Amper honderd dagen na zijn aantreden is het doek voor het kabinet-Balkenende al weer gevallen. De drie fractieleiders van de coalitie zegden vanochtend een voor een hun vertrouwen in de coalitie op. Balkenende zal het ontslag van zijn kabinet, dat 22 juli aantrad, aanbieden aan de koningin. Mogelijk legt hij daarna een verklaring af in de Tweede Kamer.

Het is zo goed als zeker dat nu nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. De fractievoorzitters van VVD en PvdA, Zalm en Van Nieuwenhoven, pleiten ervoor al in december naar de stembus te gaan. Fractieleider Zalm van de VVD noemde 11 of 18 december als data.

Zalm liet vanochtend weten dat het kabinet ermee moet ophouden. Zijn CDA-collega Verhagen liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. Zalm deed zijn uitspraak na overleg met premier Balkenende. "Het houdt een keer op. Gebleken is dat de LPF geen betrouwbare partner is. Wat mij betreft worden zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen gehouden," zei Zalm.

Ook LPF-fractievoorzitter Herben ziet geen toekomst meer in dit kabinet. Na zijn gesprek met premier Balkenende zei de pas gekozen leider dat "het gedaan is" met het kabinet. Hij toonde zich zeer teleurgesteld over het mislukken van de reddingspoging die de LPF-fractie vandaag inzette.


De ontwikkelingen kwamen vanochtend in een stroomversnelling. De LPF-fractie koos Mat Herben unaniem tot fractievoorzitter. De LPF-fractie besloot ook unaniem dat minister Heinsbroek en vice-premier Bomhoff moeten opstappen om de crisis in de partij te bezweren en een kabinetscrisis af te wenden. Kort daarna diende vice-premier Bomhoff zijn ontslag in. Inmidels is ook minister Heinsbroek opgestapt.

Gisteren al crisisberaad
Gisteravond kwam het kabinet in crisisberaad bijeen. Na afloop verklaarde premier Balkenende dat de situatie van het kabinet zorgelijk is. Formeel vergaderde het kabinet gisteren over de EU-uitbreiding, maar dat onderwerp kwam niet aan de orde. Het beraad werd rond half tien "uit piëteit met de koninklijke familie" tot vanmiddag vier uur opgeschort. Als een kabinet valt, moet de premier zo snel mogelijk contact opnemen met de koningin om zijn ontslag aan te bieden. Maar nog geen tien uur na de bijzetting van prins Claus had dat van weinig respect getuigd.

Dreigende scheuring LPF-fractie
Bij het crisisoverleg van gisteren, over het conflict tussen Bomhoff en Heinsbroek en de dreigende scheuring van de fractie, waren de bewindslieden van de LPF, fractieleider Wijnschenk, bemiddelaar van Schendelen en Mat Herben. Herben sloot toen niet uit dat Heinsbroek zal aftreden.

Wijnschenk daarentegen zei na afloop het onacceptabel te vinden als Heinsbroek moet opstappen. Hij noemde Bomhoff "onbetrouwbaar". Heinsbroek zou immers een typische LPF-minister zijn, "de beste van het kabinet". De relatie tussen Bomhoff en de andere ministers is volgens Wijnschenk "ten einde".

Uit een peiling van het TV-programma Netwerk blijkt dat de LPF nauwelijks meer op steun van de kiezer kan rekenen. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden zou de LPF nog maar drie van de 26 zetels overhouden