Grote en "kleine" Jihad?
+ Plaats Nieuw Onderwerp
Resultaten 1 tot 8 van de 8
 1. #1
  Prikker
  Ingeschreven
  Sep 2003
  Berichten
  733
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  17

  Standaard Grote en "kleine" Jihad?

  In de Naam van Allah de BArmhartige de Genadevolle..


  Een van de meest bekende truuks die word gebruikt door de Kufaar en Munafiqun om de bezieling voor Jihad in deze Ummah de kop in te drukken is het idee van een zogenaamde "grote" en "kleine" Jihad. Daarbij is het idee dat vechten tegen je begeerten de grote Jihad is, en dat vechten op het slagveld de kleine Jihad is. Dit idee is gebaseerd op een verhaal dat word genoemd in het boek van Khatib al-Baghdadi genaamd "Geschiedenis van Baghdad", waarin een door Jabir overgeleverde hadith verteld dat de Profeet (saws), nadat hij was teruggekeerd na een veldslag zei: "Jullie zijn teruggekeerd met een uitstekende terugkeer; van de kleine Jihad naar de grote jihad: de slaaf (van Allah) die vecht tegen zijn nafs.

  Dit concept kan echter, hoewel gebaseerd op een hadith, toch verworpen worden.

  Ten eerste: kan deze hadith niet als bewijs gebruikt worden, omdat al Bayhaqi erover heeft gezegd dat hij zwak (Da'ief) is. Ook al Suyuti heeft in zijn boek "al Jami as saghir" gezegd dat het een zwakke hadith is. Men kan zeggen dat zwakke hadith geaccepteerd kunnen worden in geval van nawwafil (extra/vrijwillig), deugdzame daden. Maar dit is in dit geval onacceptabel omdat Jihad geen nawwafil daad is. Het is zelfs zo dat Rasool Allah (saws) heeft gezegd dat de kracht van deze Ummah schuilt in de Jihad. Verder is het zo dat in de keten van deze hadtith een zekere Yahy ibn al ala te vinden is. Ibn Hajar heeft over deze man in "al Taqrib" gezegd dat hij bekend stond om het verzinnen van hadith. Al Dahabi zei dat het geen sterke overleveraar is, Ibn Mu'in zei beoordeelde hem als zwak, al Darqutni zei dat men hem moet negeren, en Ahmad bin Hanbal zei dat hij een leugenaar en een verzinner van hadiths was.

  Ten tweede: Deze hadith spreekt duidelijke verzen van de Qoran tegen. Allahu ta'aala zegt daarin:

  4/94. O, gij die gelooft, wanneer gij voor Allah's zaak oprukt, onderzoekt dan en zegt niet tegen iemand die u met de vredesgroet begroet: "Gij zijt geen gelovige". Zoekt gij de goederen van dit leven? Bij Allah zijn goede dingen in overvloed. Zo waart gij voordien maar Allah bewees u Zijn gunst; stelt daaromtrent een nauwkeurig onderzoek in. Voorzeker, Allah weet, wat gij doet.

  4/95. Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van Allah strijden. Allah heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft Allah het goede beloofd. Allah zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning,

  4/96. nl. in graden, ook van vergiffenis en barmhartigheid. En Allah is Vergevensgezind, Genadevol.


  Ten derde: Deze hadith is in tegenspraak met vele andere hadith waarin de profeet (saws) juist de deugden van Jihad noemt. Hieronder zal ik een paar noemen:
  "Een ochtend of een avond besteed op het pad van Allah is beter dan de wereld en wat het bevat" (bukhari en Moeslim)

  "1 uur staan in de gelederden van strijd is beter dan 60 jaar staan (in gebed)" (Sahih al Jami)

  Abu Huraira (ra) zei, " Is iemand van jullie in staat om te bidden zonder te stoppen, en te vasten zonder het vasten te verbreken zijn hele leven lang?" De mensen zeiden: "O Abu Huraira, wie kan dat nou volhouden?" Hij zei "Bij Allah, 1 dag van de Mujahid op het pad van Allah is beter dan dat."

  De bewering van sommigen die zeggen dat de strijd tegen de nafs de grote Jihad is omdat de persoon dag en nacht getest word, kan worden ontkracht door de volgende hadith:
  Overgeleverd door Rashid, die het van Sa'ad (ra) heeft, wie het van een Sahaba heeft, dat een man zei: "Yaa Rasool Allah! Waarom is het dat alle gelovigen in hun graf ondervraagd/getest zullen worden behalve de martelaren?" Hij (saws) zei: "Het kletteren van zwaarden boven hun hoofd was genoeg" (Sahih al jami)

  Ten vierde:
  Dit beledigende idee bevat onrechtvaardigheid jegens de status van de Mujahideen. Allahu Ta'aala heeft ons bevolen rechtvaardig te zijn in onze uitspraken, zeggende:

  5/8. O, gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet.

  Is het wel rechtvaardig en eerlijk om te zeggen dat onze broeders die zich bevinden in het land van Jihad en in de strijd, zich in een kleine Jihad bevinden, terwijl er mijnen onder hun voeten exploderen, wat ervoor zorgt dat ze in de lucht geslingerd worden, en hun ledematen en bloed verspreid worden, zo erg dat ze niet meer intact begraven kunnen worden?? En dat is voor de zaak van Allah, en inshALLAH, zegend hij de ledematen van een aan stukken geblazen lichaam. Waren deze broeders in een kleine Jihad, terwijl ons vasten, en het verbreken van ons vasten met allerlei heerlijk eten een grotere Jihad? Bij Allah! Dit is niet eens met elkaar te vergelijken en als je deze zaak zou voorleggen aan de slimste mensen op aarde, dan zouden zij niet bij zo'n conclusie komen  Ten vijfde: De egyptenaar, dr Muhammed Amin, zegt in zijn boek "het pad van de islamitische da3wah" het volgende: "Jihad an-nafs en Jihad met rijkdom, als ze er niet toe leiden dat iemand waarheid vestigd, en erbij staan, het goede bevelend en het slechte verbiedend, en iemand leven en rijkdom opofferen voor de zaak van Allah, zijn afwijkende Jihads die onvoldoende zijn. Het is verbazingwekkend dat het uur van testen en van ontberingen, waarin de voeten geschud worden, en het hart tot in het keel klopt, het uur van kleine Jihad word genoemd, terwijl de uren van veiligheid en comfort in veilige huizen, tenmidden van vrienden en familieleden, de uren van grote jihad genoemd kunnen worden! Zullen bij zulke suggesties de achterblijvers blij worden met het zitten ipv het gehoorzamen van de Profeet (saws) en de Sahabas (ra)? Zulke mensen vinden genoegdoening op deze manier, terwijl ze eigenlijk alleen maar hun eigen zwakke ziel bedriegen, want de echte waarden zijn daden die het tegenovergestelde zijn"

  Tot slot nog een gedicht van een Mujahid geleerde genaamd Abdullah ibn al Mubarek in een brief vanuit het land van Jihad aan zijn vriend al Fudayl ibn Iyad, die Islam verkondigde aan heersers en hen aan het huilen bracht, maar geen beloning ervoor vroeg en dus een ware gelovige was:

  "Oh aanbidder in de 2 heiligdommen
  als je ons maar kon zien
  dan zou je zien
  dat jij in jouw toewijdingen
  slechts aan het spelen bent
  Als jij degene bent wiens wangen nat zijn van tranen
  dan zijn wij degenen wiens borstkas gekleurd zijn door ons bloed"

 2. #2
  Prikker
  Ingeschreven
  Nov 2003
  Leeftijd
  41
  Berichten
  147
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  17

  Standaard

  wa lilahi lhamd

 3. #3
  Allah Akhbar Victory's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2001
  Locatie
  Almelo
  Berichten
  4.154
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  27

  Standaard

  Salam Alaikom,

  Jihad Al Akbar en Jihad Al Asghar bestaan, het is een islamitische concept. En zo'n klein artikel met geen bewijzen kan daar niks aan veranderen. Ik zou boeken kunnen plaatsen die het wel bewijzen. Zoek maar eens op het internet.

  Hoe kan een persoon op de weg van Allah(swt) vechten als hij niet eens wat dat is? Of als hij zich daar niet eens aan kan houden? Zou iemand die zijn nafs niet eens kan bevechten wel shaheed kunnen worden? Zou zijn niyyat wel de goeie zijn?

  salam

 4. #4
  Prikker
  Ingeschreven
  Sep 2003
  Berichten
  733
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  17

  Standaard

  Jihad Al Akbar en Jihad Al Asghar bestaan, het is een islamitische concept

  Assalamu alaikum,


  Deze concepten zijn gebaseerd op een verhaal dat word genoemd in het boek van Khatib al-Baghdadi genaamd "Geschiedenis van Baghdad", waarin een door Jabir overgeleverde hadith verteld dat de Profeet (saws), nadat hij was teruggekeerd na een veldslag zei: "Jullie zijn teruggekeerd met een uitstekende terugkeer; van de kleine Jihad naar de grote jihad: de slaaf (van Allah) die vecht tegen zijn nafs.

  Dit is zoals aangetoond door de muhaditheen (als ook de hedendaagse) een zwakke hadith. En deze zwakke hadith kan dus in dit geval ( geen nawafil )niet als bewijsvoering worden gebruikt.


  Ik weet niet hoe de ithna 3ashara naar deze materie kijken.

  Wat ik wel mee eens ben is dat er natuurlijk verschillende vormen jihad zijn. Jihad ul nafs, jihad u sayf , jihad ul kalam enzv enzv

  Dit ontken ik niet.

  Echter het aspect van grote en kleine jihad heeft geen enkele sterk basis.

  Wa salam

 5. #5
  Allah Akhbar Victory's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2001
  Locatie
  Almelo
  Berichten
  4.154
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  27

  Standaard

  Geplaatst door Hudhaifa
  Assalamu alaikum,


  Deze concepten zijn gebaseerd op een verhaal dat word genoemd in het boek van Khatib al-Baghdadi genaamd "Geschiedenis van Baghdad", waarin een door Jabir overgeleverde hadith verteld dat de Profeet (saws), nadat hij was teruggekeerd na een veldslag zei: "Jullie zijn teruggekeerd met een uitstekende terugkeer; van de kleine Jihad naar de grote jihad: de slaaf (van Allah) die vecht tegen zijn nafs.

  Dit is zoals aangetoond door de muhaditheen (als ook de hedendaagse) een zwakke hadith. En deze zwakke hadith kan dus in dit geval ( geen nawafil )niet als bewijsvoering worden gebruikt.


  Ik weet niet hoe de ithna 3ashara naar deze materie kijken.

  Wat ik wel mee eens ben is dat er natuurlijk verschillende vormen jihad zijn. Jihad ul nafs, jihad u sayf , jihad ul kalam enzv enzv

  Dit ontken ik niet.

  Echter het aspect van grote en kleine jihad heeft geen enkele sterk basis.

  Wa salam
  salam alaikom

  Jihad Al akbar is de jihad van nafs. Je kan er wel een ander naam aan geven, maar het blijft het zelfde. Het vechten tegen jezelf.

  Al-Junayd said: "Those who have striven against their desires and repented for our sake, we shall guide them to the ways of sincerity, and one cannot struggle against his enemy outwardly (i.e. with the sword) except he who struggles against these enemies inwardly. Then whoever is given victory over them will be victorious over his enemy. and whoever is defeated by them, his enemy defeats him."Ibn Qayyim al-Jawziyya, al-Fawa'id, ed. Muhammad `Ali Qutb (Alexandria: dar al-da`wa, 1412/1992) p. 50


  The Prophet said: "Shall I tell you something that is the best of all deeds, constitutes the best act of piety in the eyes of your Lord, elevates your rank in the hereafter, and carries more virtue than the spending of gold and silver in the service of Allah, or taking part in jihad and slaying or being slain in the path of Allah?" They said: "Yes!" He said: "Remembrance of Allah." Related on the authority of Abu al-Darda' by Ahmad, Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Abi al-Dunya, al-Hakim who declared it sound, and Dhahabi confirmed him, Bayhaqi, Suyuti in al-Jami` al-saghir, and Ahmad also related it from Mu`adh ibn Jabal. He also said: "Even if one strikes unbelievers and idolaters with his sword until it breaks, and he is completely dyed with their blood, the Rememberers of Allah are above him one degree."Related on the authority of Abu Sa`id al-Khudri by Ahmad (3:75), Tirmidhi (#3376), Baghawi in Sharh al-Sunna (5:195), Ibn Kathir in his Tafsir (6:416), and others.


  The hadith master Mulla `Ali al-Qari relates in his book al-Mawdu`at al-kubra, also known as al-Asrar al-marfu`a :

  Suyuti said: al-Khatib al-Baghdadi relates in his "History" on the authority of Jabir: The Prophet came back from one of his campaigns saying: "You have come forth in the best way of coming forth: you have come from the smaller jihad to the geater jihad." They said: "And what is the greater jihad?" He replied: "The striving (mujahadat) of Allah's servants against their idle desires."

  Ibn Hajar al-`Asqalani said in Tasdid al-qaws : "This saying is widespread and it is a saying by Ibrahim ibn Ablah according to Nisa'i in al-Kuna. Ghazali mentions it in the Ihya' and al-`Iraqi said that Bayhaqi related it on the authority of Jabir and said: There is weakness in its chain of transmission."

  `Ali al-Qari, al-Asrar al-marfu`a (Beirut 1985 ed.) p. 127


  The hafiz Ibn Abu Jamra al-Azdi al-Andalusi (d. 695) says in his commentary on Bukhari entitled Bahjat al-nufus :

  `Umar narrated that a man came to the Prophet asking for permission to go to jihad. The Prophet asked: "Are your parents alive?" He said that they were. The Prophet replied: "Then struggle to keep their rights" (fihima fa jahid)


  The Prophet said in the Farewell Pilgrimage: "... The mujahid is he who makes jihad against himself (jahada nafsah) for the sake of obeying Allah." Tirmidhi, Ahmad, Tabarani, Ibn Majah, al-Hakim, and Quda`i also relate it. The contemporary hadith scholar Shu`ayb al-Arna'ut confirmed that its chain of transmission is sound in his edition of Ibn Hibban, Sahih 11:203 (#4862)  Ik heb het zelfs een keer vanuit Sahih Bukari geplaatst, ergens gepost. Ik searched net, maar kon het niet vinden.

  salam

 6. #6
  Prikker
  Ingeschreven
  Sep 2003
  Berichten
  733
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  17

  Standaard

  Salamu alaikum,

  IK ben het eens met alles wat je hebt neergezet victory behalve de eerste zin.

  Jihad Al akbar is de jihad van nafs.
  Er is geen sterke fundering voor deze veronderstelling

  De hadieth van grote en kleine jihad wordt als zwak beschouwd en kan in deze materie niet als bewijsvoering worden gebruikt.

  Tevens wil ik mededelen dat ik jihad u nafs zeker niet wens te onderschatten. Ik zie jihadu nafs juist als een voorwaarde om jihad ul seif te verrichten. Hoe kan iemand immers een mujaheed het slagveld betreden waar hij vele tegenslagen het hoofd zal moeten bieden als hij niet eens de fadjr bid of aan qiyaamu layl doet...
  Jihad nafs is belangerijk maar of het op een hogere plek staat dan jihad bi nafs wa nafies ( jihad met je nafs en je lichaam middels vechten)
  wens ik te bestrijden vanwege de overweldigende bewijzen in de koran en sunnah waarin de mujahideen velen malen meer worden verheft dan degenen die thuiszitten maar zich wel vroom houden aan hun dagelijkse verplichtingen.

  "1 uur staan in de gelederden van strijd is beter dan 60 jaar staan (in gebed)" (Sahih al Jami)

  Abu Huraira (ra) zei, " Is iemand van jullie in staat om te bidden zonder te stoppen, en te vasten zonder het vasten te verbreken zijn hele leven lang?" De mensen zeiden: "O Abu Huraira, wie kan dat nou volhouden?" Hij zei "Bij Allah, 1 dag van de Mujahid op het pad van Allah is beter dan dat."

  Overgeleverd door Rashid, die het van Sa'ad (ra) heeft, wie het van een Sahaba heeft, dat een man zei: "Yaa Rasool Allah! Waarom is het dat alle gelovigen in hun graf ondervraagd/getest zullen worden behalve de martelaren?" Hij (saws) zei: "Het kletteren van zwaarden boven hun hoofd was genoeg" (Sahih al jami)

  EN zo zijn er vele bewijzen aan te voeren..

  Het is wederom verbazingwekkend dat het uur van testen en van ontberingen, waarin de voeten geschud worden, en het hart tot in het keel klopt, het uur van kleine Jihad word genoemd, terwijl de uren van veiligheid en comfort in veilige huizen, tenmidden van vrienden en familieleden, de uren van grote jihad genoemd kunnen worden!

  Wa salamu alaikum

 7. #7
  Allah Akhbar Victory's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2001
  Locatie
  Almelo
  Berichten
  4.154
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  27

  Standaard

  Geplaatst door Hudhaifa
  Salamu alaikum,

  IK ben het eens met alles wat je hebt neergezet victory behalve de eerste zin.
  Alaikom assalam,

  Ik kom hier nog op terug als ik het niet vergeet inshallah.

  salam

 8. #8
  Prikker
  Ingeschreven
  Sep 2003
  Berichten
  733
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  17

  Standaard

  wa lilahi lhamd

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Grote en kleine jihad...
  Door Samir25 in forum Islam en meer
  Reacties: 62
  Laatste Bericht: 10-03-05, 12:56
 2. Metro-column: "Jihad op internet is één grote grap"
  Door nl-x in forum Wie schrijft die blijft
  Reacties: 10
  Laatste Bericht: 10-11-03, 10:19
 3. Metro-column: "Jihad op internet is één grote grap"
  Door nl-x in forum Het nieuws van de dag
  Reacties: 34
  Laatste Bericht: 08-11-03, 21:01
 4. De Grote "laat ik eens een grote openen" Topic.....
  Door mahalou in forum Wie schrijft die blijft
  Reacties: 22
  Laatste Bericht: 14-03-03, 12:15
 5. De Grote en Kleine Jihad
  Door Mujaahid in forum Islam en meer
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 18-08-02, 13:53

Bladwijzers

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •