Haatprediker Steven Anderson - Pagina 3
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 3/6 EersteEerste ... 234 ... LaatsteLaatste
  Resultaten 21 tot 30 van de 52

  Onderwerp: Haatprediker Steven Anderson

  1. #21
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.006
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745198

   Standaard Re: Haatprediker Steven Anderson

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten
   Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
   Vergaderjaar 2018–2019

   35 039 Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen

   Nr. 2 VOORSTEL VAN WET


   Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
   Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

   Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om islam te benoemen voor wat het werkelijk is en daarom een verbod in te stellen voor bepaalde uitingen van islam in de openbare ruimte. Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

   Artikel 1
   De islam is geen godsdienst of levensbeschouwing, maar een geweld-
   dadige, totalitaire ideologie.

   Artikel 2
   1. De volgende islamitische uitingen zijn verboden:
   a. moskeeën;
   b. scholen;
   c. koran;
   d. het dragen van een boerka of een nikaab.

   2. Onder het eerste lid, onder a, moet ook worden verstaan elke ruimte die gebruikt wordt als islamitisch gebedshuis of gebedsruimte, tenzij dit plaatsvindt in de huiselijke sfeer.

   3. Alle onderwijsinstellingen zoals bedoeld in het eerste lid, onder b, waar de islamitische ideologie wordt onderwezen zijn verboden.

   4. De druk, distributie of verkoop van de koran zoals genoemd in het eerste lid, onder c, is verboden.

   5. Het dragen van een boerka of een nikaab zoals bedoeld in het eerste lid, onder d, is verboden, tenzij dit plaatsvindt in de huiselijke sfeer.

   6. Een ieder die deelneemt aan de uitingen zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel onder a en b en het tweede en derde lid van dit artikel, of deze faciliteert of organiseert, is strafbaar.

   7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen de in het
   eerste lid genoemde categorieën worden uitgebreid.

   Artikel 3

   1. Degene die handelt in strijd met artikel 2, eerste lid, onder a, b en c wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.

   2. Degene die handelt in strijd met artikel 2, eerste lid, onder d, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf dagen of geldboete van de tweede categorie.

   3. De in artikel 2, eerste lid, onder a, b en c gestelde feiten zijn misdrijven.

   4. Het in artikel 2, eerste lid, onder d gestelde feit is een overtreding.

   Artikel 4
   Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

   Artikel 5
   Deze wet wordt aangehaald als: Wet op het verbod van bepaalde islamitische uitingen. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

   Gegeven

   De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


   https://www.tweedekamer.nl/kamerstuk...orstel%3A35039


   Hoe kunnen we dit kwalificeren? Gesubsidieerd haatzaaien? Haat prediken? Het gebeurt onder onze neus, maar geen haan die er naar kraait.

   Wat een hypocriete teringzooi in het Nederlandse parlement.
   Bedankt voor de informatie.
   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  2. #22
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   21.225
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011796

   Standaard Re: Haatprediker Steven Anderson

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door knuppeltje Bekijk Berichten
   Dat heb je met vrijheid van meningsuiting. Dan kun je ook in een parlement deze onzin uitslaan. Vervolgens heb jij de vrijheid om daar jouw mening over te geven.

   Wees gerust, die onzin komt nooit of te nimmer tot wetgeving. Daarvoor moet de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van vergaderen uit de grondwet verwijderd worden - en daarvoor is een twee derde meerderheid nodig in beide Kamers - en die komt er niet.

   Dreigt die er wel te komen, dan storm ik met mijn oude knoken samen met jou hand in hand de barricade op.
   Steven Anderson heeft niet de vrijheid van meningsuiting, Wilders wel. HIj heeft niet alleen de vrijheid om te zeggen wat ie wil, maar ook de vrijheid om zijn racistische wensen tot wet proberen te maken.

   Als je Islam, moskee, Koran, en niqaab verandert in Jodendom, Synagoge, Tora, Talmud en keppeltje, dan ontploft er een atoombom in Nederland.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 0 Thanks, 2 Likes, 0 Dislikes

  3. #23
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   21.225
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011796

   Standaard Re: Haatprediker Steven Anderson

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Olive Yao Bekijk Berichten
   Bedankt voor de informatie.
   U R welcome!
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 0 Thanks, 1 Likes, 0 Dislikes

  4. #24
   Zijlijner The_Grand_Wazoo's Avatar
   Ingeschreven
   Oct 2007
   Locatie
   Bijlmer
   Berichten
   7.198
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   556378

   Standaard Re: Haatprediker Steven Anderson

   Revisor
   'Hoe kunnen we dit kwalificeren? Gesubsidieerd haatzaaien? Haat prediken? Het gebeurt onder onze neus, maar geen haan die er naar kraait.

   Wat een hypocriete teringzooi in het Nederlandse parlement.'

   Dit is
   a) een absurd wetsvoorstel
   b) een onderwerp waar meerdere hanen naar kraaien. Hou op met je geframe.
   c) Mogelijk binnen een parlementie democratie. Is het smakelijk? Nee, maar de alternatieven zijn nog veel onsmakelijker.
   d) Een voorstel dat tot op de grond is afgebrand door de RvS. Op principiele en legale gronden.
   e) Een wetsvoorstel waarvan wij allemaal weten dat het het nooit gaat halen. Je opwinding is dus nergens voor nodig.
   f) Een voorstel dat procedureel mag worden ingediend. Je mekkert over hypocrisie. Dat is een normatief oordeel. Of iets al dan niet hypocriet is, is geen legale reden om een wetsprocedure te stoppen. Als jij niet begrijpt hoe een rechtsstaat werkt, hou dan op. Je bent een zuigende drama-queen op dit moment.
   g) Er is geen hypocrisie. Je vergelijkt weer eens appels met peren. Wilders is, of je het leuk vind of niet, op legale manier in de volksvertegenwoordiging gekomen. De Amerikaanse prediker is niet vergelijkbaar met een Nederlandse volksvertegenwoordiger. Dat je dat niet schijnt te begrijpen, of dat je het probeert voor te stellen dat die wel vergelijkbaar zijn, diskwalificeert je.
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 1 Thanks, 1 Likes, 1 Dislikes

  5. #25
   Zijlijner The_Grand_Wazoo's Avatar
   Ingeschreven
   Oct 2007
   Locatie
   Bijlmer
   Berichten
   7.198
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   556378

   Standaard Re: Haatprediker Steven Anderson

   Revisor
   'Steven Anderson heeft niet de vrijheid van meningsuiting, Wilders wel.'

   Inderdaad. En daar zijn heel erg goede redenen voor.
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 0 Thanks, 0 Likes, 1 Dislikes

  6. #26
   Very Important Prikker
   Ingeschreven
   Nov 2004
   Berichten
   11.514
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   776492

   Standaard Re: Haatprediker Steven Anderson

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten
   Steven Anderson heeft niet de vrijheid van meningsuiting, Wilders wel. HIj heeft niet alleen de vrijheid om te zeggen wat ie wil, maar ook de vrijheid om zijn racistische wensen tot wet proberen te maken.

   Als je Islam, moskee, Koran, en niqaab verandert in Jodendom, Synagoge, Tora, Talmud en keppeltje, dan ontploft er een atoombom in Nederland.
   Een parlementariër mag wel degelijk tot de orde worden geroepen in de Tweede Kamer. Die taak heeft Khadija Arib.

   Het is toegestaan aan een parlementariër om een wetsvoorstel in te dienen dat geen kans van slagen heeft maar die de mogelijkheid biedt om z'n denkbeelden nog eens uit te venten.

   Zelden was de Raad van State, het adviesorgaan van de regering, zo negatief over een wetsvoorstel. De anti-islamwet van de PVV doet volgens het adviesorgaan in ernstige en onaanvaardbare mate afbreuk aan kernelementen van de democratische rechtsstaat’
   De wet die toestaat wat GW nu doet stamt uit 1815.

   (In 1940-1945 was er in Nederland een bezettingsmacht)

   Het is uiterst PROVOCEREND wat G.W. nu doet. Hij heeft een Joodse grootmoeder uit voorheen Nederlands-Indië dus hij zou moeten weten hoe kwetsbaar mensen zich kunnen voelen zonder stevige wortels in de Nederlandse grond. Hoeveel mensen niet, die bv.de Islam aanhangen, krijgen een grote schrik !!!! Ook mensen die de oorlog (WO II) nog steeds bij zich dragen...Dit zijn geen grapjes.
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 0 Thanks, 0 Likes, 1 Dislikes

  7. #27
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   21.225
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011796

   Standaard Re: Haatprediker Steven Anderson

   Spreekverbod haatprediker is verontrustend

   Het weigeren van Steven Anderson is onverenigbaar met de Nederlandse grondrechtencultuur.


   Stefan Philipsen en Manon Julicher 19 mei 2019, 17:13


   Pastoor Steven Anderson.

   De Ierse minister van Justitie Charlie Flanagan nam vorige week het besluit om de omstreden haatprediker Steven Anderson geen toegang te verlenen tot het Ierse grondgebied. Eerder besliste staatssecretaris Mark Harbers op vergelijkbare wijze voor Nederland. Daarmee werd voorkomen dat deze Amerikaanse dominee zijn radicale anti-homogedachtegoed in Nederland kon uitdragen.

   Het opleggen van een dergelijk spreekverbod baart zorgen. Het is namelijk onverenigbaar met de grondrechtencultuur die de afgelopen tweehonderd jaar in ons land is opgebouwd. Een wezenskenmerk van die cultuur is dat de overheid geen censuur pleegt op meningsuitingen. En dat is nu precies wat in de zaak van Anderson is gebeurd.

   Nog altijd bepaalt de Grondwet dat niemand voorafgaande toestemming nodig heeft om zijn gedachten of gevoelens te uiten. Hoe verwerpelijk de inhoud van die gedachten en gevoelens ook is. Daarmee is niet gezegd dat de vrijheid van meningsuiting met zich brengt dat alles zonder consequenties gezegd of geschreven kan worden. Voor beledigende uitingen en het oproepen tot haat en geweld draagt degene die de mening uit te allen tijde de volle verantwoordelijkheid. Wie uitlatingen doet die in strijd zijn met het Wetboek van Strafrecht kan daarvoor dan ook strafrechtelijk worden vervolgd. Maar wel altijd pas nadat de uiting is gedaan.

   Over de uitlatingen die Anderson in het verleden heeft gedaan, valt weinig goeds te zeggen. In het geval van Anderson had de overheid dan ook alle reden om hem met het Wetboek van Strafrecht in de hand kritisch te volgen en op te treden zodra hij de grenzen van dat wetboek zou overschrijden.

   Het is echter verontrustend dat de overheid in deze zaak voor een andere benadering kiest, door Andersons uitingsvrijheid vooraf te beperken.

   Onrechtmatig

   Dat geldt temeer nu deze zaak niet op zichzelf staat. Zo werd eerder door de burgemeester van Eindhoven voorkomen dat radicale imams konden deelnemen aan een conferentie in die stad. En in 2017 verbood de burgemeester van Veldhoven een Eritrese jongerenconferentie vanwege de inhoud van de daar te verkondigen boodschap. Later bestempelde de rechter het overheidshandelen in beide gevallen als onrechtmatig.

   Dat is niet verrassend. In lijn met de Nederlandse grondrechtencultuur heeft de overheid geen bevoegdheden om personen die een onwelgevallige boodschap willen verkondigen te censureren. Om toch te voorkomen dat mensen als Anderson hun uitlatingen doen is de overheid vaak gedwongen de wel aan haar toekomende bevoegdheden op te rekken en toe te passen voor doeleinden waarvoor zij eigenlijk niet zijn verleend.

   Vaak wordt daarbij een toevlucht genomen tot noodbevoegdheden. Dan dient de mogelijke verstoring van de openbare orde als gelegenheidsargument om die noodbevoegdheden toe te passen. Dat moet ook zijn waar burgemeester Halsema van Amsterdam op doelde toen zij de komst van Anderson als ‘zeer onwenselijk’ bestempelde en beloofde te onderzoeken met welke maatregelen dit verhinderd kon worden.

   Al tweehonderd jaar behoort het censuurverbod tot de kern van de Nederlandse grondrechtencultuur. De zaak-Anderson bewijst andermaal dat overheidsbestuurders dat graag anders zien. Daarbij zoeken zij de grenzen van de aan hen toekomende bevoegdheden op. Dat is niet de wijze waarop de overheid binnen een rechtsstaat hoort te handelen. Natuurlijk is ook een grondrechtencultuur aan verandering onderhevig. Bijstelling is niet uitgesloten. Wellicht is deze zelfs aangewezen. Maar daarbij geldt dat dit altijd zou moeten gebeuren op basis van een expliciet maatschappelijk debat.

   Grondwetswijziging

   Vaak zal ook een grondwetswijziging nodig zijn. Dat geldt zeker als het gaat om een wezenselement van de grondrechtencultuur. Als het censuurverbod niet meer van deze tijd is, hoort daarover dus eerst uitvoerig en zorgvuldig gedebatteerd te worden.

   Hetzelfde geldt voor de vraag hoe de vrijheid van meningsuiting anno 2019 dan wel moet worden vormgegeven. Door in de zaak-Anderson, en daarmee vergelijkbare zaken, zelfstandig en op oneigenlijke wijze het censuurverbod opzij te zetten, is de overheid een weg ingeslagen richting een bestemming waarbij bevoegdheden geen grenzen meer hebben en grondrechten geen betekenis. Overheid, koester de grondrechtencultuur.

   Stefan Philipsen en Manon Julicher zijn docent en promovenda staatsrecht aan de Universiteit Utrecht.


   https://www.volkskrant.nl/columns-op...tend~b52e0d6a/
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 1 Thanks, 1 Likes, 0 Dislikes

  8. #28
   Eric de Blois
   Ingeschreven
   Jul 2016
   Berichten
   2.820
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   11

   Standaard Re: Haatprediker Steven Anderson

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door de Volkskrant
   Nog altijd bepaalt de Grondwet dat niemand voorafgaande toestemming nodig heeft om zijn gedachten of gevoelens te uiten. Hoe verwerpelijk de inhoud van die gedachten en gevoelens ook is. Daarmee is niet gezegd dat de vrijheid van meningsuiting met zich brengt dat alles zonder consequenties gezegd of geschreven kan worden. Voor beledigende uitingen en het oproepen tot haat en geweld draagt degene die de mening uit te allen tijde de volle verantwoordelijkheid. Wie uitlatingen doet die in strijd zijn met het Wetboek van Strafrecht kan daarvoor dan ook strafrechtelijk worden vervolgd. Maar wel altijd pas nadat de uiting is gedaan.
   Als je op grond van eerdere gepubliceerde uitlatingen en provocaties van betreffende persoon kunt verwachten wat er gezegd zal worden, zou je iemand op die gronden wettelijk moeten kunnen weigeren. Iemand die eerder gedane beledigende uitspraken niet intrekt moet mogen worden uitgesloten van verdere publieke lezingen. Vrijheid van mening heeft zo zijn grenzen. Als oproepen tot haat en/of geweld gedaan worden, is het niet relevant dat dit gedaan is al dan niet onder de paraplu van godsdienstvrijheid. Godsdienst vrijheid is niet onbeperkt of een vrijbrief. Ik vind de weigering tot de toegang van Nederland voor haatpredikers als Anderson moreel volkomen juist. Als daar de (grond)wet voor zou zijn geschonden vind ik dat moreel ook volstrekt verdedigbaar en juist. De wet is een instrument en geen doel!
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 0 Thanks, 0 Likes, 3 Dislikes Gepost via m.maroc.nl   

  9. #29
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   21.225
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011796

   Standaard Re: Haatprediker Steven Anderson

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Rob Gosseling Bekijk Berichten
   Als je op grond van eerdere gepubliceerde uitlatingen en provocaties van betreffende persoon kunt verwachten wat er gezegd zal worden, zou je iemand op die gronden wettelijk moeten kunnen weigeren. Iemand die eerder gedane beledigende uitspraken niet intrekt moet mogen worden uitgesloten van verdere publieke lezingen. Vrijheid van mening heeft zo zijn grenzen. Als oproepen tot haat en/of geweld gedaan worden, is het niet relevant dat dit gedaan is al dan niet onder de paraplu van godsdienstvrijheid. Godsdienst vrijheid is niet onbeperkt of een vrijbrief. Ik vind de weigering tot de toegang van Nederland voor haatpredikers als Anderson moreel volkomen juist. Als daar de (grond)wet voor zou zijn geschonden vind ik dat moreel ook volstrekt verdedigbaar en juist. De wet is een instrument en geen doel!

   Ik vind de inhoud van de Nederlandse (Grond)wet het beste.

   Als je vooraf de vrijheid van meningsuiting gaat verbieden dan laat je ruimte over voor machthebbers die hun zin willen laten doordrukken = ruimte willekeur en selectieve uitsluiting.

   Ik ben zwaar teleurgesteld in de Nederlandse machthebbers die met de wet spelen om toch hun zin door te drukken.

   Of sterker nog de wet doelbewust verkeerd uitleggen zoals de burgemeesters die gebruik maken van het openbare orde aspect om toch hun zin door te drukken terwijl ze weten dat de rechter het verbod later zal veroordelen.

   Dat heet misbruik van recht. Dat ondermijnt het rechtssysteem en het vertrouwen van de burgers in een democratische rechtsstaat.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 0 Thanks, 1 Likes, 0 Dislikes

  10. #30
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   21.225
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011796

   Standaard Re: Haatprediker Steven Anderson

   Wil je de vrijheid van meningsuiting inperken, prima, maar volg dan wel de juiste procedure = Grondwetsherziening procedure. Maar daar hebben ze de ballen niet voor dus spelen ze het op de vieze populistische manier.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 0 Thanks, 1 Likes, 0 Dislikes

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •