Hof : Uitstoot moet omlaag
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 1/18 1211 ... LaatsteLaatste
  Resultaten 1 tot 10 van de 171

  Onderwerp: Hof : Uitstoot moet omlaag

  1. #1
   Eric de Blois
   Ingeschreven
   Jul 2016
   Berichten
   3.559
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   13

   Standaard Hof : Uitstoot moet omlaag

   Hof maakt gehakt van verweer Staat: Uitstoot moet omlaag

   Bron : AD.nl - door : Marcia Nieuwenhuis - 9 oktober 2018

   De Nederlandse Staat moet meer doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dat bepaalde het gerechtshof in Den Haag vandaag. Het hof handhaaft daarmee een geruchtmakende uitspraak van de rechtbank, die meer dan drie jaar geleden klimaatorganisatie Urgenda ook al in het gelijk stelde.

   De Nederlandse staat heeft vandaag weer een gevoelige Nederlaag geleden in het al jaren durende juridische gevecht met klimaatorganisatie Urgenda. Het gerechtshof in Den Haag geeft Urgenda gelijk. De Staat moet maatregelen nemen zodat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 wordt teruggedrongen met 25 procent ten opzichte van 1990.*

   'Dreigend gevaar'

   Volgens het Hof is er een verband tussen de uitstoot van broeikassen en de opwarming van de aarde. Het opwarmen zorgt volgens het gerechtshof voor een 'reëel en dreigend gevaar'.*Gejuich en geklap klinkt al direct na het voorlezen van de bijzondere uitspraak in de rechtszaal. Drie jaar geleden spande duurzaamheidsorganisatie Urgenda met bijna negenhonderd mede-eisers een zaak aan om de overheid via de rechter tot meer actie te dwingen tegen verdere opwarming van de aarde. Tot grote verrassing van juristen*won Urgenda.*

   Beroep

   De regering ging in beroep, omdat de rechter te veel op de stoel van de politiek zou gaan zitten. Dat is een principekwestie: het zou betekenen dat activistische rechters beleid kunnen bepalen. Of dat nou over het klimaat gaat, over defensie of over de zorg. De procedure draait volgens de landsadvocaat dan ook om de vraag op welke wijze de rechter beleidskeuzes van de regering zou moeten toetsen.

   Het hof veegde de vloer aan met deze argumenten. ,,De staat handelt onrechtmatig en in strijd met de zorgplicht", luidde het harde oordeel, waarna erin de zaal al 'yes!' klonk. ,,Gelet op de grote gevaren die dreigen te ontstaan, moeten al op korte termijn verdergaande maatregelen worden genomen om de uitstoot van broeikassen terug te dringen."*

   'Principiële kwestie'

   Het kabinet sluit niet uit dat het bezwaar zal aantekenen tegen de uitspraak in hoger beroep in de Urgenda-zaak. Tegelijkertijd stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat het vonnis van het hof zal worden uitgevoerd. Alleen hoe het kabinet het vonnis wil uitvoeren, wordt niet direct duidelijk uit de eerste reactie van het ministerie.*Voor het ministerie draait de Urgenda-zaak niet zo zeer om klimaatbeleid, als om de vraag hoe beleid van het kabinet door een rechter wordt getoetst. ,,Het gaat om een principiële kwestie. Het kabinet zal de uitspraak goed bestuderen met het oog op eventuele cassatie.''

   De wereld kijkt mee

   De klimaatzaak van Urgenda inspireerde milieugroepen in de hele wereld om vergelijkbare zaken aan te spannen. Tegen overheden – bijvoorbeeld in België, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en de VS – en tegen bedrijven. Zo begon Milieudefensie, dat vorig jaar een zaak om schone lucht tegen de Staat voerde (en verloor), onlangs*een rechtszaak die Shell moet dwingen te stoppen*met het aanrichten van klimaatschade.*

   Kolencentrales

   Milieuorganisaties reageren verheugd op de uitspraak van het gerechtshof in de klimaatzaak tegen de Staat. ,,Urgenda schrijft hiermee opnieuw geschiedenis'', aldus Milieudefensie. Greenpeace noemt de uitspraak ,,een fantastische overwinning voor Nederland en het klimaat''. Volgens de milieuorganisatie kan het niet anders dan dat alle kolencentrales nu versneld uit bedrijf gehaald moeten worden.*

   ,,Want met het huidige beleid gaat de opgelegde 25 procent CO2-reductie in 2020 zeker niet gehaald worden'', zegt campagneleidster Faiza Oulahsen. ,,We zijn blij dat de overheid nu op de vingers getikt wordt en aan haar beloften wordt gehouden.''

   Greenpeace verwijst ook naar het laatste tussenrapport van VN-klimaatpanel IPCC. Daarin wordt gewaarschuwd dat verregaande ingrepen nodig zijn om de opwarming van de aarde tot*onder de 1,5 graad te beperken. ,,De tijd dringt en er zijn onmiddellijk maatregelen nodig'', zegt Oulahsen.
   Het individu moet vrij zijn zolang hij de vrijheid van een ander daar niet mee beperkt.

   John Stuart Mill
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 2 Thanks, 1 Likes, 0 Dislikes Gepost via m.maroc.nl   

  2. #2
   Eric de Blois
   Ingeschreven
   Jul 2016
   Berichten
   3.559
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   13

   Standaard Re: Hof : Uitstoot moet omlaag

   Goede uitspraak. In een rijk land als Nederland kan het ook. En die noodzakelijke extra windmolens moeten er ook komen eventueel tegen de wil van omwonenden. Daarnaast moet de aanschaf van electrische autos door betere belastingsmaatregelen aantrekkelijker worden. Nu zijn die nog steeds te duur.

   We kunnen er niet omheen om ook de bevolkingsgroei te betrekken bij milieuproblemen en de opwarming van de aarde. En dat moet verder gaan dan de simpele constatering dat de massa mensen op de wereld de grootste oorzaak zijn. Dat weten we wel. Er kan gewoon niets meer bij. De wereldbevolking moet krimpen en wel drastisch.
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 1 Thanks, 2 Likes, 0 Dislikes Gepost via m.maroc.nl   

  3. #3
   Eric de Blois
   Ingeschreven
   Jul 2016
   Berichten
   3.559
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   13

   Standaard

   VN: Naderende 'klimaatcatastrofe' vereist grote veranderingen

   Bron : NU.nl - door : Zico Ruiter - 8 oktober 2018

   Het wetenschappelijk*klimaatpanel (IPCC) van de Verenigde Naties waarschuwt maandag in een uitgebreid rapport over de verstrekkende gevolgen van de opwarming van de aarde. Het kan het definitieve einde van koraalriffen betekenen en complete ecosystemen onherstelbaar beschadigen.

   In het rapport wordt gekeken naar wat er kan worden gedaan om de opwarming te beperken tot 1,5 graad en kan ook wel worden gezien als de laatste wetenschappelijke waarschuwing. En het is een grote waarschuwing: als we de huidige beloften van landen volgen om de uitstoot te beperken, dan stevenen we af op een opwarming van 3 graden in 2100 ten opzichte van het pre-industriële niveau rond 1850. Momenteel ligt de opwarming rond 1 graad.

   Het rapport toont het grote verschil tussen 1,5 graad en 2 graden opwarming. Drie concrete verschillen:

   • Bij 1,5 graad opwarming ligt de zeespiegel in 2100 gemiddeld 10 centimeter lager dan bij 2 graden opwarming. In het laatste geval krijgen twintig*miljoen meer mensen te maken met risico's van overstromingen.

   • Bij 1,5 graad opwarming komt een ijsvrije zomer in het Noordpoolgebied gemiddeld één keer per honderd jaar voor. Bij 2 graden opwarming is dat één keer per tien jaar.

   • Bij 1,5 graad opwarming verdwijnt 70 tot 90 procent van de koraalriffen. Vrijwel al het koraal verdwijnt bij 2 graden opwarming.

   Het IPCC schetst desastreuze scenario's die bij een opwarming van 2 graden waarschijnlijk zijn. Zo kan het leefgebied van duizenden planten- en diersoorten gehalveerd zijn. Watervoorraden slinken en landbouwgrond wordt minder vruchtbaar. De kans op extreme weersomstandigheden als hitte en overstromingen neemt toe. Volgens het rapport zal dat tot armoede bij honderden miljoenen mensen leiden.

   KNMI-wetenschapper Rob van Dorland is hoofd van de Nederlandse delegatie bij IPCC. Hij stelt dat hoe meer de aarde opwarmt, hoe nadeliger de effecten zullen zijn. Bovendien neemt het risico van zogenoemde 'tipping points' toe naarmate de aarde meer opwarmt, zoals versnelde zeespiegelstijging en onherstelbare schade aan ecosystemen.

   "Zo'n tipping point dat mogelijk optreedt tussen de 1,5 en 2 graden is bijvoorbeeld het versneld afkalven van Antarctica. We zien al dat ijsplaten verdwijnen. Dat heeft nog niet direct invloed op de zeespiegel, maar door dat afbreken valt de druk weg van het achterliggende gletsjerijs. Dat leidt tot versnelde smelting en kan meters stijging veroorzaken. Het Nederlands belang bij het zo laag mogelijk houden van de zeespiegel is duidelijk."

   Bij een opwarming van 2 graden komt een ijsvrije zomer in het Noordpoolgebied één keer in de tien jaar voor. (Foto: Hollandse Hoogte)

   91 auteurs en 114 coauteurs werkten aan rapport

   Het rapport is een compilatie van alle bestaande klimaatwetenschap met betrekking tot opwarming en*samengevat in een document van 33 pagina's*dat overheden kunnen gebruiken bij besluitvorming. Het verzoek tot dit onderzoek werd gedaan tijdens de klimaattop van 2015 in Parijs. In het beroemde akkoord van destijds werd afgesproken dat de aarde in het jaar 2100 niet meer dan 'ruim onder 2 graden' warmer mag zijn. De 195 landen die het akkoord ondertekenden, spraken ook het streven uit om die opwarming tot 1,5 graad te beperken. Momenteel ligt de mondiale opwarming rond 1 graad.

   Het samenstellen van het rapport was een monnikenwerk. Maar liefst 91 auteurs en 114 coauteurs werkten anderhalf jaar lang aan het verzamelen en analyseren van wetenschappelijke gegevens. De Nederlandse klimaatonderzoeker Heleen de Coninck van de Radboud Universiteit was als een van de veertien hoofdauteurs nauw betrokken bij de totstandkoming van het rapport.

   De afgelopen week werkte De Coninck met haar collega's in Zuid-Korea aan de samenvatting van het rapport, dat door alle aangesloten overheden moet worden goedgekeurd. "Woord voor woord wordt de samenvatting gekeurd door alle regeringen die betrokken zijn", legt de wetenschapper uit.

   Dat kan soms stroef lopen. Landen hebben hun eigen belangen en zo kan het voorkomen dat landen met een groot aandeel in de fossiele industrie dwars gaan liggen op bepaalde punten. De Coninck wijst erop dat per paragraaf wordt bekeken of iedereen het eens is met de bewoording en de cijfers. "Uiteindelijk accepteren de landen dit rapport als stand van de wetenschap. Dat proces maakt dit rapport veel invloedrijker dan andere rapporten."

   Ondanks de dringende boodschap van het rapport, blijven veel onderzoekers hoopvol. Volgens de wetenschappers vereist het beperken van de opwarming "snelle, ingrijpende en ongekende veranderingen in alle aspecten van de samenleving". Het zal veel geld kosten, maar de mogelijkheden om de opwarming te beperken liggen nog open.

   Overheden niets voorschrijven

   Het is niet de taak van het IPCC om overheden voor te schrijven wat er gedaan moet worden. Het instituut schotelt enkel de opties voor, die volgens de onderzoekers mogelijkheden zijn om de opwarming te beperken. Het rapport kan gelden als richtlijn voor overheden wanneer er besloten moet worden over economische maatregelen als gevolg van de stijgende temperatuur. Enkele vereisten die het rapport noemt om de opwarming te beperken tot 1,5 graad:

   • De mondiale uitstoot van broeikasgassen verminderen met 45 procent in 2030 ten opzicht van 2010. In 2050 moet de uitstoot tot het nulpunt gereduceerd zijn.

   • Het gebruik van steenkool reduceren tot vrijwel 0 in 2050.

   • Duurzame energie zorgt in 2050 voor 85 procent van de wereldwijde elektriciteit.

   Klimaatonderzoeker De Coninck kan begrijpen dat mensen het lastig vinden om het verschil te zien in die halve graad opwarming. "Het is niet alsof je de thermostaat in je huis een halve graad warmer zet. Dat merk je nauwelijks", legt ze uit.

   "Op wereldniveau is het anders. Het is niet de hele tijd die gemiddelde temperatuur. Dat schommelt. Als je dan een halve graad verschil hebt, betekent dat veel meer temperatuurvariatie op veel verschillende plekken. En juist die variaties, de uitschieters, zijn schadelijk. En als de oceanen opwarmen, zet het water uit, waardoor de zeespiegel stijgt. Een halve graad maakt daar verschil: 10 centimeter in 2100 tussen 1,5 en 2 graden. Dat is erg relevant voor Nederland."

   De Coninck wijst ook op de mogelijkheid om CO2 uit de lucht te halen en onder de grond te stoppen om als het ware een 'noodkoeling' te bewerkstelligen, als we tijdelijk over de 1.5 graad*heen gaan en terug moeten. "Je kunt bijvoorbeeld bossen aanplanten. Daar moet je dan wel veel land voor vinden en die bomen moeten natuurlijk ook blijven staan, anders komt de koolstof die de bomen hebben opgevangen weer vrij."

   Een andere optie is biomassa in een elektriciteitscentrale verwerken en de vrijkomende CO2 afvangen en onder de grond opslaan. "Die biomassa kan bijvoorbeeld bomen zijn die simpelweg door te groeien CO2 uit de lucht hebben gehaald", aldus De Coninck. "Als je die verbrandt, komt de CO2 weer in de lucht terecht. Maar als je die CO2 opvangt en onder de grond stopt, bijvoorbeeld in een uitgeput gasveld, dan heb je netto CO2 uit de lucht gehaald. Dat zit nog in een vroege fase. Maar met flinke investeringen is er eigenlijk geen reden waarom dat niet zou moeten lukken."

   Wat kan de burger doen?

   Zoals het rapport stelt, zal het beperken van de opwarming invloed hebben in alle lagen van de samenleving. De bal ligt dan wel bij de overheden, die in december bij de volgende klimaattop het rapport gaan bespreken. Maar het IPCC wijst erop dat individuen hun gedrag ook kunnen aanpassen om een steentje bij te dragen, en hetzelfde geldt voor bedrijven, gemeenten en financiële instellingen.

   Het minder eten van vlees, elektrisch autorijden,*en minder vervuilende producten gebruiken zijn enkele voorbeelden. Volgens de onderzoekers gaat het niet alleen om technologie, maar ook over de manier waarop we leven. Het IPCC geeft ook ideeën over hoe overheden kunnen stimuleren dat mensen zelf gaan bijdragen aan de grote verandering waar iedereen bij betrokken is.

   Wat gaat het kosten?

   Het beperken van de opwarming zal niet goedkoop zijn. Volgens het rapport vereist het tot 2035 jaarlijks een extra investering van ruim 2 biljoen euro. Maar de onderzoekers wijzen erop dat je de baten en de lasten tegen elkaar moet opwegen. Zo is het terugdringen van uitstoot op korte termijn goedkopen dan op een later moment de CO2 uit de lucht halen. Daarnaast is de economische groei volgens het rapport bij 1,5 graad opwarming groter dan bij 2 graden opwarming.

   "Economische veranderingen zitten vooral in wat voor investeringen er worden gedaan", zegt De Coninck. "Banken lenen geld uit voor groene activiteiten. Met overheidsinstrumenten kun je dat stimuleren. De financiële sector is erg belangrijk in dit vraagstuk. Je hebt een flinke toename nodig in investeringen in hernieuwbare energie en een flinke afname in investeringen in fossiele brandstoffen."

   "We stellen geen deadline, want dat is moeilijk te voorspellen", zegt De Coninck. "Die 1,5 graad bereiken we tussen 2030 en 2050. Het is een hele klus om dat te berekenen en daarbij heb je veel onzekerheden. We weten niet hoe we onze emissies zullen verminderen en er bestaan veel onzekerheden rondom hoe het klimaat reageert op die hoeveelheden emissies."

   Nieuw akkoord in december

   Politieke leiders moeten nu besluiten over hoe het probleem wordt aangepakt. Het rapport zal in december tijdens de klimaatconferentie van 2018 in het Poolse Katowice verder besproken worden. Hier wordt gekeken hoe het met de doelstellingen van het Parijs-akkoord staat. Het is de bedoeling dat er een nieuw akkoord wordt gesloten. Al zal dat niet makkelijk worden. De politieke situatie is sinds Parijs veranderd, nu grootvervuiler Verenigde Staten heeft gezegd uit het Parijs-akkoord te willen stappen.

   De wetenschappers blijven niettemin hoopvol. "We moeten onze stinkende best gaan doen, maar het is nog mogelijk", zegt wetenschapper De Coninck. "Het is niet uitgesloten dat we onder die 1,5 graad blijven in 2100."

   KNMI-wetenschapper Van Dorland benadrukt de urgentie: "Stel we stoppen morgen met de uitstoot, dan blijven we onder de 1,5 graad opwarming. Maar de uitstoot is van zo'n niveau, dat we niet meer zoveel ruimte hebben voordat we bij die 1,5 graad komen. De transitie naar een maatschappij zonder uitstoot kost veel tijd, dus het is de vraag of we op tijd zijn. Hoe langer het duurt, hoe meer je moet vertrouwen op technieken die nog niet breed voor handen is".

   .
   Het individu moet vrij zijn zolang hij de vrijheid van een ander daar niet mee beperkt.

   John Stuart Mill
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 2 Thanks, 1 Likes, 0 Dislikes Gepost via m.maroc.nl   

  4. #4
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.448
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745199

   Standaard Re: Hof : Uitstoot moet omlaag

   .
   Gerechtshof 's-Gravenhage overweegt:


   Gevaarlijke klimaatverandering? Ernst van de situatie.

   44. Het hof gaat uit van de ten processe gebleken (deels hiervoor al vermelde) feiten en omstandigheden. Voor de duidelijkheid zet het hof de belangrijkste elementen hierna nog eens op een rij:

   • Er is een direct, lineair verband tussen de door de mens veroorzaakte (antropogene) uitstoot van broeikasgassen, die mede wordt veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen, en de opwarming van de aarde. Eenmaal uitgestoten CO2 blijft honderden jaren, zo niet langer, in de atmosfeer aanwezig.

   • De aarde is sinds het pre-industriële tijdperk ongeveer 1,1º C opgewarmd. Tussen 1850 en 1980 bedroeg de opwarming ongeveer 0,4º C; sindsdien (in minder dan veertig jaar) is de aarde met 0,7 º C verder opgewarmd tot het huidige niveau van 1,1º C (zie onder meer de grafiek ‘Wereldwijde opwarming 1880-2017 (NASA)’ getoond door Urgenda als derde dia bij pleidooi). De verwachting is dat deze opwarming verder zal versnellen, met name omdat uitgestoten broeikasgassen hun volledige opwarmende werking pas na 30 tot 40 jaar bereiken.

   • Indien de aarde met substantieel meer dan 2° C opwarmt, veroorzaakt dit onder meer overstromingen door zeespiegelstijging, hittestress door intensievere en langere hitteperiodes, toename van ziekten van de luchtwegen door verslechterde luchtkwaliteit, droogtes (met hevige bosbranden), toenemende verspreiding van infectieziekten en ernstige overstromingen als gevolg van overvloedige regenval, verstoring van de voedselproductie en de drinkwatervoorziening. Ook worden ecosystemen, flora en fauna aangetast, en treedt verlies van biodiversiteit op. De Staat heeft de hierop betrekking hebbende stellingen van Urgenda niet (gemotiveerd) bestreden, evenmin als de stelling van Urgenda dat een inadequaat klimaatbeleid in de tweede helft van deze eeuw tot honderdduizenden slachtoffers in (alleen) West-Europa zal leiden.

   • Naarmate de opwarming verder voortschrijdt nemen niet alleen de gevolgen in ernst toe. Cumulatie van CO2 in de atmosfeer kan ertoe leiden dat het klimaatveranderingsproces een ‘tipping point’ bereikt, hetgeen een abrupte klimaatverandering tot gevolg kan hebben waarop noch mens noch natuur zich behoorlijk kan instellen. Het risico op dergelijke ‘tipping points’ neemt “at a steepening rate” toe bij een temperatuurstijging tussen de 1 en 2 °C (AR5 p. 72).

   • De wereldwijde emissies van broeikasgassen vertonen nog steeds een stijgende lijn. Zie onder meer dia 2, getoond door Urgenda bij pleidooi; European Database for Global Atmosferic Research (EDGAR) 2017, ‘Global greenhouse gas emissions, per type of gas and sources, including LULUCF’).

   • Ook in Nederland is de uitstoot van CO2 onverminderd hoog gebleven. De lichte daling van de emissie van broeikasgassen in Nederland de laatste jaren valt slechts toe te schrijven aan het teruglopen van de uitstoot van andere (minder gevaarlijke) broeikasgassen (zie dia 16 getoond door Urgenda bij pleidooi). CO2 is het belangrijkste broeikasgas; 85% van de door Nederland uitgestoten broeikasgassen bestaat uit CO2.

   • Er bestaat – ook tussen partijen – consensus dat de mondiale temperatuurstijging in ieder geval ruim onder de 2º C moet worden gehouden, terwijl een ‘veilige’ temperatuurstijging niet meer dan 1,5º C mag bedragen, dit alles ten opzichte van het pre-industriële niveau.

   • Om de tweegradendoelstelling te bereiken mag de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer niet hoger worden dan ongeveer 450 ppm. Voor een opwarming van niet meer dan 1,5º C (het streven van het Akkoord van Parijs) moet de mondiale concentratie broeikasgassen nog aanzienlijk lager uitkomen (minder dan 430 ppm). De huidige concentratie bedraagt ongeveer 401 ppm. Dit betekent dat de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer nog maar beperkt mag stijgen. De kans om nog het streefgetal van 1,5º C te halen is uitermate klein geworden. Beperking van de opwarming tot ruim minder dan 2º C (waartoe ook Nederland zich heeft verbonden bij het Verdrag van Parijs) zal in ieder geval aanzienlijke inspanningen vergen.

   • Hoe langer het duurt voordat de noodzakelijke emissiereductie wordt gerealiseerd, hoe groter de totale hoeveelheid uitgestoten CO2 is en hoe eerder het resterende carbon budget is opgebruikt (zie ook r.o. 4.32 van het bestreden vonnis en de daarin opgenomen grafieken).

   45. Blijkens het voorgaande moet dan ook naar het oordeel van het hof worden gesproken van een reële dreiging van een gevaarlijke klimaatverandering, waardoor er een ernstig risico bestaat dat de huidige generatie ingezetenen zal worden geconfronteerd met verlies van leven en/of verstoring van het gezinsleven. Zoals het hof hiervoor heeft overwogen, volgt uit de artikelen 2 en 8 EVRM een verplichting voor de Staat om tegen deze reële dreiging bescherming te bieden.


   Conclusie

   71. Samengevat volgt uit het voorgaande dat de Staat tot nu toe te weinig heeft gedaan om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en te weinig doet om deze achterstand in te halen, althans op de korte termijn (tot eind 2020). Doelstellingen voor 2030 en daarna kunnen niet wegnemen dat een gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan die vereist dat nu wordt ingegrepen. Naast de risico’s zijn in dat verband ook de maatschappelijke kosten van belang. Naarmate er later wordt ingezet op reductie neemt het carbonbudget sneller af en moeten op dat latere tijdstip aanzienlijk verdergaande maatregelen worden genomen, zoals de Staat erkent (memorie van grieven 5.28), om uiteindelijk in 2050 het gewenste niveau van 95% reductie te bereiken. In dit verband verdient ook aandacht de volgende (in r.o. 2.19 van het vonnis geciteerde) passage uit AR5 : “(…) Delaying mitigation efforts beyond those in place today through 2030 is estimated to substantially increase the difficulty of transition to low-longer-term emissions levels and narrow the range of options consistent with maintaining temperature change below 2º C relative to pre-industrial levels.”

   72. De Staat kan zich evenmin verschuilen achter de reductiedoelstelling van 20% in 2020 in EU-verband. In de eerste plaats acht ook de EU vanuit klimaatwetenschappelijk oogpunt een grotere reductie in 2020 noodzakelijk. Daarbij komt dat de EU als geheel naar verwachting zal uitkomen op een reductie van 26-27% in 2020; veel hoger dus dan de overeengekomen 20%. Verder laat het hof meewegen dat Nederland als Annex I-land in het verleden telkenmale de ernst van de klimaatsituatie heeft onderschreven en, met name op basis van klimaatwetenschappelijke argumenten, jarenlang is uitgegaan van een reductie per 2020 van 25% tot 40%, met een concreet beleidsdoel van 30% tegen dat tijdstip. Na 2011 is dit beleidsdoel teruggebracht tot 20% per 2020 in EU verband, zonder wetenschappelijke onderbouwing en ondanks het feit dat steeds meer bekend werd over de ernstige gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen voor de opwarming van de aarde.

   73. Op grond hiervan is het hof van oordeel dat de Staat zijn op de artikelen 2 en 8 EVRM gebaseerde zorgplicht schendt door niet per eind 2020 tenminste 25% te willen reduceren. Een reductie van 25% moet als een minimum worden beschouwd, waarbij recente inzichten over een nog verdergaande reductie in verband met de 1,5°C-graden doelstelling nog buiten beschouwing zijn gelaten. Bij dit oordeel heeft het hof in aanmerking genomen dat Nederland op basis van het huidige voorgenomen beleid in 2020 naar verwachting 23% zal reduceren. Dat is niet veel minder dan 25%, maar hierbij geldt een onzekerheidsmarge van 19-27%. Deze onzekerheidsmarge betekent dat er een reële kans is dat de reductie (substantieel) lager uitkomt dan 25%. Een dergelijke onzekerheidsmarge is niet acceptabel. Nu er verder duidelijke aanwijzingen zijn dat de huidige maatregelen ontoereikend zullen zijn om een gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen (dus nog los van de vraag of het huidige beleid daadwerkelijk zal worden uitgevoerd), dient mede op grond van het voorzorgsbeginsel voor maatregelen te worden gekozen die wel veilig zijn, althans zo veilig mogelijk zijn. Tegen een dergelijke onzekerheidsmarge verzetten zich ook de zeer grote gevaren die een stijging van de temperatuur met 2°C of 1,5°C, laat staan een hogere stijging, meebrengen, welke gevaren de Staat niet heeft bestreden. Overigens is het percentage van 23% gunstiger geworden door de nieuwe berekeningsmethodiek van de NEV 2015, waarbij wordt uitgegaan van een hogere uitstoot van broeikasgassen in 1990 dan de uitstoot waarvan de rechtbank is uitgegaan. Hierdoor wordt het theoretische reductiepercentage eerder bereikt, hoewel de situatie in wezen ernstiger is (zie ook r.o. 21 van dit arrest)

   74. Op deze gronden faalt ook het beroep van de Staat op zijn wijde ‘margin of appreciation’. Het hof wijst er daarnaast op dat de Staat die ruimte in ieder geval wel heeft bij de keuze van de maatregelen die hij neemt om de doelstelling van tenminste 25% reductie in 2020 te halen.

   75. Verdere verweren van de Staat hoeven niet te worden besproken. Zoals hiervoor in r.o. 3.9 overwogen kan geen verdergaande reductie dan tenminste 25% per 2020 worden toegewezen, zodat het hof hiermee zal volstaan.

   Slotsom

   76. Al het voorgaande leidt tot de slotsom dat de Staat onrechtmatig handelt (want in strijd met de zorgplicht van de artikelen 2 en 8 EVRM) door verdere reductie per eind 2020 na te laten en dat de Staat tenminste 25% moet reduceren per eind 2020. De grieven van de Staat die betrekking hebben op het oordeel van de rechtbank over de gevaarzettingsleer hoeven bij deze stand van zaken niet te worden behandeld. Het vonnis zal dan ook worden bekrachtigd. De grieven in het principaal appel behoeven verder geen afzonderlijke behandeling. Voor zover die grieven van belang zijn voor de beoordeling van het incidenteel appel zijn zij in het voorgaande behandeld. De Staat zal als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het principaal appel en het incidenteel appel.   arrest gerechtshof:

   ECLI:NL:GHDHA:2018:2591

   https://uitspraken.rechtspraak.nl/in...howbutton=true

   daaraan voorafgaande uitspraak rechtbank:

   ECLI:NL:RBDHA:2015:7145

   https://uitspraken.rechtspraak.nl/in...howbutton=true
   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  5. #5
   fnuikend mark61's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Locatie
   Deba, Euskadi
   Berichten
   121.414
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   3072961

   Standaard Re: Hof : Uitstoot moet omlaag

   In Nederland ligt dat moeilijk, omdat de scheiding der machten hier zó wordt uitgelegd, dat de rechter de overheid niet echt mag controleren. Wij hebben dan ook geen grondwettelijk hof, zoals veel andere landen wel.
   viejo pendejo se extravia

  6. #6
   Very Important Prikker Ibrah1234's Avatar
   Ingeschreven
   Mar 2013
   Berichten
   6.569
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   737764

   Standaard Re: Hof : Uitstoot moet omlaag

   We hebben het middeleeuws klimaatoptimum gehad, iets van 300 jaar lang met zeer hete en droge mediterrane zomers. De daaropvolgende 400 jaar de Kleine IJstijd. Is hier door de eeuwen heen niet simpelweg sprake van een klimaatconjunctuur waarbij warme en koude periodes elkaar afwisselen? Op de 4.5 miljard jaar dat de aarde bestaat zijn een paar honderd jaar aan meting nietszeggend.

  7. #7
   Draaksteker H.P.Pas's Avatar
   Ingeschreven
   Apr 2005
   Locatie
   Turicum
   Berichten
   15.457
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   723393

   Standaard Re: Hof : Uitstoot moet omlaag

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Ibrah1234 Bekijk Berichten
   We hebben het middeleeuws klimaatoptimum gehad, iets van 300 jaar lang met zeer hete en droge mediterrane zomers. De daaropvolgende 400 jaar de Kleine IJstijd. Is hier door de eeuwen heen niet simpelweg sprake van een klimaatconjunctuur waarbij warme en koude periodes elkaar afwisselen? Op de 4.5 miljard jaar dat de aarde bestaat zijn een paar honderd jaar aan meting nietszeggend.

   Aan de kant van de weg ligt een lijk met een 9mm kogel in het hoofd.
   Conclusie van de recherche, na raadpleging van de patholoog-anatoom: de man is doodgeschoten met een pistool.

   Tegenargument: Ook in de middeleeuwen vond men wel lijken aan de kant van de weg; dat kwam toen zelfs aanzienlijk vaker voor dan tegenwoordig, pistolen waren toen nog niet uitgevonden.
   k denk , dat een rechtbank van dit argument terecht niet onder de indruk zal zijn.
   Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden der waarheid dan leugens.

  8. #8
   Very Important Prikker
   Ingeschreven
   Dec 2004
   Berichten
   32.081
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   110980

   Question Re: Hof : Uitstoot moet omlaag

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door mark61 Bekijk Berichten
   In Nederland ligt dat moeilijk, omdat de scheiding der machten hier zó wordt uitgelegd, dat de rechter de overheid niet echt mag controleren. Wij hebben dan ook geen grondwettelijk hof, zoals veel andere landen wel.
   Inderdaad. Maar een rechter mag wel een oordeel vellen over of een wet aan internationale verdragen die we gesloten hebben voldoet. Ook betreffend milieuverdragen. Maar ik zou niet weten welke sancties hier een rechter de regering kan opleggen. Al geloof ik niet dat de regering echt stoïcijns doof zou zijn voor een negatieve uitspraak. En, er is nog altijd de weg naar het Europese Hof. En daarnaast is er nog de betreffende EU-commissie.

   Maar ik vermoed dat, zoals gisteren iemand op de tv zei, we nu de luiken van de Titanic al aan het openzetten zijn. Wij maar schelden op die maffe Trump, met zijn opzeggen van het klimaatakkoord, en terecht, maar hier is het ook niet anders dan 'much to little and far to late'. Ik vrees dat het ook zal blijven.
   'Wij zitten niet op de Westelijke Jordaanoever vanwege veiligheid of economische belangen. Wij zitten in Hebron, in Nablus, in alle nederzettingen vanwege een rabijnse messianistische ideologie. Wij willen de wereld graag doen geloven dat Israël Tel Aviv is. Dat klopt niet, oh nee. Hebron met z'n fanatieke religieuze kolonisten, is ook Israël, en hun macht groeit.' (Avraham Burg, voormalig voorzitter van het Israëlische parlement.)

  9. #9
   fnuikend mark61's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Locatie
   Deba, Euskadi
   Berichten
   121.414
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   3072961

   Standaard Re: Hof : Uitstoot moet omlaag

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Ibrah1234 Bekijk Berichten
   We hebben het middeleeuws klimaatoptimum gehad, iets van 300 jaar lang met zeer hete en droge mediterrane zomers. De daaropvolgende 400 jaar de Kleine IJstijd. Is hier door de eeuwen heen niet simpelweg sprake van een klimaatconjunctuur waarbij warme en koude periodes elkaar afwisselen? Op de 4.5 miljard jaar dat de aarde bestaat zijn een paar honderd jaar aan meting nietszeggend.
   Je zou haast denken dat duizenden onderzoeken van duizenden experts dat wel weten en daar wel rekening mee hebben gehouden. Denk je niet?

   Dan nog, ongeacht de verhouding 'natuurlijk' <> 'door de mens veroorzaakt', het probleem is daar en moet worden opgelost.

   Alleen een zeer klein groepje idioten ontkent nog dat de aarde opwarmt. Ik dacht dat zelfs Trump de opwarming wel erkent, maar beweert dat de mens er niets mee te maken heeft. In dat geval heb je nog steeds een probleem. Tenzij het hem niet kan schelen dat Miami onder water verdwijnt, o.a..

   Nou ja, lees zelf: hij brabbelt onbegrijpelijke onzin: https://www.huffingtonpost.com/entry...b08820d91aa753
   viejo pendejo se extravia

  10. #10
   fnuikend mark61's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Locatie
   Deba, Euskadi
   Berichten
   121.414
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   3072961

   Standaard Re: Hof : Uitstoot moet omlaag

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door knuppeltje Bekijk Berichten
   Inderdaad. Maar een rechter mag wel een oordeel vellen over of een wet aan internationale verdragen die we gesloten hebben voldoet.
   Nee, helaas ook dat niet. Art. 120 van de grondwet. Ik moest het ff opzoeken: https://nl.wikipedia.org/wiki/Toetsi...andse_situatie

   Maar ik vermoed dat, zoals gisteren iemand op de tv zei, we nu de luiken van de Titanic al aan het openzetten zijn. Wij maar schelden op die maffe Trump, met zijn opzeggen van het klimaatakkoord, en terecht, maar hier is het ook niet anders dan 'much to little and far to late'. Ik vrees dat het ook zal blijven.
   Tsja met die VVD die voortdurend op de rem staat...wanneer zouden ze wijzer worden.
   viejo pendejo se extravia

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •