VVD ergste klimaatbedrieger; ook waarschuwing tegen D66!
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Resultaten 1 tot 3 van de 3

  Onderwerp: VVD ergste klimaatbedrieger; ook waarschuwing tegen D66!

  1. #1
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.449
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745199

   Exclamation VVD ergste klimaatbedrieger; ook waarschuwing tegen D66!

   .
   VVD ergste klimaatbedrieger ...

   Van FvD en PVV weten we dat zij klimaatvijanden zijn, maar ze zijn tenminste niet schijnheilig, zoals VVD.

   VVD stelt in het verkiezingsprogramma het doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent onder het niveau van 1990 te reduceren. VVD wilde zn plannen echter niet laten doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PbL).
   Op verzoek van GroenLinks heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau Kalavasta het wel doorgerekend: de VVD-plannen komen niet verder dan 41 procent.

   GroenLinks geeft het zo weer:   (Waar is de Partij voor de Dieren trouwens?)

   Kernenergie niet oplossing

   M. Rutte stelde in verkiezingsdebatten bij de NOS en RTL vervolgens: "Zonder nieuwe kerncentrales zouden we onze klimaatdoelen niet kunnen halen."
   NU.nl checkt: Die stelling is onjuist. Kernenergie kán (op lange termijn) een extra bijdrage leveren, maar is relatief duur en niet onmisbaar.


   ... maar pas op voor D66!

   D66 praat 'groen' maar doet niet groen.

   ● D66 is voorstander van supranationale economische quasi-grondwetten van het handelsdirectoraat van de EC, en heeft voor ceta gestemd. Deze verdragen zijn echter niet groen. ceta bijvoorbeeld dient mede om Canada vuile fossiele brandstoffen in de EU te laten importeren. Exploitatie hiervan is een nekslag voor het klimaat.

   (VS-president Joe Biden heeft met het oog daarop de Keystone XL pijplijn gestopt. Maar D66 wil en durft niet tegen het handelsdirectoraat in te gaan).

   ● D66 is bereid om met VVD te regeren (D66 noemt dat misplaatst 'verantwoordelijkheid nemen') en moet dan zeker concessies doen.

   Hieruit blijkt onbetrouwbaarheid van D66. Een stem op D66 kan een stem tegen groen zijn.

   Strategisch stemmen

   Stel, je vindt D66 in veel zaken best goed, en je wil D66 best zien regeren.
   Stem dan strategisch: een stem op een meer linkse partij dan D66 vergroot de kans op een regering mét D66 maar zónder VVD.


   bronnen en nadere informatie:

   https://www.nu.nl/klimaat/6121212/vv...roenlinks.html

   https://www.nu.nl/klimaat/6119174/al...aatdoelen.html

   https://www.nu.nl/klimaat/6119250/nu...n-en-duur.html
   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  2. #2
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.449
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745199

   Thumbs down VVD ergste klimaatbedrieger; ook waarschuwing tegen D66!

   .
   VVD-programma breekt met klimaatafspraken

   Noortje Thijssen, Wetenschappelijk Bureau GroenLinks 11 maart 2021

   De klimaatmaatregelen die de VVD voorstelt zijn bij lange na niet voldoende om de doelstelling uit de Klimaatwet te halen. Daarmee breekt de VVD met een belofte uit het eigen verkiezingsprogramma. Dat blijkt uit een doorrekening die het onafhankelijk onderzoeksbureau Kalavasta heeft gemaakt op verzoek van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. “De juiste informatie op stem-bepalende thema's is cruciaal voor een goed functionerend democratisch proces”, zegt Noortje Thijssen, directeur van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks.

   De klimaatwet legt vast dat de regering moet streven naar een CO2-reductie van 49 procent in 2030. In het VVD-verkiezingsprogramma staat dat de partij de afspraken uit het Klimaatverdrag van Parijs en de nationale klimaatafspraken voor 49 procent reductie wil nakomen. Maar uit de doorrekening van het VVD-programma blijkt dat de VVD niet verder komt dan 41 procent reductie. Dat is fors minder dan alle andere partijen die hun verkiezingsprogramma hebben laten doorrekenen.

   De VVD weigerde haar programma door te laten rekenen door het PBL. Op initiatief van het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks heeft het gerenommeerd onderzoeksbureau Kalavasta daarom het VVD-klimaatprogramma in detail doorgerekend. De onderzoekers deden dat op basis van het VVD-verkiezingsprogramma, de CPB-doorrekening van VVD-voorstellen en de analyse van het PBL over de programma’s van zes andere partijen.

   Doorrekeningen zijn belangrijk
   Doorrekeningen spelen een belangrijke rol in het inzichtelijk maken van voorgestelde verkiezingsbeloftes. “De juiste informatie op stem-bepalende thema's is cruciaal voor een goed functionerend democratisch proces”, zegt Noortje Thijssen, directeur Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. “Onderzoek van I&O-research laat zien dat twee derde van de kiezers aangeeft dat klimaat belangrijk is voor hun stemkeuze. Kiezers moeten dus weten wat de klimaateffecten zijn van de partijprogramma’s.”

   Jesse Klaver, Sigrid Kaag en twaalf duurzame ondernemers en wetenschappers hebben twee weken geleden een dringende oproep gedaan op de VVD om hun verkiezingsprogramma alsnog te laten doorrekenen op klimaateffecten. Omdat de VVD daar geen gehoor aan heeft gegeven, heeft GroenLinks zelf aan Kalavasta gevraagd een doorrekening te maken van de VVD plannen. Dat de partij besloot om geen pakket ter doorrekening voor te leggen, kon al worden opgemaakt dat er wat te verbergen viel. Uit de Kalavasta-doorrekening blijkt dat ook.

   VVD zakt door het ijs
   De VVD haalt de afgesproken klimaatdoelen niet. Naar verwachting realiseert de VVD een CO2-reductie van 41 procent in 2030. Ter vergelijking: met GroenLinks daalt de CO2-uitstoot met 63 procent, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving. Een 41 procent emissiereductie betekent een gat van ongeveer 17 Megaton CO2 ten opzichte van het klimaatakkoord met als doel 49 procent reductie. Indien we rekening houden met een verhoogde ambitie van 55 procent CO2-reductie, als gevolg van de recente-EU afspraken, zou er zelfs een gat zijn van 15 procent of 30 Megaton.

   "Het is goed dat we deze cijfers nu zwart op wit hebben. Eigenlijk is dit klimaatbedrog van de VVD. De VVD zet de toekomst van de klimaatgeneratie op het spel.”, oordeelt Jesse Klaver, lijsttrekker van GroenLinks. “De 41 procent-reductie is ver beneden de 49% die de VVD zelf in de Klimaatwet afsprak. Nog voor de verkiezingen verbreekt de VVD al een belofte uit het eigen programma. Het resultaat is mijlenver van de 55 procent waarvoor premier Rutte onlangs in Brussel tekende. Dat is niet eerlijk naar de kiezer toe.”

   Lastenverzwaring voor de industrie
   De VVD schrapt bovendien essentiële financiering voor de uitvoering van de klimaatdoelen. Ze slaat zo een enorm gat in haar eigen klimaatakkoord. Dat maakt Kalavasta op uit het pakket maatregelen dat de VVD voor heeft gelegd aan het Centraal Planbureau (CPB). In dat pakket zit onder andere een forse bezuiniging op de steun voor duurzame energie én voor technieken die de uitstoot van CO2-reduceren (de zogenaamde SDE++ regeling).

   Opmerkelijk en zelfs verrassend: de door VVD geschrapte steun betekent een forse lastenverzwaring voor de industrie. Kalavasta wijst op een aanzienlijke verplaatsing van emissies, wellicht zelfs het meest van alle doorgerekende partijen. De zogenaamde “weglek” is bij de VVD dus erg groot, terwijl ze dat net andere partijen voortdurend verwijt. Conclusie: de VVD-plannen zijn niet goed voor het klimaat, maar ook niet voor de economie.

   Het KNMI luidde recent een oorverdovend klimaatalarm: al over negen jaar kan de aarde het punt van opwarming van 1,5 graad Celsius bereiken. Een volgend kabinet moet daarom een klimaatkabinet zijn. De doorrekening van GroenLinks toont dat klimaatambitie kan samengaan met een sterke sociale zekerheid en het creëren van banen.

   Over Kalavasta: Kalavasta, opgericht in 2017, is een onafhankelijk adviesbureau dat zich specialiseert in strategieadvies onderbouwd door berekeningen. In het kort hebben Kalavasta’s werkzaamheden te maken met drie transities: de energietransitie, de grondstoffentransitie in de industrie, de landbouw, voedsel en natuurtransitie. Het bureau werkt voor de fossiele industrie, de rijksoverheid, NGO’s en de energiesector.


   Klik hier om een samenvatting van het Kalavasta-rapport te downloaden

   Klik hier om het rapport van Kalavasta te downloaden

   Begin april publiceert Wetenschappelijk Bureau GroenLinks een rapport over Groene Industriepolitiek.
   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  3. #3
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   16.449
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745199

   Standaard Re: VVD ergste klimaatbedrieger; ook waarschuwing tegen D66!

   .
   Urgenda wil binnen maand klimaatplan van Rutte, 'anders terug naar rechter'

   NU.nl vrijdag 7 mei 2021

   Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, vraagt demissionair premier Mark Rutte per brief om een gesprek. Het ziet ernaar uit dat de Nederlandse Staat niet heeft voldaan aan het vonnis in de klimaatzaak. Is er binnen een maand geen plan om dit alsnog te realiseren "dan is de gang terug naar de rechter nabij", vertelt Minnesma aan NU.nl.

   "Alle kolencentrales staan weer aan, en het wegverkeer neemt weer toe", zegt Minnesma. "Waar we het klimaatdoel vorig jaar, ondanks de coronacrisis, niet haalden met een vermoedelijk overschot van 1 à 2 miljoen ton CO2, dreigt die kloof dit jaar nog vier tot acht keer zo groot te worden - volkomen strijdig met het vonnis van onze hoogste rechter."

   Volgens het vonnis in de klimaatzaak moest de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen per 2020 ten minste 25 procent onder het niveau van 1990 liggen.

   Op basis van voorlopige uitstootcijfers van het CBS lijkt dit niet te zijn gebeurd. Bovendien stijgt de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen in 2021 weer, zodat deze zonder gericht beleid opnieuw boven de grenswaarde van 1990 uitkomt. Ook dat is strijdig met het vonnis, dat niet alleen geldt voor het jaar 2020, maar ook voor de jaren erna.

   Zelf windmolens bouwen en Tata Steel op waterstof

   Rechters zien de uitstootverlaging als de minimale inspanning die Nederland in lijn met internationale afspraken moest doen, om zijn burgers te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittegolven, droogte en zeespiegelstijging.

   Het oorspronkelijke vonnis dateert uit 2015, en werd in 2018 en 2019 bekrachtigd door het hooggerechtshof en de Hoge Raad.

   Het is een uitzonderlijke situatie, vertelden rechtsgeleerden eerder aan NU.nl. De Staat is verplicht het vonnis uit te voeren, en kan daar met een dwangsom toe worden aangezet. Ook kan de zaak voorkomen voor het Europese Hof voor Rechten van de Mens.

   Minnesma wil dit nog afwenden, en roept het demissionaire kabinet én de onderhandelaars en formateur op om een pakket maatregelen af te spreken, waarmee de uitstoot dit jaar wel onder de bovengrens komt.

   Ook roept ze op de doelen en maatregelen voor 2030 aan te scherpen, en vorderingen te waarborgen in een aanscherping van de klimaatwet. Ze pleit onder andere voor grote investeringen in de waterstofeconomie die bijvoorbeeld steenkoolgebruik door Tata Steel overbodig zou moeten maken, en het zelf bouwen van windturbines voor de Noordzee, in een fabriek in IJmuiden. Het zou die plaats twee- tot vierduizend nieuwe banen moeten opleveren.

   Duitsland scherpt klimaatbeleid aan na uitspraak rechter

   De klimaatzaak van Urgenda was de eerste in de wereld, en krijgt internationaal veel navolging. Onder andere in Duitsland oordeelde de hoogste rechter onlangs dat het klimaatbeleid onvoldoende was.

   Minnesma ziet een groot contrast tussen Nederland en Duitsland, in hoe met de uitspraak wordt omgegaan: "Angela Merkel reageert heel constructief op de rol die rechters spelen binnen de rechtsstaat. Binnen een week nam de Duitse regering initiatief tot aanscherping van de klimaatdoelen, zowel voor de korte als de lange termijn."

   Merkel legde deze week aan Nederlandse jongeren uit dat de Duitse rechter heeft bepaald dat Duitsland met het oude klimaatdoel voor 2030 toekomstige generaties te veel zou belasten, en dat ze daarom die doelen moest aanpassen. "Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. Ook Nederland heeft veel te lage doelen voor 2030, dus die moeten omhoog, als de overheid geen nieuwe rechtszaken wil. Dit hoort bovenaan te staan bij formatiebesprekingen."
   En Geld zag, dat het god was.

   Het belangrijkste economische inzicht in onze tijd is dat een kapitalistische economie geen vrije markteconomie is.
   Kapitalisme is economisch inefficiënt, onrechtvaardig, verwoestend en antidemocratisch.
   De paradox van kapitalisme: een kapitalistische economie maakt onnodige productie nodig.

   Kapitalismus macht frei

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •