Verdrag van Medina
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 1/2 12 LaatsteLaatste
  Resultaten 1 tot 10 van de 18

  Onderwerp: Verdrag van Medina

  1. #1
   ((((0\_/0)))) Oiseau's Avatar
   Ingeschreven
   Nov 2012
   Locatie
   Overal thuis.
   Berichten
   24.593
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   3614773

   Standaard Verdrag van Medina

   Het Verdrag van Medina (ook wel Constitutie van Medina of Verdrag van Jathrib) is een overeenkomst die Mohammed (V.z.m.h)heeft opgesteld en die waarschijnlijk omstreeks 622 is ondertekend door de stammen in Jathrib (later Medina). Het doel van het verdrag was om een eind te maken aan de onderlinge vijandigheden en één front te vormen tegen aanvallen van buitenaf.[1] Om dit te bewerkstelligen werd een lijst van rechten en plichten opgesteld voor islamitische, joodse en heidense gemeenschappen in Medina, waarmee ze samen één gemeenschap (de Ummah) vormden.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Medina


   Hieronder volgt een Nederlandse vertaling van de Engelse vertaling in WikiSource.

   1-Dit is een document van Mohammed de Profeet (V.z.m.h). Het regelt de verhoudingen tussen de Gelovigen, dat wil zeggen Moslims van Koeraisj en Jathrib en degenen die volgden en hard meewerkten. Zij vormen één volk, de Oemma.
   2-De Koeraisj Mohadjirien zullen bloedgeld (boete voor moord in plaats van bloedwraak) blijven betalen, overeenkomstig hun huidige gewoonten.
   In geval van oorlog met enige andere partij zullen zij hun gevangenen vrijkopen met de vriendelijkheid en gerechtigheid die normaal is bij Gelovigen.
   De Bani Awf zullen het bloedgeld onderling bepalen, overeenkomstig hun huidige gewoonten.
   In geval van oorlog met enige andere partij zullen alle partijen behalve de Moslims hun gevangenen vrijkopen overeenkomstig de gewoonten onder Gelovigen en niet overeenkomstig voor-islamitische ideeën.
   De Bani Saida, de Bani Harith, de Bani Djoesjam en de Bani Nadjar vallen eveneens onder het bestuur volgens bovenstaande regels.
   De Bani Amr, Bani Awf, Bani Al-Nabiet en Bani Al-Aws zullen op dezelfde manier worden bestuurd.
   Gelovigen zullen niet nalaten hun gevangenen vrij te kopen, ze zullen bloedgeld voor hen betalen. Het betalen ervan zal een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de Oemma zijn en niet van de familie van de gevangenen alleen.
   Een gelovige zal de vrijgemaakte slaaf van een andere Gelovige niet tot zijn bondgenoot maken tegen de wensen van de andere Gelovigen.
   De Gelovigen, die God vrezen, zullen zich teweer stellen tegen opstandige elementen en tegen hen die onrecht of zonde aanmoedigen, of die vijandigheid of corruptie onder Gelovigen aanmoedigen.
   Als iemand aan een van deze handelingen schuldig is, zal hij alle Gelovigen tegenover zich vinden, zelfs al is hij de zoon van een van hen.
   Een Gelovige zal geen andere Gelovige doden vanwege een ongelovige.
   Geen Gelovige zal een ongelovige helpen tegen een Gelovige.
   Bescherming in de Naam van God zal gebruikelijk zijn. (Zelfs) de zwakste onder de Gelovigen mag bescherming aanbieden en dat zal bindend zijn voor alle Gelovigen.
   Gelovigen zijn allen vrienden van elkaar tot uitsluiting van alle anderen.
   Joden die de Gelovigen volgen zullen geholpen worden en met gelijkheid worden behandeld.
   Geen Jood zal vanwege zijn Jood-zijn onrecht worden aangedaan.
   De vijanden van de Joden die ons volgen, zullen niet worden geholpen.
   De vrede van de Gelovigen moet onverdeeld zijn.
   Niemand in Medina zal apart vrede sluiten wanneer Gelovigen strijden op de Weg van God.
   Vredes- en oorlogsvoorwaarden en de bijbehorende gemakken dan wel ongemakken moeten eerlijk en gelijk over alle burgers worden verdeeld.
   Wanneer een ruiter op expeditie gaat, moet hij zijn metgezel van het Leger meenemen.
   De Gelovigen moeten het bloed van elkaar wreken wanneer ze strijden op de Weg van God.
   De Gelovigen zijn beter in het tonen van standvastigheid en ontvangen als gevolg daarvan leiding van God in dit opzicht. Anderen moeten eveneens streven naar dezelfde standaard van standvastigheid.
   Geen ongelovige zal worden toegestaan de bezittingen van de Koeraisj in bescherming te nemen. Bezittingen van de vijand moeten aan de Staat worden overgedragen.
