Ibn al-Qayyim (rahimahullaah) heeft gezegd:“Er zijn zes fasen van kennis: Ten eerste: Het stellen van vragen op een goede manier. Ten tweede: Stil blijven en aandachtig luisteren. Ten derde: Goed begrijpen. Ten vierde: Memoriseren (onthouden). Ten vijfde:Onderwijzen. Ten zesde – en het zijn de vruchten: Handelen naar de kennis en binnen de grenzen ervan blijven.”