'Nederlands leger aangeklaagd voor oorlogsmisdaden in Afghanistan.'
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 1/2 12 LaatsteLaatste
  Resultaten 1 tot 10 van de 14

  Onderwerp: 'Nederlands leger aangeklaagd voor oorlogsmisdaden in Afghanistan.'

  1. #1
   Prikker
   Ingeschreven
   Dec 2007
   Berichten
   279
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   12

   Standaard 'Nederlands leger aangeklaagd voor oorlogsmisdaden in Afghanistan.'

   Aangifte tegen militaire top

   Door een onzer redacteuren

   Rotterdam, 28 jan. De Nederlandse militaire top is aangeklaagd wegens „ernstige" schending van het humanitair oorlogsrecht in Afghanistan.

   De aanklacht is bij het Openbaar Ministerie in Den Haag ingediend door de advocaten N. Steijnen en M. Stelling, gespecialiseerd in internationaal humanitair recht.

   De Nederlandse strijdkrachten maken te veel burgerslachtoffers in Afghanistan, vinden de twee juristen, doordat ze vanaf te grote afstand met veel vuurkracht op dorpen schieten. De militairen hopen zo Talibaan-strijders te raken.

   Het oorlogsrecht verbiedt niet-onderscheidende aanvallen die de burgerbevolking treffen. „Het oorlogsrecht eist dat, wat inzet van middelen en keuze van doelen betreft, er alles aan wordt gedaan om het aantal slachtoffers onder de burgerbevolking te beperken, tot zelfs het afzien van of onderbreken van aanvallen toe”, zegt Steijnen. Hij en Stelling handelen namens zichzelf in deze zaak.

   Steijnen wijst erop dat de overleden oud-president Slobodan Milosevic enige tijd geleden terechtstond voor het Joegoslavië Tribunaal op een vergelijkbare aanklacht. Hem werden onvoldoende onderscheidende aanvallen verweten door het Joegoslavische leger, op dorpen en boerderijen in Kosovo van waaruit UCK-strijders opereerden.

   Bij de missie in de zuidelijke Afghaanse provincie Uruzgan zijn tot nu toe veertien Nederlandse soldaten gesneuveld. Het ministerie van Defensie houdt het aantal Afghaanse burgerslachtoffers niet bij.

   „Het grote aantal burgerslachtoffers wordt voor een deel veroorzaakt door de nadruk op veiligheid van de eigen troepen”, schreef P.H. de Vries, brigadegeneraal der cavalerie buiten dienst, vorige week op de opiniepagina van deze krant. „Deze nadruk op veiligheid leidt ertoe dat het gevecht vooral op grote afstand wordt gevoerd. Dat daarmee de precisie verloren gaat, is evident.”

   De Nederlandse deelname aan de missie in Afghanistan is onlangs verlengd tot 1 augustus 2010.

   http://www.nrc.nl/binnenland/article..._militaire_top
   'Daar waar men stuit op de grenzen van zijn eigen fatsoenlijkheid, onstaat als het ware een kronkel in de gedachten, een eindeloos regres: Men kan zeggen wat men wil, men komt er niet verder mee.'

   W.

  2. #2
   Prikker
   Ingeschreven
   Dec 2007
   Berichten
   279
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   12

   Standaard Re: 'Nederlands leger aangeklaagd voor oorlogsmisdaden in Afghanistan.'

   Geplaatst door AmirAlMominien

   De Nederlandse strijdkrachten maken te veel burgerslachtoffers in Afghanistan, vinden de twee juristen, doordat ze vanaf te grote afstand met veel vuurkracht op dorpen schieten. De militairen hopen zo Talibaan-strijders te raken.   [/B]
   Angst als rechtvaardiging voor het doden van onschuldige moslimburgers in hun eigen land. Hoe triest.

   Eigenlijk een erg typisch volkje. Zo provoceert men moslims op afstand en vervolgens gebruikt men de angst - voor een tegenreactie - als rechtvaardiging voor het onderdrukken en uitsluiten van moslims in de samenleving.

   Gelukkig bestaan er nog échte helden in Nederland, ook al zijn ze zeldzaam, zoals deze twee juristen.
   'Daar waar men stuit op de grenzen van zijn eigen fatsoenlijkheid, onstaat als het ware een kronkel in de gedachten, een eindeloos regres: Men kan zeggen wat men wil, men komt er niet verder mee.'

   W.

  3. #3
   Very Important Prikker
   Ingeschreven
   Dec 2005
   Berichten
   5.248
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   31

   Standaard Re: Re: 'Nederlands leger aangeklaagd voor oorlogsmisdaden in Afghanistan.'

   Geplaatst door AmirAlMominien
   Angst als rechtvaardiging voor het doden van onschuldige moslimburgers in hun eigen land. Hoe triest.

   Eigenlijk een erg typisch volkje. Zo provoceert men moslims op afstand en vervolgens gebruikt men de angst - voor een tegenreactie - als rechtvaardiging voor het onderdrukken en uitsluiten van moslims in de samenleving.

   Gelukkig bestaan er nog échte helden in Nederland, ook al zijn ze zeldzaam, zoals deze twee juristen.
   Moslims zijn ook een typische volkje. Ze lopen de hele tijd te mekkeren dat ze onderdrukt en uitgesloten worden, maar wanneer je om concrete voorbeeld vraagt is het stil. (ik generaleseer even lekker mee )

  4. #4
   Prikker
   Ingeschreven
   Dec 2007
   Berichten
   279
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   12

   Standaard Bom onder de rechtstaat.

   P E R S B E R I C H T

   (30 januari 2008 - Bericht van Advocatenkantoor Steijnen, Olof & Stelling)

   OM wijst aangifte tegen Nederlandse schending humanitair oorlogsrecht af   Zeist/Den Haag, 30 januari 2008 - Alsof hem de gifbeker werd toegediend, zo snel heeft het OM de ingediende aangifte, tegen de Nederlandse militaire en politiek-ambtelijke top wegens hun verantwoordelijkheid voor ernstige schendingen van het humanitair oorlogsrecht in Afghanistan meteen weer uitgespuwd! Deze aangifte was ingediend door een tweetal advocaten, mr. M.J.F. Stelling en mr.N.M.P. Steijnen, gespecialiseerd in het internationaal humanitair recht.

   Reeds vandaag, 30 januari 2008, kwam de mededeling binnen het dat hun aangifte wegens

   1. het onvoldoende inachtnemen van de internationaalrechtelijke beschermingsverplichtingen jegens de Afghaanse burgerbevolking,

   2. de schending van het Anti-Folterverdrag vanwege de overdracht van Afghaanse krijgsgevangen aan de Afghaanse autoriteiten, en

   3. de schending van het verbod tot buitengerechtelijke executie door commitment aan de NAVO-policy van een doelgerichte liquidatie van 'hogere' Taliban-leiders,

   door het OM is afgewezen.

   Het OM stelt zich hierbij allereerst op het standpunt dat er van strafbare feiten 'noch hier te lande, noch ingevolge de Wet Internationale Misdrijven (WIM)' sprake zou zijn.

   Punt uit, geen gram verdere motivering!

   Nimmer in de Nederlandse rechtsgeschiedenis zal 'een onderzoek' door het OM in zo'n razende vaart zijn uitgevoerd! Welke kwaliteit en diepgang dit zogenaamde 'onderzoek' zal hebben gehad, laat zich daarmee raden.

   De situatie is duidelijk: deze hete aardappel moest men weer kwijt. Het OM heeft zich hier simpelweg gevoegd naar de wens van de Minister van justitie om deze zaak met de grootste spoed 'af te doen'. Het OM heeft hier dan ook louter gefungeerd als de lakei van het ministerie van justitie.

   Nadere stappen

   Zoals door ons al aangekondigd wordt nu tegen deze afwijzing van het OM meteen beroep ingesteld bij het Gerechtshof in Den Haag. De tekst van dit beroepschrift, dat vandaag nog zal worden ingediend, kunt u lezen op: www.omslag.nl


   --------------------------------------------------------------------------------

   Nadere toelichting op de afwijzende beslissing van het OM

   Het OM komt ook nog met een tweede argument voor zijn afwijzing. Dat argument is zo mogelijk nog bedenkelijker dan het, volstrekt nietszeggende, eerste argument. En dat is een geheel aan de eigen fantasie ontsproten voorstelling van zaken dat vervolging van de generaals Dick Berlijn en Ton van Loon, kolonel Hans van Griensven, secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer, en de secretarissen-generaal van Defensie en van Buitenlandse zaken, repectievelijk A. Annink en Ph. de Heer, door het OM bovendien onmogelijk zou zijn. Want het OM mag immers geen ministers vervolgen. Daarover mag alleen de Tweede Kamer of de Kroon beslissen. En dus, zo knoopt het OM hier de eigen ongebreidelde fantasie aan vast, mag het OM ook geen mensen vervolgen die onder de verantwoordelijkheid van een minister vallen.

   Dit vormt een volstrekte ontkenning van de zelfstandige verantwoordelijkheid in strafrechtelijke zin van ambtenaren die in ondergeschiktheid van een minister handelen, een zelfstandige verantwoordelijkheid die behoort tot de essentie van het internationaal humanitair recht en van de Wet Internationale Misdrijven (WIM).

   Wat vormt de achtergrond van deze 'hersenkronkel' waarmee het OM hier komt om zich maar zo snel en definitief mogelijk uit de voeten te kunnen maken? Dat is een recent arrest van de Hoge Raad, waarin ons hoogste rechtscollege meende te moeten bepalen dat, ook als het om mogelijke ernstige schendingen gaat van het internationaal humanitair recht, zoals bijvoorbeeld schendingen van het Anti-Folterverdrag, eventueel daarvoor verantwoordelijk te achten Nederlandse ministers niet vervolgd zouden kunnen worden dan op voorslag van de Kroon - dat zijn ze dus zelf - of van de Tweede Kamermeerderheid - hun politieke vrienden dus -. (Arrest Hoge Raad 19 oktober 2007 LJN: BA8485)

   Waarmee ons hoogste rechtscollege in Nederland, als enig 'beschaafd' land, zijn politieke top dus een hoge mate van immuniteit van strafvervolging meent te moeten - en te kunnen! - voorzien voor wat betreft eventuele (mede)aansprakelijkheid voor eventuele misdrijven tegen het internationaal humanitair recht. En dit terwijl het internationaal humanitair recht nu juist tot esssentie heeft dat iedereen, ongeacht diens maatschappelijke positie - tot zelfs staatshoofden toe - voor misdrijven van dit kaliber vervolgbaar en strafbaar zijn.

   Wat het OM hier nu dus meent te kunnen doen, is deze hier door de Hoge Raad ingezette kwalijke lijn simpelweg doortrekken: gisteren decreteerde de Hoge Raad het verderfelijke standpunt dat ministers alleen vervolgbaar zijn met instemming van henzelf of van hun politieke vrienden in de Kamer voor eventuele misdrijven tegen het internationaal humanitair recht waarvoor zij (mede)aansprakelijk zouden kunnen worden gehouden en vandaag kondigt het OM, in vervolg daarop, simpelweg af als de juridische waarheid dat dit 'dus' ook heeft te gelden voor alles wat tot 'de hofhouding' van de ministers kan worden gerekend.

   Voor het Gerechtshof, waar inmiddels door ons bijgaand beroepschrift wordt ingediend, zal een ander nog uitvoerig aan de orde worden gesteld.

   Zodra de openbare zitting van het Hof over deze kwestie bekend is, zal daarvan door ons kennis worden gegeven.

   Ook latere verdere beroepsmogelijkheden, zoals aangifte bij het Anti-Foltercomite en bij het Internationaal Strafhof, zullen door ons, indien nodig, in een later stadium benut worden.

   http://www.omslag.nl/080130a.html
   'Daar waar men stuit op de grenzen van zijn eigen fatsoenlijkheid, onstaat als het ware een kronkel in de gedachten, een eindeloos regres: Men kan zeggen wat men wil, men komt er niet verder mee.'

   W.

  5. #5
   Prikker
   Ingeschreven
   Dec 2007
   Berichten
   279
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   12

   Standaard

   Het is toch wat met de mensenrechten, democratie en den rechtstaat. Blijkt maar weer eens dat de waarden die de Nederlandse terroristische staat aan moslims in den binnelanden preekt, in het buitenland met genocide en massabombardementen op moslims loslaat, uiteindelijk maar holle retoriek is.
   'Daar waar men stuit op de grenzen van zijn eigen fatsoenlijkheid, onstaat als het ware een kronkel in de gedachten, een eindeloos regres: Men kan zeggen wat men wil, men komt er niet verder mee.'

   W.

  6. #6
   Would B Prikker
   Ingeschreven
   Sep 2009
   Berichten
   1
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Standaard

   "Nederlandse terroristische srtaat"? Overdrijven is ook een kunst. Het is een typisch Midden-Oosterse taktiek om je dichtbij burgers te stationeren zodat de vijand afziet van aanvallen of het wel doet zodat je hem later van oorlogsmisdaden kunt beschuldigen. Wat hier gebeurt is een betekenisloze fractie van alles wat dagelijks over de gehele wereld wordt uitgespookt in de naam van de islam. Maar Westerse "misdaden" zijn zeldzaam en daarom een stuk interessanter. Kunnen mensen ook hier voor gedachtecriminelen spelen. Moslims weten gewoon niet wat echte ellende is.

  7. #7
   losbandige extremist Joesoef's Avatar
   Ingeschreven
   Jul 2001
   Locatie
   The dark side of the moon
   Berichten
   30.939
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   173253

   Standaard

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door oinkypoinky Bekijk Berichten
   Moslims weten gewoon niet wat echte ellende is.
   Anders genoeg Moslims die in 3e wereld landen wonen, oorlogen, krottenwijken, geen eten, onveilig drinkwater.

  8. #8
   Very Important Prikker
   Ingeschreven
   Dec 2004
   Berichten
   31.039
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   110976

   Standaard

   [QUOTE=oinkypoinky;Westerse "misdaden" zijn zeldzaam en daarom een stuk interessanter. Kunnen mensen ook hier voor gedachtecriminelen spelen. Moslims weten gewoon niet wat echte ellende is.[/QUOTE]

   Ga je schoolgeld terughalen.
   'Wij zitten niet op de Westelijke Jordaanoever vanwege veiligheid of economische belangen. Wij zitten in Hebron, in Nablus, in alle nederzettingen vanwege een rabijnse messianistische ideologie. Wij willen de wereld graag doen geloven dat Israël Tel Aviv is. Dat klopt niet, oh nee. Hebron met z'n fanatieke religieuze kolonisten, is ook Israël, en hun macht groeit.' (Avraham Burg, voormalig voorzitter van het Israëlische parlement.)

  9. #9
   Banned
   Ingeschreven
   Dec 2002
   Locatie
   London (Downingstreet 10)
   Berichten
   6.933
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Standaard

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door AmirAlMominien Bekijk Berichten
   Aangifte tegen militaire top

   Door een onzer redacteuren

   Rotterdam, 28 jan. De Nederlandse militaire top is aangeklaagd wegens „ernstige" schending van het humanitair oorlogsrecht in Afghanistan.

   De aanklacht is bij het Openbaar Ministerie in Den Haag ingediend door de advocaten N. Steijnen en M. Stelling, gespecialiseerd in internationaal humanitair recht.

   De Nederlandse strijdkrachten maken te veel burgerslachtoffers in Afghanistan, vinden de twee juristen, doordat ze vanaf te grote afstand met veel vuurkracht op dorpen schieten. De militairen hopen zo Talibaan-strijders te raken.

   Het oorlogsrecht verbiedt niet-onderscheidende aanvallen die de burgerbevolking treffen. „Het oorlogsrecht eist dat, wat inzet van middelen en keuze van doelen betreft, er alles aan wordt gedaan om het aantal slachtoffers onder de burgerbevolking te beperken, tot zelfs het afzien van of onderbreken van aanvallen toe”, zegt Steijnen. Hij en Stelling handelen namens zichzelf in deze zaak.

   Steijnen wijst erop dat de overleden oud-president Slobodan Milosevic enige tijd geleden terechtstond voor het Joegoslavië Tribunaal op een vergelijkbare aanklacht. Hem werden onvoldoende onderscheidende aanvallen verweten door het Joegoslavische leger, op dorpen en boerderijen in Kosovo van waaruit UCK-strijders opereerden.

   Bij de missie in de zuidelijke Afghaanse provincie Uruzgan zijn tot nu toe veertien Nederlandse soldaten gesneuveld. Het ministerie van Defensie houdt het aantal Afghaanse burgerslachtoffers niet bij.

   „Het grote aantal burgerslachtoffers wordt voor een deel veroorzaakt door de nadruk op veiligheid van de eigen troepen”, schreef P.H. de Vries, brigadegeneraal der cavalerie buiten dienst, vorige week op de opiniepagina van deze krant. „Deze nadruk op veiligheid leidt ertoe dat het gevecht vooral op grote afstand wordt gevoerd. Dat daarmee de precisie verloren gaat, is evident.”

   De Nederlandse deelname aan de missie in Afghanistan is onlangs verlengd tot 1 augustus 2010.

   http://www.nrc.nl/binnenland/article..._militaire_top

   Srebrenica had shown to the whole Goddamned world how coward , low , immoral, ......the so_called Dutch army was/is :   Those bloody coward tragic_hilarious Holland's "soldiers " have been misusing Afghanistan (other muslims !) under Nato protection & cover as a Srrebrenica psycho_therapy by killing unarmed civilians & using them as easy training targets ....:


   The bloody criminal westerners still dare to talk 'bout human rights, values ....they are the first to violate them when it suits them best , bloody coward hypocrits .....

   they just use them as covers for domination & power....those so_called values ....   who's gonna believe in those western materialistic "pragmatic" utilitarian hypocrit ...so _called values anymore ????

  10. #10
   Banned
   Ingeschreven
   Dec 2002
   Locatie
   London (Downingstreet 10)
   Berichten
   6.933
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Standaard

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door oinkypoinky Bekijk Berichten
   "Nederlandse terroristische srtaat"? Overdrijven is ook een kunst. Het is een typisch Midden-Oosterse taktiek om je dichtbij burgers te stationeren zodat de vijand afziet van aanvallen of het wel doet zodat je hem later van oorlogsmisdaden kunt beschuldigen. Wat hier gebeurt is een betekenisloze fractie van alles wat dagelijks over de gehele wereld wordt uitgespookt in de naam van de islam. Maar Westerse "misdaden" zijn zeldzaam en daarom een stuk interessanter. Kunnen mensen ook hier voor gedachtecriminelen spelen. Moslims weten gewoon niet wat echte ellende is.

   Listen up, moron :


   Remember Srebrenica or how ur coward criminal Dutch "army" as a UN "peace keeping force " had let the Serbs murder & execute more than 8000 innocent muslim civilians who had taken refuge in the Dutch army camp ???


   How dare u open ur silly filthy Dutch mouth 'bout war, human rights, human shields , bravery, honour, misery .....


   have u ever witnessed a war , big mouth ???? do u have any idea of what u were talking 'bout ???? coward kaaskop ! !


   that so-called using people as human shields accusations are totally false :

   israel has used that lie many times against Hamas, Hizbollah .... , to be proven wrong afterwards , NATO too ...against Taliban & others ....


   That's a bloody classical lie used by the US, NATO, israel....to denie their war crimes , crimes gainst humanity, genocides ......   read what objective top_journalists, thinkers, political analysts , .... have to say 'bout that all such as Robert Fisk, Chris Hedges, israzeli uri Avnery & many many others .......   on:   www.antiwar.com www.mediamonitors.net www.counterpunch.com

   www.truthdig.com   Ur western governments & criminal leaders are the real terrorists, war criminals ...with so much innocent blood on their hands , stupid laboratery denial rat that u are !

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Gelijkaardige Onderwerpen

  1. Oorlogsmisdaden Polen in Afghanistan
   Door Qaiys in forum Het nieuws van de dag
   Reacties: 0
   Laatste Bericht: 22-11-07, 12:10
  2. Israëlisch leger heeft oorlogsmisdaden gepleegd
   Door Qaiys in forum Het nieuws van de dag
   Reacties: 33
   Laatste Bericht: 04-08-06, 18:46
  3. Leger VS marteld en moord burgers en soldaten Afghanistan (en Irak?)
   Door Joesoef in forum Het nieuws van de dag
   Reacties: 15
   Laatste Bericht: 15-03-04, 09:54
  4. Tip voor als je aangeklaagd wordt i.v.m. oorlogsmisdaden..
   Door Waterval in forum Het nieuws van de dag
   Reacties: 5
   Laatste Bericht: 02-02-04, 21:07
  5. Reacties: 1
   Laatste Bericht: 28-05-03, 13:08

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •