Ibn Mas'ud heeft overgeleverd: "De Profeet (sallallahoe aleihi wa sallam - Allah's zegen en vrede zij met hem) heeft gezegd: 'Zal ik jullie vertellen wat de mensen in groepen kan verdelen? Dat is lasteren, kwaadspreken tussen de mensen'."