Ik geloof alleen maar in de Koran en niet de Hadith. - Pagina 3
+ Plaats Nieuw Onderwerp
Pagina 3/6 EersteEerste ... 234 ... LaatsteLaatste
Resultaten 21 tot 30 van de 55
 1. #21
  Prikker hassa046's Avatar
  Ingeschreven
  May 2002
  Locatie
  Venlo
  Leeftijd
  44
  Berichten
  103
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  18

  Standaard

  Geplaatst door Jawad2003
  [B]Hoe zat het dan 3 of 4 honderd jaar geleden toen nog heel weinig bekend was over natuurkunde en scheikunde? Hoe wisten ze toen dat koran godswoord was?
  Trouwens waar komt het getal 19 in natuurkunde en scheikunde voor?
  kijk op http://www.submission.org/miracle/19-chemistry.html

  in getal 19 vind je een voldoende bewijs voor het authentiek zijn van de koran , maar in het onfeilbaarheid van de profeet niet vind je geen bewijs. Heel merkwaardig
  Eigenlijk niet. Het geeft juist het bewijs dat Mohammed wel fouten kon maken.

  Het sturen van feilbare profeten is minder consequent vind ik
  stagfiru 'llah, had hij dan niet beter zelf kunnen komen? :-S


  hmm, waarom 5, waarom niet 9, waar staat het in de koran dat je 5 keer moet bidden?
  The contact prayer was given to the Prophet Abraham and passed on to us from generation to generation.

  The prayer existed before Muhammed. Muhammed's sole mission was to deliver the Quran.

  There is no dispute concerning the number of units in all five daily prayers.

  The Quran's mathematical code confirms the number of units in the five prayers 2,4,4,3 and 4 respectively.

  The Quran deals only with practices that were distorted, for example, the voice tone during the prayer.  Where can we find Salat in the Quran?

  When Abraham implored God in [14:40], he did not ask for wealth or health; the gift he implored for was: "Please God, make me one who observes the contact prayers."

  The religious duties instituted by God are in fact a great gift from Him. They constitute the nourishment required for the growth and development of our Souls. Belief in God does not by itself guarantee our redemption; we must also nourish our souls [6:158], [10:90-92]. Additionally, [15:99] states that observing the religious duties instituted by God is our means of attaining certainty: "Worship your Lord in order to attain certainty."

  We learn from [2:37] that we can establish contact with God by uttering the specific Arabic words given to us by God in Sura 1, the Key, which is a combination of sounds that unlocks the door between us and God:

  1. The Dawn Prayer must be observed during two hours before sunrise [11:114], [24:58].

  2. The Noon Prayer is due when the sun declines from its highest point at noon [17:78].

  3. The Afternoon Prayer can be observed during the 3-4 hours preceding sunset [2:238].

  4. The Sunset Prayer is due after sunset [11:114].

  5. The Night Prayer can be observed after the twilight disappears from the sky [24:58].
  This is our world now...the world of the electron and the switch, the beauty of the baud.We make use of a service already existing without paying for what could be dirt cheep if it wasn't run by profiteering gluttons, and you call us criminals. We explore...and you call us criminals. We exist without skin color, without nationality, without religious bias...and you call us criminals. You build atomic bombs, wage wars, murder, cheat, and lie to us and try to make us believe it is for our own good, yet we're the criminals. Yes, I am a criminal. My crime is that of curiosity. My crime is that of judging people by what they say and think, not what they look like. My crime is that of outsmarting you, something that you will never forgive me for. This is my manifesto.You may stop me, but you can't stop us all...after all, we're all alike.

 2. #22
  Very Important Prikker
  Ingeschreven
  Oct 2001
  Locatie
  Dordrecht
  Berichten
  2.940
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  23

  Standaard

  Geplaatst door Ridouan quote:

  Sommige sahaba zeiden ook dat de koraan genoeg voor hun was, maar dat is niet waar.


  Ik ben het volledig met ze eens.

  *****
  Ik ook aangezien de Koran verwijst naar ahadieth;

  33:21. Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest, en die Allah vaak herdenkt.

  4:59. O, gij die gelooft, gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper en degenen, die onder u gezag hebben. En indien gij over iets twist, verwijst het naar Allah en Zijn boodschapper, als gij gelooft in Allah en de laatste Dag. Dit is beter en uiteindelijk het beste.


  etc........Aangezien wij geen Profeten zijn hebben wij het voorbeeld nodig van de Profeet asws die ons de boodschap bracht en uitverkoren is......en belangrijk ons onderwijst. Want:

  2:129. Heer, doe onder hen een boodschapper opstaan, die hun Uw tekenen zal verkondigen en hun het Boek en de Wijsheid zal verklaren en hen zal louteren. Voorzeker, Gij zijt de Almachtige, de Alwijze.

  Het verzoek werd beantwoord door Mohammed asws te sturen....

  Verder onderwees Mohammed asws in de Koran en wijsheid:

  3:164. Voorwaar, Allah heeft de gelovigen een gunst bewezen, daar Hij een boodschapper uit hun midden opwekte, die hun Zijn tekenen verkondigt, hen loutert en hun het Boek en de wijsheid onderwijst, hoewel zij voordien duidelijk dwaalden .

  en:

  16:125. Roep tot de weg van uw Heer met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op een gepaste wijze. Voorzeker uw Heer weet het beste wie van Zijn weg is afgedwaald; en Hij kent degenen goed die juist geleid zijn.

  Is het niet belangrijk erachter te komen hoe de profeet asws de geboden uit de Koran interpreteerde, ze uitvoerde en de gelovigen ( sa7aba r.a ).

  4:115. En hij, die zich tegen de boodschapper verzet nadat diens leiding hem duidelijk is geworden en die een andere weg dan die der gelovigen volgt, Wij zullen hem laten volgen wat hij wil en Wij zullen hem in de hel werpen. Dat is een kwade bestemming

  Hier zie je de oneindige wijsheid van Allah swt, Hij swt noemt
  de leiding van de Boodschapper asws en de " weg" van de gelovigen....Wie zijn die gelovigen ? Juist de sa7aba r.a !!!!!

  Gelovigen die onderwezen zijn....getuigen waren van openbaringen etc. Ben jij dat ook, door de profeet asws ? Nee, niemand daarom moeten we daar naar terug gaan.

  En als we van Allah swt houden:

  3:31. Zeg: "Indien gij Allah liefhebt, volgt mij, Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven. Allah is Vergevensgezind, Genadig."

  32. Zeg: "Gehoorzaamt Allah en de boodschapper", maar als zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief.


  Wij proberen de Profeet asws in alles te volgen omdat we van Allah swt houden, hij asws ons onderwezen heeft in het Boek en de Wijsheid en hij asws een perfect voorbeeld is.

  quote:

  Koran is een leideraad en niet gedetailleerd


  Dit is jouw woord tegen die van God. In de koran zegt hij dat deze volledig en gedetailleerd is. Hoe kom je hierbij?

  ******
  Koran is gedetaileerd, hoe volg je het voorbeeld van Mohammed ? Ben jij onderwezen in de wijsheid ? Bij geschillen hoe regel jij dat ?Elke keer terug naar die verzen. Als jij die weglaat dan doe je Allah swt en Zijn perfecte Boek tekort, aangezien dat opgedragen wordt.

  quote:

  er staat niet hoe je moet bidden  Dit klopt niet helemaal,

  ******
  Zeker niet er staan zeker ayas in maar de volgorden, verplichte onderdelen, hoe vaak etc. leren wij van het voorbeeld van Mohammed die ons het Boek en Wijsheid onderwees.

  maar ik wil het ook niet al te technisch voor je maken.

  ********
  Dat is wel belangrijk aangezien je toch ons wilt overtuigen.

  We bidden voor god al vanaf Adam en Eva. Die manier van bidden is overgedragen van religie tot religie.

  ******
  Nee, nee van Boodschapper tot Boodschapper. Het verschilt per religie......Ik zal ayas geven:

  Zelfs een beperkte groep Joden, bidden precies zoals wij.

  ******
  Dat is onjuist: ik kom hier zo op. Joden baden op hun manier goed maar Allah swt zegt: 5:

  47. En laat de mensen van het Evangelie richten naar hetgeen Allah daarin heeft geopenbaard en wie niet richten naar hetgeen Allah heeft geopenbaard, zijn de overtreders .

  48. En Wij hebben u het Boek (de Koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvóór in het Boek (de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover. Richt daarom tussen hen naar hetgeen Allah heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet tegen de waarheid die tot u is gekomen. Voor iedereen bepaalden Wij een wet en een weg. En indien Allah had gewild zou Hij u allen tot één volk hebben gemaakt, maar Hij wenst u te beproeven met hetgeen Hij u heeft gegeven. Wedijvert dus met elkander in goede werken. Tot Allah zult gij allen terugkeren, dan zal Hij u datgene mededelen, waarover gij van mening verschilt.

  49. En spreek recht tussen hen naar hetgeen Allah u heeft geopenbaard en volg hun boze neigingen niet en wees op uw hoede dat zij u niet afleiden van hetgeen Allah u heeft geopenbaard. Maar indien zij zich afwenden, weet dan, dat Allah hen voor sommige hunner zonden wenst te treffen. En een groot aantal mensen is inderdaad ongehoorzaam.

  50. Wensen zij het oordeel van onwetendheid? En wie is een betere rechter dan Allah voor een volk dat zekerheid van geloof bezit?


  Ik kom even niet op de naam ervan. Hou je me nog tegoed. natuurlijk is het gebed verbasterd na verloop van tijd, maar in principe is dit overgegaan van generatie op generatie.

  ******
  Allereerst de taal waarin gebeden wordt:

  41.44 Indien Wij deze Koran in een vreemde taal hadden gegeven, zouden zij zeker hebben gezegd: "Waarom zijn zijn verzen niet duidelijk gemaakt? Is Arabisch en niet-Arabisch gelijk?" Zeg: "Het is een leiding en een genezing voor de gelovigen." Maar de ongelovigen hebben doofheid in hun oren en het is duister voor hen. Zij worden aangeroepen vanaf een verre plaats.

  42.7 Zo hebben Wij u de Koran in het Arabisch geopenbaard, opdat gij de Moeder der steden (Makka) en al het omringende moogt waarschuwen; dus waarschuwt (hen) voor de Dag der Verzameling waaromtrent geen twijfel is. Een deel zal in het paradijs zijn, en een ander deel in het laaiend Vuur.

  De islam is de ware Godsdienst bij Allah:

  3:19. Gewis, de ware godsdienst voor Allah is de Islam. En degenen, aan wie het Boek was gegeven, verschilden eerst onderling uit afgunst, nadat kennis tot hen was gekomen. En wie de tekenen van Allah verwerpt, (wete) dat Allah vlug is in het verrekenen.

  Mohammed asws heeft de Godsdienst vervolmaakt met het Lof van Allah swt.

  5:3. ...... Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen. ........

  M.a.w de Godsdienst is pas vanaf de periode in medina vervolmaakt........Dus moeten wij degene volgen die deze Godsdienst onderwezen heeft en zijn asws voorbeeld.


  Daarbij deel ik ook de mening, persoonlijk, dat er eigenlijk geen leidraad voor het gebed kan zijn. Zolang men gewoon eerbiedig en nederig God aanbid zou het in mijn ogen al voldoende moeten zijn. Maar dat vind ik persoonlijk.

  *******
  Dat is jouw mening, ik ben het ermee oneens, we laten dan voor niets het perfecte voorbeeld buiten beschouwing:

  33:21. Voorwaar, gij hebt in de Profeet van Allah een prachtig voorbeeld voor ieder die Allah en de laatste Dag vreest, en die Allah vaak herdenkt.

  Mohammed asws praktiseerde de bepalingen uit de Koran natuurlijk ook zelf, dus kunnen we beter hem volgen....

  quote: en hoe je zakat moet geven..enz.

  Staat er wel in, namelijk 2% van al je inkomsten.

  *******
  Dit is onjuist, 2,5 % of 1/40. Kun je anders het vers neerzetten.
  Bij voorbaat dank.

  quote: Je hebt iets nodig naast Koran

  Iets in vergelijking stellen naast het woord van God of God hemzelf, valt onder shirk.

  ******
  Niet het perfecte voorbeeld, of degene die het Boek en de Wijsheid onderwees etc. Aangezien Hij asws daarvoor uitverkoren was.

  quote:

  Er is een hadith die door alle moslims als sahih beschouwd wordt waarin de profeet zegt:” Ik laat twee belangrijke dingen tussen jullie, als jullie eraan houden zullen jullie nooit van het goed pad gaan en dat zijn kitabo allah(Koran) en mijn famillie( ahlo albayt)”
  Verdere moet je Ahadith vergelijken met Koran( koran is 100% sahih), wanneer er tegenstrijdigheid ontstaat dan moet je die ahadith simpel verwerpen en ze niet markeren als Sahih.
  wasalaam  Ik zie geen enkele vergelijking met de koran, die hem onomstotelijk als sahih bestempeld.
  Daarbij, ben ik geen getuige van het moment dat mohammed(SAW) zoiets gezegd zou hebben om dit überhaupt als sahih te accepteren.

  *******
  Ook niet van Openbaringen van de Koran. Ik heb je aantal ayas gegeven, er zijn er nog veel meer in die context.

  Met vriendelijke groet

  Ismail Hassani

  *****
  Vriendelijke groet Ridouan [/B][/QUOTE]

  Ismael bedankt voor je reply maar je reageert maar op zo'n 20 % en dat vind ik sneu zou je s.v.p op alles willen reageren.......Dank je wel....

  Met vriendelijke groet
  "Als iemand de Boodschapper tegengaat, zelfs nadat de leiding duidelijk aan hem is overgebracht en een ander pad volgt dan dat van de gelovigen, Wij zullen hem laten op het pad dat hij heeft gekozen en hem in de Hel doen belanden. Wat een slechte bestemming ( koran 4:115 )

 3. #23
  Would B Prikker BATATA IQRÈN's Avatar
  Ingeschreven
  Jul 2001
  Locatie
  Amsterdam
  Leeftijd
  37
  Berichten
  2
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  0

  Standaard

  assalamoe alaikoem

  Geplaatst door hassa046
  kijk op http://www.submission.org/miracle/19-chemistry.html


  The Quran's mathematical code confirms the number of units in the five prayers 2,4,4,3 and 4 respectively.

  The Quran deals only with practices that were distorted, for example, the voice tone during the prayer.

  Wat wordt er hier bevestigd? De ahadith waar in staat dat dat de aantal raka'at zijn??
  Kan ik hier dan uit afleiden dat je je bij Ismail2 aansluit?Dat je de soenna wel degelelijk hoort te volgen maar dan met een portie gezond verstand en zoals één van de prikkers eerder al zei:Ze mogen de koran niet tegenspreken?
  Want er zou dus niks te bevestigen zijn als er geen ahadith waren waardoor die 2,4,4,3,4 code van alles zou kunnen betekenen.


  Geplaatst door hassa046

  2. The Noon Prayer is due when the sun declines from its highest point at noon [17:78].

  In het koranvers wordt niet gesproken over de zon die op z´n hoogste punt staat. Dit is dus weer ook gehaald uit de ahadith.

  Geplaatst door hassa046

  3. The Afternoon Prayer can be observed during the 3-4 hours preceding sunset [2:238].

  In dit vers wordt alleen gesproken over een tussengebed.Allahu a3lam hoe je deze 3-4 hours interpretatie eraan hebt gegeven.

  Geplaatst door hassa046

  5. The Night Prayer can be observed after the twilight disappears from the sky [24:58].
  Dit is weer hetzelfde verhaal als met het middaggebed.Nergens wordt gesproken over de rode gloed. 100% ahadith allemaal.

  Ik hoop nu dat je inziet dat het practiseren van de islam onmogelijk is zonder behulp van betrouwbare ahadith.

  wasalaam
  The strong one is not the one who can deal kicks,
  but the one who can restrain himself when he gets one!

 4. #24
  Would B Prikker
  Ingeschreven
  Dec 2002
  Berichten
  25
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  0

  Standaard

  Geplaatst door Aicha19
  Weet je dat ik dit echt niet leuk vindt? Als moslim doet het mij pijn om te zien dat sommige "moslims" niet geloven als moslim. Ik bedoel, elke moslim weeeeeeeeeeeeeeeeeeet dat je moet geloven in de Koran én DE AHADITH en ik lees steeds meer dat mensen dat niet gaan doen. Ik vind dit door en door triest, het is voorspeld dat de Islam veeel zijtakken (stromingen) zal gaan krijgen, en ik zie het steeds meer gebeuren. En dan heb je ook nog mensen die smoesjes gaan verzinnen ter excuus dat je zogenaamd níet in de ahadith moet geloven...astagfirullah......
  Salaam aleikoum,

  Dat weeeeet jij toch echt minder dan je dacht. Wie zegt dat de manier waarop JIJ alles ziet ook echt dé waarheid is??? Ik als moslima geloof in de koran en de ahadith zie ik als wat het woord betekent, verhalen. En volgens mij doe je er verstandig aan sommige van die verhalen met een korreltje zout te nemen. Zeker wanneer deze de koran tegenspreken. Ik zie de ahadith als historische bronnen over het leven van de Profeet (saws) en natuurlijk kunnen we er dingen uit leren maar daar houdt het dan ook mee op. Het feit dat de ahadith onderverdeeld zijn in betrouwbare en minderbetrouwbare geeft al aan dat er geen garantie is voor volledige authentieke verhalen.
  En wie heeft het hier over zijtakken? De hadith zijn jaren na de dood van de Profeet (saws) opgeschreven. Wie zegt dat jij als jezelf soenniet noemende ipv moslim ZELF niet een zijtak vormt?
  Allahoe'alem en laat iedereen kappen met dat vingertje naar elkaar toe

  wa'aleikoum asalaam

 5. #25
  Could B Prikker
  Ingeschreven
  Jan 2003
  Locatie
  amsterdam
  Leeftijd
  57
  Berichten
  35
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  0

  Standaard

  De hadith zijn jaren na de dood van de Profeet (saws) opgeschreven

  Deze zinnetje wordt steeds gebruikt als het een feit is, terwijl naar ik weet veel van Ahadith zijn geschreven op het moment dat Mohammed (saw) nog levend was.

  groetjes

  AA

 6. #26
  losbandige extremist Joesoef's Avatar
  Ingeschreven
  Jul 2001
  Locatie
  The dark side of the moon
  Berichten
  30.939
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  173253

  Standaard

  Geplaatst door abouayoub
  naar ik weet veel van Ahadith zijn geschreven op het moment dat Mohammed (saw) nog levend was.

  groetjes

  AA

  Terwijl Allah dat verboden had.

 7. #27
  Could B Prikker
  Ingeschreven
  Jan 2003
  Locatie
  amsterdam
  Leeftijd
  57
  Berichten
  35
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  0

  Standaard

  dag,


  wat wil je hiermee zeggen? dat Sahabba, Bijvoorbeeld Ali (radiya allahoe anhoe) willens en wetens het verbod heeft overtreden?


  groetjes,

  AA

 8. #28
  Prikker hassa046's Avatar
  Ingeschreven
  May 2002
  Locatie
  Venlo
  Leeftijd
  44
  Berichten
  103
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  18

  Standaard

  Geplaatst door abouayoub
  dag,


  wat wil je hiermee zeggen? dat Sahabba, Bijvoorbeeld Ali (radiya allahoe anhoe) willens en wetens het verbod heeft overtreden?


  groetjes,

  AA

  Ja, zelfs mohammed v.z.m.h. had het verboden.
  Daarom zijn ze pas na zijn dood geschreven.
  This is our world now...the world of the electron and the switch, the beauty of the baud.We make use of a service already existing without paying for what could be dirt cheep if it wasn't run by profiteering gluttons, and you call us criminals. We explore...and you call us criminals. We exist without skin color, without nationality, without religious bias...and you call us criminals. You build atomic bombs, wage wars, murder, cheat, and lie to us and try to make us believe it is for our own good, yet we're the criminals. Yes, I am a criminal. My crime is that of curiosity. My crime is that of judging people by what they say and think, not what they look like. My crime is that of outsmarting you, something that you will never forgive me for. This is my manifesto.You may stop me, but you can't stop us all...after all, we're all alike.

 9. #29
  Could B Prikker
  Ingeschreven
  Jan 2003
  Locatie
  amsterdam
  Leeftijd
  57
  Berichten
  35
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  0

  Standaard

  Ja, zelfs mohammed v.z.m.h. had het verboden.
  Daarom zijn ze pas na zijn dood geschreven


  dag,

  mijn bewering was dat sommige Sahaba de hadith hebben geschreven voor eigen gebruik in het leven van Mohamed. Dat de profeet het schrijven van ahadith heeft afgeraden is bekend, maar dat de Koran zelf dit heeft verboden kan ik nergens vinden.
  waar het mij omgaat is dat in bijna alle reacties op deze onderwerp wordt ervan uit gegaan dat alle ahadith een eeuw of twee na de dood van de profeet zijn geschreven. dit is niet vanzelf sprekend.

  hoe verklaar je dat sommige Sahaba het verbod hebben overtreden?

  groeten,

  AA

 10. #30
  Would B Prikker
  Ingeschreven
  Mar 2003
  Berichten
  2
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  0

  Unhappy

  Salamoe alaikoum wR wB mensen,

  Subhan Allah ya hassa 046, ik ben t ff kwijt hoor.
  Leg me een ding uit. Je gelooft in de Qoraan, elhamdoulileh. Maar weet je dan niet dat de Soena, dus dat gene wat onze geliefde Profeet saws heeft gedaan/gezegd/enz. een uitleg is van hoe we de Qoraan moeten toepassen in ons leven? En weet je dan niet dat juist die Soena is vastgelegd in Ahadith?
  Ken je de aya dan niet dat ALlah swt zegt en gehoorzaam Mij en gehoorzaam de Profeet. We MOETEN hem saws gehoorzamen en wat betekent dat? Dat we moeten weten hoe hij was, wat hij deed en hoe hij handelde. En juist deze dingen staan vast in de Ahadith.

  Ya aghi, maak alsjeblieft niet dezelfde fout als dat de 'monotheisten' dat hebben gedaan, want dat is waarlijk een Dwaling.

  Moge ALlah ons leiden.
  Salameo alaikoum wR wB

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Reacties: 6
  Laatste Bericht: 08-10-06, 17:46
 2. Niet alleen geloof bepaalt identiteit
  Door deleted user in forum Het nieuws van de dag
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 17-12-04, 18:47
 3. geloof hoort niet alleen in je hart te zitten
  Door yasmin(i) in forum Wie schrijft die blijft
  Reacties: 6
  Laatste Bericht: 07-12-03, 16:21
 4. voor de dwazen die niet weten wat koran en hadith zijn.
  Door sadeeQ in forum Het nieuws van de dag
  Reacties: 5
  Laatste Bericht: 30-01-03, 18:18
 5. Volgens de hadith is de koran corrupt en niet compleet!!
  Door Alireza in forum Islam en meer
  Reacties: 7
  Laatste Bericht: 04-12-01, 03:42

Bladwijzers

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •