bu Ali Ar-Ribati zei:
"Ik vergezelde Abdullah Ar-Razi een keer, die vaak reizen naar de woestijn maakte en hij vroeg me:"Wie moet ons leiden; jij of ik?" Ik zei:"Jij."
Hij vroeg:"En jij zal gehoorzamen?"Ik zei:"Ja." Dus nam hij een tas waarin hij onze voorzieningen voor de reis plaatste en droeg het op zijn rug. Ik vroeg hem om mij het te laten dragen, maar hij antwoordde:"Je zei dat ik moest leiden daarom moet jij gehoorzamen."
Tijdens die reis viel er regen op een nacht, en hij stond naast me om me te bedekken met zijn gewaad; me tegen de regen beschermend tot het ophield. Ik zei tegen mijzelf:"Ik wou dat ik gestorven was i.p.v. dat ik hem als leider had aangewezen."
Al-Ihyaa' deel 2: p:199.

Rasuulullaah heeft gezegd:
"Allaah, de Verhevene zal op de Dag der Opstanding verklaren:
"Waar zijn degenen die elkaar vanwege Mijn Genade lief hadden?"
Deze Dag zal Ik hen schaduw schenken onder Mijn schaduw, wanneer er alleen Mijn schaduw is." Sahih Muslim.