Multipolarista
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 1/4 12 ... LaatsteLaatste
  Resultaten 1 tot 10 van de 36

  Onderwerp: Multipolarista

  1. #1
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   18.106
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745204

   Arrow Multipolarista

   .


   Multipolarista

   News for a multipolar world


   About

   Multipolarista is een onafhankelijk nieuwsmedium dat verslag doet van de overgang naar een multipolaire wereld.

   Multipolarista wordt geredigeerd door journalist Benjamin Norton.

   vertaling google translate

   Multipolarista

  2. #2
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   18.106
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745204

   Arrow Multipolarista

   .
   Polls show almost no one trusts US media, after decades of war propaganda and lies

   Benjamin Norton, Multipolarista 30 juli 2022


   Zeer weinig mensen in de Verenigde Staten vertrouwen de mainstream bedrijfsmedia. Dit wordt bevestigd door een enquête in juli van het grote opiniepeilingsbureau Gallup, waaruit bleek dat slechts 11% van de noord-amerikanen televisienieuws vertrouwt en slechts 16% vertrouwen heeft in kranten.
   (...)

   Heden, in de aanhoudende proxy-oorlog van de VS tegen Rusland in Oekraïne, hebben westerse media hun verspreiding van nepnieuws opgevoerd om Moskou te demoniseren.

   (...)

   De reden dat de mainstream media deze nepberichten blijven verspreiden, gebaseerd op bewijsvrije beweringen van anonieme regeringsfunctionarissen van de VS, is juist omdat ze helpen de belangen van Washington op het gebied van buitenlands beleid te bevorderen.


   Noord-Amerikanen vertrouwen politieke instellingen van de VS niet

   De Verenigde Staten beweren een model te zijn van 'democratie' en 'vrijheid', en verdedigen een zogenaamde 'op regels gebaseerde orde' - waarin Washington de regels maakt en aan iedereen bevelen uitdeelt. Maar de realiteit is dat veel wetenschappelijke studies bewijzen dat dat VS regime diep ondemocratisch en impopulair is.

   (...)

   Uit een peiling in juni door Gallup bleek een duizelingwekkend laag niveau van vertrouwen in de regering van de VS. Slechts 2% van de Noord-Amerikanen gelooft dat hun regering 'bijna altijd' doet wat juist is, en slechts 19% denkt dat hij 'meestal' doet wat juist is.

   De meeste Westerse politici tonen zich vijanden van de mensen in de wereld.

   Most Western politicians show themselves to be enemies of the peoples of the world.

  3. #3
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   18.106
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745204

   Arrow Multipolarista

   .


   Congressional Research Service (CRS) – Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1798-2022

   Tufts University, Center for Strategic Studies – Military Intervention Project   US launched 251 military interventions since 1991, and 469 since 1798

   Benjamin Norton | Multipolarista 13 september 2022

   (...)

   De Verenigde Staten lanceerden tussen 1991 en 2022 minstens 251 militaire interventies.

   Dit blijkt uit een rapport van de Congressional Research Service, een Amerikaanse overheidsinstelling die informatie verzamelt ten bate van het Congres.

   Het rapport documenteerde nog eens 218 Amerikaanse militaire interventies tussen 1798 en 1990.

   (...)

   Uit het rapport blijkt dat sinds het einde van de eerste koude oorlog in 1991, op het moment van de unipolaire hegemonie van de VS, het aantal militaire interventies van Washington in het buitenland aanzienlijk is toegenomen.

   [Het gaat hier dus alleen om militaire interventies. Het VS regime mengt zich ook op andere manieren in binnenlandse aangelegenheden van andere landen, o. a. met CIA en NED. - o. y.]


   (...)

   Het Military Intervention Project van het Center for Strategic Studies van Tufts University heeft nog meer buitenlandse inmenging gedocumenteerd.

   (...)

   Het Military Intervention Project [MIP] voegde hieraan toe: “Met het einde van het tijdperk van de Koude Oorlog zouden we verwachten dat de VS hun militaire interventies in het buitenland zouden verminderen, uitgaande van minder dreigingen en belangen die op het spel staan. Maar deze patronen onthullen het tegenovergestelde: de VS hebben hun militaire betrokkenheid in het buitenland vergroot.”


   Vragen

   (O. Y.)

   “Dit brengt ons bij de belangrijkste puzzel: waarom vertrouwt de VS steeds meer op [militair] geweld als een keuze voor buitenlands beleid, ondanks verminderde dreigingen?” – MIP

   Zie artikel 1, 2 lid 4 en 51 Handvest van de VN (hieronder)

   Welke militaire interventies door het VS regime – sinds 1946 – voldoen aan de eisen in deze artikelen in het VN Handvest? Welke niet?

   Het VS regime (o. a. P. Wolfowitz) heeft verklaard "oorlogen naar keuze" (wars of choice) te willen kunnen voeren. Hoe verhouden die oorlogen zich tot deze artikelen in het VN Handvest?

   Wanneer militaire interventies niet aan die eisen voldeden, hoe reageerden andere landen daar dan op?   Handvest VN

   Hoofdstuk I Doelstellingen en beginselen

   Artikel 1

   De doelstellingen van de Verenigde Naties zijn:

   1. De internationale vrede en veiligheid te handhaven en, met het oog daarop: doeltreffende gezamenlijke maatregelen te nemen ter voorkoming en opheffing van bedreigingen van de vrede en ter onderdrukking van daden van agressie of andere vormen van verbreking van de vrede, alsook met vreedzame middelen en in overeenstemming met de beginselen van gerechtigheid en internationaal recht, een regeling of beslechting van internationale geschillen of van situaties die tot verbreking van de vrede zouden kunnen leiden, tot stand te brengen;

   2. Tussen de naties vriendschappelijke betrekkingen tot ontwikkeling te brengen, die zijn gegrond op eerbied voor het beginsel van gelijke rechten en van zelfbeschikking voor volken, en andere passende maatregelen te nemen ter versterking van de vrede overal ter wereld;

   3. Internationale samenwerking tot stand te brengen bij het oplossen van internationale vraagstukken van economische, sociale, culturele of humanitaire aard, alsmede bij het bevorderen en stimuleren van eerbied voor de rechten van de mens en voor fundamentele vrijheden voor allen, zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of godsdienst; en

   4. Een centrum te zijn voor de harmonisatie van het optreden van de naties ter verwezenlijking van deze gemeenschappelijke doelstellingen.

   Artikel 2

   Bij het nastreven van de in artikel 1 genoemde doelstellingen, dienen de Organisatie en haar Leden te handelen overeenkomstig de volgende beginselen:

   lid 4 In hun internationale betrekkingen onthouden alle Leden zich van bedreiging met of het gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid van een staat, en van elke andere handelwijze die onverenigbaar is met de doelstellingen van de Verenigde Naties.

   Artikel 51

   Geen enkele bepaling van dit Handvest doet afbreuk aan het inherente recht tot individuele of collectieve zelfverdediging in geval van een gewapende aanval tegen een Lid van de Verenigde Naties, totdat de Veiligheidsraad de noodzakelijke maatregelen ter handhaving van de internationale vrede en veiligheid heeft genomen. Maatregelen die door de Leden zijn genomen bij de uitoefening van dit recht tot zelfverdediging dienen onverwijld ter kennis van de Veiligheidsraad te worden gebracht en tasten op geen enkele wijze de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsraad ingevolge dit Handvest aan om op enigerlei tijdstip over te gaan tot zulk optreden als hij nodig acht voor de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid.

  4. #4
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   18.106
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745204

   Arrow Group of friends in defense of UN Charter

   .


   UN Web TV, meetings and events


   Group of friends in defense of the Charter of the United Nations

   Virtual launch 6 juli 2021


   Summary

   The Charter of the United Nations is, therefore, both a milestone and a true act of faith that still today fills us with hope on the best of humanity and brings us together to ensure the common well being of present and future generations.

   Description

   The Charter of the United Nations, which contains the tenets and pillars of modern day international law, is not only the first international legally-binding agreement, of a multilateral nature, that expressly and definitely forbade war as an instrument of foreign policy, but also the code of conduct that has ruled international relations between States for the past 75 years, on the basis of respect for the principle of sovereign equality, self determination and non-interference in the internal affairs of States, as well as for the territorial integrity and political independence of any nation.

   The Charter of the United Nations is, therefore, both a milestone and a true act of faith that still today fills us with hope on the best of humanity and brings us together to ensure the common wellbeing of present and future generations. Its purposes and principles are indispensable in preserving and promoting peace and security, the rule of law, economic development and social progress, and all human rights for all.

   Event organized by: Permanent Missions of Algeria, Angola, Belarus, Bolivia, Cambodia, China, Cuba, the Democratic People's Republic of Korea, Equatorial Guinea, Eritrea, Iran, the Lao People's Democratic Republic, Nicaragua, the State of Palestine, Russia, Saint Vincent and the Grenadines, Syria, and Venezuela.

  5. #5
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   25.041
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011805

   Standaard Re: Multipolarista

   Meer details inzake de oorlogen etc...:

   https://www.maroc.nl/forums/wie-schr...ml#post5698556

   e.v.
   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'

  6. #6
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   18.106
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745204

   Arrow Multipolarista

   .
   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten

   Meer details inzake de oorlogen etc...:

   https://www.maroc.nl/forums/wie-schr...ml#post5698556 e.v.
   Foto: outsidethebeltway.com

   Boekrecensie - Jeremy Kuzmarov, Covert Action Magazine, DeWereldMorgen vertaaldesk

   ‘Understandig the War Industry’ toont reële dimensies oorlogsmachine VS

   Geen enkel land ter wereld heeft meer troepen, wapens, basissen over heel de wereld verspreid dan de VS. De VS alleen heeft meer militaire kracht dat de tien volgende militaire grootmachten samen en acht daarvan zijn bondgenoten. Toch worden de VS nooit als 'agressor' aangeduid in de mainstream media. Het boek 'Understanding the War Industry' van Christian Sorensen brengt de echte cijfers samen.

   donderdag 10 december 2020 19:41

   Let maar niet op die gemene beweringen van uiterst links over hoe militaire industriëlen samenspannen met het Pentagon om onze economie te misvormen, onze burgers te verarmen, onze doelstellingen te perverteren, en onnodige, bloedige oorlogen uit te lokken met miljoenen slachtoffers, alleen maar om meer winst te maken.

   De waarheid is nog erger dan men zich kan voorstellen, zo blijkt duidelijk uit het beklemmende boek Understanding the War Industry van Christian Sorensen.

   President Dwight Eisenhower (1953-1961) noemde het een militair-industrieel complex, maar het is nu meer een militair-industrieel-parlementaircomplex, met als partners de media en de wetenschap.

   Een netwerk van militaire basissen strekt zich uit tot in de verste uithoeken van de wereld, op de historische plaatsen die daarvoor het domein waren van andere imperialistische grootmachten.
   Er zijn 195 landen op de wereld. De VS hebben 800 militaire basissen met 200.000 actieve soldaten in meer dan 170 landen. Foto: jacobinmag.com

   Sinds de oprichting van AFRICOM1 in 2007, hebben de VS nu een steunpunt in Mali, dronebasissen in Niger, Djibouti, de Seychellen en Kenia. Er zijn ook NSA-posten2 in Ethiopië en er vliegen drones over het door oorlog verscheurde Libië en Somalië.

   US Special Forces trainen soldaten in meerdere Afrikaanse manden, hier in Burkina Faso. Foto:stripes.com

   Het leger van de VS is een van de grootste uitstoters van ozon en andere gassen die de klimaatverandering aanjagen. Het Kyoto Protocol en het Klimaatakkoord van Parijs hebben een uitzondering gemaakt voor dit leger (toen de VS beide verdragen nog volgden). Over heel de VS zijn er meer dan 39.000 zwaar vervuilde sites, waar een toenemend aantal diersoorten uitsterven en mensen ziek worden van de toxische afval van VS-wapensystemen.

   In 2018 boekten de vijf grootste oorlogsbedrijven een zakencijfer van meer dan 16 miljard dollar terwijl elke dag gemiddeld, 500.000 Amerikanen dakloos leven. Om hun obscene winsten in stand te houden geven ze miljoenen uit aan lobbying in Capitol Hill3 en strooien ze miljoenen in het rond aan campagnesteun voor de leden van het Congres.

   Het meeste van dit geld ging naar aankopen en diensten van de strijdkrachten, die gigantische militaire budgetten afstempelen voor een bedrag dat hoger is dan het totaal van de tien volgende landen samen.   De Democraat Jack Reed van de staat Rhode Island is het langst zetelend lid van de Commissie Defensie van de Senaat. Hij nam karakteristiek geld aan van General Dynamics, Raytheon, Textron, Apollo Global Management (een privé-investeerder in de wapenindustrie) en van grote investeringsbanken zoals Merill Lynch en Citigroup. Hij gebruikte zijn positie om Textron aan een overheidscontract te helpen van 641 miljoen dollar voor de constructie van 1.300 clusterbommen voor Saoedi-Arabië.

   Republikeins senator James Inhofe van Oklahoma is een klimaatontkenner. Hij leidde de Commissie onder president Donald Trump en heeft geld gekregen van Boeing, General Dynamics, Honeywell, Huntington-Ingalls en Orbital TK. Daarnaast kreeg hij de afgelopen 5 jaar tevens nog eens 338.000 dollar van de olie- en gasindustrie, die meeprofiteren van buitenlandse militaire acties en van de hoge militaire budgetten die Inhofe altijd enthousiast heeft gesteund.

   Senator James Inhofe kreeg miljoenen dollars voor zijn verkiezingscampagnes van wapenfabrikanten en de olie-industrie. Foto: tulsaworld.com

   Dit militair-industrieel complex wordt niet alleen door een corrupt congres in stand gehouden, maar ook door generaals, die hun hoge militaire post graag ruilen voor een plaatsje in de raad van bestuur van defensiebedrijven, waar ze dan gaan ijveren voor nog hogere militaire uitgaven.

   James Mattis ging heel typerend van opperbevelhebber van alle strijdkrachten naar een plaats in de directie van General Dynamics, waarvoor hij tegenover het Congres onder ede getuigde dat minder geld voor defensie een bedreiging zou zijn voor de VS. Daarna werd hij in januari 2017, benoemd tot minister van defensie, waar hij toezicht hield op de stijgende wapenaankopen en het oorlogsbudget. Andere hoge ambtenaren zoals voormalig CIA-directeur John Brennan, vonden goedbetaalde jobs door nieuwe oorlogen te promoten op televisie en in door de militaire bedrijven gefinancierde ‘denktanks’.   Auteur Christian Sorensen schrijft verder dat de oorlogsindustrie eerst biljarden pompte in de strijd tegen terrorisme en nu weer Rusland en China in het vizier met de ‘Great Power Competition’. Dat gaf het Pentagon het excuus om nog meer privé-troepen, huurlingen, goederen en diensten tot vlak bij de Russische grenzen te brengen, terwijl de militaire leiding deze permanente oorlog opsmukte als aanzet tot vrede.

   De regering van de VS heeft intussen de taak op zich genomen van internationale wapenverkoper.
   Het Defense Security Cooperation Agency (DSCA)4 beheert op eender welke dag 14.000 militaire verkopen aan 185 landen. Daar behoren de meest onderdrukkende regimes bij van de planeet, zoals Israel, dat systematisch de Palestijnen onderdrukt met wapens van Boeing, Caterpillar, General Electric, Lockheed Martin, Motorola en Northrop Grumman, en zoals Saoedi-Arabië, dat wapens van General Dynamics en Lockheed Martin gebruikt om Jemen te verpletteren.

   Van mei 2015 tot maart 2016 hebben Amerikaanse bedrijven voor 30 miljard aan goederen en diensten verkocht, onder meer aan anti-democratische bondgenoten in de Golf, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, die de smerige oorlog in Jemen voeren en bekendstaan voor de brutale onderdrukking van dissidenten.

   In het zuidelijk halfrond hebben Amerikaanse militaire en burgerlijk acties aanzienlijke schade aangericht in onder meer Honduras en Colombia. Daar hebben ze met ontbladeringsmiddelen het landschap vergiftigd terwijl paramilitaire doodseskaders terreur zaaien tegen vakbondsactivisten en al wie de linkse Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) steunt. Het FARC komt op voor herverdeling van land en welvaart.

   Tabel: inthesetimes.com

   Het is de VS bij wet niet toegestaan om wapens te verkopen aan regimes die door een staatsgreep aan de macht zijn gekomen. Toch is de wapenlobby er in geslaagd om de regering ervan te overtuigen dat flagrante coups zoals die in Egypte in 2013 en Oekraïne in 2014 geen staatsgrepen waren. Intussen doet de wapenindustrie er alles aan om conflicten zoals in de Korea’s te laten voortduren en zo te profiteren van een eindeloze militaire status quo.

  7. #7
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   18.106
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745204

   Arrow Multipolarista

   .
   Deze oorlogsindustrie wakkert ook voortdurend nieuwe conflicten aan via de Asia-Pivot5, die al heeft geleid tot de militaire omsingeling van China, tot uitbreiding van de NAVO tot aan de Russische grenzen en de opstelling van raketten in Polen en Roemenië, rechtstreeks gericht op Rusland. De inhuldiging van een programma voor de modernisering van kernwapens ten bedrage van 1.740 miljard dollar waard kan heel de mensheid naar de apocalyps leiden.

   Lichtblauw rechts de militaire uitgaven van de VS, volgens het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Tabel: sipri.org

   Een van Sorensens bijdragen in zijn boek onthult hoe de oorlogsindustrie zich een progressief vernislaagje geeft met “groene initiatieven” en diversiteit onder het personeel (meer vrouwen, meer mensen van kleur).

   Tijdens het bestuursmandaat van John Brennan als CIA-directeur van 2013 tot 2017 kregen Afro Amerikanen meer kansen en veel vrouwen zijn nu bedrijfsleiders. Eén van hen is Marilyn Henson van Lockheed Martin, die drie jaar op rij door het tijdschrift Forbes werd verkozen tot machtigste zakenvrouw. Hewsons feminisme gaat wel niet erg ver wanneer we vaststellen dat ze het Saoedische regime prijst, dat vrouwen systematisch onderdrukt en oorlogen steunt waarvan vrouwen en kinderen het slachtoffer zijn en die gezinnen vernietigen
   .
   In 2018 werd er een audit gehouden over de 2.700 miljard dollar bedrijfsmiddelen van het Pentagon – dat Sorensen terecht het “oorlogsdepartement” noemt. Deze audit mislukte en de boekhouders die de audit uitvoerden kwamen tot de conclusie “dat de Pentagon-boekhouding zodanig vol fouten, onregelmatigheden en tekorten zat dat een betrouwbare audit gewoon onmogelijk was”.

   Franklin “Chuck” Spinney, een voormalige ambtenaar van het Pentagon, wees op de boekhoudkundige trucs waarmee het Pentagon regelmatig inflatiecijfers voor wapensystemen overdrijft. Als die inflatie dan lager uitkomt dan geschat, wordt het overschot niet teruggestort. Dit overschot wordt vervolgens gebruikt voor schimmige militaire operaties in onder andere sub-Sahara-Afrika, waar multinationals azen op de mineralenrijkdom.

   De Puertoricaanse nationalistische leider Pedro Albizu Campos (1891-1965) zei ooit: “We leven in een tijdperk van de wetenschappelijke wildernis, waar alle wijsheid van wetenschap, wiskunde en fysica ingezet worden om te moorden.” Hij deed deze uitspraak voor drones bestonden, een van de favotiete producten van de oorlogsindustrie, waarmee al minstens 8.000 mensen werden gedood.

   Lokale bewoners dragen de lichamen weg van burgers die omkwamen in een VS-luchtaanval in Mosoel, Irak. Foto: mintpress.com

   Wat als al die genieën die deze machines hebben gemaakt hun talenten aan iets nuttigers hadden besteed, zoals nieuwe vaccins, geneesmiddelen voor kanker of technieken om broeikasgassen op te vangen. De wereld zou er heel wat beter uit zien.

   Een goede eerste stap om de macht van de oorlogsindustrie tegen te gaan, zou een programma van opvoeding tot vrede kunnen zijn. Dan zouden de Amerikaanse kiezers zich beter bewust worden van deze schadelijke activiteiten. Het Amerikaanse onderwijssysteem is jammer genoeg corrupt en leert kinderen van in hun prille jeugd om zich bij de status quo aan te sluiten.

   Blauw rechts het aandeel van defensie in de uitgaven van de federale regering van de VS. Tabel: nationalpriorities.org

   Op het hoogtepunt van de Vietnamoorlog slaagden studenten er met hun protesten in, om militair onderzoek uit de universiteiten te bannen. Dit onderzoek kwam daarna nog sterker terug door de besparingen (in het onderwijs) van de jaren 1980 en daarna als onderdeel van de “War on Terror”.

   Professoren wedijveren nu voor subsidies die dienen om de militaire doeltreffendheid te verbeteren, terwijl wetenschappelijke vooruitgang, goed onderwijs en het zoeken naar waarheid worden tegengewerkt.

   De onderdanigheid van de Amerikaanse academici aan deze oorlogsprofiteurs werd helemaal duidelijk toen in 2011 een befaamd instituut aan de Miami Universiteit van Ohio de naam Lockheed Martin kreeg. Het was ook veelbetekenend dat admiraal William McRaven decaan werd van de University of Texas in 2015. McRaven leidde het Joint Special Operation Command (JSOC), gespecialiseerd in de jacht op en vermoorden van terroristen.

   “Understanding the War Undustry” is geen aangename literatuur, omdat de informatie zeer degelijk is en gebaseerd op grondig onderzoek. Een punt dat de auteur misschien beter had mogen benadrukken is dat deze oorlogsindustrie zijn wortels heeft in het koloniale verleden van de VS.

   Toch sluit het boek aan bij de nobele traditie van klokkenluiders die de bloedige oorlogsindustrie blootlegt. Waar in de jaren 1930 deze profiteurs nog “handelaars in dood” genoemd werden, worden ze nu geëerd om hun burgerzin en doneren ze geld aan grote universiteiten.
   De vredesbeweging heeft nog zeer veel werk voor de boeg.

   Christian Sorensen. Understanding the War Industry. Clarity Press, Atlanta, 2020. 444 pp. ISBN 978-1949762228 (Sorensen is oud-militair, onderzoeker van de oorlogsindustrie in de VS)

   De recensie Wars R Us: A Review of Christian Sorensen’s New Book “Understanding the War Industry” van Jeremy Kuzmarov verscheen in CovertAction Magazine op 28 november 2020. Kuzmarov is uitgever van CovertAction Magazine en auteur van vier boeken over de Amerikaanse buitenlandse politiek, waaronder zijn nieuwste “Obama’s Unending Wars” (Clarity Press, 2019).

   Notes:

   1 Het US Africa Command is een van de elf commando’s van het VS-leger, met hoofdkwartier niet in Afrika maar in Stuttgart, Duitsland (nvdr).

   2 Het National Security Agency is de grootste van alle VS-inlichtingendiensten, minder bekend maar toch groter dan de CIA. Het agentschap ontleedt vooral communicatiedata (nvdr).

   3 De zetel van het VS-Congress (het Huis van Afgevaardigden en de Senaat) (nvdr).

   4 Dit agentschap promoot de verkoop van VS militaire technologie aan bevriende regimes (nvdr).

   5 Het ‘keerpunt Azië’ is een strategie die door president Obama werd gestart, met een verplaatsing van de Amerikaanse zeevloot naar de Chinese Zuidzee; om China tot hogere defensie-uitgaven te dwingen ten koste van hun economische investeringen, om zo de groeiende economische concurrentie van China in de regio te counteren (nvdr).


   https://www.dewereldmorgen.be/artike...ogsmachine-vs/

  8. #8
   Very Important Prikker Revisor's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2012
   Berichten
   25.041
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   4011805

   Standaard Re: Multipolarista

   Why 90% Of Foreign Military Bases Are American


   'One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived'
   Antwoord met Citaat Antwoord met Citaat 1 Thanks, 0 Likes, 0 Dislikes

  9. #9
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   18.106
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745204

   Arrow Multipolarista

   .
   Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Revisor Bekijk Berichten

   Why 90% Of Foreign Military Bases Are American  10. #10
   antigodin Olive Yao's Avatar
   Ingeschreven
   Dec 2003
   Berichten
   18.106
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   745204

   Arrow Multipolarista

   .
   Nearly 3/4 of the world’s dictators receive US weapons and military assistance

   Matthew Hoh | Counterpunch 22 november 2021


   Bijna driekwart van de dictators in de wereld ontvangt wapens en militaire hulp van de VS

   Hoe is dat berekend?

   stap 1: bepaal 'niet-vrije landen'.

   Hoe doen we dat? Daarvoor nemen we een lijst van Freedom House. Dat is een pro-VS organisatie.

   "Dit is geen goedkeuring van Freedom House of zijn methodologie. Freedom House is echter een uitstekende bron voor dit doel, aangezien niemand Freedom House zal beschuldigen van anti-Amerikaans te zijn, pacifistisch of isolationistisch in hun ideologie, links of libertair in hun politieke neigingen, niet-gelovigen in American Exceptionalism, enz."

   stap 2: bepaal wapenleveranties, militaire training en financiële steun van het VS regime aan die landen.

   uitkomst:

   "van de 57 landen die als ondemocratisch worden beschouwd, ontvangen 42 wapens, training en/of geld voor hun militaire en veiligheidsdiensten. Dit betekent dat 74% van de niet-democratische landen in de wereld militair wordt gesteund door de VS."

   De auteur voegt eraan toe:

   "Interessant is dat de overige 15 landen bijna allemaal gesanctioneerd worden. De landen van de wereld kunnen in twee delen worden verdeeld: degenen die wapens kopen/ontvangen van de VS en degenen die gesanctioneerd zijn. Het lijkt een vrij eenvoudige regeling."

   Truthout had dit in 2015 ook uitgerekend, het percentage was toen ietsje lager.

   De proxy war van het VS regime tegen Rusland wordt in Washington propaganda voorgesteld als "demokratie vs autokratie".

   Dat is onwaar, en de schijnheiligheid ervan blijkt uit deze gegevens. Immers, het VS regime -– zelf een plutokratisch regime –- steunt autokratische regimes en antidemokratische mlitlities.

   Dit alles doet niet af aan de kwaadaardigheid van de diktatoriale regimes e. d. zelf. Bijvoorbeeld, het is niet zo dat de oekraïnse nazi's goed zijn omdat ze door het VS regime bewapend, getraind en opgejut zijn. Een schurk is een schurk, ook als hij zijn pistool van een andere schurk krijgt.

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •