Disclaimer / Policy

Eenieder is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar posts.

Het posten van:

- Pornografisch/Erotisch materiaal of links daarnaar
- Het plaatsen van gewelddadige foto's of tekeningen of links daarnaar.
- Racistische of discriminerende uitlatingen of links daarnaar.
- Anti-Islamitische en Antisemitische uitlatingen of links daarnaar.
- links naar copyrighted en/of illegale zaken en warez, mp3's, simlocks etc of links daarnaar.

Is niet toegestaan en wordt bestraft middels het strafpuntensysteem.

Ook is het de bedoeling dat je:

- On topic blijft.

- Niet spamt of crosspost.

- Zorgt voor een goede sfeer, dus is het verboden om te flamen.

- Je pm's, chats en msn gesprekken voor jezelf houdt. Deze zaken zijn prive en horen dus prive te blijven.

- Respect hebt voor je medeprikkers. Dus geen kwetsende/storende/beledigende posts richting je medebezoekers.

- Geen foto's plaatst van medebezoekers.

- Je topics/posts die niet bijdragen aan de site, of die niet toegestaan zijn volgens bovenstaande richtlijnen, aanmeldt bij de Mods/Admins.

- Je signatures/avatars voldoen aan de policy: ook voor de inhoud hiervan kunnen de Mods/Admins besluiten je de toegang tot Maroc.NL te ontzeggen.

Verder kunnen de mods/admins posts en topics aanvullend op deze policy naar eigen inzicht beoordelen, als de policy niet in een situatie voorziet.


Het strafpuntensysteem.

Gedrag dat in strijd is met de disclaimer wordt gecontroleerd en zonodig bestraft. Mocht het zo zijn dat een gebruiker van de site storend gedrag vertoont dan zullen de Mods/Admins deze persoon iedere keer dat dit gebeurt voorzien van 1 strafpunt. Bij het 3e strafpunt volgt er automatsch een nick ban. Deze nickban duurt 2 weken. Daarna volgt automatisch terugzetting van het aantal strafpunten tot 2. Bij het 3e strafpunt volgt weer een nickban etc. Op deze manier wordt niemand eeuwig gestraft en krijgt na 2 weken weer een nieuwe kans.
Bij zeer grove overtredingen of teveel herhaald storend gedrag volgt er op voordracht van een moderator een IP ban. Een IP ban is niet aan tijd gebonden.

Over bans en strafpunten wordt geen discussie gevoerd. Het is ook niet de bedoeling dat men topics opent met vragen over een ban of strafpunten van zichzelf of een andere gebruiker. Heeft men vragen hierover dan kan men een mail sturen naar [email protected] .

Worden er wel topics geopend hierover dan wordt er tegen dit wangedrag opgetreden.

____________________________

Notice-and-takedown procedure

Maroc.NL biedt haar bezoekers een platform om hun mening te uiten. Wij staan voor de vrije meningsuiting en zullen dan ook zeker niet zomaar toegeven als er iemand met een boos verhaal komt.
Tegelijkertijd realiseren we ons dat uitingen soms tegen de wet zijn.
Wij hebben deze notice-en-takedown procedure ingevoerd om klachten te kunnen beoordelen en zo nodig uitingen weg te halen.

De procedure is als volgt:
Klachten moeten worden ingediend per fax (084-8312354), e-mail ([email protected]), reguliere post (Stichting Maroc.NL, Meer en Vaart 290, 1068 LE, Amsterdam) of bij voorkeur: via de aanmeldknop die bij ieder bericht wordt weergegeven, mits er ingelogd is.
Noteer in de klacht duidelijk dat je een "Notice and Takedown" verzoek wilt indienen. En geef de reden aan waarom u vindt dat het bericht verwijderd dient te worden.
Als laatste verzoeken wij u uw contactgegevens te vermelden, zodat wij u over de verdere afhandeling kunnen informeren.

Alleen als voor Maroc.NL evident is dat het gewraakte bericht tegen de wet is, zal Maroc.NL deze per ommegaande verwijderen.
Maroc.NL zal ook wederhoor toepassen door de bezoeker om een reactie te vragen. Mocht de bezoeker geen overtuigend verweer kunnen voeren, zal het bericht worden verwijderd, mits deze niet al was verwijderd.
Mocht de bezoeker achteraf overtuigend verweer voeren, zal het bericht niet verwijderd worden. Of in het geval het bericht al verwijderd was, zal Maroc.NL deze dan terug zetten.
Bij de beoordeling van klachten hanteert Maroc.NL Nederlands recht.

Maroc.NL zal deze procedure regelmatig reviewen en kan deze op elk moment aanpassen waar nodig.

____________________________

Final thought.
In het kader van de integratie streeft Maroc.NL `n bureaucratisch beleid na.

Veel regeltjes zijn het gevolg van een goede bestudering van de huidige maatschappij.

Op het beleid van de moderators heerst copyright, het kastjes-muursysteem is met toestemming van het Nederlandse ambtenarenapparaat overgenomen en gekeurd door de Consumentenbond en de tvprogramma's Kassa en Radar.

Mocht je het hier niet mee eens zijn dan is het vriendelijke verzoek je wat beter te verdiepen in je eigen/Nederlandse achtergrond en cultuur. Mocht je niet van Nederlandse afkomst zijn en het niet begrijpen dan is het vriendelijke verzoek te integreren. Mocht je Marokkaans zijn en geen band voelen met het Nederlandse systeem, dan is het verzoek een dagje mee te lopen bij het Marokkaanse consulaat in Amsterdam. Daarna zul je het beleid volledig begrijpen.

Eveneens willen wij benadrukken dat politieke correctheid hier hoogtij viert en het gedoogbeleid tot de één van de paradepaardjes van Maroc.NL behoort. Deze regels zijn tot stand gekomen door een samenwerking met het immer bereidwillige Nova en Dhr Grimbergen. Om te verduidelijken, bovenstaande valt onder de noemer sarcasme. Wangedrag wordt niet getolereerd en tegen elke prikker wordt één en hetzelfde beleid gehanteerd.

Om het moderne karakter van onze site te waarborgen is abortus en euthanasie toegestaan. Dit middels het preventief openen van topics en voortijdig beeindigen daarvan. Omkopen van de moderators is niet toegestaan. In zeer schrijnende gevallen is het wel toegestaan, maar de moderator dient hiervoor toestemming te geven en de Admin dient het oogluikend toe te staan. En dit kan enkel opbouwend dienen en niet afbrekend.

Voor vragen, onduidelijkheiden, klachten en suggesties kunt u zich dienen tot 1 van de moderators die na beraad zullen beslissen of zij uw verzoek naar de Admins zullen doorsturen of linea reacta een enkeltje naar de prullenmand voorzien. Mocht u een koppig persoon zijn dan kunt u ook mailen met [email protected].

Maroc.NL is een forum met verschillende subfora, vele posts en nog veel meer bezoekers, deze dienen dan ook te worden genomen met flinke zoutzakken. Daarnaast is de site ook voorzien van vele meningen van verschillende bezoekers en beheerders zelf. Maroc.NL zelf heeft geen mening. Tevens kan Maroc.NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor hetgeen geplaatst is door bezoekers. Ook is Maroc.NL niet verantwoordelijk voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door haar bezoekers. Maroc.NL is ook niet verantwoordelijk voor de schade die u oploopt tijdens het bezoeken van deze site.

Maroc.NL verklaart hierbij ook dat alle persoonsgegevens bij Maroc.NL blijven. De e-mailadressen, ip-adressen en eventuele andere persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld, noch worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Maroc.NL hoopt dat iedereen bij het posten zijn of haar gezond verstand gebruikt. Dit om het leuk te houden en te voorkomen dat de mods/admins poltieagentje moeten gaan spelen

Maroc.NL is een site voor, door en met mensen/Marokkanen. Mensen zijn helaas niet perfect en `n ongeluk zit in een klein hoekje. Daarvoor biedt Maroc.NL haar excuses niet aan daar eenieder wel eens een fout maakt. Mocht u niet akkoord zijn met de regelgeving dan kunt u zich altijd wenden tot de selfdestructknop (Alt-F4) en voor u het weet bent u verwijderd en kunt u zich uitleven op sites van bijv; de Concullega`s.

Wij wensen u een plezierig verblijf op Maroc.NL toe.


Beheer.