Lees de Koran en weet: IsraŽl is een Joodse staat
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 1/5 12 ... LaatsteLaatste
  Resultaten 1 tot 10 van de 50

  Onderwerp: Lees de Koran en weet: IsraŽl is een Joodse staat

  1. #1
   Very Important Prikker Ibrah1234's Avatar
   Ingeschreven
   Mar 2013
   Berichten
   6.242
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   737763

   Standaard Lees de Koran en weet: IsraŽl is een Joodse staat

   Lees de Koran en weet: IsraŽl is een Joodse staat

   Moslims, respecteer de Koran. Die is klip en klaar, betoogt moslima Qanta Ahmed: Joden hebben het volste recht IsraŽl te claimen.


   Qanta Ahmed11 februari 2018, 17:19

   De heilige stad was nog nooit zo omstreden. Het recht dat IsraŽl op Jeruzalem als hoofdstad doet gelden, wordt wereldwijd aangevochten. De Palestijnse retoriek, in december uitgelokt door president Donald Trump die de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem wil verhuizen, zwol aan toen Trump ook nog besloot om de VN-hulp aan Palestijnen met 65 miljoen dollar te korten.   Verderop in de regio moeten de leiders van Egypte en JordaniŽ, toch stevige bondgenoten van de VS, maar zien hoe ze de woede van de Palestijnen honoreren zonder de Amerikanen van zich te vervreemden.
   In zijn ĎJeruzalem, een biografieí (2011) vat historicus Simon Sebag Montefiore het theologische mysterie waarin Jeruzalem verstrikt is, zo samen: Het is het huis van ťťn God, hoofdstad van twee volken, heiligdom van drie religies en de enige stad die twee keer bestaat: op aarde en in de hemel.
   O, mijn volk!

   Voor mij als belijdend moslim geldt dat de Koran mij gebiedt IsraŽls exclusieve aanspraak op het heilige land te ondersteunen - dat zťgt de Koran namelijk. Dat document - 80. 000 woorden, door 1,6 miljard moslims aanvaard als Gods geopenbaarde woord - is heel stellig over IsraŽls bestemming en over welk volk het heilige land mag claimen.


   De Koran (soera 5: 20-21) stelt: ďMozes sprak tot zijn mensen: o mijn volk! Herinner u Gods gunst aan u, toen Hij profeten onder u aanstelde en u koningen aanwees en Hij u gaf wat Hij aan niemand onder de volkeren heeft gegeven. O, mijn volk! Ga het heilige land binnen dat God voor u heeft bestemd en keer het niet de rug toe, anders zult gij verliezers worden.Ē


   Nergens maakt de Koran gewag van de eigendomsaanspraak van moslims op het heilige land; integendeel God onthult in de Koran dat dat land voor Mozesí volgelingen bestemd is. En omdat het land van hen is volgens de Koran, mogen ze ook als enigen bepalen waar hun hoofdstad ligt. Het is precies deze islamitische waarheid die politieke islamisten fel bestrijden.
   Maak een reuzensprong

   Maak van de koranitische tijd een reuzensprong van 1300 jaar en je belandt in de 21ste eeuw, met zijn totalitaire islamisme, dat fundamenteel verschilt van de islam.


   Het veroorzaakt een nieuw soort antisemitisme in de psyche van moslims. Islamisten schreeuwen meteen Ďislamofobie!í als iemand ze aanspreekt op hun ideologie, want, zeggen ze: als je islamisme Ďpolitiek totalitarismeí noemt, dan roep je op tot anti-islamitisch racisme en fanatisme.


   Het concept van Ďislamofobieí is zoín krachtig wapen geworden dat het het publieke debat lamlegt, zelfs voor moslims die durven bloot te leggen wat islamisme is.


   Uit die kramp is het wereldwijde protest tegen Jeruzalem als IsraŽls hoofdstad voortgekomen. Het zijn niet alleen moslims die dat protest laten horen, het protest is breder, want alom komt men op voor de islamisten als betrof het een vervolgde godsdienstige minderheid, in plaats van hen te zien als de totalitaire fundamentalisten die ze zijn.
   Willig werktuig

   Wie, blind voor de ware aard van de politieke islam, de keus voor Jeruzalem-hoofdstad-van-IsraŽl veroordeelt (en overtuigd is zo op te komen voor de Palestijnen), wordt een willig werktuig in handen van een heuse fascistische ideologie. Dit islamisme beoogt niet een samenleven in IsraŽl, of een tweestaten-oplossing, maar het letterlijk en figuurlijk uitwissen van de staat IsraŽl.


   Net als in veel andere maatschappijen met een moslimmeerderheid, is het islamisme in de Palestijnse gebieden feitelijk Ďde andere bezetterí. Die belemmert de vrijheid van denken, van kritische analyse en op kennis gebaseerde bestudering van de islam.   Het is hoog tijd dat moslims die andere bezetting door islamisten gaan onderzoeken. Onder het mom van opkomen voor de Palestijnse zaak verdoezelen velen het rabiate antisemitisme - of ze vinden zelfs wel best zo.


   Het mag niet verbazen dat de oer-islamisten van Hamas en Hezbollah, die zich voordoen als moslims, meteen toeterden dat de Ďdeuren naar de helí open zouden gaan toen Trump Jeruzalem als hoofdstad van IsraŽl erkende.

   Hamaspredikers in Gaza riepen meteen op om Ďop te staan en Joden neer te stekení. Ik hoorde een moslimcommentator het gevoelen van miljoenen moslims over de hele wereld vertolken, toen hij de Koran-passages over IsraŽl als het heilige land voor de Joden afwees. Zijn stelling: ďDe Koran is geen historisch document.Ē Zo erg zijn moslims dus al de weg kwijt.


   In hun vurige antisemitisme willen ze niets meer weten van wat ooit ons dierbaar en heilig was - de Tora en diens volgelingen, Mozes en zijn boodschap en Gods eigen belofte van een toevluchtsoord in een Beloofd Land.
   Ontkenning

   Die herroeping van wat de Koran moslims voorhoudt is nu een onaantastbare waarheid. Aan het Midden-Oostenconflict ligt de miskende theologische belofte aan Joden ten grondslag. Het gaat in het IsraŽlisch-Palestijnse conflict niet om politiek, om zionisme, om grenzen, land of water. Zelfs niet over een Palestijnse staat. Het gaat om de ontkenning van een islamitische waarheid: dat de Joden echt het Volk van het Boek zijn, dat hun weg naar God godegevallig en gerechtvaardigd is, en dat ze echt, zo staat geschreven, de erfgenamen van het Heilige Land zijn.


   Ik raad in dit verband lezing van het werk van Khaleel Mohammed aan, hoogleraar religie aan San Diego State University, waar hij verbonden is aan het Centrum voor Islamitische en Arabische Studies. Mohammed schrijft dat de Koran verordonneert dat het Heilige Land aan de Joden toekomt. Dat staat geschreven - professor Mohammed benadrukt dat woord Ďgeschrevení: het draagt begrippen als Ďvastgelegdí en Ďonomkeerbaarí in zich. Geen sterveling kan ongedaan maken wat voor een ander geschreven staat.
   Groot en moedig boodschapper

   Ook Mohammeds collega Tarek Fatah heeft daarop gewezen. In ĎThe Jew Is Not My Enemy: Unveiling the Myths that Fuel Muslim Anti-Semitismí (2010) voert hij aan dat Ďgeschrevení, in de zin van Ďgoddelijk en onherroepelijk voorgeschrevení, 22 maal voorkomt in de Koran.


   Weinig moslims realiseren zich dat Mozes de meest genoemde figuur in de Koran is - hij komt er zelfs vaker in voor dan de Profeet van de islam. Mozes is daarin een groot en moedig boodschapper die zijn eigen kwetsbaarheden en angsten overwon.


   Toch koesteren heden ten dage miljoenen moslims, beÔnvloed door het islamisme, een dodelijke haat jegens Joden - waarmee ze zich afkeren van de Koran. Een enquÍte van het Amerikaanse Pew instituut uit 2006 bevestigde hoezeer anti-joods sentiment vooral te vinden is in landen met een moslimmeerderheid.


   Het Ďkosmische antisemitismeí (dat is jodenhaat opgevat als de strijd tegen een bovennatuurlijke vijand in plaats van een menselijke) is de spil waar de islamistische ideologie om draait. Dit politieke totalitarisme, dat zich voordoet als Ďislamí, tovert het antisemitisme om tot een godsdienst, het maakt van Jodenhaat een geloofszaak, een pervers kenmerk van vroomheid van moderne islamisten onder elkaar. Zo keren ze zich niet alleen bloedfanatiek tegen Joden, ze geven er ook een religieuze rechtvaardiging aan, hoe onjuist ook.


   Verstoken van kritische kennis en van toegang tot een islam die vrij is van islamisme, beleven de analfabetisch-gelovige moslims - of ze nu in het Midden-Oosten, Noord-Afrika of Europa wonen - het antisemitisme als een deel van het islamitisch geloofsgoed. En al te vaak gaat de rest van de wereld daarin mee.

   Holocaustontkenning

   Daarvandaan is het maar een klein stapje naar Holocaustontkenning, weer zoín kenmerk van dat deel van de wereld waar moslims het voor het zeggen hebben. Iets meer dan de helft (51 procent) van de moslims zei in de genoemde enquÍte dat ze denken dat het aantal vermoorde Joden in de Tweede Wereldoorlog sterk overdreven wordt; het aandeel respondenten dat die opvatting is toegedaan, ligt nog hoger in het Midden-Oosten en Noord-Afrika: 63 procent.


   Voor islamisten is het ontkennen van de Holocaust een middel om steun te verwerven tegen het bestaansrecht van IsraŽl. Ze werven er ook voetvolk mee: terroristen en mensen die hen ondersteunen. De redenering is als volgt: de Holocaust is een verzinsel, dus de staat IsraŽl is onder valse voorwendselen gesticht. De steun voor dit delegitimeren van IsraŽl, en voor het vernietigen ervan, groeit.

   Moordlustige haat

   Dit is de vrucht van een bijzonder koppel: 20ste-eeuws antisemitisme en islamitische gevoeligheid. Adolf Hitler trachtte moslims in het Midden-Oosten en Noord-Afrika aan de kant van het Derde Rijk te krijgen; daartoe entte hij het antisemitisme in de islamitische ziel. Die spruit tierde welig door de zorg van de Arabische nationalisten, die er het Europese kolonialisme in hun regio mee probeerden te weren.


   Het moderne islamisme (begonnen in Egypte anno 1928, door de Moslimbroederschap) heeft een nieuwe vorm van antisemitisme ontwikkeld, een moordlustige haat jegens alles wat Joods is, met IsraŽl als belangrijkste mikpunt. Daardoor zijn moslims verblind: het antisemitisme in islamitisch gewaad belet hun in te zien dat de islam de Joden een mandaat over IsraŽl en zijn hoofdstad heeft gegeven.
   Wij moslims mogen onze ogen niet meer sluiten. De islam gebiedt ons te zien wat geschreven staat.


   https://www.trouw.nl/nieuws/lees-de-....google.com%2F
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 1 Thanks, 1 Likes, 1 Dislikes

  2. #2
   Very Important Prikker Ibrah1234's Avatar
   Ingeschreven
   Mar 2013
   Berichten
   6.242
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   737763

   Standaard Re: Lees de Koran en weet: IsraŽl is een Joodse staat

   Moslimcommentatoren voerden als verdediging aan: ďDe Koran is geen historisch document.Ē Zo erg zijn moslims dus al de weg kwijt.
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 1 Thanks, 1 Likes, 1 Dislikes

  3. #3
   الحوار المتمدن Interim's Avatar
   Ingeschreven
   Apr 2013
   Berichten
   749
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   12375

   Standaard De rechtmatige Javanisering van de Zuid-Molukken

   Neturei Karta zal de Koranische tekst (hierboven) ongetwijfeld als een bevestiging zien van haar felle antizionistische houding.

   Maar van een godsdienstig conflict is geen sprake, net zomin als dat godsdienst een rol speelt in de rechtmatige Javanisering van de Zuid-Molukken.
   Echter:

   De christenterreur in bovenstaand filmpje schijnt overigens ook nog steeds vanuit Nederland gesteund te worden; waarschijnlijk door dezelfde krachten die in de jaren 70 de perfide Zuid-Molukse terreur in Nederland aanmoedigden en nog steeds goedpraten.
   Maar ongetwijfeld monitort AIVD dit en zullen de supporters van de christenterreur vroeg of laat de gevolgen van hun gedrag gaan ondervinden: daar is geen VPN tegen opgewassen!
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 1 Thanks, 1 Likes, 0 Dislikes

  4. #4
   Banned
   Ingeschreven
   Jan 2020
   Berichten
   2.684
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Standaard Re: Lees de Koran en weet: IsraŽl is een Joodse staat

   Ik ben niet onder de indruk van het opiniestuk van Qanta Ahmed een dame die gespecialiseerd is in slaapverlammingen.

   Dit conflict is een ver van haar bed-show.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Qanta_A._Ahmed


   Maar wel leuk geprobeerd Ibrahrat.


   Terugtrekking van achter de bestandslijn van 1967,dat is wat van Pisrael wordt ge-eist conform het Internationaal Recht. Het recht geldt niet alleen voor bejaarde zionisten als jij die zijn blijven hangen 2000 jaar terug.

   Terugtrekking van achter de bestandslijn van 1967...zo moeilijk is het niet.

   Laatst gewijzigd door Salvatio; 30-04-20 om 19:54.
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 1 Thanks, 1 Likes, 1 Dislikes

  5. #5
   Banned
   Ingeschreven
   Jan 2020
   Berichten
   2.684
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Standaard Re: Lees de Koran en weet: IsraŽl is een Joodse staat

   DNA wijzigt joodse geschiedenis

   Ethiopische Joden in gebedstenu. Veel Ethiopische christenen beweren van Joodse komaf te zijn. Volgens Jits van Straten is 'Jood' als etnische aanduiding een mythe. (FOTO AP)

   Het leek duidelijk. De Romeinen verdreven de joden uit Palestina, waarna de diaspora begon. Maar volgens historisch onderzoek stammen hedendaagse joden vooral af van bekeerlingen. Die conclusie trekt op zijn manier ook microbioloog

   Jits van Straten.

   Eildert Mulder1 februari 2010, 0:00


   Waarom verdiept een microbioloog zich in de oorsprong van de joden? Jits van Straten kreeg belangstelling voor het onderwerp toen hij in de jaren zestig in IsraŽl woonde. Later verhuisde hij naar de VS, hij woont allang weer in Nederland, maar de interesse bleef.

   In IsraŽl kwam hij een groep IndiŽrs tegen. Toeristen, dacht hij. Opmerkelijk, want in die tijd waren de betrekkingen tussen India en IsraŽl slecht. Het waren dan ook geen IndiŽrs maar Joden uit India, die zich in IsraŽl hadden gevestigd. Maar hoe konden ze er zo Indiaas uitzien? Van Straten ging toen nog uit van het gebruikelijke historische scenario, waarin de Joodse bevolking van Palestina na een opstand tegen de Romeinen in het jaar 70, gedwongen in ballingschap ging. Bijna tweeduizend jaar leefden ze in de diaspora, daarna keerden ze naar Palestina terug, waar ze in 1948 de staat IsraŽl stichtten.


   Hij dacht ook dat de Joden zich maar weinig hadden gemengd met hun omgeving. Hoe konden die Indiase joden er dan zo Indiaas uitzien en zo weinig Midden-Oosters? Waarom zijn er zo veel blonde Asjkenazische, Oost-Europese joden? En waarom ogen Marokkaanse joden zo Marokkaans en Chinese joden zo Chinees? Hoe kunnen mensen, wier voorouders tweeduizend jaar geleden ťťn volk vormden, zo verschillen?


   Uiteindelijk schreef Van Straten een boek over het onderwerp, althans een onderdeel daarvan: ’De herkomst van de Asjkenazische joden: de controverse opgelost’. Daarin maakt hij gebruik van historisch-demografisch, genetisch, archeologisch en linguÔstisch onderzoek.


   De vraag naar de herkomst van de joden kan heftige reacties oproepen, omdat hij de nationale mythe van de staat IsraŽl raakt: die van verdrijving, diaspora en terugkeer. De discussie is al ruim een eeuw oud en laait geregeld op. Ze draait om de vraag: stammen de grote joodse gemeenschappen in de wereld af van het oude volk IsraŽl of van bekeerlingen?


   Shlomo Sand, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Tel-Aviv, kiest voor het laatste. Hij geeft als voorbeeld een beroemde bekeerlinge, de kahina, de ’priesteres’. Volgens de overlevering hield zij de moslimlegers bij hun verovering van Noord-Afrika in de zevende eeuw lange tijd tegen, in wat nu Algerije is. Ze zou hebben behoord tot een Berberstam, die collectief was overgegaan tot het jodendom.


   Deze joodse ’priesteres’ is in Algerije nog steeds een nationale heldin, ondanks haar verzet tegen de islam, of – bij Algerije weet je het maar nooit – juist vanwege dat verzet. Sand schreef in 2008 in het Hebreeuws het boek ’Wanneer en hoe is het joodse volk uitgevonden?’ In 2009 volgde de Engelse vertaling: ’The Invention of the Jewish People’.

   In de jaren zeventig van de vorige eeuw baarde de auteur Arthur Koestler opzien met zijn boek ’The thirteenth tribe’ (’De dertiende stam’). Volgens hem stammen de Asjkenazische joden af van de Chazaren, een Turks volk dat duizend jaar geleden een rijk beheerste in de OekraÔne en de Kaukasus. De Chazaren gingen over tot het jodendom, althans de elite.
   Felle kritiek was Koestlers deel. Als hij gelijk had dan zouden alle Oost-Europese joden, onder wie bijna de hele IsraŽlische elite van dat moment, niet afstammen van het bijbelse volk IsraŽl maar van Middeleeuwse Turken.

   Shlomo Sand gaat zelfs verder. Als er ťťn volk verwant is aan de oude IsraŽlieten dan zijn dat volgens hem de Palestijnen.
   Jits van Straten wijst op de intrigerende genetische verwantschap tussen Jemenitische joden en Palestijnen. Genetisch onderzoek legt verder wezenlijk verschillen bloot tussen Marokkaanse, Tunesische en Jemenitische joden.


   Bij veel genetisch onderzoek van joodse populaties ontbreekt overigens, zo merkte Van Straten, een controlegroep van niet-joden uit dezelfde omgeving. Daarmee zou je kunnen aantonen dat een joodse gemeenschap in een bepaalde regio genetisch niet of weinig afwijkt van de niet-joodse buren. Die waarneming blijft zonder de juiste controlegroepen al bij voorbaat buiten beeld.


   Het onuitgesproken uitgangspunt was lange tijd dat de onderzochte groep joden af moest stammen van een joodse oerbevolking. In die onderzoeken zijn er wel controlegroepen, maar de verkeerde. Bij Oost-Europese joden bijvoorbeeld was het uitgangspunt dat hun oorsprong in Duitsland lag. Als controlegroepen gebruikten de onderzoekers daarom Duitsers of andere westelijke Europeanen.


   In IsraŽl stuitte van Straten op een ’doodgezwegen’ dissertatie uit 1997, van Avshalom Zoosmann-Diskin, die afrekent met al die vooronderstellingen. De wetenschapper, die Van Straten wees op het proefschrift, zei dat hij zelf dit soort onderzoek niet meer deed omdat het politiek en sociaal gevoelig lag. Van Straten is niet onder de indruk van die gevoeligheden. „We kunnen niet blijven leven met leugens”, zegt hij laconiek.


   In het proefschrift staat een genetische vergelijking tussen een groep Oost-Europese joden met naaste buren en andere joodse populaties elders. De genetisch naaste verwanten blijken de niet-joodse inwoners van ThraciŽ te zijn, het grensgebied van Bulgarije, Turkije en Griekenland. Daarna komen de Bulgaarse joden, gevolgd door maar liefst 36 niet-joodse populaties. Pas dan is er weer een joodse groep met enige genetische verwantschap, de joden van Iran. Genetisch onderzoek, mits goed uitgevoerd, bewijst dat joodse populaties afstammen van groepen bekeerlingen, en niet van een verdreven joodse oerbevolking uit Palestina.

   Over de Oost-Europese, Asjkenazische joden, hoofdonderwerp van van Stratens boek, bestaan twee theorieŽn. Ook voor Koestler betoogden sommige geleerden al, dat de Oost-Europese joden afstammen van de Turkse Chazaren.

   Volgens de traditionele opvatting zijn ze nakomelingen van joden, die in de Middeleeuwen uit Duitsland zijn gevlucht. Dat zou zijn gebeurd na vervolgingen, vanaf de eerste kruistocht (1096) tot de veertiende eeuw, toen de joden de schuld kregen van de grote pestepidemie. Dat scenario oogt aannemelijk, bijvoorbeeld vanwege de Jiddische taal die Oost-Europese joden spraken, tot de Holocaust. Het Jiddisch is een op het Duits gebaseerde taal, aangelengd met Hebreeuwse en Slavische woorden. Dat wijst toch wel sterk op een Duitse afkomst.


   Welke ruimte is er dan nog voor twijfel? Veel, zo laat Van Straten zien. Voor massale verdrijvingen uit het Rijnland zijn bijvoorbeeld geen bewijzen. Er zijn wel joden uit steden verjaagd, maar die gingen vaak in naburige dorpen wonen of ze kwamen al gauw weer terug.


   Er waren wel Duitse joden, van wie bekend is dat ze naar Polen zijn verhuisd, maar te weinig om het grote aantal Oost-Europese joden rond 1900 te verklaren. Dat waren er (inclusief de emigranten naar de VS en elders) tussen de 7 en de 7,5 miljoen. Ook de joodse emigratie vanuit het huidige TsjechiŽ en Oostenrijk naar Polen kan niet de oorzaak zijn van het grote aantal Poolse joden.


   Blijft het raadsel van de zeer Duitse Jiddische taal. „Hierop word ik het meeste aangevallen”, zegt van Straten. Als de Oost-Europese joden geen Duitse oorsprong hebben, waarom zijn ze dan dat Duitse Jiddisch gaan spreken? Het oudste Jiddisch lijkt op Beiers. Van Straten vermoedt dat de Oost-Europese joden aanvankelijk geen Jiddisch spraken, maar Slavische talen. Ze zouden ook weinig kennis hebben gehad van de joodse godsdienst. Godsdienstleraren reisden vanuit Duitsland naar het oosten, om hun geloofsgenoten daar kennis van hun religie bij te brengen. Onder hun invloed zouden joden op den duur Jiddisch zijn gaan spreken.


   Dat ’Beierse’ Jiddisch is terug te vinden in Litouwen. Later ontwikkelde zich nog een speciaal Duits in nieuwe steden in Oost-Europa. De elite daar was Duitstalig. Pools Jiddisch vertoont gelijkenis met het ’koloniale Duits’ van de nieuwe steden, een prestigetaal die de joden zouden zijn gaan spreken, eerst naast hun Slavisch en later in plaats daarvan.

   Van Straten wijst op responsa, (antwoorden op vragen over de joodse wet) van onder anderen een rabbijn uit Wit-Rusland. Hij klaagt omstreeks 1600 dat veel joden geen Jiddisch spreken. Het is dus een omgekeerd scenario, in de klassieke visie komen joden vanuit Duitsland naar Oost-Europa, waar hun Duits steeds meer invloed ondergaat van de Slavische talen van de buren. In het alternatieve scenario spreken de Oost-Europese joden aanvankelijk net als hun buren Slavisch, waarna ze geleidelijk overschakelen op een soort Duits.

   Zit Van Straten nu op het spoor van Arthur Koestler (en ook Shlomo Sand), die de Asjkenazische joden laat afstammen van de Turkse Chazaren? Van Straten: „Nee, niet helemaal. Het klopt dat de Chazaarse elite het joodse geloof heeft aangenomen. Maar het staat ook vast dat er al ver voor de komst van de Chazaren in de OekraÔne en de Kaukasus joden woonden. Aanvankelijk gingen veel niet-joden over tot het jodendom. Waarschijnlijk gebeurde dat vooral via gemengde huwelijken.

   In het Romeinse Rijk werden gemengde huwelijken, onder druk van de kerk, steeds moeilijker. Maar in de OekraÔne en de Kaukasus was er een machtsvacuŁm, waarin joden en niet-joden nog lang met elkaar konden trouwen. Dat kan verklaren dat juist daar grote joodse gemeenschappen ontstonden. Een deel van die joden is al vanaf het eerste millennium naar Polen getrokken, waar ze uiteindelijk Jiddisch gingen spreken.”


   https://www.trouw.nl/nieuws/dna-wijz...w.google.nl%2F
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 1 Thanks, 1 Likes, 1 Dislikes

  6. #6
   Very Important Prikker Ibrah1234's Avatar
   Ingeschreven
   Mar 2013
   Berichten
   6.242
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   737763

   Standaard Re: De rechtmatige Javanisering van de Zuid-Molukken

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Interim Bekijk Berichten
   net zomin als dat godsdienst een rol speelt in de rechtmatige Javanisering van de Zuid-Molukken.
   Beter had ik het niet kunnen verwoorden. Het hele probleem in a nutshel. Blijkbaar vindt men gelijkluidende gronden voor rechtvaardiging inzake het bezetten van de Westelijke Sahara en zo ook de Molukken.

   Blaartrekkend hypocriet.

   Met uw eenzijdige focus op de Joden kan ik niet anders dan u betichten van antisemitisme. Simpele Jodenhaat. Iets anders kan ik hiervan niet maken.
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 1 Thanks, 1 Likes, 1 Dislikes

  7. #7
   Banned
   Ingeschreven
   Jan 2020
   Berichten
   2.684
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Standaard Re: De rechtmatige Javanisering van de Zuid-Molukken

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Ibrah1234 Bekijk Berichten
   Beter had ik het niet kunnen verwoorden. Het hele probleem in a nutshel. Blijkbaar vindt men gelijkluidende gronden voor rechtvaardiging inzake het bezetten van de Westelijke Sahara en zo ook de Molukken.

   Blaartrekkend hypocriet.

   Met uw eenzijdige focus op de Joden kan ik niet anders dan u betichten van antisemitisme. Simpele Jodenhaat. Iets anders kan ik hiervan niet maken.
   Jij hebt ťn bent niks bejaarde zionist.

   Na de Iftar doe ik er nog een schepje bovenop.


   Je ziet gewoon door de bomen het bos niet meer.
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 1 Thanks, 1 Likes, 1 Dislikes

  8. #8
   Very Important Prikker Ibrah1234's Avatar
   Ingeschreven
   Mar 2013
   Berichten
   6.242
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   737763

   Standaard Lees de Koran en weet: IsraŽl is een Joodse staat

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Salvatio Bekijk Berichten
   Jij hebt ťn bent niks bejaarde zionist.

   Na de Iftar doe ik er nog een schepje bovenop.


   Je ziet gewoon door de bomen het bos niet meer.
   Misschien zijn jullie nepmoslims die nog nooit een letter van de Koran hebben gelezen.

   Ik zou in het vervolg maar eens helemaal vooraan in de moskee gaat zitten, dan kun je beter horen wat de Imam zegt als hij voorleest uit de koran

   Of een gehoorapparaat aanschaffen.
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 1 Thanks, 1 Likes, 1 Dislikes

  9. #9
   Banned
   Ingeschreven
   Jan 2020
   Berichten
   2.684
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Standaard Re: Lees de Koran en weet: IsraŽl is een Joodse staat

   Pisrael is een fantasieverhaal die door vele Europese Joden graag verwzelijkt zien worden;

   Lees het boek van de een Israelische wetenschapper die expertise heeft op dit gebied.


   Waar Ibrahrat nu mee komt ( Ibrahrat is verzonnen door Al_sawt) is gewoon een laatste oprisping van een zielige zionistische ventje die aan het einde van zijn Latijn is.

   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 1 Thanks, 1 Likes, 1 Dislikes

  10. #10
   Banned
   Ingeschreven
   Jan 2020
   Berichten
   2.684
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   0

   Standaard Re: Lees de Koran en weet: IsraŽl is een Joodse staat

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Ibrah1234 Bekijk Berichten
   Misschien zijn jullie nepmoslims die nog nooit een letter van de Koran hebben gelezen.

   Ik zou in het vervolg maar eens helemaal vooraan in de moskee gaat zitten, dan kun je beter horen wat de Imam zegt als hij voorleest uit de koran

   Of een gehoorapparaat aanschaffen.
   Jij moet eens een leesbril aanschaffen!!!!!

   Niet enkel vanwege het feit jij in elke onderwerp ''mis tast' maar ook omdat jij als zionist bent verdwaald op een verkeerde forum.
   Laatst gewijzigd door Salvatio; 30-04-20 om 21:33.
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 1 Thanks, 1 Likes, 1 Dislikes

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •