Grote en kleine jihad...
+ Plaats Nieuw Onderwerp
Pagina 1/7 12 ... LaatsteLaatste
Resultaten 1 tot 10 van de 63
 1. #1
  Banned
  Ingeschreven
  Sep 2004
  Berichten
  11
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  0

  Standaard Grote en kleine jihad...

  In de Naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle..

  Een van de meest bekende truuks die word gebruikt door de Kufaar en Munafiqun om de bezieling voor Jihad in deze Ummah de kop in te drukken is het idee van een zogenaamde "grote" en "kleine" Jihad. Daarbij is het idee dat vechten tegen je begeerten de grote Jihad is, en dat vechten op het slagveld de kleine Jihad is. Dit idee is gebaseerd op een verhaal dat word genoemd in het boek van Khatib al-Baghdadi genaamd "Geschiedenis van Baghdad", waarin een door Jabir overgeleverde hadith verteld dat de Profeet (saws), nadat hij was teruggekeerd na een veldslag zei: "Jullie zijn teruggekeerd met een uitstekende terugkeer; van de kleine Jihad naar de grote jihad: de slaaf (van Allah) die vecht tegen zijn nafs.

  Dit concept kan echter, hoewel gebaseerd op een hadith, toch verworpen worden.

  Ten eerste: kan deze hadith niet als bewijs gebruikt worden, omdat al Bayhaqi erover heeft gezegd dat hij zwak (Da'ief) is. Ook al Suyuti heeft in zijn boek "al Jami as saghir" gezegd dat het een zwakke hadith is. Men kan zeggen dat zwakke hadith geaccepteerd kunnen worden in geval van nawwafil (extra/vrijwillig), deugdzame daden. Maar dit is in dit geval onacceptabel omdat Jihad geen nawwafil daad is. Het is zelfs zo dat Rasool Allah (saws) heeft gezegd dat de kracht van deze Ummah schuilt in de Jihad. Verder is het zo dat in de keten van deze hadtith een zekere Yahy ibn al ala te vinden is. Ibn Hajar heeft over deze man in "al Taqrib" gezegd dat hij bekend stond om het verzinnen van hadith. Al Dahabi zei dat het geen sterke overleveraar is, Ibn Mu'in zei beoordeelde hem als zwak, al Darqutni zei dat men hem moet negeren, en Ahmad bin Hanbal zei dat hij een leugenaar en een verzinner van hadiths was.

  Ten tweede: Deze hadith spreekt duidelijke verzen van de Qoran tegen. Allahu ta'aala zegt daarin:

  4/94. O, gij die gelooft, wanneer gij voor Allah's zaak oprukt, onderzoekt dan en zegt niet tegen iemand die u met de vredesgroet begroet: "Gij zijt geen gelovige". Zoekt gij de goederen van dit leven? Bij Allah zijn goede dingen in overvloed. Zo waart gij voordien maar Allah bewees u Zijn gunst; stelt daaromtrent een nauwkeurig onderzoek in. Voorzeker, Allah weet, wat gij doet.

  4/95. Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van Allah strijden. Allah heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft Allah het goede beloofd. Allah zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning.

  4/96. nl. in graden, ook van vergiffenis en barmhartigheid. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

  Ten derde: Deze hadith is in tegenspraak met vele andere hadith waarin de profeet (saws) juist de deugden van Jihad noemt. Hieronder zal ik een paar noemen: "Een ochtend of een avond besteed op het pad van Allah is beter dan de wereld en wat het bevat" (bukhari en Moeslim)

  "1 uur staan in de gelederden van strijd is beter dan 60 jaar staan (in gebed)" (Sahih al Jami)

  Abu Huraira (ra) zei, " Is iemand van jullie in staat om te bidden zonder te stoppen, en te vasten zonder het vasten te verbreken zijn hele leven lang?" De mensen zeiden: "O Abu Huraira, wie kan dat nou volhouden?" Hij zei "Bij Allah, 1 dag van de Mujahid op het pad van Allah is beter dan dat."

  De bewering van sommigen die zeggen dat de strijd tegen de nafs de grote Jihad is omdat de persoon dag en nacht getest word, kan worden ontkracht door de volgende hadith: Overgeleverd door Rashid, die het van Sa'ad (ra) heeft, wie het van een Sahaba heeft, dat een man zei: "Yaa Rasool Allah! Waarom is het dat alle gelovigen in hun graf ondervraagd/getest zullen worden behalve de martelaren?" Hij (saws) zei: "Het kletteren van zwaarden boven hun hoofd was genoeg" (Sahih al jami)

  Ten vierde: Dit beledigende idee bevat onrechtvaardigheid jegens de status van de Mujahideen. Allahu Ta'aala heeft ons bevolen rechtvaardig te zijn in onze uitspraken, zeggende:

  5/8. O, gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet.

  Is het wel rechtvaardig en eerlijk om te zeggen dat onze broeders die zich bevinden in het land van Jihad en in de strijd, zich in een kleine Jihad bevinden, terwijl er mijnen onder hun voeten exploderen, wat ervoor zorgt dat ze in de lucht geslingerd worden, en hun ledematen en bloed verspreid worden, zo erg dat ze niet meer intact begraven kunnen worden?? En dat is voor de zaak van Allah, en inshALLAH, zegend hij de ledematen van een aan stukken geblazen lichaam. Waren deze broeders in een kleine Jihad, terwijl ons vasten, en het verbreken van ons vasten met allerlei heerlijk eten een grotere Jihad? Bij Allah! Dit is niet eens met elkaar te vergelijken en als je deze zaak zou voorleggen aan de slimste mensen op aarde, dan zouden zij niet bij zo'n conclusie komen

  Ten vijfde: De egyptenaar, dr Muhammed Amin, zegt in zijn boek "het pad van de islamitische da3wah" het volgende: "Jihad an-nafs en Jihad met rijkdom, als ze er niet toe leiden dat iemand waarheid vestigd, en erbij staan, het goede bevelend en het slechte verbiedend, en iemand leven en rijkdom opofferen voor de zaak van Allah, zijn afwijkende Jihads die onvoldoende zijn. Het is verbazingwekkend dat het uur van testen en van ontberingen, waarin de voeten geschud worden, en het hart tot in het keel klopt, het uur van kleine Jihad word genoemd, terwijl de uren van veiligheid en comfort in veilige huizen, tenmidden van vrienden en familieleden, de uren van grote jihad genoemd kunnen worden! Zullen bij zulke suggesties de achterblijvers blij worden met het zitten ipv het gehoorzamen van de Profeet (saws) en de Sahabas (ra)? Zulke mensen vinden genoegdoening op deze manier, terwijl ze eigenlijk alleen maar hun eigen zwakke ziel bedriegen, want de echte waarden zijn daden die het tegenovergestelde zijn"

  Tot slot nog een gedicht van een Mujahid geleerde genaamd Abdullah ibn al Mubarek in een brief vanuit het land van Jihad aan zijn vriend al Fudayl ibn Iyad, die Islam verkondigde aan heersers en hen aan het huilen bracht, maar geen beloning ervoor vroeg en dus een ware gelovige was:

  "Oh aanbidder in de 2 heiligdommen
  als je ons maar kon zien
  dan zou je zien
  dat jij in jouw toewijdingen
  slechts aan het spelen bent
  Als jij degene bent wiens wangen nat zijn van tranen
  dan zijn wij degenen wiens borstkas gekleurd zijn door ons bloed"

 2. #2
  Important Prikker Hamza-T's Avatar
  Ingeschreven
  Aug 2002
  Locatie
  Breda
  Berichten
  2.034
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  22

  Standaard

  'Slechts' de verdedigende strijd zal ons niet uit deze situatie doen geraken, ik bedoel hiermee dat enkel strijd alleen geen Nahda (renaissance) tot gevolg heeft.
  De ware Dawa'h en (doeltreffende) Jihad voor Fath zal pas van de grond komen na de herkomst van een Kalifaat insha Allah.

  Dan zal er een rechtgeleid Kalifaat (Rashidun Khilafah) zijn op basis van het profeetschap. (hadith Ahmad)

 3. #3
  Banned
  Ingeschreven
  Aug 2004
  Berichten
  1.436
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  0

  Standaard

  Geplaatst door aloussi 23
  Hamza t ...je maakt dezelfde groffe ideologische denkfout evenals de broeders van de Hizbu Tahrir..u denkt immers dat een khilafa tot stand kan komen zonder dat men hiervoor vecht en jihad voor doet..


  dit is nog nooit in de islamitische geschiedenis voortgekomen...de volgorde is altjd sinds de openbaring geweest: Imaan , hijra ..jihad..


  En zoals ibn taymiyyah heeft uitgelegd is na het verkijgen van imaan niets belangrijkers dan het verdedigen van islamitische gebied.


  Weet je hoe de Ottomaanse khalifaat tot stand kwam? Slechts na een lange jihad kon deze khilafa gevestigt worden..
  mag ik een vraag stellen aan jou:

  Vond je het mooi dat: de Torens in Amerika, met mensen zoals jou en ik ,in elkaar storten?

 4. #4
  Banned
  Ingeschreven
  Sep 2003
  Berichten
  995
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  0

  Standaard

  Jouw Qiyaas is dom en onderhevig aan grote aqeeda fouten.Daarbij is jihad een onderdeel van de tawheed , en wordt de tawheed daardoor ( jihad ) beschermt.
  Kortom, jij wil mij en andere niet-moslims op dit forum/ in dit land dwingen zich tot de islam te bekeren???

 5. #5
  Important Prikker
  Ingeschreven
  Sep 2002
  Locatie
  oberschassimwlad
  Berichten
  1.541
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  20

  Standaard

  excuse moi


  grote mensen kunnen grote dingen doen

 6. #6
  Moderator
  Ingeschreven
  Nov 2004
  Locatie
  Jupiter
  Berichten
  9.003
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  10

  Standaard

  B. El khattabi , jij gaat ervan uit dat we nog in de Mekkaanse periode zijn en dat de jihad nu niet van toepassing is...
  Voor ons, de westerse landen, is jihaad absoluut geen fard 3ayn.

  Ibn Taymiyyah, ik neem aan dat je dat wel weet, heeft een uitgebreid boek over overgeschreven.

  Defensieve jihaad is fard 3ayn voor het land dat aangevallen wordt. Jihaad fard 3ayn is verplicht voor de omgevende landen. Mochten zij daar geen gehoor geven wordt de circel verbreed.

  Echter, is het belangrijk te weten dat er geen islamitische staat bestaat. Betekent dat degene die wel de intentie hebben om hun broeders/zusters bij te staan, de juiste middelen niet voor hebben.

  Betekent dat deze potentiële strijders weinig heil kunnen verrichten.

  Betekent niet dat zij geen jihaad mogen voeren, maar het wordt omgeschakeld naar jihaad kifayah.

 7. #7
  Prikker
  Ingeschreven
  Jun 2004
  Berichten
  113
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  17

  Standaard

  jongens, zullen we dan maar eerst beginnen met de jihaadoe-naf s!!
  vrees allah o dienaren van de gene die de hemelen en aarde heeft geschapen. en` zech niet ik weet over dat gene wat je niet weet maar zeg allahoe allem (allah weet het best)
  wella tavtaroe hala ****ie alkazieb (en verzin geen leugen over allah)

 8. #8
  Banned
  Ingeschreven
  Sep 2003
  Berichten
  995
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  0

  Standaard

  Geplaatst door oem oewees
  jongens, zullen we dan maar eerst beginnen met de jihaadoe-naf s!!
  Jongens, zullen we maar eens beginnen jullie strafrechterlijk aan te pakken, watn jullie doen gaat tegen de Nederlandse constitutie in.

 9. #9
  Very Important Prikker
  Ingeschreven
  Oct 2002
  Locatie
  Rotterdam
  Berichten
  3.548
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  35

 10. #10
  Banned
  Ingeschreven
  Sep 2003
  Berichten
  995
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  0

  Standaard

  Jihad is, without doubt the pride of Islam and of the basis of Islam (arkaan - basis or pillar) and the verses and Ahaadeeths regards this are known to everybody Insha'allah.

  This my brother, leads us to understand that Jihad is not to be discussed, but we must discuss its pre-requisites.
  Hoe wil je met dit soort teksten bruggen bouwen, wortel?

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Grote of kleine?
  Door daddy in forum Wie schrijft die blijft
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 01-02-08, 21:37
 2. Kleine en Grote tekenen!
  Door Nido in forum Wie schrijft die blijft
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 14-08-06, 06:11
 3. Grote en "kleine" Jihad?
  Door Hudhaifa in forum Islam en meer
  Reacties: 7
  Laatste Bericht: 30-12-03, 01:34
 4. De Grote en Kleine Jihad
  Door Mujaahid in forum Hadieth
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 01-12-02, 00:21
 5. De Grote en Kleine Jihad
  Door Mujaahid in forum Islam en meer
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 18-08-02, 13:53

Bladwijzers

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •