• + Plaats Nieuw Onderwerp
  Pagina 1/2 12 LaatsteLaatste
  Resultaten 1 tot 10 van de 14

  Onderwerp: Christenen voor Israel, Nieuwe lobby?

  1. #1
   Important Prikker
   Ingeschreven
   Jul 2002
   Locatie
   Eindhoven
   Berichten
   1.031
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   18

   Standaard Christenen voor Israel, Nieuwe lobby?

   Christenen voor Israël
   De stichting Christenen voor Israel stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld.
   Haar boodschap naar de kerken is dat de gemeente van Jezus Christus niet in de plaats van Israel is gekomen, maar dat er nog verschillende belangrijke beloften voor Israel in de nabije toekomst zullen worden vervuld. Zij geeft betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israel. Zij roept christenen op tot solidariteit met Israel en wijst elke vorm van antisemitisme af. Zij gaat hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Zij steunt Israel metterdaad en is werkzaam in Nederlandse kerken en gemeenten.

   Christenen voor Israel werd in 1980 opgericht en is sindsdien een belangrijke spreekbuis voor tienduizenden christenen uit vele denominaties.

   Wat drijft Christenen voor Israel? Door de buitenwacht worden ze niet serieus genomen of voor gevaarlijk gehouden, maar de beweging blijft maar doorgroeien en schenkt jaarlijks meer dan twee miljoen euro aan Israel.


   In de joodse gemeenschap bestaat het nodige wantrouwen tegenover Christenen voor Israel. Een achterdocht die geworteld is in de lange geschiedenis van christelijke vervolging van joden en het bedrijven van zending, maar die ook te maken heeft met het orthodoxe karakter van de christelijke organisatie. De overgrote meerderheid van de Nederlandse joden is uitgesproken liberaal, zo bleek weer eens uit het recente JMW-onderzoek. Men kan zich daarom maar moeilijk identificeren met Christenen voor Israel (CvI), dat, zowel religieus als politiek, een conservatieve signatuur heeft. De beweging wil christenen bewustmaken van de bijzondere betekenis van het joodse volk voor Gods handelen met de wereld.Nu het politieke klimaat rond Israel echter steeds negatiever wordt, is de solidariteit van CvI des te opvallender.
   Ideologisch en getalsmatig is de opkomst van dit ‘zionistische’ christendom een recente en stille revolutie. In de afgelopen twintig jaar groeide CvI uit tot een actieve en omvangrijke beweging met meer dan 70.000 betalende donateurs, die meestal een gezin hebben met gemiddeld drie kinderen. Ter vergelijking: de grootste joodse club in Nederland is het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap en dat heeft zo’n 5400 leden, inclusief kinderen. De christenen komen ‘ter Sions ere’ bij elkaar, van Middelburg tot en met Appingedam, om voor Israel te zingen en te bidden. Men schrijft bemoedigende woorden aan overlevenden van aanslagen, stuurt brieven aan kranten om Israel te verdedigen en stelt antisemitisme aan de kaak onder het motto PakJePen! En dan zijn er de zogenaamde familiedagen in Rotterdam met drieduizend bezoekers waar joodse sprekers optreden. Dat kunnen sprekers uit Nederland zijn, maar er worden ook voormalige Nederlanders uit Israel ingevlogen, zoals Moshe Abraham Cohen. Ter ere van Israels Onafhankelijkheidsdag kwam het hoofd beveiliging van het dorp Emanuel, Samaria, onlangs naar Nederland. Cohen sprak in Nijkerk en Drachten over de aanslag in Emanuel, waarbij elf inwoners werden gedood en tientallen mensen voor het leven verminkt. Cohen ging met 60.000 euro naar huis, waarvan de helft werd geschonken door de Duitse CvI. Van het geld worden prothesen gemaakt voor mensen die armen en benen zijn kwijtgeraakt. In de koffiepauze wordt er nog even 12.000 euro opgehaald - maar liefst 12 euro per bezoeker.

   Wat voor een religieuze achtergrond hebben de lezers? Koelewijn(reeds overleden) lijkt ondanks de drukte zijn innerlijke rust te behouden en spreekt met ronkende stem: „Onze achterban is afkomstig uit verschillende kerkverbanden. Het zijn onafhankelijke christenen die zich op een gegeven moment niet meer kunnen vinden in de visie van hun kerk op Israel. Ik ga meestal twee keer per zondag naar de Nederlands Gereformeerde Kerk, maar ik wordt er niet altijd blij van. Zo sprak de dominee bijvoorbeeld een keer over Abraham als ‘de eerste kerkvader’. Dan breekt mijn klomp. Israel wordt weggetheologiseerd.”

  2. #2
   Important Prikker
   Ingeschreven
   Jul 2002
   Locatie
   Eindhoven
   Berichten
   1.031
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   18

   Standaard Zionistische Christenen

   Koelewijn doelt op de vervangingstheologie waar hij mee opgroeide. De Tenach is in deze visie ‘oud’ en dient op zijn best als opmaat tot het Nieuwe Testament; zo is het joodse volk als het ware vervangen door de christelijke kerk. Als het ware, want ondertussen bleef het volk in ballingschap maar voortbestaan. En dat was een bron van irritatie voor christenen die verkondigden dat de Bijbelse beloften aan het joodse volk waren overgegaan op de christelijke gemeenschap. De vervangingstheologie is nog steeds invloedrijk; vooral in de oosters-orthodoxe kerk, maar ook in de katholieke en in een aantal protestantse kerken. Deze invloed blijkt ook uit de post die CvI ontvangt: „Wij krijgen regelmatig brieven waarin christenen ons aanvallen op onze pro-joodse houding. De ergste stellen dat de joden terroristische aanslagen aan zichzelf te danken hebben omdat ze Jezus niet accepteren. We kregen een zo’n brief per maand, maar met de intifada is dat toegenomen tot eentje per week. Dat soort gedachten leeft nog breed, maar de meesten durven er niet voor uit te komen.” Koelewijn haalt de belangrijkste Nederlandse Bijbelvertaling (1657) uit de kast om zijn eigen visie kracht bij te zetten: „Kijk, in Zacharia 12 lezen wij: Jeruzalem zal blijven voortbestaan op de eigen plaats te Jeruzalem. Dat betekent volgens de Statenvertaling dat de kerk van Jezus Christus voor eeuwig stand blijft houden, maar de profeet spreekt natuurlijk tegen het joodse volk. In dezelfde trant wordt er soms gepreekt dat alle vervloekingen gelden voor Israel en de zegeningen voor de kerk. Volstrekt inconsequent.” Volgens Koelewijn sluiten de twee verbonden elkaar echter niet uit en ook dat weet hij te staven met Bijbelteksten, ditmaal uit Handelingen 15. Dit boek uit het Nieuwe Testament beschrijft een vergadering in Jeruzalem, waarbij er van een breuk tussen de kerk en de synagoge nog geen sprake is. Koelewijn: „Volgens Handelingen 15 zijn Gods beloften in het Nieuwe Testament voor de christelijke gemeente, maar sluit dat het speciale verbond tussen God en de joden niet uit. Het verbond van Sinaï blijft geldig en wij zijn Israel dankbaar omdat wij als heidenen via Jezus tot de God van Israel mogen komen.”

   Verdeeldheid
   De kerk van Koelewijn maakt deel uit van de gereformeerde gezindte. In joodse kring komt men wel eens de opvatting tegen dat er met twee verschillende rabbinaten en het nodige gekibbel zoveel interne verdeeldheid is, maar vergeleken met de protestanten valt dat reuze mee. Alleen de ‘zwaar’ gereformeerden behoren al tot tientallen kerken, die allemaal op eigen wijze teruggrijpen op de reformatie en daarom het woord gereformeerd in het vaandel voeren. Men noemt zichzelf ook wel bevindelijk gereformeerd, waarmee men het belang wil benadrukken van Gods ingrijpen in het persoonlijke leven. Het evangelisch protestantisme, een lichtere variant, staat meer open voor moderne ontwikkelingen, zoals religieuze popmuziek. Van de Israel Aktueel-lezers komt 60 procent uit de gereformeerde gezindte, 30 procent is evangelisch en 10 procent is katholiek. Dat laatste is opmerkelijk omdat de katholieke kerk als anti-joodser bekend staat dan de protestantse kerken.

   Koelewijn maakte 10 jaar lang documentaires bij de Evangelische Omroep voordat hij bij CvI kwam: „Conny Mus was toen nog een goede vriend van mij, maar die is helemaal de Palestijnse kant opgegaan. Zoals zovelen. Joris Luyendijk zei laatst bij Paul de Leeuw: „Waarom Sjaron zo dik is? Bij iedere dode Arabier groeit hij een kilo.” Ik vind dat bedenkelijk. De media zijn zo eenzijdig. Wij sturen regelmatig stukken naar kranten die om ideologische redenen worden geweigerd. Het InterKerkelijk Vredesberaad schreef vorig jaar in de Volkskrant dat er alleen vrede komt als Israel zijn joodse identiteit opgeeft. Als wij daartegenin schrijven dat Israel een democratie is en dat de bevolking zelf wel kan bepalen op welke basis de staat is gegrondgevest, dan wordt dat geweigerd. Wat is de wereld toch hypocriet. Alles wat Israel doet wordt onder een vergrootglas gehouden. Een paar weken geleden zaten er nog 1200 journalisten en dat voor zo’n landje! Door de Amerikaanse acties zijn er 5000 Afghanen omgekomen. Door luchtdrukbommen zijn ook onschuldige vrouwen en kinderen gestikt, maar ik heb nog niets gehoord over een VN-onderzoek.”

   „De kranten zijn er als de kippen bij om onze belangstelling voor rechts en religieus Israel te benadrukken, maar wij hebben ook goede linkse en seculiere contacten. Voor de ene regering hebben wij meer sympathie dan de andere, maar toen Barak Netanjahoe versloeg met een straatlengte voorsprong hebben we hem ook gesteund. Ongeveer de helft van de ruim 2 miljoen euro die jaarlijks aan Israelische projecten wordt geschonken gaat naar de emigratie van joden uit de voormalige Sovjet-Unie onder het motto: Breng de Joden Thuis. Door de actie, uitgevoerd in samenwerking met het Jewish Agency, konden alleen uit de Oekraïne al ruim 66.000 joden naar Israel emigreren en die zijn bijna allemaal seculier.” Daar komt bij dat de helft van de ‘Russische’ joden niet halachisch joods is, maar de solidariteit met Israel staat bij Koelewijn voorop: „Israel is een democratie en wij hebben ons niet te mengen in intern-joodse aangelegenheden. En waarom zou ik zo nodig kritisch moeten zijn? Wij hebben als christenen zoveel boter op ons hoofd dat we wel een paar generaties onze mond kunnen houden.”

   Fanatiek
   Voorzitter van CvI is dominee J. de Vreugd. De Vreugd ontvangt mij in zijn huiskamer te Amersfoort. We praten over de belangrijkste kritiek op de politieke en religieuze opvattingen van CvI. Want er is niet alleen kritiek vanuit de linkse hoek. De Vreugd werd begin dit jaar onaangenaam verrast toen hij in het Reformatorisch Dagblad de opmerkingen las van iemand uit zijn eigen kerkverband, dominee M. van Campen, een docent Kerk en Israel aan de Hogeschool Ede. Beide dominees zijn lid van de Gereformeerde Bond (tot Verbreiding en Verdediging der Waarheid in de Nederlands Hervormde Kerk), maar als het om de liefde voor Israel gaat beticht Van Campen de CvI van fundamentalisme en ideologische blindheid. De Vreugd legt uit dat hij persoonlijk op goede voet staat met Van Campen: „Termen als fundamentalisme zijn natuurlijk pijnlijk, ze worden ook gebruikt voor religieuze fanaten als Bin Laden en ik beschouw mezelf niet als fanatiek. We hebben elkaar onlangs wel de hand geschud en we delen dezelfde theologische uitgangspunten, maar de concrete verschillen blijven, met name waar het gaat om de Israelische politiek. Wij zijn geen politieke organisatie, dat blijkt ook wel uit het feit dat we uiteenlopende groepen in Israel steunen. Het is wel zo dat we makkelijker kunnen praten met orthodoxe joden omdat we dezelfde taal spreken en tot dezelfde God bidden. Van Campen en ik geloven allebei in de Bijbel als Gods woord en dus ook in de landsbelofte van God aan Abraham en zijn nageslacht. Over de grenzen van Israel geeft de Bijbel geen eenduidige richtlijnen, maar er is geen twijfel over mogelijk dat Judea en Samaria (de Palestijnse gebieden) tot Israel behoren. Ik vind het onverteerbaar dat joden daar niet zouden mogen wonen en Judea en Samaria ‘Judenrein’ zou moeten zijn. Als daar dan een Palestijnse staat moet komen denk ik toch dat dat een tussenstadium is. God zal het uiteindelijk toch aan de joden geven.”

   De Vreugd denkt dat de komst van een Palestijnse staat geen vrede zal brengen: „Er wordt veel van verwacht, maar 99 procent van de Palestijnen leefde al in autonome gebieden en daar hebben ze niet veel van gebakken. En in 1948 en in 1967 hadden ze een staat kunnen krijgen en dat hebben ze ook niet geaccepteerd.”

   Waar komt zijn liefde voor Israel vandaan? De Vreugd: „Ik ben in Katwijk aan Zee opgegroeid in een stevig protestants milieu; met de vervangingstheologie, maar toch ook met respect voor het oude verbondsvolk. In 1978 kwam ik voor het eerst in Israel en dat was een keerpunt in mijn leven. Ik was bij een Bar Mitswa bij de Klaagmuur en dat maakte een verpletterende indruk op mij. Dat half uur was een doorslaggevend moment in mijn leven, een intensieve ontmoeting met levend jodendom. Het Hebreeuws dat ik kende van mijn studie werd hier gesproken. Ik zag daar religieuze joden die helemaal niet alleen maar naar de wet leven; er was sprake van godsvertrouwen en intensief gebed. De laatste elementen van de vervangingstheologie spoelden in mij weg. Ik zag opeens dat Israel niet alleen een oud, theologisch begrip is. De joden waren geen abstracte categorieën meer, maar een volk in het land dat aan Abraham beloofd is en een levende relatie heeft met God. Onze liefde voor Israel komt niet voort uit een ziekelijk schuldgevoel. De schuld van de kerk is een concrete, historische schuld, die kun je niet zomaar wegpoetsen. En met het joodse volk heb ik een oprechte religieuze verbondenheid die ik niet ervaar bij moslims of andere gelovigen.”

   „Het is heel begrijpelijk dat er een muur van wantrouwen bestaat tussen joden en christenen. Wij willen echter joden niet tot het christendom bekeren maar met onze inspanningen bereiken dat we een goede verstandhouding opbouwen. Ik heb een keer meegemaakt dat we met het Hollandkoor in Jeruzalem waren en dat een van onze mensen stickers met de tekst ‘Jesus loves you’ ging uitdelen. Ik heb hem duidelijk gemaakt dat je dat niet kan maken in Israel en dat heeft hij gelukkig meteen begrepen.”

   Door middel van dit zwartboek wil de Stichting Christenen voor Israel aantonen dat de werkelijke bedoeling van Arafat en de zijnen ondubbelzinnig is: de Israeli’s moet verdwijnen, niet alleen uit de ‘bezette gebieden’, maar uit heel Israel.
   Wiesje de Lange (1938) is medewerkster van Christenen voor Israel en journaliste en schrijfster in Israel. Ze publiceerde verschillende boeken over leven in oorlogstijd.

   De achterkant van het zwartboek vermeldt: „In haar boek laat Wiesje de lezer kennismaken met de gemeenste oorlog tegen Israel, terreur! Wiesje is erop gebrand de mensen duidelijk te maken wat er zich werkelijk heeft afgespeeld in Israel, sinds Jasser Arafat de keuze maakte om zijn leven in te zetten voor de vernietiging van de staat Israel en de Israelische bevolking.”

  3. #3
   Important Prikker GroteWolf's Avatar
   Ingeschreven
   Jul 2002
   Locatie
   Donkere Bos
   Berichten
   2.083
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   20

   Standaard

   Niet nieuw en geen lobby dus.
   Gebrainwashed door het bannen

  4. #4
   Prikker
   Ingeschreven
   Jun 2002
   Berichten
   627
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   16

   Standaard

   rafiq als je het artikel zelf ook had gelezen was je een jaartal tegengekomen 1980. hoezo nieuw????

   en hoezo lobby? had je weer even behoefte om stemming te maken?

  5. #5
   Important Prikker
   Ingeschreven
   Jul 2002
   Locatie
   Eindhoven
   Berichten
   1.031
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   18

   Standaard

   Stemmingmaken laat ik aan de media over.
   Anders zou ik wel in termen spreken van "de Zionistische Vrijmetselaarij" en dergelijke.

   Dat deze lobby ook een grote broer heeft aan de overkant van de Oceaan, namelijk de Christian Coalition. Deze lieden zijn werkelijk zo ranzig om zelfs het bestaan van de Palestijnen te ontkennen.

   De Christian Coalition heeft ook een probleem met moslims. Men heeft het over seculiere moslims zijn geen gevaar, maar wel de "echte gelovige moslim" want die zien ons als ongelovigen.

   Menig moslim weet dat Joden en Christenen geen "ongelovigen" zijn omdat ze "grotendeels" in een (1)God geloven.

   Zelfs dat ze een grote steun zijn bij de verkiezingen en bij de Republiekeinen maakt ze juist nog gevaarlijker.
   Zelfs en daar zijn al wat berichten over gepost waarom ze geen directe confrontatie aangaan met de Islamitische Wereld.

   Dat vind ik zeer stabiliserend voor de regio en de Wereld.

  6. #6
   Very Important Prikker lennart's Avatar
   Ingeschreven
   Oct 2002
   Locatie
   on a road to nowhere
   Berichten
   10.606
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   36

   Standaard

   Hate Crimes Against American Muslims Skyrocket
   Michael Z. Muhammad, Dec 18, 2002

   A new Federal Bureau of Investigation report documents what Muslims across the country have known to be a fact since September 11, 2001: There has been a dramatic increase in hate crimes that have targeted Arabs, Muslims and others who "look like" Muslims.

   The FBI reports annually on hate crimes, which it defines as acts of violence or intimidation inspired by prejudice. It found hate crimes against Muslims rose by more than 1,500 percent in 2001. The findings were published by the Uniform Crime Reporting Program released Nov. 25. The final hate crime data for 2001 can be found in its annual publication, "Hate Crime Statistics."

   According to the report, 481 incidents targeting Muslims and others who appeared to be Muslims during 2001 were documented, up from a mere 28 incidents in all of 2000.

   Although the report did not say how many of the incidents happened after the Sept. 11 terrorist attack, it is reasonable to conclude the majority of the crimes didn’t occur until the last quarter of 2001, law enforcement and many Muslim groups feel. It makes the statistics all the more staggering, Muslims add.

   Equally jolting findings in the report revealed hate crimes against people of Middle Eastern origin or descent more than quadrupled from 354 in 2000 to 1,501 in 2001.

   Hate crimes against people of Middle Eastern ancestry skyrocked from last in 2000 at 453, to second in 2001, with 1,822 reported incidents. The only group with higher rates of victimization were Blacks, who are perennially first and were victims in 3,700 incidents.

   Imad-ad-Dean Ahmad, president of Minaret of Freedom, a Bethesda, Md.-based think tank, told the Associated Press people of the Islamic faith remain very concerned about the future.

   "There are a lot of accusations against Muslims and suspicions against Muslims being perpetrated. There are many people who are behaving more cautiously," he said.

   Many Muslims are also very worried about the backlash that would occur should the United States prosecute a war with Iraq. Muhammad Alquaid, a U.S. citizen of Saudi Arabian heritage, told The Final Call that he faults the media.

   "The media is driving the hate against Muslims," he said.

   "When the Oklahoma bombings took place, we never found out if the guy was a Christian, Jew or Hindu. But typically when a Muslim does something against the practices of Islam, the first thing we are told is it was an Islamic militant," he said.

   The vast majority of perpetrators of hate crimes were White, the report found. Most of the incidents against Muslims involved assaults and intimidation. There were, however, three cases of murder and 35 cases of arson.

   Imam Suetwedien A. Muhammad, of the Philadelphia-based Masjid Muhammad, told The Final Call that he was concerned about recent anti Muslim statements made by mainstream U.S. Christian evangelical leaders such as Pat Robertson and Jerry Falwell.

   "Their comments (about Islam as an evil religion) and the stances they have been taking, I think for religious persons to be in such high positions, they should be more intelligent. They should also be more careful because a lot of people listen to them. They should think before they speak and especially in the manner they are speaking," Imam Suetwedien said.


   Though many believe it to be mere lip service, President Bush and others in his administration have characterized Islam as a peaceful religion and that the majority of its adherents are innocent people.
   Die gekke amerikanen evangelisten zijn een oorlog tegen Islam begonnen en de link tussen Likud en deze christelijke groepen is vrij duidelijk. De burgemeester van Jerusalem Ehud Olmert en Jerry Falwell zijn de grootste vriendjes:

   http://www.virtualjerusalem.com/news...ure=PwVoNC.var

   Op dat diner werd $500,000 aan de burgermeester gegeven. Waaraan heeft hij dit geld besteed, hmm even denken:

   http://www.haaretzdaily.com/hasen/pa...ID=0&listSrc=Y

   en

   http://www.haaretzdaily.com/hasen/pa...ID=0&listSrc=Y

   Kortom corruptie om zo de kandidaten lijsten voor de verkieizingen van Likud te beinvloeden en het zo een nog rechtser karakter te geven.

   'Wie nooit twijfelt, leert niets'. -Coornhert Klik!

  7. #7
   Very Important Prikker Marsipulami's Avatar
   Ingeschreven
   Feb 2002
   Locatie
   ....
   Berichten
   32.469
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   577368

   Standaard

   Een open brief aan hen die Israel steunen

   Geachte Lezers Lees deze woorden, een roep om respect, vrede en gerechtigheid:

   1) Wij, Arabisch volk, zijn uw tegenstanders niet. Als u let op de geschiedenis, ver terug of nog maar van kort geleden, dan zult u vast tot de konklusie komen dat wij degenen niet waren die u vervolgd hadden.

   Miljoenen werden omgebracht in Europa, maar miljoenen leven hier, in onze landen samen met ons, zij zullen ook met ons leven, hier in het Midden Oosten. Wij zijn niet degenen die u toegang geweigerd hebben of u verraden hebben. De geschiedenis vertelt u eigenlijk het tegendeel, wij waren degenen die u opvingen en welkom heetten toen u verdreven werd uit uw huizen. Toen hebben wij u geholpen. Lees de geschiedenis van voor de tijd van de Staat Israel, de tijd voor beloften om een Joodse staat te vestigen, niets hebben wij tegen u ondernomen. Vraag het de joden, die in Marokko, Tunesie en Egypte hebben gewoond. Vraag het de joden, die in Palestina, Libanon en Syrie hebben gewoond. De Arabische christenen, deel van de Palestijnse, Egyptische, Libanese, Syrische of Jordaanse volkeren, hebben u nooit vervolgd, de Arabische moslims hebben u, zeker de laatste 1000 jaar, met rust gelaten, Echter, nu, in de laatste tientallen jaren is vijandschap over ons gekomen. In Europa echter, ondanks het feit dat er onder u waren die vooruit liepen in muziek, wetenschap, kunst en economie, werd u vervolgd door de eeuwen heen. Zij die u nu verdedigen zullen dat eerder doen vanwege hun schuld dan vanwege het feit dat ze met u symphatiseren...

   2) Wij, Arabieren, werden uw vijanden toen u ons land nam, toen u ons uitwees. Toen u het recht eiste op ons land, water en voedsel, ja zelfs op onze geschiedenis en kultuur. Toen u riep dat wij een primitief volk waren en dat ons land Niemandsland was, "Terra Nullius". Toen u zei dat u het recht had om nederzettingen te bouwen op ons land, toen u dat land van ons afnam. Toen honderdduizenden moesten vluchten of evacueren toen u kwam om onze landen te nemen. Toen u zei dat God, uw God de enige God is, de onze, Allah of Christus onze Heer, slecht haat prediken tegen u, joden. U beschuldigde onze religies van het creeeren van een wereld vol anti-semitisme, anti-Israel, anti-jodendom.

   U hebt niet geluisterd toen wij of onze medestanders trachtten te spreken over de Arabische en Palestijnse rechten op een menselijk bestaan, om een eervol leven te leiden in de plaatsen en landen die nu door u genomen zijn, soms tegen de internationale wetgeving in, vaak domweg bezet of geannexeerd met twijfelachtige argumenten.

   3) Wij, Arabsich volk, Semitisch en zonen van Abraham zoals u, wij vragen ons af wat wij u misdaan hebben in de recente geschiedenis, dat wij nu zo door u gehaat worden, wat wij misdaan hebben om zo behandeld te worden of overal in de wereld door u afgeschilderd te worden als volk van misdadigers? Is het niet zo dat dit konflikt de toekomst van onze kinderen zowel als uw kinderen in de waagschaal stelt.

   Overigens, was het niet zo dat Ishmael de eerste was, gevolgd door Isaac?

   4) Lees het verhaal van Simson eens terug (Re 13>). Zijn vijanden trachtten op alle mogelijke wijzen hem te doden. Zij konden zijn ziel, zijn geest niet overwinnen, zijn wil om terug te keren, zijn wil om te winnen was te sterk voor zijn vijanden. Zeker herinnert u zich Masada, de joden daar verkozen liever te sterven dan te buigen voor de Romeinse bezetter. Zo werden zij tevens een voorbeeld voor vele volkeren die na hen kwamen. De Romeinen met hun grote en machtige legers waren niet in staat om de vrijheidszin en de ziel van die joodse strijders te overwinnen. Was het niet net zo na de vernietigingskampen van de Nazi's? Het joodse volk kwam er uiteindelijk sterker en verenigd uit. De dood en het lijden van zovele onschuldigen, teweeg gebracht door de Nazi's. kon niet verhinderen dat de vrijheidszin en de wil tot leven er alleen maar sterker door werd. Dat is de les die geleerd kan worden; er is geen grotere kracht dan die van de drang naar vrijheid, de wil om te overleven, tegen alle verukking in. Dit geld zeker voor het Palestijnse volk. Zij zullen zich vermenigvuldigen en op zekere dag zullen zij hun rechten opeisen en zich bevrijd weten van hun onderdukkers.. En geldt hetzelfde niet voor de zwarte Amerikaanse bevolkings- groep met Marthin Luther King, of voor de Zuid-Afrikaanse zwarte bevolking die zich onder leiding van Mandela nu voor het eerst iets van vrijheid beleven? Zo zal het ook worden voor het Palestijnse volk, een volk van Moslims en Christenen.

   5) Denken jullie werkelijk, dat het confisqueren van Arabisch en Palestijns land, door het bouwen in Jeruzalem, door de media te manipuleren, ja, zelfs door aan de wereld te verkondigen dat de Palestijnen terroristen zijn, dat de Arabieren fout zijn en dat de joden gelijk hebben, denken jullie werkelijk op deze wijze een eervol leven, in vrijheid en veiligheid te kunnen leven?

   Al bijna vijftig jaar lang wordt de wereld verteld, dat er niet zoiets bestaat als een Palestijns volk, een Palestijnse identiteit. Maar eindelijk, in Oslo en Madrid in de Verenigde Staten en nu overal werden de Palestijnen erkend, als een partij in verdesonderhandelingen, als een volk met rechten, als een natie. Wees toch niet overuigd van het feit dat de Verenigde Staten voor altijd jullie terzijde zal staan, dat het gevangen zetten van Palestijnen, het gebuik van wapens voldoende zal zijn om een veilig bestaan te garanderen.

   Nogmaals, het gevangen zetten van, het verbannen van of zelfs het doden van Palestijnen zal hun wil tot overleven, hun drang naar vrijheid alleen maar doen groeien. Uiteindelijk zal de geschiedenis zich sympathiek opstellen naar het Palestijns volk en hun Arabische medestanders.

   6) De Arabische volkeren, waarvan het Palestijnse deel uitmaakt, zullen overleven, groeien, precies zolas jullie gedaan hebben. de ironie van de geschiedis: de geschiedenis is met hen die de wil tonen te overleven Op dit moment keert het tij al voor jullie. vergeet de hierboven geschreven niet.

   Er is een Arabisch gezegde: "als de ziel van een heel volk schreeuwet om vrijheid, wat kan de natuur anders doen dan te reageren?"

   7) Beste Israeliers, geachte Israel-supporters willen jullie werkelijk Israel helpen overleven? Slechts vrede en gerechtigheid zal Israel helpen overleven. Slechts als zowel Israel als de Verenigde Staten zich willen inzetten voor werkelijke vrede en gerechtigheid, zal Israel kunnen bloeien in het Midden-Oosten. Door de nu optredende wanddaden van Israel niet te willen zien, help je dit land niet. Dit weet u in uw hart ook wel daar hebt u de geschiedenis boekjes niet voor nodig. Door die wandaden te negeren werkt u ze feitelijk in de hand. Voor de Palestijnen zal dit alleen nog maar een teken zijn om nog luider te protesteren, hun drang tot overleven zal nogmaals gevoed worden.. Nieuwe Simsons zullen opstaan onder de Palestijnen, een nieuw Masada gecreeerd?

   8) Geloven jullie werkelijk dat het het Palestijns land jullie eigendom is op basis van een belofte van God? Hoe zou God, schepper van alles onderscheid kunnen maken tussen mensen? Hoe zou God een volk kunnen laten heersen over een ander? In Zijn ogen zijn wij alle gelijken, gemaakt naar Zijn evenbeeld. Zijn liefde gaat immers naar ons allen uit, Jood, Christen, Arabier of Europeaan, Amerikaan of Aziaat, elke vreemdeling die we tegenkomen, wij zijn alle broeders en zusters in dienst van de Heer, die in de hemel is. Wij zouden alle onder God moeten dienen, onder dezelfde Wetten, zonder voorkeuren of verschillen tussen de mensen. Kort en Krachtig: Eer God en heb u naaste lief als uzelf. Voor de Palestijnen, net als voor iedereen geldt dat zij het recht hebben om vrijheid uit te oefenen. Dat is ee eis die onlosmakelijk verbonden is met de waardigheid van de menselijke persoon, met name inzake morele en religieuze kwesties.

   9) Het is nu eenmaal niet mogelijk om de ziel van een volk te onderdrukken. De Arabische volkeren zijn de naaste buren van Israel. Niet de Verenigde Staten, zelfs niet de Europese Unie. Misschien zullen zij u niet in de toekomst blijven steunen. Misschien is het toch beter om goede betrekkingen na te streven met uw naaste buren.

   10) Het Israelisch gezag kan slechts wettig worden uitgevoerd, indien het streeft naar het algemeen welzijn van de (Palestijnse) groep en het hierbij de middelen aanwend die moreel toelaatbaar zijn. Nu echter worden worden onrecht- matige wetten uitgevaardigd, waaronder de annexatie van stad en landen. Nu echter worden maatregelen geneomen die indruisen tegen de morele orde waaronder het inbeslag nemen van identiteitskaarten, het belemmeren van economische ontwikkelingen. Zo is het Israelisch gezag in elkaar gestort, het ontaard in onderdrukking.

   11) De Arabische kinderen en de joodse kinderen, zij zijn toch alle kinderen van Abraham, onze stamvader. Zij hebben toch alle het recht om in vrede te leven? Streef dan toch naar gerechtigheid ! Het is een van de beste doelen om na te steven, werk samen met de Palestijnen en Israelisch in het Heilig Land, Christenen, Moslims en Joden, allen zouden dezelfde rechten en plichten, veiligheid en gelijkheid, verantwoordelijkheden moeten hebben. Het word echt tijd een einde te maken aan ondrukking en de weg vrij te maken en de weg vrij te maken voor een betere samenleving in het Midden Oosten. Een betere toekomst dus voor onze kinderen.

   12) Beter is het om niet te luisteren naar de zg. 'Christen-Zionisten (Christenen voor Israel, enz) die beweren dat jullie het 'recht op Palestijns land' hebben. Het enige doel wat zij nastreven is bekering. Zij werken actief mee aan de emigratie van joden over de hele wereld naar Israel, Zij denken op deze wijze profetieen over de wederkomst van de Messias te kunnen bewerkstelligen opdat jullie alle Christenen zullen worden. Niet eens uit respect voor het Joods geloof of jullie toekomst, zij streven slechts hun eigen doelen na.

   Beter is het te luisteren naar die Christenen die al zo lang in het Heilig Land wonen, vele vertegenwoordigd door het Vaticaan. Werk samen met hen naar een betere samenleving, zij respecteren jullie wel degelijk. Werk samen met hen naar rechtvaardige oplossing voor de huidige problemen, naar een Palestijnse staat naast de Israelische staat, Jeruzalem als hoofdstad voor beide.

   Palestijnen en Israelisch, Christenen, Moslims en Joden, deze vijf componenten zullen dezelfde rechten en plichten moeten kennen, dezelfde verantwoordelijkheden voor allen. Streef naar samenleving waarin gelijkheid is voor allen die aan haar deelnemen. Het is immers niet mogelijk om alle Palestijnse Christenen en Moslims te verdrijven uit hun land. Sluit vrede en vriendschap met hen, eer op deze wijze God. Voor de stichting van de Staat Israel werd er geen oorlog gevoerd tegen jullie en was het mogelijk om vreedzaam naast elkaar te leven. Slechts indien alle partijen afzien van alle vormen van geweld en onderdrukking is het mogelijk dit doel te bereiken

   IK zal voor u bidden. Moge God onze Heer, u wijsheid schenken opdat u zult inzien dat vrede en gerechtigheid de weg is naar een veilige samenleving.

   Met respect voor u allen,

   Rev. Labib Kopti

   http://www.al-bushra.org/0dutch/openltr.htm
   www.radiomaria.be - Een katholiek geluid op de middengolf

  8. #8
   Important Prikker
   Ingeschreven
   Jul 2002
   Locatie
   Eindhoven
   Berichten
   1.031
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   18

   Standaard

   Gedeelte van een interview met Eli Wiesel, Nobelprijswinnaar.


   Het probleem met het huidige anti-Semitisme in Europa is, dat er veel anti-Israël stemmen gehoord worden in Europa, die Joodse stemmen zijn. Ik ben bang dat daar een niet geringe hoeveelheid achterbaksheid achter schuilt, en dat stoort mij enorm. Voor mij geldt, dat wanneer iemand door het jaar genomen doorgaans achter Israël staat en nu zegt dat hij „tegen Israël” is, dan kan daar een geloofwaardigheid in die uitspraak zitten. Maar wanneer iemand, en er zijn vele van die mensen, zich nimmer over Israël uitliet in het verleden, en die nu het Jodendom gebruikt om Israël te bekritiseren, dat is verkeerd. Waarom hoorde ik hem nooit eerder?”

   Op de vraag of Wiesel gelooft dat de Joden alleen staan, antwoordde hij: „Wij zijn niet alleen, want wij hebben nog altijd Amerika. Onze banden met Amerika rusten op een traditie van gemeenschappelijke waarden van democratie. De bijbelgemeenschappen in het Midden Westen van Amerika hebben Israël zozeer lief, dat het een ware zegen is. De Amerikaanse gehechtheid aan Israël komt ook tot uitdrukking in de diepe betrokkenheid van de Amerikaanse President met Israël. Ik heb vijf presidenten van de Verenigde Staten gekend, en ieder was sterk persoonlijk betrokken bij Israël.”

   En wat de huidige druk van de Amerikaanse president op Israël betreft, daarover zei Wiesel: Ik geloof niet dat hij Israël bevelen geeft. Hij geeft ons advies. Wanneer zij tegen Israël zeggen: „Wij begrijpen jullie noden, maar jullie moeten ook de onze begrijpen,” dan bedoelen zij te zeggen: „Wij hebben onze eigen belangen – namelijk om Sadam Hoessein in Irak omver te gooien – help ons dit doel te bereiken door iets meer consideratie te tonen.” De V.S. weigert niet Israëls soevereiniteit te erkennen en verwerpt ook niet zijn recht tot zelf-verdediging. „Maar de Europeanen gaan te ver. Dat dreigen met sancties, bijvoorbeeld, is ongelooflijk.”

  9. #9
   Islamoloog Ron Haleber's Avatar
   Ingeschreven
   Nov 2002
   Locatie
   Paravion
   Berichten
   7.089
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   30

   Standaard Rechtse christenen als eigenlijke barrière voor Palestijnen

   Rafiq snijdt een belangrijk probleem aan dat al eerder aan de orde kwam in de forums, bij voorbeeld bij Nederlanders in dienst van het Israëlische leger.

   Toen de ambassadeur van Palestina, Afief Safieh, vanuit Nederland overgeplaatst werd naar zijn huidige standplaats Groot Brittannië, vertelde hij mij dat hij op het eind van zijn verblijf in Nederland ontdekt had waar hier de meest harde weerstand tegen erkenning van de rechten van de Palestijnen ligt, namelijk bij deze groepen rechtse christenen.

   Met alle politieke groepen was hij tot wezenlijke overeenstemming kunnen komen, ook met hen die zich als vrienden van Israël beschouwen, maar hij - zelf een christen - had moeten leren dat daar een onoverkomelijke barrière ligt.

   Het bewijst weer eens wat een dubbelzinnig en gevaarlijk spul godsdienst is. Het kan natuurlijk mensen positief motiveren tot allerlei goede zaken, mensenrechten en dergelijke.

   Maar anderzijds kan geloof wanneer het op onredelijkheid en pure emotie berust evenzeer mensenrechten als van Palestijnen verkrachten.

   Het christendom heeft daarbij zeker niet het patent op onredelijkheid en fanatisme, ook onder moslims kan men daar over meepraten, voorbeelden ter over.

   De Franse Revolutie wilde de godsdienst al op de rede grondvesten, maar daar is niet veel van terecht gekomen. Onze joodse Spinoza was daar een voorloper van.


  10. #10
   Prikker
   Ingeschreven
   Feb 2002
   Locatie
   in een bikini op de top van de himalaya
   Berichten
   207
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   17

   Standaard

   Deze Christenen proberen gewoon hun eigen geschiedenis met betrekking tot de joden te witwassen. Anders zouden ze Arafat die zelf ook een Christen is uit godsdienstige plicht wel te hulp komen schieten.
   Bepaalde dwalingen verdwijnen pas als men ophoudt ze te weerleggen.

   otto weiss (1887)

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Gelijkaardige Onderwerpen

  1. Breaking the taboo: Israel Lobby in the US!
   Door Sallahddin in forum Het nieuws van de dag
   Reacties: 0
   Laatste Bericht: 05-11-07, 13:05
  2. Tegenlicht - DE ISRAËL LOBBY (AIPAC)
   Door Vanun in forum Het nieuws van de dag
   Reacties: 1
   Laatste Bericht: 17-10-07, 14:26
  3. The Pro-Israel Lobby
   Door Siah in forum Het nieuws van de dag
   Reacties: 0
   Laatste Bericht: 04-09-04, 23:17
  4. christenen houden manifestatie voor Israel
   Door akram in forum Het nieuws van de dag
   Reacties: 206
   Laatste Bericht: 03-09-04, 04:51
  5. De macht van de Israël-lobby
   Door MO_NL in forum Het nieuws van de dag
   Reacties: 7
   Laatste Bericht: 06-04-04, 14:03

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •