VVD ergste klimaatbedrieger; ook waarschuwing tegen D66! - Pagina 2
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 2/2 EersteEerste 12
  Resultaten 11 tot 13 van de 13

  Onderwerp: VVD ergste klimaatbedrieger; ook waarschuwing tegen D66!

  1. #11
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.589
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745199

   Standaard Re: VVD ergste klimaatbedrieger; ook waarschuwing tegen D66!

   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door mrz Bekijk Berichten

   Naja. Ze moeten gewoon als in "The day the earth stood still" gewoon overal stroom uit laten vallen af en toe.

   (...)

   (...) ipv dure oorlogen voeren. Dat zou ik zeggen als minister president!
   Daar ligt het nu net aan. Minister S. Kaag (D66) zei tijdens de verkiezingscampagne in maart: “Mark Rutte verandert alleen als hij daartoe wordt gedwongen”. Sterker: deze M. Rutte doet alleen wat als hij daartoe wordt gedwongen.
   Burgerlijke ongehoorzaamheid is legitiem.


   Boekrecensie - ‘Hoe een pijplijn opblazen’ en andere suggesties voor de klimaatbeweging

   Zweeds auteur, academisch onderzoeker en klimaatactivist Andreas Malm schreef een uitdagend boek mét provocerende titel 'How to Blow Up a Pipeline'. Geen gebruiksaanwijzing, maar een boek dat tot nadenken stemt. Hoe moet de klimaatbeweging er na de pandemie uitzien, wat zijn de mogelijke actievormen van de komende jaren? Pacifisme versus geweld, democratie versus oliekapitalisme, stof voor discussie.

   De Wereld Morgen.be, Lode Vanoost


   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  2. #12
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.589
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745199

   Standaard Re: VVD ergste klimaatbedrieger; ook waarschuwing tegen D66!

   .
   Kamervragen E. Ouwehand (PvdD) 5 juli 2021

   2021Z12646

   Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Minister-President over de dwangsommen die de Staat dreigt te moeten betalen omdat het kabinet Rutte III het Urgenda-vonnis niet lijkt uit te voeren (ingezonden 5 juli 2021)

   Vraag 1
   Is het waar dat uw regering het bij monde van Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius «teleurstellend» heeft genoemd dat Urgenda opnieuw naar de rechter stapt om uitvoering van het Urgenda-vonnis af te dwingen en omdat Urgenda niet «de maatregelen afwacht»? (1, 2)

   Vraag 2
   Vindt u niet dat het juist teleurstellend is dat de Nederlandse regering überhaupt door de rechter op de vingers moest worden getikt wegens het schenden van de zorgplicht voor onder andere het recht op leven en het niet nakomen van de ondergrens van de internationaal geaccepteerde doelstelling van 25–40 procent emissiereductie in 2020? Zo nee, waarom niet?

   Vraag 3
   Vindt u niet dat het nog veel teleurstellender zou zijn als de Staat der Nederlanden dit vonnis van de rechter vervolgens niet uitvoert (waar het tot nu toe alle schijn van heeft)? Zo nee, waarom niet?

   Vraag 4
   Vindt u het passend in een rechtsstaat als de overheid een vonnis van de rechter niet uitvoert? Zo nee, waarom heeft u het dan zo ver laten komen?

   Vraag 5
   Kunt u bevestigen dat het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) al in 2007 waarschuwde dat, om een kans van meer dan 50 procent te hebben op het beperken van de opwarming van de Aarde tot maximaal 2 graden celcius, de totale uitstoot van broeikasgassen door de zogenaamde Annex I-landen (waaronder Nederland) in 2020 25 tot 40 procent lager zou moeten zijn dan in 1990? (3)

   Vraag 6
   Erkent u dat het IPCC inmiddels ruimschoots heeft aangetoond dat voor het leven op Aarde een opwarming van maximaal 1,5 graad ten opzichte van een opwarming van 2 graad een groot verschil maakt? 4 Zo nee, waarom niet? Zo ja, erkent u dat dit een nadere versnelling van het reductietempo vraagt?

   Vraag 7
   Kunt u bevestigen dat op o.a. de Klimaattop van 2007 in Bali (COP 13) de noodzaak is erkend (ook door Nederland) van drastische reducties door de Annex I-landen (waaronder Nederland), inclusief expliciete erkenning van het IPCC-rapport dat opriep uiterlijk in 2020 de uitstoot met 25–40 procent te verminderen? 5

   Vraag 8
   Erkent u dat de Nederlandse bevolking inmiddels al meer dan 13 jaar «de maatregelen afwacht» die nodig zijn om deze doelstelling te halen? Zo nee, waarom niet?

   Vraag 9
   Erkent u dat het ongepast was om Urgenda weg te zetten als een ongeduldige organisatie, terwijl uw regering een half jaar na de deadline van 2020 nog stééds geen afdoende maatregelen heeft genomen om te zorgen dat de absolute ondergrens – uiterlijk in 2020 minimaal 25 procent minder broeikasgasuitstoot ten overstaande van 1990 – ten minste is gehaald? Zo ja, bent u bereid uw excuses aan te bieden aan Urgenda voor de ongepaste reactie van uw regering?

   Vraag 10
   Bent u bereid vandaag nog de maatregelen te treffen die nodig zijn om het Urgenda-vonnis uit te voeren, het klimaatdoel blijvend te halen en een nieuwe nederlaag bij de rechter te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

   Vraag 11
   Herinnert u zich het regeerakkoord van het kabinet Balkenende IV (2007), waarin een broeikasgasreductiedoel stond opgenomen van 30 procent in 2020 ten opzichte van 1990? 6

   Vraag 12
   Herinnert u zich dat de toenmalige regering bij monde van Minister van Verkeer Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) Jacqueline Cramer in 2009 al bezorgd wees op het te lage tempo van emissiereductie: «Het totaal van emissiereducties dat de ontwikkelde landen tot nu toe hebben aangeboden, blijft nog onvoldoende om de 25–40 procent reductie in 2020 te bereiken, die nodig is om op een geloofwaardig traject te blijven om de 2 graden doelstelling binnen bereik te houden»? 7

   Vraag 13
   Herinnert u zich het regeerakkoord van het kabinet Rutte I (2010), waarin – in strijd met de wetenschappelijk onderbouwde én door Nederland erkende noodzaak van een reductie van 25–40 procent in 2020 – het toch al niet ambitieuze Nederlandse broeikasgasreductiedoel opeens werd verlaagd naar 20 procent in 2020? 8 Hoe kijkt u terug op deze onverantwoorde beslissing?

   Vraag 14
   Hoe kijkt u nu terug op uw beslissing om destijds (12 november 2012) geen gehoor te geven aan het alleszins redelijke verzoek van Urgenda: «{dat de Nederlandse Staat al die maatregelen zal treffen die nodig zijn om te zorgen dat per 2020 de Nederlandse (binnenlandse) emissie van broeikasgassen daadwerkelijk met 40 procent zal zijn verminderd ten opzichte van de Nederlandse emissies in 1990»? 9

   Vraag 15
   Erkent u dat dit verzoek van Urgenda en de daaropvolgende rechtsgang überhaupt niet nodig zouden zijn geweest als opeenvolgende kabinetten – zoals men zou mogen verwachten van het landsbestuur – zich gecommitteerd zouden hebben aan de beschikbare wetenschappelijke kennis en internationale afspraken over het aanpakken van de klimaatcrisis? Zo nee, waarom niet?   (1) NOS, 27 juni 2021, «Urgenda opnieuw naar de rechter in klimaatzaak, nu om dwangsom te eisen van staat»
   https://nos.nl/artikel/2386855-urgen...isen-van-staat

   (2) Urgenda, 27 juni 2021, «Urgenda terug naar de rechter om nakoming vonnis»
   https://www.urgenda.nl/urgenda-terug...koming-vonnis/

   (3) IPCC (2007): «AR4 Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change»
   https://www.ipcc.ch/site/assets/uplo...l_report-1.pdf

   (4) IPCC (2018): «Special Report: Global Warming of 1.5C».
   https://www.ipcc.ch/sr15/

   (5) UN, «Report of the Conference of the Parties on its thirteenth session», held in Bali from 3 to 15 december 2007
   https://unfccc.int/resource/docs/200.../eng/06a01.pdf

   (6) https://www.rijksoverheid.nl/documen...-balkenende-iv

   (7) Brief Minister van VROM, J.M. Cramer (12 oktober 2009). Kamerstuk: 31 793, nr. 17.

   (8) Regeerakkoord 2010, «Vrijheid en verantwoordelijkheid»
   https://www.rijksoverheid.nl/documen...kkoord-vvd-cda

   (9) Urgenda, «brief aan de staat der Nederlanden»
   https://www.urgenda.nl/wp-content/up...StaatderNL.pdf


   * * *

   Deze Kamervragen zijn beantwoord bij brief van 7 september 2021. De antwoorden zijn een schoolvoorbeeld - niet als cliché maar in de volle betekenis van het woord - van uitvluchten.
   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  3. #13
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.589
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745199

   Standaard Re: VVD ergste klimaatbedrieger; ook waarschuwing tegen D66!

   .
   D. Yeşilgöz (VVD): schoolvoorbeeld van uitvluchten

   Kamervragen E. Ouwehand (PvdD) – De dwangsommen die de Staat dreigt te moeten betalen omdat het kabinet Rutte III het Urgenda-vonnis niet lijkt uit te voeren
   (5 juli 2021, 2021Z12646).

   Antwoord staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat D. Yeşilgöz (VVD)
   (7 september 2021, DGKE-K 21214523)

   Ouwenhand stelt vragen en Yeşilgöz’ antwoorden zijn een schoolvoorbeeld van uitvluchten.

   Antwoord op vragen 1 en 9
   Ja. (…) Ik heb aangegeven dat ik het teleurstellend vind dat Urgenda de aanvullende maatregelen waaraan het kabinet momenteel werkt, niet heeft willen afwachten.
   Mensen wachten al 14 jaar – als we de tijd laten ingaan met het IPCC-rapport en de Klimaattop van Bali (COP 13) in 2007.

   Antwoord op vraag 3 en 4
   Het kabinet heeft aangegeven er alles aan te doen om uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis.
   “Er alles aan doen” is vaag.

   1. Het kabinet doet te weinig. Klik eens hier over wat kan:

   Urgenda – Nederland 100% duurzame energie in 2030
   Urgenda – Tussen kolen en Parijs

   2. Het kabinet boekt veel te weinig resultaat: bkg-uitstoot daalt lang niet genoeg.

   Antwoord 11 tot en met 15
   Dit laat onverlet dat de Nederlandse overheid de inzichten van het IPCC altijd zeer serieus heeft genomen.
   Dat blijkt niet uit de feiten:

   Zie vraag 15 – Erkent u dat dit verzoek van Urgenda en de daaropvolgende rechtsgang überhaupt niet nodig zouden zijn geweest als opeenvolgende kabinetten – zoals men zou mogen verwachten van het landsbestuur – zich gecommitteerd zouden hebben aan de beschikbare wetenschappelijke kennis en internationale afspraken over het aanpakken van de klimaatcrisis?

   En zie vraag 13 – Herinnert u zich het regeerakkoord van het kabinet Rutte I (2010), waarin – in strijd met de wetenschappelijk onderbouwde én door Nederland erkende noodzaak van een reductie van 25-40 procent in 2020 – het toch al niet ambitieuze Nederlandse broeikasgasreductiedoel opeens werd verlaagd naar 20 procent in 2020?

   Antwoord op vraag 2
   (…) een nationale ambitie van 49% reductie in 2030 (…)

   Antwoord op vraag 5 en 7
   (…) en zowel in Europa als in mondiale onderhandelingen aangedrongen op het stellen van ambitieuze reductiedoelstellingen.

   Antwoord op vraag 8
   Dit kabinet zet in op een ambitieus klimaatbeleid.

   Antwoord op vragen 11 t/m 15
   Het klopt dat eerdere kabinetten verschillende klimaatambities hebben geformuleerd en hebben aangepast. (…) Op basis daarvan heeft Nederland zich (...) steeds ingezet voor het stellen van ambitieuze klimaatdoelen.
   Ambitie is niet voldoende, er moet voldoende resultaat bereikt zijn.
   Ambitieuze doelen dienen vooralsnog om zich achter te verschuilen en niets of veel te weinig te doen.

   Antwoord op vraag 3 en 4, 10
   Daarom zal het kabinet, (...), extra stappen voorbereiden die bijdragen aan de realisatie van de doelen uit de Klimaatwet.
   Extra stappen voorbereiden is niet voldoende, er moet voldoende resultaat bereikt zijn.

   Antwoord op vraag 3 en 4
   Daartoe zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk, die zorgvuldig moeten worden afgewogen.
   Hoe lang al? Hoe lang nog?

   Antwoord op vraag 3 en 4, 10
   De voorlopige cijfers (…) laten zien dat de uitstoot in 2020 naar verwachting 25,4% bedroeg.
   Wat betekent dit? Is dit daling van uitstoot in 2020? Dat kwam door corona.

   Antwoord op vraag 3 en 4
   Daarnaast zal de wet die de inzet van kolencentrales beperkt zo snel mogelijk in werking treden, (…) en zal mogelijk één kolencentrale vrijwillig worden gesloten.
   De duitse fossiele brandstoffenmultinational RWE vordert met IIS op basis van het ECT € 1,4 miljard van Nederland wegens sluiting van een kolencentrale in 2030 op grond van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie.

   Antwoord op vraag 3 en 4
   Daarnaast (...) is de CO2-prijs in het Europese handelssysteem opgelopen (…).
   Vliegen er daardoor nu minder vliegtuigen en varen er minder cruise-schepen?

   Antwoord op vraag 6
   Zoals in de kabinetsappreciatie van het speciale IPCC-rapport over 1,5 graden is aangegeven (1), onderkent het kabinet het belang van het beperken van de temperatuurstijging tot ruim beneden 2 graden, en zo mogelijk tot 1,5 graden.
   1,5 ºC is teveel. De termperatuur van de atmosfeer is nu met 1,1 ºC gestegen en daarmee is de noodtoestand van het klimaat al lang en breed uitgebroken.

   Antwoord op vragen 11 t/m 15
   Nederland heeft voor de invulling daarvan in de Klimaatwet een streefdoel van 49% in 2030 en 95% in 2050 vastgelegd (…)
   Dat gaat te langzaam.

   Antwoord op vraag 5 en 7
   Nederland heeft de afgelopen jaren ingezet op een internationale aanpak van het tegengaan van klimaatverandering (…)

   Antwoord op vragen 11 t/m 15
   Op basis daarvan heeft Nederland zich zowel in Europa als in mondiale onderhandelingen steeds ingezet (...)
   Op zich terecht, dit moet internationaal aangepakt worden. Helaas verschuilt de nederlandse regering zich daarachter om zelf niets of veel te weinig te doen, zoals de Jonge Klimaatbeweging constateerde in het gesprek met Rutte en Wiebes op 12 februari 2019. Zie De Wereld Draait Door – Klimaatjongeren gaan weer actievoeren (13 feb. 2019)
   Laatst gewijzigd door Olive Yao; 25-09-21 om 22:22.
   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •