Deetman, Netelenbos en Pieper vormen nieuwe partij
15 juli 2003, 17:44:53

DEN HAAG (ANP) - Burgemeester Deetman van Den Haag, oud-minister Netelenbos en ICT-goeroe Pieper behoren tot grondleggers van een nieuwe politieke partij. De drie maken deel uit van een groep van dertig die het initiatief heeft genomen tot de Partij voor de Informatiesamenleving.

Doel van deze partij, de pvdi, is om bestaande politieke partijen ,,te bewegen daadwerkelijk interactie aan te gaan met mensen'', zoals de website (www.pvdi.nl) laat weten. Op die manier wil de pvdi de democratie versterken.

De partij zegt informatie, innovatie en ict als middelen te gebruiken om maatschappelijke kansen te benutten. Het programma is volgens de partij ,,constant in beweging en iedereen kan er aan bijdragen''.

De partij richt zich op beleidterreinen onderwijs, overheid, gezondheidszorg, veiligheid, verkeer en privacy. Meer computers en automatisering is naar de opvatting van de partij het beste middel om zowel de wachtlijsten in de zorg als files te bestrijden.

In opdracht van de toenmalige verkeersminister Netelenbos ontwierp internetondernemer Pieper een plan voor kilometerheffing. De huidige bewindsvrouw op Verkeer en Waterstaat, Peijs, liet onlangs weten dat dergelijke plannen niet voor 2010 zullen worden uitgevoerd.

Deetman en Netelenbos zullen hun lidmaatschap van respectievelijk het CDA en de PvdA niet voor de nieuwe partij opzeggen.

Geactualiseerd om 17.44 uur