‘Er is al zoveel vernield in Barneveld’

BARNEVELD - Het verdwijnen van de Markthal blijft de gemoederen bezighouden. Opnieuw ontving de redactie maandag een stapel brieven en mailtjes. Een selectie.

,,Je krijgt haast tranen in je ogen als je leest hoe eensgezind de Barnevelders zijn nu de Markthal gesloopt dreigt te worden”, schrijft Kees Mulderij uit Voorthuizen. ,,Uitgerekend het gebouw waar vervanging geld opbrengt. De sloop van het Concertgebouw, het gemeentehuis en in het verleden diverse fraaie gebouwen konden de Barnevelders niet tot eensgezinde protesten brengen, maar nu deze ‘schuur’ dreigt te verdwijnen, komt men eensgezind in het verweer. Van mij mag hij blijven bestaan als het gat in de begroting van het centrumplan gedekt kan worden met het voorstel dat Bert van Veldhuisen deed (zie krant gisteren).’’ Mulderij vervolgt: ,,Maar misschien ligt het meer voor de hand om de rondweg om Voorthuizen nog wat uit te stellen, de toeristenbelasting flink te verhogen, in Voorthuizen parkeertarieven in te voeren en het zwembad daar te sluiten. Barneveld beschikt naast over Voorthuizen nog over een aantal ‘melkkoeien’. Als die ook nog eens extra gemolken worden levert dat nog best wat op.’’ J.W. Ramaker uit Barneveld: ,,De Markthal moet blijven. Kijk eens naar de volle agenda: er is altijd wat te doen. Gaat de hal weg, dan is het hart uit het centrum.’’ De families Blankespoor, Van den Berg en De Boer melden gezamenlijk: ,,Wij zijn er op tegen dat de Markthal gesloopt wordt. Er zijn geen woorden voor, ze maken alles kapot.’’ De heer H.J. van Veelen uit Barneveld schrijft: ,,De Markthal moet blijven. Bouw winkelpanden en appartementen op de plaats van de oude brandweerkazerne en het voormalige pand van autobedrijf Van de Vor. Renoveer de Markthal van het geld dat de afbraak en afvoer van de hal kost en gebruik een deel van het geld voor een nieuw te bouwen hal. Doe het goed, maar eenvoudig zodat het betaalbaar blijft voor diegenen die er gebruik van willen maken. Door de Markthal heb je meer toeloop naar het centrum, vooral in het weekend. De middenstand vaart daar wel bij. Waar blijft hun stem of heb ik wat gemist. Barneveldse bestuurders luister naar de stem van de burgers en ga daar niet aan voorbij.’’ Mevrouw H.J. Born uit Barneveld: ,,Natuurlijk moet de hal blijven, daar is toch het hart van Barneveld, met zoveel activiteiten. Dan maar wat minder met het centrumplan, en op dure appartementen zitten we ook niet te wachten. Laat Barneveld alstublieft nog een dorp blijven, er is al zoveel vernield.’’
De familie Van Maanen: ,,Wij zijn tegen de sloop van de Markthal. Evenementen die in een dergelijke hal gehouden worden, horen in het centrum van het dorp thuis. Er zijn al veel oude panden in het dorp gesloopt, niet alles moet weg. De financiering van het centrumplan klopt naar onze mening ook niet. Men moet niet de huid verkopen voordat de beer geschoten is.’’ De heer Riedijk: ,,Moeten we juist dat dorpse karakter verwisselen voor stadse allures, zodat de volgende generatie niet meer weet hoe mooi Barneveld was?’’ In een reactie op de brievenstroom zegt Barnevelder Ab van de Kamp, die het actiecomité Red de Markthal opzette, overweldigd te zijn door de massale bijval. ,,De politieke partijen moeten nu gaan luisteren naar deze stem van het volk’’, concludeert Van de Kamp.


u Na de diverse publicaties van brieven en emails over de Markthal, sluit de redactie dit onderwerp voorlopig even af.