Anas Ibn Maalik (Moge Allaah tevreden met hem zijn) zei:

"De Boodschapper van Allaah, Mohammad, Salla Allaahoe Alaihie Wa Sallam, zei:

'Ik wenste dat ik mijn broeders had gezien.' Daarop zeiden de Metgezellen van de Profeet vzmh: 'Zijn wij jouw broeders dan niet?'


Hij antwoordde:

'Jullie zijn mijn metgezellen. Maar mijn broeders zijn degenen die in mij geloven, terwijl zij mij nooit gezien hebben.'"


Moesnad Ahmed (12517)