Aboe Dharr verhaalt dat de profeet terwijl hij van Allah de
Genadevolle en Verhevene overleverde zei:

"O, Mijn dienaren ,voorwaar ,Ik heb onrechtvaardigheid voor Mezelf
verboden En Ik heb het voor jullie onderling verboden: wees dus
niet onrechtvaardig.O,Mijn dienaren voorwaar,jullie zijn allemaal
dwalende ,behalve hem die Ik leid :zoek dus leiding bij Mij opdat Ik
jullie leid O, Mijn dienaren ,voorwaar jullie zijn allemaal
hongerig ,behalve hem die ik voed :zoek dus jullie voedsel bij Mij
opdat Ik jullie voed.O,Mijn dienaren ,voorwaar jullie zijn allemaal
naakt ,behalve degene die Ik kleed :zoek dus jullie kleding bij Mij
opdat ik jullie kleed .O, mijn dienaren jullie misdragen jullie dag
en nacht ,en vergeef alle zonden :zoek dus jullie vergeving bij mij
opdat ik jullie vergeef .O,Mijn dienaren ,voorwaar jullie zijn niet
in staat Mij schade toe te brengen en jullie zijn niet in staat om
Mij voordeel te brengen .O ,mijn dienaren ,voorwaar ,zelfs al zou de
eerste van jullie (tot) en (met) de laatste van jullie ,en de mensen
onder jullie en de djinns onder jullie ,gelijk worden in
godsvrees ,alsof jullie het hart van één enkele man van jullie
zouden zijn ,zou dit niets aan Mijn koninkrijk toevoegen.O,Mijn
dienaren ,voorwaar ,al zou de eerste van jullie (tot) en (met) de
laatste van jullie ,en de mensen onder jullie en de djinns van
jullie ,gelijk worden in zondigheid ,alsof jullie het hart van één
man van jullie zouden zijn ,zou dit niets aan Mijn Koninkrijk
afdoen .O ,Mijn dienaren ,voorwaar al zou de eerste van jullie(tot)
en (met )de laatste van jullie ,en mensen onder jullie en de djinns
onder jullie zich op een uitgestrekte vlakte verzamelen verzamelen
en Mij vragen wat jullie verlangen,dan zou dat mij minder verlies
geven dan het verlies van va de zee als er een naald in gestoken zou
worden .O,Mijn dienaren ,het zijn slechts de werken van jullie
waarvan ik voor jullie verslag en waarvoor ik vervolgens jullie je
volledig deel geef ;dus degene die het goedde vindt zou Allah moeten
loven en danken ,en degene die iets anders dan dat vind,zou niemand
anders dan zichzelf de schuld moeten geven."

sa"ied zei: "toen Aboe iedries (een in de ketens van de
overleveraars)deze hadith overleverde was hij volledig van zijn
stuk "

(moeslim, volgens imaam ahmas ibn hanbal was er voor de mensen van sjaam (damascus en het gebied eromheen)geen hadith edeler dan deze hadith )