   Geen ongelovige zal tussenbeide komen in het voordeel van de Koeraisj.
   Elke ongelovige die een Gelovige zonder goede reden doodt, zal op zijn beurt worden gedood, tenzij de naaste familieleden genoegdoening ontvangen. Alle gelovigen zullen tegen zo'n misdadiger zijn. Geen Gelovige zal zo'n man mogen beschermen.
   Wanneer jullie het ergens over oneens zijn, zal de zaak worden voorgelegd aan God en Mohammed.
   De Joden zullen aan de oorlog bijdragen wanneer zij met de Gelovigen ten strijde trekken.
   De Joden van Bani Awf zullen worden behandeld als een gemeenschap met de Gelovigen. De Joden hebben hun religie. Dit zal ook van toepassing zijn op hun vrijgemaakte slaven. Een uitzondering zal worden gemaakt voor hen die onrechtvaardig en zondig handelen. Daarmee benadelen ze zichzelf en hun gezinnen.
   Hetzelfde geldt voor Joden van Bani Al-Nadjar, Bani Al Harith, Bani Sa'ieda, Bani Djusjam, Bani Al Aws, Tha'alba, en de Jaffna, en de Bani Al Sjutaiba.
   Loyaliteit biedt bescherming tegen verraad.
   De vrijgemaakte slaven van Tha'alba zullen dezelfde status ontvangen als de Tha'alba zelf. Deze status dient voor eerlijke handel en volledige gerechtigheid als een recht, en even grote verantwoordelijkheid voor militaire dienst.
   Bondgenoten van de Joden zullen op dezelfde manier worden behandeld als de Joden.
   Niemand zal op het oorlogspad gaan zonder toestemming van Mohammed. Als enig kwaad is gedaan tegen enige persoon of partij mag dat wel worden gewroken.
   Ieder die een ander doodt zonder waarschuwing doet iets dat neerkomt op het doden van zichzelf en zijn eigen gezin, tenzij het doden samenhing met kwaad dat hem was aangedaan.
   De Joden moeten hun eigen uitgaven financieren en de Moslims eveneens.
   38-Als iemand die partij is in dit Verdrag wordt aangevallen, [door wie dan ook,] dan moet de ander hem te hulp schieten.
   Zij moeten elkaar om raad vragen en in overleg treden.
   Loyaliteit biedt bescherming tegen verraad. Zij die onderling overleg mijden, doen dat vanwege gebrek aan oprechtheid en loyaliteit.
   Een man zal niet aansprakelijk worden gesteld voor wandaden van zijn bondgenoot.
   Een ieder die wordt benadeeld moet geholpen worden.
   De Joden moeten net als de Moslims voor de kosten van de oorlog betalen.
   Jathrib zal een Toevluchtsoord zijn voor de mensen van dit Verdrag.
   Een vreemdeling die bescherming heeft gekregen zal worden behandeld als zijn gastheer zolang hij geen kwaad doet en geen misdrijven pleegt. Zij die bescherming hebben ontvangen maar tegen de staat gerichte activiteiten ontplooien belopen de kans te worden gestraft.
   Een vrouw zal alleen bescherming kunnen ontvangen bij toestemming van haar gezin.
   In geval van enige twist of enig geschil dat kan uitmonden in problemen, moet de zaak worden voorgelegd aan God en Mohammed; de Profeet van God zal alles in dit document aanvaarden, hetgeen ten goede komt aan vroomheid en goedheid.
   Koeraisj en hun bondgenoten zullen geen bescherming krijgen.
   De partijen van dit Verdrag zijn gebonden elkaar te helpen in het geval van een aanval op Jathrib.
   Als zij worden opgeroepen om vrede te sluiten en te onderhouden, dan moeten zij dat doen. Als een dergelijk beroep wordt gedaan op de Moslims moet dat worden uitgevoerd, behalve wanneer de Moslims al betrokken zijn bij het voeren van een oorlog op de Weg van God.
   Iedereen zal zijn deel krijgen in overeenstemming met de partij waartoe hij behoort. Individuen moeten profiteren van of boeten voor de goede of slechte daden van de groep waartoe zij behoren. Zonder zulk een regel kan de groepsband en discipline niet worden onderhouden.
   De Joden van al-Aws, inclusief hun vrijgemaakte slaven, hebben dezelfde statuur als andere partijen van het Verdrag, zolang zij loyaal zijn aan het Verdrag. Loyaliteit biedt bescherming tegen verraad.
   Een ieder die loyaal of anders handelt doet dat voor zijn eigen bestwil (of nadeel).
   God keurt dit Document goed.
   Dit document zal niet dienen tot bescherming van iemand die onrechtvaardig is of een misdrijf pleegt.
   56-Of iemand nu mee ten strijde trekt of thuis blijft, hij zal veilig zijn tenzij hij een misdrijf pleegde of een zondaar is.
   57-God is de Beschermer van de goede mensen en van hen die God vrezen, en Mohammed is de Boodschapper van God.

   --------------------------

   Artikel 38 heeft de navo gejat ( artikel 5 van de navo = aanval op 1 is aanval op allen)

   Een bijzonder verdrag met bijzondere artikelen.

   Welke artikel van 1 tot 57 vindt je bijzonder?

  2. #2
   Eric de Blois
   Ingeschreven
   Jul 2016
   Berichten
   3.025
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   13

   Standaard Re: Verdrag van Medina

   Ik zeg die rechtvaardige regels zo snel mogelijk invoeren. Superieur aan de grondwet. Als ongelovige heb ik daar ook enorm veel voordeel van. In tegenstelling tot het racistische regime in Den Haag, maakt de Islam geen onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen. Daar kunnen wij nog veel van leren.

  3. #3
   ((((0\_/0)))) Oiseau's Avatar
   Ingeschreven
   Nov 2012
   Locatie
   Overal thuis.
   Berichten
   24.593
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   3614773

   Standaard Re: Verdrag van Medina

   Rob, trek kleren aan van 622 en neem deel aan de gesprekken van toen.

  4. #4
   Joker Bart.NL's Avatar
   Ingeschreven
   Jan 2004
   Locatie
   Sneek
   Leeftijd
   51
   Berichten
   2.611
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   286224

   Standaard Re: Verdrag van Medina

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Oiseau Bekijk Berichten
   Rob, trek kleren aan van 622 en neem deel aan de gesprekken van toen.
   Heb jij een tijdmachine dan?

  5. #5
   ((((0\_/0)))) Oiseau's Avatar
   Ingeschreven
   Nov 2012
   Locatie
   Overal thuis.
   Berichten
   24.593
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   3614773

   Standaard Re: Verdrag van Medina

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Bart.NL Bekijk Berichten
   Heb jij een tijdmachine dan?
   Nee maar de tijdgeest verstopt in een flesje.

  6. #6
   Eric de Blois
   Ingeschreven
   Jul 2016
   Berichten
   3.025
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   13

   Standaard Re: Verdrag van Medina

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Oiseau Bekijk Berichten
   Rob, trek kleren aan van 622 en neem deel aan de gesprekken van toen.
   En waar worden die gesprekken gevoerd?

  7. #7
   ((((0\_/0)))) Oiseau's Avatar
   Ingeschreven
   Nov 2012
   Locatie
   Overal thuis.
   Berichten
   24.593
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   3614773

   Standaard Re: Verdrag van Medina

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Rob Gosseling Bekijk Berichten
   En waar worden die gesprekken gevoerd?
   hier en inlichtingendiensten hoeven geen extra onkosten te maken.

  8. #8
   ((((0\_/0)))) Oiseau's Avatar
   Ingeschreven
   Nov 2012
   Locatie
   Overal thuis.
   Berichten
   24.593
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   3614773

   Standaard Re: Verdrag van Medina

   17-Geen Jood zal vanwege zijn Jood-zijn onrecht worden aangedaan.

   hier had Europa niets van geleerd en de huidige zionisten ook niet.

  9. #9
   Joker Bart.NL's Avatar
   Ingeschreven
   Jan 2004
   Locatie
   Sneek
   Leeftijd
   51
   Berichten
   2.611
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   286224

   Standaard Re: Verdrag van Medina

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Oiseau Bekijk Berichten
   17-Geen Jood zal vanwege zijn Jood-zijn onrecht worden aangedaan.

   hier had Europa niets van geleerd en de huidige zionisten ook niet.
   Die regel was er in Europa ook. En toch ging het mis.

   Misschien heb je het wel eens gehoord. Mensen houden zich niet altijd aan de regels.

  10. #10
   ((((0\_/0)))) Oiseau's Avatar
   Ingeschreven
   Nov 2012
   Locatie
   Overal thuis.
   Berichten
   24.593
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   3614773

   Standaard Re: Verdrag van Medina

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Bart.NL Bekijk Berichten
   Die regel was er in Europa ook. En toch ging het mis.

   Misschien heb je het wel eens gehoord. Mensen houden zich niet altijd aan de regels.
   anderen de regeltjes opleggen wanneer je macht bent : dat wel!

   en niet hoeven te houden aan eigen regels is ook bekend.

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •