"De vele Bijbel versies"!!!!
+ Plaats Nieuw Onderwerp
Pagina 1/10 12 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 95
 1. #1
  Prikker
  Ingeschreven
  Aug 2001
  Locatie
  Amsterdam
  Berichten
  122
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  19

  Standaard "De vele Bijbel versies"!!!!

  De vele Bijbel versies!!!!

  Maar eerst het standpunt van de Moslims

  Wanneer een moslim zijn standpunten bewijst vanuit de Heilige Schrift van de christenen, en wanneer de gelovige christen zelfs met de professionele Priester, dominee, predikant de argumenten niet kan weerleggen, is er altijd de onvermijdelijke christelijke ontwijking: “Accepteert u de Bijbel als Gods Woord?”
  Op het eerste gezicht lijkt het een makkelijke vraag, maar een simpele “Ja” of “Nee” kunnen niet als antwoord gegeven worden. Kijk, je moet eerst een je standpunt uitleggen, maar de christen zal je de gelegenheid niet geven. Hij wordt ongeduldig. “Geef antwoord; Ja of nee!” Dringt hij aan. De Joden deden 2000 jaar geleden hetzelfde met Îsa (Jezus), maar het verschil was dat hij wonderbaarlijk genoeg niet in een dwangbuis werd gestopt, zoals vandaag de dag het geval is! De lezer van de Bijbel zal er meteen mee instemmen dat de dingen niet altijd ofwel zwart of wit zijn. Tussen deze twee tinten zijn er verschillende tinten grijs. Als je “Ja” zegt op zijn vraag, dan zou dat betekenen dat je bereid bent alles te slikken, het haakje, de lijn en het zinkloodje, van Genesis tot Openbaringen van zijn Bijbel.
  Als je antwoord geeft met een “Nee”, maakt hij zich heel vlug los van de feiten die je gepresenteerd hebt, en verzamelt steun van zijn medegelovigen met:”Zie je wel, deze man/ vrouw gelooft niet in de Bijbel! Welk een recht heeft hij/ zij dan om zijn / haar zaak uiteen te zetten vanuit ons Boek?”
  Met een waterslangachtige salto berust hij er tevreden op dat hij op een veilige manier de kwestie heeft ontweken.
  Wat staat de “Moeballigh” te doen? Hij had zijn standpunt ten opzichte van de Bijbel moeten uitleggen, zoals hij behoort te doen!!!

  Wij Moslims aarzelen niet toe te geven dat er drie verschillende soorten getuigenissen staan in de Bijbel, die herkenbaar zijn zonder daar voor opgeleid te hoeven zijn, deze drie soorten zijn

  1. Je zult in staat zijn in de bijbel te herkennen wat zou kunnen worden omschreven als “Het Woord van God.”
  2. Je zult ook in staat zijn waar te nemen wat kan worden omschreven als “Woorden van een Profeet van God:”
  3. En je zult zonder twijfel zien dat het grootste deel van de Bijbel bestaat uit de verslagen van ooggetuigen of oorgetuigen, of personen die het opschrijven van wat ze anderen hebben horen zeggen. Dit zijn aldus de, “Woorden van een geschiedschrijver.” Je hoeft niet te zoeken naar voorbeelden van deze verschillende soorten van getuigenissen in de Bijbel. De rest van het volgende geschrevene zal de stelling kristal helder maken.

  Het eerste type:
  A) “…Een Profeet zal Ik verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt, Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen wat Ik hem gebied.” (Deuteronomium 18:18)
  B) “Ik, Ik ben de Here, en buiten Mij is er geen verlosser… “ (Jesaja 43:11)
  C) “Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en er is geen ander.” (Jesaja 45:22)

  Het tweede type:
  A) “…Riep Jezus met luide stem, zeggende: “Eli, Eli, lama sabachtani?” (Matteüs 27:46)
  B) “Jezus antwoordde: “Het eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is ÉÉN…” (Markus 12:29)
  C) “En Jezus zeide tot hem: “Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen…”(Markus 10:18)

  Zelfs een kind zal kunnen bevestigen dat “Jezus riep”, “Jezus antwoordde” en “Jezus zeide” de woorden zijn van degene aan wie ze worden toegeschreven, d.w.z.: De woorden van een Profeet van Allah.

  Het derde type:
  “En toen hij (Jezus) van verre een vijgenboom zag, die bladeren had, ging hij daarheen om te zien of hij er ook iets aan vinden zou. En erbij gekomen, vond hij er niets aan dan bladeren…”(Markus 11:13)

  Het merendeel van de bijbel bestaat uit verslagen van dit derde soort. Dat zijn de woorden van een derde persoon. Let op de voornaamwoorden. Zij zijn niet de woorden van God of zijn Profeet, maar de woorden van een geschiedschrijver.

  Het is voor ons moslims vrij gemakkelijk om de bovengenoemde soorten van verslagen te onderscheiden, omdat wij ze ook hebben in ons eigen geloof. Maar van alle volgelingen van de verschillende religies zijn wij het meest gelukkige op dit punt, en dat is dat de verschillende verslagen in afzonderlijke boeken gevat zijn! Namelijk:

  1) Het eerste soort - Het Woord van God - vindt men in een boek genaamd “De Heilige Qor’aan”

  2) Het tweede soort - De woorden van de Profeet Mohammed (saws) zijn opgetekend in de Boeken van de overleveringen (Hadith)

  3) Verslagen van het derde soort zijn overvloedig aanwezig in verschillende boekdelen van de Islamitische geschiedenis, geschreven door enkele personen van grote eerlijkheid en geleerdheid, de moslims hebben heel bewust de boeken in afzonderlijke boekdelen uit elkaar gehouden.

  De moslims houden de drie bovengenoemde soorten verslagen met angstvallige bezorgdheid uit elkaar, in hun juiste gradatie van autoriteit. En hij stelt ze nooit gelijk.
  De “Heilige Bijbel” bevat aan de andere kant een bonte mengeling van literatuur, die de genante, de smerige en de obscene soorten allemaal onder hetzelfde kaft zet. Kijk maar naar wat Yehiyaayyash bij Islam en Meer bij de topic”De leugens waarin de Joden en conservatieve protestanten geloven….” hier over geschreven heeft, en het is nog allemaal waar ook. Incest, overspel, alcohol noem maar op!!
  Een christen is gedwongen om gelijkwaardig, spiritueel belang en autoriteit aan al die verslagen te hechten, en komt er dus ongelukkig vanaf in dit opzicht.

  Dit was het 1e deel
  "Wa Alaikoem salaam Wa Rahmatoellahi Wa Barakatoeh"

  Oegtikoem fie dien Selima el Adel.

 2. #2
  Prikker
  Ingeschreven
  Aug 2001
  Locatie
  Amsterdam
  Berichten
  122
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  19

  Standaard "De vele Bijbel versies"

  deel 2

  De vele Bijbel versies,

  Het zal nu heel gemakkelijk zijn om een bewering van een christen over zijn Heilige Boek te analyseren.
  Laten we eerst ons eigen geloof “de Islam” aangaande de Boeken van Allah verhelderen voordat we de verscheidene versies nauwkeurig onderzoeken. Wat bedoelen we nu werkelijk wanneer we zeggen dat we geloven in de Taurât, de Zabôer, de Indjîl en de Qor’aan? We weten al dat de Heilige Qor’aan het onfeilbare Woord van God is, woord voor woord geopenbaard aan onze Profeet Mohammed (saws), door middel van de aartsengel Djibrîl, en op een volmaakte manier behouden en beschermd tegen menselijke vervalsing voor de afgelopen veertienhonderd jaar. Zelfs vijandige critici van de Islam hebben met tegenzin ingestaan voor de zuiverheid van de Heilige Qor’aan.
  “Er is in de wereld waarschijnlijk geen ander boek dat veertien eeuwen met zo’n zuivere tekst in stand is gebleven als de Qor’aan….” Dit zijn niet mijn woorden maar de woorden van de criticus Sir William Muir.

  De Taurât waar wij moslims in geloven, is niet de ”Torah” van de Joden en de Christenen, alhoewel de woorden, het ene Arabisch, het andere Hebreeuws, hetzelfde zijn. Wij geloven dat wat de Heilige Profeet Môesa tot zijn volk predikte, de openbaring was van de Almachtige God, maar dat Môesa niet de auteur was van deze “boeken”, zoals aan hem is toegeschreven door de Joden en de Christenen.
  Evenzo geloven we dat de Zabôer de openbaring was die Allah aan Dawoed (David) heeft gezonden, maar dat de huidige Psalmen die geassocieerd zijn met zijn naam niet die openbaring zijn. De Christenen zelf beweren niet eens dat Dawoed de enige schrijver is van “zijn” Psalmen.
  Hoe zit het met de Indjîl?
  Indjîl betekent ”Evangelie” of ”het goede nieuws” welke Jezus Christus (Îsa) predikte tijdens zijn korte ambt. De Evangelieschrijvers melden vaak dat Jezus rondtrok en het Evangelie (de Indjîl) predikte:

  1. “En Jezus ging….en verkondigde het Evangelie…en genas alle ziekte en alle kwalen.” (Matteüs 9:35)
  2. “…maar ieder die zijn leven zal verliezen om mijnenwil en om des Evangelies wil, die zal het behouden.” (Marcus 6:35)
  3. “…en het Evangelie verkondigde…” (Lucas 20:1)

  Het ”Evangelie” is een veelgebruikt woord, maar welk Evangelie predikte Jezus? Van de 27 boeken van het Nieuwe Testament kan alleen een klein deel worden aangenomen als de woorden van Jezus.
  De Christenen scheppen op over de Evangelies volgens St.Matteüs, volgens St.Lucas en volgens St.Johannes, maar er is geen enkel Evangelie “Volgens” (St) Jezus zelf!!
  Wij moslims geloven oprecht dat alles wat Christus predikte, van Allah kwam. Dat was de Indjîl, het goede nieuws en de leiding van Allah voor de kinderen van Israël.
  Tijdens zijn leven heeft Jezus nooit ook maar 1 woord opgeschreven, noch heeft hij iemand daartoe opdracht gegeven. Wat er vandaag de dag voor doorgaat als de “Evangelies”, zijn in feite de werken van anonieme handen!!
  De vraag voor ons is:”Accepteren we dat de Bijbel God’s woord is?” De vraag wordt echter gesteld in de vorm van en uitdaging. De vraagsteller probeert niet simpelweg verlichting te verkrijgen. De vraag wordt gesteld in de geest van een debat!! Wij hebben elk recht om in een soortgelijke geest te vragen:”Over welke bijbel heeft u het?”
  “Waarom, er is maar ÉÉN Bijbel!!”, moppert de vraagsteller.

  En als wij dan de Rooms-katholieke ”Douay” versie van de Bijbel in de lucht houden, en we vragen:”Accepteert u deze Bijbel als het woord van God?” Voor redenen die zij zelf het beste weten, heeft de ”Catholic Truth Society” hun versie van de Bijbel in een erg korte, dikke vorm uitgegeven. Deze versie van de Bijbel is een erg eigenaardige vorm onder de talrijke versies die vandaag de dag op de markt zijn.
  De Christelijke vragensteller is verbluft, ”welke Bijbel is dat?”, vraagt hij.
  ”Waarom, ik dacht dat er maar ÉÉN Bijbel was?”, herinner je hem.
  “J-a”, mompelt hij twijfelachtig, ”maar welke versie is dat?”
  “Waarom, maakt dat iets uit dan?” Vraag je hem.
  Natuurlijk maakt dat iets uit, en de professionele predikant weet dat het iets uitmaakt. Hij is alleen aan het bluffen met zijn ”ÉÉN Bijbel” bewering.

  De Rooms-katholieke Bijbel is in 1582 uitgegeven in Rheims uit Jerome’s Latijnse Omgangstaal, en heruitgegeven in 1609 in Douay. De RKV (Rooms-katholieke versie) is als zodanig de oudste versie die men vandaag de dag nog kan kopen. Ondanks haar ouderdom veroordeelt de hele Protestantse wereld, inclusief de “Sektes”(een kleinerende titel door de orthodoxen gegeven aan Jehova’s getuigen, de zevende daags adventisten en duizend andere sektes en kerkgemeentes waarmee ze niet overweg kunnen), de RKV omdat het zeven extra “Boeken” bevat waar zij minachtend naar verwijzen als de “apocriefen”, d.w.z. van twijfelachtige autoriteit. Ondanks de gruwelijke waarschuwing die staat in de Apocalyps, welke het laatste boek in de RKV (door de protestanten de naam “Openbaringen” gegeven), is “geopenbaard.”

  “…Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn, en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer Profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens...” (Openbaring 22:18-19)

  Maar wie geeft hier iets om! Zij geloven niet echt! De Protestanten hebben dapper zeven hele boeken geschrapt uit hun Boek van God! De Bannelingen zijn: Het boek van Judith, het boek van Tobia, de profetie van Baruch, 1 en 2 Makkabeeën, brief van Jeremia, en de toevoegingen bij Daniël en Esther en de wijsheid van Salomo (boek der wijsheid).

  Sir Winston Churchill heeft wat toepasselijke dingen te zeggen gehad over de geautoriseerde Versie (GV) van de Protestantse Bijbel, welke ook wijd en zijd bekend staat als de ”King James Versie” (KJV)
  “De geautoriseerde versie van de Bijbel werd in 1611 uitgegeven door de wens en het bevel van zijne Majesteit de koning James de eerste, wiens naam het draagt tot op de dag van vandaag.”
  De Rooms-katholieken, die geloven dat de Protestanten het Boek van God hebben verminkt, steunen, en steken aan de andere kant toch de Protestantse ”misdaad” aan, door hun bekeerlingen de Geautoriseerde Versie (GV) van de Bijbel aan te laten schaffen, welke de enige Bijbel is die beschikbaar is in zon 1500 talen. Met andere woorden, de Rooms-katholieken melken hun koeien, maar het voederen is overgelaten aan de Protestanten!! De overgrote meerderheid van de Christenen, zowel Katholieken als Protestanten, gebruiken de Geautoriseerde Versie (GV), of The King James Versie (KJV) zoals het ook wel wordt genoemd.
  Voor het eerst uitgegeven, zoals Sir Winston zegt, in 1611, en daarna herzien in 1881(RV), en daarna her-herzien en gemoderniseerd als de Revised Standard Version (RSV) in 1952, en daarna weer her-her-herzien in 1971 (nog steeds RSV Genoemd).
  Laten we eens kijken welke opinie de Christenheid heeft over deze meest her-her-herziene Bijbel versie, de RSV:
  1 ”De beste versie die in deze huidige eeuw is voortgebracht” (Church of England Newspaper).
  2 ”Een volkomen frisse vertaling door geleerden van de hoogste rang”. (Times Literary Supplement).
  3 ”De geliefde kenmerken van de geautoriseerde versie, gecombineerd met een nieuwe nauwkeurigheid van vertalen.” (Life and Work).
  4 ”De meest nauwkeurige en nauwsluitende weergave van het origineel.” (The Times).

  De uitgevers zelf (Collins), zeggen in hun aantekeningen op de Bijbel aan het eind van hun productie, op blz. 10:
  ”Deze Bijbel (RVS) is het product van twee-en dertig geleerden, geassisteerd door een adviescomité dat vijftig samenwerkende kerkgenootschappen vertegenwoordigt.”
  Waarom al dit gebluf?
  Om het goedgelovige publiek hun product te laten kopen?
  Al deze getuigenissen overtuigen de koper dat hij/ zij op het juiste paard wedt, waarbij de koper nauwelijks in de gaten heeft dat hij/ zij voor de gek wordt gehouden.
  Maar hoe zit het met de Geautoriseerde Versie van de Bijbel (GV), de ”grootste bestseller ter wereld”? Deze her-her-herzieners, allemaal goede verkopers, hebben er een paar hele mooie dingen over te zeggen. Op hun inleiding pagina, paragraaf zes van het voorwoord van de RSV lezen we echter:

  “Deze versie is met goede reden ”het indrukwekkendste monument van de Engelse Proza” genoemd. De herzieners van (dit werk) hebben in 1881 bewondering geuit voor ”haar eenvoud, haar waardigheid, haar kracht, haar blijde zinswendingen…de muziek van haar cadans en de toepasselijkheid van haar ritme.”
  Het maakt zoals geen ander boek, deel uit van de vorming van het persoonlijke karakter en de publieke gewoontes van de Engelsprekende volkeren. We zijn het (boek) een enorme dank verschuldigd.”

  Kunnen we ons een geweldigere huldebetuiging aan ”het Boek der Boeken” voorstellen dan het bovengenoemde? Ik kan dat in ieder geval niet! Laat de gelovige Christen zich nu wapenen tegen de onaardigste klap van allen van zijn eigen geliefde Advocaten der Religie, want in dezelfde adem zeggen zij:
  ”Toch heeft de King James versie zware gebreken.” En, “dat deze gebreken zo talrijk en zo ernstig zijn dat herziening vereist is…!!”
  Dit komt recht uit de eerste hand, d.w.z. de Orthodoxe Christelijke geleerden van ”de hoogste rang.” Een andere stoet dokters der Goddelijkheid is nu nodig om een encyclopedie te produceren die de oorzaak van deze zware en ernstige gebreken in hun Heilige Schrift uitlegt, en hun redenen voor waarom ze die hebben verwijderd.


  Bron: The Profhet Momammad in The Bible (Sheikh Ahmed Deedat)
  "Wa Alaikoem salaam Wa Rahmatoellahi Wa Barakatoeh"

  Oegtikoem fie dien Selima el Adel.

 3. #3
  Maroc.nl Veteraan
  Ingeschreven
  Oct 2001
  Locatie
  Zoe-et LIMburug
  Berichten
  12.713
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  561

  Standaard

  Gut, meteen weer vijf sterren voor dit topic... eens even kijken..
  Bezwaar tegen die dwangbuis? Nog steeds ontevreden over je positionering in het Maria Paviljoen door Joesoef, neem ik aan?

  Enig ook, dat gezeur over die christenen die meteen Ja of Nee willen horen bij de vraag of je de Bijbel accepteert? Ik weet niet wat voor sekte dat precies is, maar wel, dat vele Moslims meteen een plakplaatje “Kafir” hebben voor iedereen die niet uitdrukkelijk Ja tegen Mohammed zegt! De meeste christenen doen allang niet meer zoiets! En Selima als moslim maar ageren.. hahaha...

  De overleveringen uit de bijbel zijn zeer vergelijkbaar met de hadith, en niet met geschiedschrijving, zoals Selima beweert. Uitspraken van Christus werden doorgegeven en opgetekend, net als in de Hadith. En dat is de hoofdzaak van de Bijbel. Ik weet niet wat selima hier weer denkt te prutsen...

  De Evangelien zijn inderdaad tamelijk anoniem. En inderdaad verschillen de Bijbelvertalingen en uitgaven. Waarom kan mij dat totaal niet schelen?? Omdat je ze toch allemaal kritisch moet lezen! En dat geldt voor de islamitische werken precies zo! Je moet kunnen leren! Je moet de boodschap er uit kunnen halen! Nou, dat kan met die Bijbel echt prima hoor! En voor alle details moet je scherpe ogen hebben, en goede wetenschappelijke methoden gebruiken. En uiteindelijk is het de jarenlange doorleving, die de echte kennis geeft.

  Al eerder bleek me, dat Selima geen donder van christendom snapt, en die zou er dus niet over moeten schrijven! Die zit enkel af te reageren vanwege al die dingen waar ze in vast gelopen is. Ik heb dat probleem niet!

  Voor mijn part zijn de koran en de Hadith beter, maar mij blijkt nog nergens, dat moslims daarmee betere wijsheid opgedaan hebben. En laten we over de site hier als voorbeeld dan maar liever zwijgen!

  Overigens zijn er minstens zoveel Islamitische stromingen, als christelijke “sektes”, zoals selima die noemt.

  Verder heb ik het wel weer gezien! Weer een stukje elitair ogende anti-propaganda, waarmee de Moslims zich weer in de handen kunnen wrijven, wat een rotzooi het bij de christenen moet zijn! Selima’s boodschap is: Goh moslims, wat mogen we toch blij zijn dat bij ons moslims alles veel beter is! Een soort volksvermaak, of klucht, waarover de moslims weer zelfgenoegzaam kunnen schuddebuiken...

  Wat moet dat hier op een islamsite? En doe toch niet zo belachelijk: Met al het deugdelijke en fraaie, en heldere werk, stikt het in de moslimwereld van de controversen en verschillende opvattingen! Dat zijn er minstens zoveel als bij de christenen, zo niet méer! Schrijf dàar maar over! En vooral: Zoek uit wie er in al die gevallen gelijk heeft! Verdiep de zaak maar eens! Dan komen er tenminste behoorlijke antwoorden! Die zie je hier nauwelijks. Ik sta er van te kijken hoe er hier ijselijk gezwegen wordt over al die verschillen en controversen! Fraaie beginselverklaringen, verder komt het hier nooit!

  Vijf sterren, mijn God!... De propaganda-machine is weer aan het werk hoor...
  Een aantal moslims overleeft gewoon niet, als ze niet de hele dag kunnen gillen, dat ze in alles gelijk hebben..

 4. #4
  Very Important Prikker
  Ingeschreven
  Oct 2001
  Locatie
  Dordrecht
  Berichten
  2.940
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  23

  Standaard

  Vijf sterren, mijn God!... De propaganda-machine is weer aan het werk hoor...
  Een aantal moslims overleeft gewoon niet, als ze niet de hele dag kunnen gillen, dat ze in alles gelijk hebben..

  ***
  Maarten, geen aanval hoor, maar meen je dit echt serieus ?

  Gewoon een eerlijke vraag..........Want dit is echt ranzig.....
  "Als iemand de Boodschapper tegengaat, zelfs nadat de leiding duidelijk aan hem is overgebracht en een ander pad volgt dan dat van de gelovigen, Wij zullen hem laten op het pad dat hij heeft gekozen en hem in de Hel doen belanden. Wat een slechte bestemming ( koran 4:115 )

 5. #5
  Prikker Mara's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2001
  Locatie
  Drenthe
  Berichten
  387
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  19

  Standaard

  Ik wil vooral Maarten maar ook andere geinteresseerden twee boeken van (naamsgenoot) Maarten 't Hart aanraden:
  * Wie God verlaat heeft niets te vrezen; de schrift betwist
  * Wie God verlaat heeft niets te vrezen; de bril van God

  Erg interessant ook voor Moslims
  "Ons idee van God zegt meer over onszelf dan over Hem."

  Thomas Merton

 6. #6
  Maroc.nl Veteraan
  Ingeschreven
  Oct 2001
  Locatie
  Zoe-et LIMburug
  Berichten
  12.713
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  561

  Standaard

  Bedankt Mara, voor je verwijzing naar Maarten het Hart. Ik heb het nog niet gelezen. (lijkt me interessant.) Maar over christendom is natuurlijk zat te melden. Hopen kritiek mogelijk.

  Maar het heeft natuurlijk geen zin, om voor de ene godsdienst respect op te brengen, om dan de andere enkel de grond in te boren. Ik ben dol op kritiek op christendom. Dat verheldert alleen maar. Maar ik zie er geen reden in, om de hele zaak de prullenbak in te gooien.

  Westerse kritiek op christendom is een verworvenheid, met veel kwaliteit. Maar Islam ontsnapt daar natuurlijk net zo min aan.
  Maar wat Selima hier doet, dat vind ik niet eens gezonde kritiek. Wat moet je met zo'n verhaal hier? Ik vind het vooral bar oninteressant voor de kern van het geloof.

  Enne.. het grootste probleem, dat zijn niet de boeken, maar de idioterie bij de gelovigen! Wat je die allemaal ziet doen met teksten, man man..

 7. #7
  Al 3arbi
  Gast

  Standaard

  Gut, meteen weer vijf sterren voor dit topic
  ***Deur in huis, het is Deze Topic niet Dit Topic stomme Turk

  Bezwaar tegen die dwangbuis?
  ***niks met tekst te maken

  Enig ook, dat gezeur over die christenen die meteen Ja of Nee willen horen bij de vraag of je de Bijbel accepteert? Ik weet niet wat voor sekte dat precies is, maar wel, dat vele Moslims meteen een plakplaatje “Kafir” hebben voor iedereen die niet!!
  ***FouHouT, Kafir is een Ongelovige een Christen is een Masihi en een Jood een Lihoudi(kennelijk is polinco geen goede ifobron)

  De overleveringen uit de bijbel zijn zeer vergelijkbaar met de hadith, en niet met geschiedschrijving, zoals Selima beweert. Uitspraken van Christus werden doorgegeven en opgetekend, net als in de Hadith. En dat is de hoofdzaak van de Bijbel.
  ***maar hoort de bijbel niet het Woord Gods te zijn??

  Vijf sterren, mijn God!... De propaganda-machine is weer aan het werk hoor...
  Een aantal moslims overleeft gewoon niet, als ze niet de hele dag kunnen gillen, dat ze in alles gelijk hebben..
  ***Ach zo zit jij ook in elkaar, anders zou je niet hier rondposten

 8. #8
  Maroc.nl Veteraan
  Ingeschreven
  Oct 2001
  Locatie
  Zoe-et LIMburug
  Berichten
  12.713
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  561

  Standaard

  Hezbollah, jij hebt die boeken natuurlijk niet gelezen he?
  Mara had het ook over twée boeken, terwijl jij reageert, alsof het er maar een is. Erg precies ben je niet he?
  Wat was het probleem? De titels?

  Doet me denken aan Salman Rushdi. De hele Arabische- en moslimwereld was al in rep en roer, nog voordat zijn boek "de Duivelsverzen" daar uit kwam! Waarom? Het woord Vers in de titel was hetzelfde als wat voor Koranverzen gebruikt werd!
  De roep om zijn dood was er al, voor mensen het boek gelezen hadden!
  En die Fatwa met zijn doodstraf, door khomeini? Zou Khomeini het gelezen hebben? Ik geloof het eigenlijk niet eens... Hij had dat niet meer nodig. De volkswoede kwam hem prima uit!

  Krijgen we hier nou een herhaling door Hezbollah?

 9. #9
  Very Important Prikker
  Ingeschreven
  Oct 2001
  Locatie
  Dordrecht
  Berichten
  2.940
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  23

  Standaard

  Ja Ridouan, ik meen het echt. Ik vind dit weer waanzinnige anti-propaganda voor christendom. Voor een echt begrip van christendom, en voor goede kritiek daar op, moet je gewoon niet bij Selima wezen. Ik lach me echt door hoor: hoe extreem kun je zijn?:

  ****
  Vind ik van jou ook, jij accepteerd uitleg niet.....En beschuldigt mij meerdere malen van allerlei rotzooi......

  Van islam prijst ze voortdurend alles 100% de hemel in, en omzeilt voortdurend alle moeilijker liggende zaken daar in. Je hoeft nog geen kritische opmerking te maken, of de hele batterij van verwensingen komt los.

  *****
  Dat is nu bij jou ook zo hier, continue bekritiseer jij hadieths en nu gebeurt t andersom en reageer je zo.....

  En van christendom wordt zeer consequent alles de Hel in geprezen, en maakt het niet uit welke oude onzin daarvoor uit de kast gerukt moet worden. Selima slaat gewoon op tilt bij alles wat ze inconsequent vindt, of wat moeilijkheden oplevert..

  ****
  Jij ook.......Dat zie je nu wel hoe je haar zwart maakt....

  Dit is gewoon niet realistisch! Wat heeft het nou voor zin om van twee geloven, die in elkaars verlengde liggen, of de belangrijkste wortels gemeenschappelijk hebben.., om dan van de éne te proberen tot de kern te komen, en van de andere te proberen, om vanwege de randverschijnselen de hele zaak in de prullenbak te gooien. Ik vind het echt bespottelijk!

  ****
  Precies, jij stelt vragen aan ons over de bronnen ( de kern ) en accepteerd onze uitleg niet !!!! Dat vind ik bespottelijk !!!! Jij kijkt naar moslim ( randverschijnselen ) en niet de bron c.q kern ( de islam ) !!!!!!!

  Beide godsdiensten hebben hun kern en hun rotzooi.

  ****
  De kern van de islam vind jij rotzooi, fundementalisten, soennieten etc. Mensen die hun lusten en verlangens volgen zijn kritisch en intelligent.....

  Wat heeft het nou voor zin, om van de ene de waarachtigheid te bekijken, en van de ander de beerput, om die dan te vergelijken? Islam heeft net zo goed zijn beerputten, en niet een klein beetje..

  ****
  Omdat jij niet verder kijkt dan je neus lang is en alles in jouw eigen fantasie wereldje wilt zien, daarom...

  Ik heb respect voor beide godsdiensten, en probeer ze beide in hun waarde te laten. Maar ik ben naar beide kritisch.

  *****
  Ik ook....De bijbel is een van onze heilige boeken, maar Maarten welke moet ik nu volgen volgens jou ? Dat zou de discussie eerlijker maken.....Daarom discusseer ik ook niet over de bijbel...Is te vaag; elke keer wordt er een andere druk aangeraden of afgeraden....

  Een strijd tussen beiden mag er echt zijn, maar dan moet het wel over vergelijkbare dingen gaan.

  ****
  Dat kan niet bij jou, jij wilt discusseren vanuit onzekerheid en je eigen wensen c.q gedachten...Terwijl wij in de islam bewijs MOETEN volgen......

  Laat ik het maar ronduit zeggen: Selima is voor mij de Joseph Gobbels van de Islam! (de man was PR minister onder dhr. H te D.) Een bescheiden mening, na het lezen van enige honderden van haar inzendingen, en het uitblijven van inhoudelijke reacties op kritiek.

  ****
  Bij jou ook vaak, Yessiyiyah heeft enkele topics geopend....Ik hoorde en zag niets.....
  "Als iemand de Boodschapper tegengaat, zelfs nadat de leiding duidelijk aan hem is overgebracht en een ander pad volgt dan dat van de gelovigen, Wij zullen hem laten op het pad dat hij heeft gekozen en hem in de Hel doen belanden. Wat een slechte bestemming ( koran 4:115 )

 10. #10
  Could B Prikker
  Ingeschreven
  May 2002
  Locatie
  amsterdam
  Leeftijd
  40
  Berichten
  84
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  0

  Standaard

  Geplaatst door Ridouan
  Ja Ridouan, ik meen het echt. Ik vind dit weer waanzinnige anti-propaganda voor christendom. Voor een echt begrip van christendom, en voor goede kritiek daar op, moet je gewoon niet bij Selima wezen. Ik lach me echt door hoor: hoe extreem kun je zijn?:

  ****
  Vind ik van jou ook, jij accepteerd uitleg niet.....En beschuldigt mij meerdere malen van allerlei rotzooi......

  Van islam prijst ze voortdurend alles 100% de hemel in, en omzeilt voortdurend alle moeilijker liggende zaken daar in. Je hoeft nog geen kritische opmerking te maken, of de hele batterij van verwensingen komt los.

  *****
  Dat is nu bij jou ook zo hier, continue bekritiseer jij hadieths en nu gebeurt t andersom en reageer je zo.....

  En van christendom wordt zeer consequent alles de Hel in geprezen, en maakt het niet uit welke oude onzin daarvoor uit de kast gerukt moet worden. Selima slaat gewoon op tilt bij alles wat ze inconsequent vindt, of wat moeilijkheden oplevert..

  ****
  Jij ook.......Dat zie je nu wel hoe je haar zwart maakt....

  Dit is gewoon niet realistisch! Wat heeft het nou voor zin om van twee geloven, die in elkaars verlengde liggen, of de belangrijkste wortels gemeenschappelijk hebben.., om dan van de éne te proberen tot de kern te komen, en van de andere te proberen, om vanwege de randverschijnselen de hele zaak in de prullenbak te gooien. Ik vind het echt bespottelijk!

  ****
  Precies, jij stelt vragen aan ons over de bronnen ( de kern ) en accepteerd onze uitleg niet !!!! Dat vind ik bespottelijk !!!! Jij kijkt naar moslim ( randverschijnselen ) en niet de bron c.q kern ( de islam ) !!!!!!!

  Beide godsdiensten hebben hun kern en hun rotzooi.

  ****
  De kern van de islam vind jij rotzooi, fundementalisten, soennieten etc. Mensen die hun lusten en verlangens volgen zijn kritisch en intelligent.....

  Wat heeft het nou voor zin, om van de ene de waarachtigheid te bekijken, en van de ander de beerput, om die dan te vergelijken? Islam heeft net zo goed zijn beerputten, en niet een klein beetje..

  ****
  Omdat jij niet verder kijkt dan je neus lang is en alles in jouw eigen fantasie wereldje wilt zien, daarom...

  Ik heb respect voor beide godsdiensten, en probeer ze beide in hun waarde te laten. Maar ik ben naar beide kritisch.

  *****
  Ik ook....De bijbel is een van onze heilige boeken, maar Maarten welke moet ik nu volgen volgens jou ? Dat zou de discussie eerlijker maken.....Daarom discusseer ik ook niet over de bijbel...Is te vaag; elke keer wordt er een andere druk aangeraden of afgeraden....

  Een strijd tussen beiden mag er echt zijn, maar dan moet het wel over vergelijkbare dingen gaan.

  ****
  Dat kan niet bij jou, jij wilt discusseren vanuit onzekerheid en je eigen wensen c.q gedachten...Terwijl wij in de islam bewijs MOETEN volgen......

  Laat ik het maar ronduit zeggen: Selima is voor mij de Joseph Gobbels van de Islam! (de man was PR minister onder dhr. H te D.) Een bescheiden mening, na het lezen van enige honderden van haar inzendingen, en het uitblijven van inhoudelijke reacties op kritiek.

  ****
  Bij jou ook vaak, Yessiyiyah heeft enkele topics geopend....Ik hoorde en zag niets.....
  precies, wacht ook nog steeds op een reactie van een topic van yessiyiaah, daarom is i weer up die tpic dus Maartentje???

  of nee hij is zeker alles eff aan het uitzoeken en komt erachter dat hij fout zat hahahaaha no wonder!

  zazaak allah gairan ridouan , je hebt die Maartentje weer goed aangepakt.

  alaikom eslaam

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Professor Nahide Bozkurt: "Vele Turken waarderen de paus zeer"
  Door Marsipulami in forum Het nieuws van de dag
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 04-12-05, 13:36
 2. "Wetenschappelijk bewijs" dat de bijbel van God komt
  Door Marsipulami in forum Het nieuws van de dag
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 16-09-05, 12:38
 3. Reacties: 46
  Laatste Bericht: 19-05-04, 16:29
 4. "Wat zegt de Bijbel over: HOOFDBEDEKKING van de vrouw"!!!
  Door selima.el.adel in forum Hadieth
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 08-06-02, 23:19
 5. "MOHAMMED (SAWS) in de Bijbel !!!"
  Door selima.el.adel in forum Hadieth
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 22-04-02, 11:22

Bladwijzers

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •