving hebben in hun dagelijks leven en niet eens weten hoe "hoop" aanvoelt. Atheďsten zijn al helemaal niet gerechtvaardigd om het over religie te hebben, aangezien ze het intellect niet bezitten om het te kunnen doorgronden. Als een gelovige daar al moeite mee heeft, is een atheďst al helemaal een stronthoop zonder betekenis.

Maar ja, dat laatste is maar een mening.

Jomny
18-05-04, 09:15
dat stukje van jou is mooi geschreven. Alleen die persoon die reageerde op je stukje leest het zo zwart wit dat hij/zij niet eens een fatsoenlijke standpunt heeft.

En om even te reageren op het punt waarbij hij/zij zegt: dat godsdienst uit onwetendheid bestaat. Ga maar eens voor de grap de koran bestuderen en oordeel dan of de koran onwetenheid is. want er staan dingen op die wetenschappers met behulp van de koran pas hebben ontdekt. en dat is mar het topje van het ijsberg....

julliewij
18-05-04, 13:36
Geplaatst door Jomny
dat stukje van jou is mooi geschreven. Alleen die persoon die reageerde op je stukje leest het zo zwart wit dat hij/zij niet eens een fatsoenlijke standpunt heeft.

En om even te reageren op het punt waarbij hij/zij zegt: dat godsdienst uit onwetendheid bestaat. Ga maar eens voor de grap de koran bestuderen en oordeel dan of de koran onwetenheid is. want er staan dingen op die wetenschappers met behulp van de koran pas hebben ontdekt. en dat is mar het topje van het ijsberg....

geef maar een voorbeeld.
En, godsdienst bestaat niet uit onwetendheid, maar ontstaat uit onwetendheid, dat is iets heel anders. Het is een middel om mensen te binden. Ik lees het stuk niet zwart/wit.

julliewij
18-05-04, 13:42
Geplaatst door _h4T3D_sE7eN
De christelijke cultuur is achterlijk, de religie niet. Die hele cultuur is gebaseerd op nonsens en wordt in stand gehouden door hele domme mensen. Om "The Passion of The Christ" te noemen, was maar gebruik maken van een "tool", niet om de film neer te zetten als een doel voor dit hele stuk.


En zoals jij je pleidooi brengt, komt het op mij over alsof je een atheďst bent. Atheďsten zijn al helemaal ver van huis. Grijze muizen die totaal geen beleving hebben in hun dagelijks leven en niet eens weten hoe "hoop" aanvoelt. Atheďsten zijn al helemaal niet gerechtvaardigd om het over religie te hebben, aangezien ze het intellect niet bezitten om het te kunnen doorgronden. Als een gelovige daar al moeite mee heeft, is een atheďst al helemaal een stronthoop zonder betekenis.

Maar ja, dat laatste is maar een mening.

Als de christelijke cultuur achterlijk is, is de islamitische dat ook. In beginsel zijn zij namelijk op dezelfde 'waarden' en 'normen' gebaseerd. Het punt is, de christelijke cultuur is een luttele 600 jaar ouder, vandaar dat het lijkt alsof alles zoveel verschilt. Ok, ik begrijp de 'tool'nu.

En sorry, nee, maar ik ben geen atheďst, maar om een godsdienst of cultuur af te schilderen als zomaar achterlijk, terwijl je je eigen godsdienst niet eens kritisch durft te bekijken, dat noem ik pas een stronthoop zonder betekenis. Ik weet dat er een heleboel mis is met de christelijke cultuur, maar dat is ook zo met de islamitische, joodse, etc... Niets is namelijk perfect.
En alsjeblieft zeg, praat me niet over intellect, wie ben jij om daarover te oordelen.

Een atheďst achterlijk???? Grijze muizen? Ik noem mensen die blindelings oude geschriften naleven grijze muizen, die geen werkelijkheidsbeleving hebben. Nooit het gehoord van eht verschijnsel 'evolutie'?
Je bent met twee maten aan het meten.

_h4T3D_sE7eN
18-05-04, 16:04
Geplaatst door julliewij
Je bent met twee maten aan het meten.


Nou, nee.

Ik ben niet degene die de Islam betrekt in dit verhaal, dat doe jij. Ik heb het puur over het Christendom. Je meet met twee maten omdat jij dit vergelijkt met iets dat "nu" niet ter discussie staat. Daarmee eigen ik mezelf meteen het recht toe om jouw intellect in twijfel te trekken aangezien je er blijkbaar niet genoeg van bezit om bepaalde "zaken" gescheiden van elkaar te zien en te houden. Heel dom van je.

Hou het op het Christendom, de Islam is geen onderwerp in dit geheel.

En ik blijf erbij (ook al staat het los van dit verhaal) : atheisten zijn minderwaardig. Interpreteer dat zoals je zelf wilt.

Imperatrice
18-05-04, 16:51
julliewij, je spreekt jezelf nogal tegen.
Eerst meen je het te vinden dat het belachelijk is dat bepaalde bevolkingsgroepen gebaseerd zijn op de oude geschriften, en vervolgens verklaar je dat als je een godsdienst of cultuur zomaar afschildert als achterlijk, dat dát pas een stronthoop zonder betekenis is.
begrijp je waar ik naartoe wil? :stout:

julliewij
18-05-04, 17:18
Geplaatst door Imperatrice
julliewij, je spreekt jezelf nogal tegen.
Eerst meen je het te vinden dat het belachelijk is dat bepaalde bevolkingsgroepen gebaseerd zijn op de oude geschriften, en vervolgens verklaar je dat als je een godsdienst of cultuur zomaar afschildert als achterlijk, dat dát pas een stronthoop zonder betekenis is.
begrijp je waar ik naartoe wil? :stout:

Dom dom dom dom dom
Dit noem ik pas kortzichtigheid, ooit gehoord van nuancering? Ik heb het hier over twee verschillende dingen...

Damn, wat een domme mensen hiero

Imperatrice
18-05-04, 17:24
Geplaatst door julliewij
Dom dom dom dom dom
Dit noem ik pas kortzichtigheid, ooit gehoord van nuancering? Ik heb het hier over twee verschillende dingen...

Damn, wat een domme mensen hiero

wie noem je hier dom? alleen zwakke mensen schelden zeg ik altijd.
als je het had over 2 verschillende dingen, lees je stuk nog eens na, en controleer hoe je het denkt te hebben laten overbrengen bij de lezer?
Nuancering: een klein onderscheid van
dus... voortaan, voordat je mensen gaat uitkafferen, begin dan maar eens eerst bij jezelf :giechel:

nounzja
18-05-04, 18:14
Geplaatst door julliewij
Als de christelijke cultuur achterlijk is, is de islamitische dat ook. In beginsel zijn zij namelijk op dezelfde 'waarden' en 'normen' gebaseerd. Het punt is, de christelijke cultuur is een luttele 600 jaar ouder, vandaar dat het lijkt alsof alles zoveel verschilt. Ok, ik begrijp de 'tool'nu.

En sorry, nee, maar ik ben geen atheďst, maar om een godsdienst of cultuur af te schilderen als zomaar achterlijk, terwijl je je eigen godsdienst niet eens kritisch durft te bekijken, dat noem ik pas een stronthoop zonder betekenis. Ik weet dat er een heleboel mis is met de christelijke cultuur, maar dat is ook zo met de islamitische, joodse, etc... Niets is namelijk perfect.
En alsjeblieft zeg, praat me niet over intellect, wie ben jij om daarover te oordelen.

Een atheďst achterlijk???? Grijze muizen? Ik noem mensen die blindelings oude geschriften naleven grijze muizen, die geen werkelijkheidsbeleving hebben. Nooit het gehoord van eht verschijnsel 'evolutie'?
Je bent met twee maten aan het meten.

Ik hoop toch wel voor je dat je eerst heb nagedacht voor je het geloof hebt geaccepteerd die je nu hebt. Ik moet je zeggen dat je voor een gelovige BAR weinig van het begrip gelooft afweet. Een gelovige naleeft namelijk niet iets blindelings na, maar kiest er voor na lang daarover nagedacht tehebben. Het lezen van een eeuwen oude boek is in iedergeval een zet om je te verdiepen in iets wat jou interesseerd. In ieder geval een move om je zelf aan het denken te zetten. Voor mij betekend mijn religie "de absolute waarheid" waar ik welleswaar zelf voor gekozen heb. maar ja, kennelijk hebben andere dus blijkbaar op een andere manier gekozen voor hun religie of weten domweg niet wat ze geloven. Zo ook de gemiddelde westerling...

De meeste westerlingen hebben namelijk onbewust wel voor een soort geloof gekozen, maar zijn te kortzichtig om zich hier van bewust te zijn. Een geloof die ze zelf inderdaad blindelings volgen. Namelijk het geloof dat ALLES wat Amerika doet ook goed is. Het geloof dat je onvoorwaardelijk achter je bondsgenoot moet staan al doet deze niet hetgeen waar jij je achter bevindt Of op de manier doet die jij wilt. Het geloof dat Amerika de waarheid is en verstrekt. Dus als je vindt dat gelovigen die na een lang bestudering van een geloof daar zelfbewust voor gekozen hebben, dan toch nog blindelingsvolgend noemt, dan kan me wel indenken wat jij van de gemiddelde westerling denkt die onvoorwaardelijk achter Amerika staat, na bijv. alle oorlogmisdaden die hen toe te schrijven zijn. Inderdaad erg veel werkelijkheidsbeleving hebben deze mensen..... Blijkbaar is dit de nieuwe evolutie die we volgens jou moeten volgen. En dan heb je inderdaad gelijk. daar doe ik niet aan mee.....

Zo, alsjeblieft misschien iets voor jou om over na te denken..... Aangezien jij vond dat hier alleen maar domme mensen bevonden, dacht ik je even iets mee te geven om er wijzer op te worden........

Raffi
21-05-04, 16:55
Uff lang verhaal. en ben maar even hier aan het kijken dus niet hele text gelezen.
Het valt mij ook op dat bij verfilmingen van Jesuz en israelieten altijd nogal blanke mensen wordne gecast, terwijl Joden in alle kleuren voorkomen van zwart tot wit maar de meeste (hier in israel) "getint" zijn(including me).

_h4T3D_sE7eN
31-05-04, 22:53
Geplaatst door taslimo
Heil _h4T3D_sE7eN

:argwaan:

duende
04-06-04, 12:59
Geplaatst door _h4T3D_sE7eN

En zoals jij je pleidooi brengt, komt het op mij over alsof je een atheďst bent. Atheďsten zijn al helemaal ver van huis. Grijze muizen die totaal geen beleving hebben in hun dagelijks leven en niet eens weten hoe "hoop" aanvoelt. Atheďsten zijn al helemaal niet gerechtvaardigd om het over religie te hebben, aangezien ze het intellect niet bezitten om het te kunnen doorgronden. Als een gelovige daar al moeite mee heeft, is een atheďst al helemaal een stronthoop zonder betekenis.

Maar ja, dat laatste is maar een mening.
Wat weet jij over mijn gevoels en belevings wereld stuk onbenul, sorry ik bedoel grote denker intelectueel licht.
Grijze muis? Dat gaat eerder op voor die bebaarde moslim "wijzen" met hun neus in de koran. Het sprookjes boek interpreterend en het leven voor andere dicterend uit naam van die GROTE BOEKHOUDER daar boven die onze zonden en goede daden bijhoud. Of de zwaar gesluierde dames die s'avonds uit de el twaheed moskee komen, zich over straat bewegend als een zooitje opgejaagd wild.
En waarom zou ik het niet over religie mogen hebben al eeuwen lang probeert het religieuze tuig de mensheid dom te houden en wee de geen het niet met de heren eens is. Martelingen en dood zijn meestal het gevolg.
Maar fijn dat je mij als stronthoop ziet (ben je een beetje in het anale stadium blijven hangen jochie? zie je wel vaker bij sadisten) kan je mij geheel gerechtvaardigd vervolgen. Net zoals je mede gelovigen dat al eeuwen doen met mensen die redelijk denken inplaats van de dogma's te volgen.
En over hoop heb ik je dit te zeggen:
Na een heleboel discussies gevolgd te hebben en wat islamitische, christelijke en joodse website bezocht te hebben, met al hun waarheden en hun gelijk, gaat het beetje tolerante gevoelvan leven en laten leven wel over. Wat een intolerant en met zichzelf ingenomen zooitje. Vooral van Islam broeders krijg je aardig wat vuiligheid naar de kop gesmeten. Als je de islam ook maar een beetje in twijfel trekt ben je een kafir en een ongelovige hond of een fascist, enz. Voor chchchchcristenen ben ik een slecht mens, voor sommige van mijn daden, daden waar ik niemand kwaad mee doe zien ze me het liefst in de gevangenis gegooid worden. En voor de joodse UBERMENSCH (god heeft ze toch uitverkoren, he?) ben ik een gojem.
Dus het blijft maar doorgaan. En dan wordt ik dus uiteindelijk kwaad als ik zo een stukje lees als dat jij geschreven hebt. (heb al wat meer publikaties van je gelezen en er op gereageerd onder de naam Faust).
Dus ik hoop ondertussen dat jij en al je religieuze soortgenoten (ongeacht welk lul verhaal ze geloven en welke sadistische god ze volgen) het zelfde doen als lemmingen namelijk de zee in rennen en verzuipen.
Maar doe het wel zelf, ik ben namelijk tegen dwang.

duende
04-06-04, 13:07
Geplaatst door _h4T3D_sE7eN
Nou, nee.

En ik blijf erbij (ook al staat het los van dit verhaal) : atheisten zijn minderwaardig. Interpreteer dat zoals je zelf wilt.

SIEG HEIL!!! jochie, ga zo door.
Natinaalsocialisme is nog steeds populair in syrie, irak en egypte He?
Beetje moslim saus erover en we hebben de baath partij. De appel valt niet ver van de stam.

duende
06-06-04, 15:02
Geplaatst door taslimo
Ik vind je niet dom, maar eerder respectloos en contactgestoord in de manier waarop je 'kritiek' denkt te leveren, JOCHIE!

Jammer dat je niet verder leest dan de oogkleppen die je voor hebt.
Zij die mij respectloos behandelen kunnen de zelfde behandeling terug verwachten. Als voor stront wordt uitgemaakt door alweer de zoveelste religieuze idioot dan word ik kwaad.
De geschiedenis leert ons dat mensen rechten ontlenen aan het denigreren van anders denkenden. De vele pijnlijke voorbeelden uit de geschiedenis van de afgelopen honderd jaar hoef ik er niet bij te halen, die ken je zelf al te goed.

Ik maakte de heil-opmerking als knipoog (m'n hele reactie vette knipoog trouwens). Het is triest dat alleen de nazi-link wordt gelegd. Net als de swastika zijn ook woorden als heil en fuhrer besmet geraakt 60 jaar geleden in die brainwash. Dit zijn normale woorden en tekens toch. AUB gun de nazi's niet het succes dat die brainwash nu nog steeds doorwerkt. Die domme Passiefilm is ook brainwash! Dat vind ik: niet serieus te nemen, Mel Gibson is fuckup. Ik zoek mijn heil liever elders.

Die woorden zijn inderdaad een eigen betekenis gaan lijden, maar ze komen wel aan en je weet wat ik er mee bedoel.
En inderdaad Mel is behoorlijk eng, maar net zoals zovelen is hij erachter gekomen dat jezus een artikel is waar veel geld mee valt te verdienen. En als je dan weer een paar onstabiele sukkels kan bekeren voor de roomse kerk is dat weer mooi mee genomen.
Leve het atheisme.

illmatik
06-06-04, 16:11
Geplaatst door duende
Leve het atheisme.


atheisme is mij te onstabiel. Het staat bol van de oneerbaarheid. Ik kan me wel vinden in de stelling "atheďsten zijn grijze muizen", het zijn de dooddoeners van de wereld.

frank van gemert
09-06-04, 20:30
Geplaatst door _h4T3D_sE7eN

En zoals jij je pleidooi brengt, komt het op mij over alsof je een atheďst bent. Atheďsten zijn al helemaal ver van huis. Grijze muizen die totaal geen beleving hebben in hun dagelijks leven en niet eens weten hoe "hoop" aanvoelt. Atheďsten zijn al helemaal niet gerechtvaardigd om het over religie te hebben, aangezien ze het intellect niet bezitten om het te kunnen doorgronden. Als een gelovige daar al moeite mee heeft, is een atheďst al helemaal een stronthoop zonder betekenis.

Dit lijken me niet regels uit een betoog die in een bepaalde toon zijn neergepend om te prikkelen. Het moet je werkelijke mening zijn. Die mening geeft blijk van vooringenomen kortzichtigheid.
Mensen die niets of iets anders geloven zijn niet 'minder'. Dat staat overigens ook, zij het met iets andere woorden, in onze grondwet. Je mag schrijven wat je wil, maar om mensen op deze gronden te diskwalificeren is zachtgezegd niet slim.

duende
14-06-04, 07:20
Geplaatst door illmatik
atheisme is mij te onstabiel. Het staat bol van de oneerbaarheid. Ik kan me wel vinden in de stelling "atheďsten zijn grijze muizen", het zijn de dooddoeners van de wereld.
Wat is er oneerbaar aan atheďsten en wat bedoel je met dooddoeners?
Klinkt heel cryptisch allemaal. Volg je soms een imaam opleiding ofzo?

illmatik
18-06-04, 17:37
Geplaatst door duende
Wat is er oneerbaar aan atheďsten en wat bedoel je met dooddoeners?
Klinkt heel cryptisch allemaal. Volg je soms een imaam opleiding ofzo?


Geen leiding zoeken in iets "hogers", je laten leiden door eigen gevoel zonder ruimte te laten voor "andere interpretaties" m.b.t. "de actie van het moment", zelfdiscipline toepassen tot op het moment dat je er zelf hinder van ondervind zonder dat je rekening houdt met de evt. voordelen die achteraf zouden kunnen volgen, etc. etc., wat uiteindelijk leidt tot oneerbaarheid omdat hetgeen genot brengt de overhand neemt op je lustgevoelens, enjoying shit while you live zonder rekening te houden met wat daarnaa komt, niet kunnen aannemen dat wat "bestaat" toch echt wel ergens vandaan moet komen en niet zomaar is ontstaan, te nauwdenkend om verder te denken dan wat het oog ziet ---> gekaderd met nadruk op de kaders terwijl kaders je beperken om het breder geheel te zien. Binnen die kaders ben je wel veilig maar kaders komen te vervallen. Hoe dan ook.

Hoezo imaam opleiding ? U bring it like it's bad, terwijl het atheďsme mijns insziens dichtbij het egoďsme staat en daarmee alleen al een vorm van "evil-ness" illustreert.

Nee, dan maar geen LOI.

:zwaai:

duende
21-06-04, 10:01
Ik probeer je Nederlands te ontcijferen, maar dat is vrij lastig. Je probeert iets me te vertellen, maar het lijkt wartaal.
Maar goed, ik ga jouw argumenten stap voor stap door nemen en kijken waar het schip strand.

Geen leiding zoeken in iets "hogers", je laten leiden door eigen gevoel zonder ruimte te laten voor "andere interpretaties" m.b.t. "de actie van het moment", zelfdiscipline toepassen tot op het moment dat je er zelf hinder van ondervind zonder dat je rekening houdt met de evt. voordelen die achteraf zouden kunnen volgen, etc. etc.,
M.b.t. de acties van het moment, laat ik mij meestal leiden door mijn verstand. Natuurlijk speelt daar ook gevoel in mee. (ik functioneer als een menselijk wezen nietwaar. Dus in bewuste beslissingen speelt het onderbewuste ook mee).
Als atheďst (en ik spreek nu puur over mij zelf, ik kan niet de hersens van anderen kijken) toets ik de informatie die ik krijg. Klopt die informatie, is de stelling die iemand poneert juist, wat zijn de argumenten, kloppen zij. Ik houd mij in ieder geval niet vast aan een dogma, dus ik geef ruimte aan andere interpretaties, maar het moet geen onzin zijn.
Ik zal je een voorbeeld geven.
Een christelijke collega van mij, begon over de genesis te vertellen. Hij vertelde mij dat de wereld ongeveer 6000 jaar oud moest zijn. Telde jaren van het oude en nieuwe testament bij elkaar op en dan MOEST je wel tot die conclusie komen.
Toen ik hem vroeg waar al die fossielen dan vandaan kwamen, zei hij mij, dat God dat expres gedaan had om het geloof van de mensen op de proef te stellen. Over de geest openstellen voor andere interpretaties te spreken. Ha,ha.
Over discipline te spreken. Ik gedraag mij zo sociaal mogelijk (tot dat mijn vrijheid of mijn gevoel van eigen waarde in het gedrang komt).
Maar die discipline leg ik mijzelf op. Ik zal niet stelen omdat ik dat fout vind. Ik wil zelf ook niet bestolen worden.
Ik heb afgelopen jaar met enige moslim collega's gesproken. Zij vertelden mij dat als er geen hiernamaals zou zijn, zij wel zouden gaan stelen. Dit noem ik geen zelfdiscipline maar kadaverdiscipline. Wat je verder met die voordelen bedoeld is mij niet duidelijk.


wat uiteindelijk leidt tot oneerbaarheid omdat het geen genot brengt de overhand neemt op je lustgevoelens, enjoying shit while you live zonder rekening te houden met wat daarnaa komt, niet kunnen aannemen dat wat "bestaat" toch echt wel ergens vandaan moet komen en niet zomaar is ontstaan, te nauwdenkend om verder te denken dan wat het oog ziet ---> gekaderd met nadruk op de kaders terwijl kaders je beperken om het breder geheel te zien. Binnen die kaders ben je wel veilig maar kaders komen te vervallen. Hoe dan ook.
Het eerste deel van je alinea komt mij over als pure onzin. Wat bedoel je in gotsnaam met "wat uiteindelijk leidt tot oneerbaarheid omdat het geen genot brengt de overhand neemt op je lustgevoelens".
En over het onstaan? Wie heeft die god dan geschapen?
En kaders, bedoel je daar de dogma's van je geloof mee, alwijze , alziende. Wat nou grote geheel, zie jij dat wel, omdat je braaf naar de imaam luisterd en soms wel eens een stukje uit de koran leest. Je kan beter eens wat literatuur lezen, gaat je Nederlands ook op vooruit en ga je misschien in een wat begrijpbare taalschrijven.


Hoezo imaam opleiding ? U bring it like it's bad, terwijl het atheďsme mijns insziens dichtbij het egoďsme staat en daarmee alleen al een vorm van "evil-ness" illustreert.
Hoezo egoďsme? Mijn waarden zijn sociale afwegingen, keuzes die ik maak. Ik doe dingen omdat ik vind dat ik dat moet doen, maar ik doe alleen de dingen die ik met mijn geweten in overeenstemming zijn.
Ik vind het juist egoďstisch om je handelen te laten bepalen door de motivatie of je al dan niet bij god op het voeten bankje mag zitten. Voor die z.g. goedheid bedank ik.
En met evil-nes bedoel je waarschijnlijk slechtheid, hé?
Duidelijk weer een voorbeeld van een religieuze kwezel die zijn oordeel over goed en slecht klaar heeft. Kan je weer fijn rechten aan ontlenen.

Nee, dan maar geen LOI.

:zwaai:
Nee dan maar niet.

:zwaai:

Don Vito
22-06-04, 15:24
Gaat de discussie gevoerd worden over de gedachte van personen of over de personen zelf? Voor en tegen laten zich jegens elkaar uit als een paar kleuters en de discussie is geen meter vooruit gekomen.
Hou het ff serieus en interresant, kan ik ook meedoen.

duende
25-06-04, 08:25
Goed een serieuze reactie over de film en de hypocriese van de USA.
Op het moment dat de eerste paus in Rome plaats opzijn troon nam deed de corruptie zijn intrede in de katholieke kerk. De

paus (lees heilige vader, plaats vervanger van de apostel Petrus) heeft dictatoriale macht binnen het instituut kerk.
De "ware" christelijke grondbeginselen zijn al eeuwen geleden verlaten.
Zij die de leer van christus werkelijk probeerden te volgen zijn in de middel eeuwen, zo rond 1100/1200 als ketters vervolgd.
Ik noem hier de Khataren, een groep gelovigen die alle materiele gewin afzworen en een sober en gedienstig leven lijden. Dit
was niet naar de zin van de katholieke kerk. Alle khataren zijn dus uitgemoord in naam van de heilge katholieke kerk.

In het nieuwe testament komt het verhaal voor dat Jezus de tollenaars (geld uitleners, woekeraars) uit de tempel jaagt.
Momenteel beheert de katholieke kerk de Banco Ambrosio, een bank waar ondermeer leden van de P2 (een vrijmetselaars secte) de
dienst uitmaken. In de tachtiger jaren hebben deze heren de Italiaanse economie bijna naar de rand van de afgrond gebracht.
Alleen het beheren van een bank, in de "heilige stad van het roomse rijk" is al in tegenspraak met hetgeen in de bijbel
staat.

In mijn optiek is de christelijke c.q. katholieke kerk al eeuwen een instrument om het volk dom te houden. en een goedmiddel
om zich te verrijken. Lees hierover de geschiedenis van de familie Borgia. Een van de familie leden is zelfs paus geweest en
n****e luid het celibaat verkondigend zijn eigen dochter.
Een ander mooi voorbeeld is het begrip dopen en de heilige communie en het machts middel dat deze doop en communie zijn.
Als je niet gedoopd bent kom je niet in de hemel als je niet ter communie bent gegaan ook niet.
De kerk heeft de macht tot excommuniceren, dit wil zeggen zij kan de communie ongedaan maken. Dus als je onanneert, buiten
echtelijke sex hebt of homosexueel bent dan wordt je geexcommuniceerd en komt je plekje in de hemel te vervallen. Vreemd is dat de paus nimmer een lid van de maffia heeft geexcommuniceerd. En dat zij het alleen recht hebben om kaartjes voor de hemel
of hel te verkopen. Ik schrijf verkopen want dat is in de mideeleeuwen ook gebeurd. De aflaat werd dit fenomeen genoemd. Je
kon nog zo zondigen, stelen, martelen of moorden, als je geld betaalde aan de kerk (liefst heel veel) dan kreeg je een
aflaat. Was je in het bezit van zo een aflaat dan was je plaatsje in de hemel gereserveerd.

Het verbaasd mij dus dat er nog steeds mensen geloven in dit instituut. Zeker zo een figuur als Gibson. In mijn ogen een pervert die een film als the passion maakt om er flink veel geld mee te verdienen. Ook komt het mooi uit dat deze film gemaakt is tegen de achtergrond van Amerikaas uiterst misplaatste optreden in het midden oosten. Die goeie blanken die de wereld zuiveren van het kwaad onder het mom van wat Jezus kan doen wij beter, want wij weten wat goed is voor deze wereld en dat is dat wij het monopolie op alle bodemschatten hebben.

Ook een typische verfilming van het evangelie is de musical Jesus Christ superstar. De rol van Judas wordt gespeeld door een
zwarte, terwijl de rest van de apostelen lelie blank is. Toeval? misschien. Hierbij wil ik ook nog opmerken dat Judas rood
haar had (Judas Iscariot=Judas met het rode haar) Een rede waarom roodharigen in de middeleeuwen vaak als satans kinderen
werden gezien en dus werden vervolgd.

In een andere colum op deze website worden homo's direct verantwoordelijhk gehouden voor het verspreiden van de ziekte Aids.
Een zeer dubieuze stelling, net zoiets als, de moslims zijn verantwoordelijk voor de verspreiding van hoofdluis bijvoorbeeld. Onzin dus!
Het instituut dat wel direct verantwoordelijk is voor de verspreiding van Aids in Afrika is de katholieke kerk. Nog steeds wordt het gebruik van condooms in de ban gedaan, want condooms leiden tot promescuiteit en daar houd onze lieve heer niet van. Dat door deze dogmatische stelling versprijd deze ziekte zich als een razend vuur, maar dat schijnt de brave priesters niet te deren, God is tevreden en de zondaars worden ziek. Lekker puh zou ik bijna zeggen.

Kortom over de katholieke kerk en het christendom kan ik nog wel een paar pagina's schrijven, maar ik denk dat het wel duidelijk is dat er in naam van Jezus de afgelopen eeuwen flink wat misdaden begaan zijn. OOk de goede Nederlandse christenen hebnben braaf hun duit in het zakje van kolonialisme gedaan. Ja, al die domme ongeletterde heidenen moesten bekeerd worden en als men dan uit naam van god ook nog eens voor een habbekrats de bodemschatten van deze heidenen kon jatten dan was dat mooi meegenomen. Er staat in Amsterdam nog steeds een Van Heutz monument. Van Heutz oorlogs misdadiger puur sang. Gebruikte Gatling mitrailleurs om het volk van sumatra, bewapend met speren, af te knallen. Een van zijn luitenants deed gretig mee. Hij heette Colijn, premier van vele kabinetten voor de tweede wereld oorlog en ook een goed christen.


Over George bush en zijn vrienden is nog wat leuks te lezen op de volgende link.
http://www.parascope.com/articles/0997/skullbones.htm

_h4T3D_sE7eN
25-06-04, 14:45
Geplaatst door duende
Over George bush en zijn vrienden is nog wat leuks te lezen op de volgende link.
http://www.parascope.com/articles/0997/skullbones.htm

Voor de niet-Engelstaligen:

Skull & Bones (http://www.maroc.nl/nieuws/forums/showthread.php?s=&threadid=95727)

Origi
14-07-04, 13:29
Ey, ik wil ook kolommen schrijven.