Waarom dood en leven? Waarvoor en voor wie?
+ Plaats Nieuw Onderwerp
Resultaten 1 tot 5 van de 5
 1. #1
  Prikker
  Ingeschreven
  Jan 2004
  Locatie
  Holland!!!
  Berichten
  149
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  16

  Standaard Waarom dood en leven? Waarvoor en voor wie?

  In de biologie, de leer van het leven, zijn er veel inzichten op het gebied van het leven. Vele vragen van religies, of uit de filosofie kunnen beantwoord worden met biologie. Hiervoor heb ik een artikel geplaatst wat verteld over de zin van het leven en het doodgaan. Waarom overleeft de sterkste? Wie heeft er baat bij de dood van een organisme?

  Een artikel uit het NRC handelsblad. "....GENEN ZIJN BELANGRIJKER DAN ORGANISMEN --> DE VIER WIEVRAGEN, door Richard Dawkins
  Niko Tinbergen, een bioloog, is bekend komen te staan om methode waarmee je biologische vragen kan beantwoorden. In zijn boek staan 'De vier waaromvragen', waarin hij vier manieren onderscheidt om antwoord te geven op de vraag: waarom gedraagt het dier zich zoals het zich gedraagt?
  De eerste waaromvraag betreft de onmiddelijke voorgeschiedenis. De vogel zingt als gevolg van een opeenvolging van gebeurtenissen in het zenus- en spierstelsel tijdens of valk voor het gezang zelf. De tweede waaromvraag richt zich op een langer tijdsbestek: de ontwikkelingsgeschiedenis. De vogel zingt omdat hij dat heeft geleerd van zijn vader. De derde waaromvraag is het evolutionaire waarom.
  De vierde waaromvraag heeft extra aandacht nodig, omdat die oppervlakkig gezien lijkt op de derde waaromvraag. De verde waaromvraag vraagt naar de zin. Wat is de functie van het zingen? Wat bereikt de vogel ermee? Hij lokt er een vrouwtje mee of weert een manntje. 'Functie' is natuurlijk een breed begrip, maar biologen gebruiken het in de speciale betekenis van darwinistische funcitonaliteit. Als de voorouders van de nu zingende vogel op de juiste manier zongen, maakten ze grotere kans om zich voort te planten en zo werden vooral de goede zang-genen doorgegeven aan volgende generaties.
  Hierdoor is het vierde waarom, het functionele waarom, makkelijk te verwarren met het derde waarom, het evolutionaire waarom. Maar het vierde waarom gaat over de waarde voor het overleven terwijl het derde waarom gaat over wat er in de evolutie aan vooraf ging. Tinbergen schreef een ander beroemd essay dat 'Derived Activities' (afgeleide activiteiten) heeft, waarin hij de signalen van dieren koppelt aan hetgeen daaraan in de evolutie vooraf is gegaan. Zijn leerling, Desmond Morris, ontwikkelde deze theorie; hij opperde dat neveneffenten van het sympathische zenuwstelsel - zoals haren of veren die overeind gaan staan in de kou - zouden zijn geëvolueerd tot rituele signalen zoals een bange hond van wie de rugharen overeind gaan staan. Dàt is de derde waarom. Het overeind gaan staan van de haren moest natuurlijk ook een darwinistische overlevingsfunctie hebben, want anders zou het signaal zich nooit hebben ontwikkeld van een willekeurige reflex in een daadwerkelijk signaal. Maar het ging Tinbergen erom onderscheid te maken tussen de vraag 'hoe past dit gedrag in een overlevingsstrategie?' en de vraag 'uit wlk gedrag van de voorouders komt het voort?'
  De controverse die ik wil behandelen gaat over de vraag 'wie profiteert ervan?' Hiervoor heb ik vier wat vragen bedacht. Wie of wat heeft baat bij genetische aanpassingen. Watervogels hebben poten met zwemvliezen, die hun overlevingskansen vergroten. Maar om wiens overlevingkansen gaat het? Die van de individuele eend? Die van de soort? Of die van de genen voor zwemvliezen? In dit geval lijkt die vraag misschien onbelangrijk. Maar hoe zit het met de weerhaken op de angel van een bij? Als de wesp steekt, spuit hij vanzelf wat gif in en trekt hij de angel onmiddellijk terug. Maar de weerhaken van de bij houden de angel in de houd van het slachtoffer. Interne organen van de bij worden eruit gerukt en blijven gif pompen, terwijl de bij zelf gedoemd is te sterven. De steek is dus een sterkere afschrikking voor korfdieven maar die gaat ten koste van het leven van de individuele bij. Wie profieteert er dan van de fatale weerhaken?
  En wat te denken van rituele agressie, zoals het onderling gewostel van gifslangen die hun dodelijke wapens op dat moment niet inzetten. Je begrijpt waarom Kanrad Lorenz en Julian Huxley meeden dat dit alleen maar in het belang van de soort kon zijn. Maar een van de belangrijkst lessen die we sindsdien geleerd hebben is dat dit idee een absolute vergissing is, een veel voorkomend misverstand over de werking van natuurlijke selectie - die helemaal niet op soort-niveau werkt.
  Soms leek ook TInbergen in deze valkuil te stappen. Maar toen de Schotse ecoloog VC Wyne-Edwards een expliciet pleidooi hield voor groepsselectie'- dat is hier aan de orde - was het glashelder hoe Tinbergen erover dacht. Hij uitte openlijk zijn minachting voor dat idee, zoals ik me van persoonlijke gesprekken nog goed kan herinneren. Maar daar wil ik het vandaag niet over hebben. De controverse over de eenheden van natuurlijke selectie is hardnekkig en verdient het om op een zorgvuldige manier te worden opgelost.
  Mijn stelling is dat het probleem van de eenheden van natuurlijke selectie opgelost kan worden met de Vier Wie-vragen, net zoals de Vier Waaromvragen een eerdere controverse uit de wereld hielpen. In beide discussies bestaat eigenlijk geen meningsverschil, alleen begripsverwarring. Tinbergen toonde aan dat de vier verschillende waaromvragen geen concurrenten van elkaar zijn. Ze zijn allemaal erven velangrijk, in vier verschillende betekenissen van de vraag waarom. OP dezelfde manier valt de vraag 'wie profiteert?' uiteen in vier betekenissen die alle vier even waar zijn, afhankelijk van het niveau waarop de analyse gemaakt wordt. Ze zijn alle vier even belangrijk. Het zijn geen concurrenten van elkaar.
  Om op mijn betoog vooruit te lopen de vier 'wie-vragen'vragen te eerste naar de 'replicator': dat wat in een darwinistische selectie overleeft, doorgaans een gen. De tweede vraag is naar het 'voertuig'; het organisme of het instrument waarmee de replicator overleeft. De derde vraag is naar het genenreservoir, de 'gene pool' (de verzameling van genen van een soort): dat wat verbetert gedurendeevolutionaire ontwikkeling. En de veirde vraag is naar de ontwerper, maar dat heeft alleen zin in verband met menselijke ontwerpen.
  Laten we maar gelijk met het laatste beginnen. Het idee van doelmatigheid is diep geworteld in het menselijk bewustzijn. Al onze wakkere uren zijn we bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van schema's en plannen, we zijn omringd door sociale lotgenoten die precies hetzelfde doen en door voorwerpen die ontworpen zijn met een specifiek doel voor ogen. We leven in een wereld ide gedomineerd wordt door moedwillige ontwerpen. Vanaf het moment dat we wakker worden en koffie drinken ui een kop die ontworpen is om koffie te bevatten, tot aan het moment dat we ons weer uitstrekken op een matras die ontworpen is om zacht te zijn en onder dekens te liggen die ontworpen zijn om warmte vast te houden, al die tijd is het volkomen vanzelfsprekend om over vrijwel alles wat we tenkomen te vragen: 'Waar is het voor bedoelt?'.
  En op die vraag bestaat doorgaans ook een verstandig antwoord. Tafel, stoelen, auto's, treinen, computers, klokken - kijk om je heen en je ziet objecten waarvan het zinvol is om te vragen 'waar is het voor bedoeld?', 'wie heeft het ontworpen', welke funcite stond de ontwerper voor ogen'.
  Zo krachtig is die neigeing, dat veel mensen te ver gaan en zich hetzelfde afvragen bij niet-ontworpen objecten, zoals de zon en de aarde, waar de vraag naar de abedoeling zinloos is. Voor gedomesticeerde dieren planten heeft de vraag wel zin. De grote uier van een Friese koe is ontworpen, door menselijke veefokkers, om meer melk te produceren dan haar kalf ooit nodig kan hebben. De vacht van een modern schaap is ontworpen om dikker en wolliger te zijn da n het schaap zelf nodig heeft om warm te blijven. Een pekinees is een wolf waarvan het ontwerp is aangepast om tegemoet te komen aan menselijk sentimenten.
  Wanneer er een ontwerper in ehet spel is, heeft de vraag naar wie er baat bij heeft een speciale betekenis. De ande4re drie niveaus van de wie-vraag hebben alleen maar te maken met de darwinistishce ontwerpillusie. Wilde dieren en planten roepen allemaal de onmetelijke grote illusie op van een ontwerp. Gierzwaluwen en gieren zijn superieur 'ontwerpen' vliegmachines - behalve dat er nooit een ontwerper aan te pas is gekomen. Haaien, jachtluipaarden, ratelslangen en spinnen zijn superieur ontworpen moordmachines. Vleermuizen en dolfijnen hebben elegante sonarapparatuur die hen in staat stelt om met hoge snelheid obstakels te vermijden zonder hun ogen te gebruiken, en datn vangen ze nog prooien ook. De illusie van een ontwerp is onmetelijk krachtig en vragen als: 'waar is het voor bedoeld' dringen zich aan ons op. Dankzij Darwin kunnen we deze vraag beantwoorden. Maar we moeten wel voorzichtig kijken naar het mechanisme dat Darwin voorstelde en dat Tinbergen overnam: natuurlijke selectie. En dat brengt me bij de resterende drie wie vragen.
  De tweede wie vraag verwijst naar dat - ik denk zelfs het enige - waarover Tinbergen zelf gesrpoken zou hebben. Net als Darwin trouwens. De gelukkige is het individuele organisme. Vleugels, angels, echoapparatuur, tnaden en klauwen, harten en ledematen, allemaal zijn het systemen voor het overleven van het organisme. Maar ook DAwin en Tinbergen wisten natuurlijk wel dat overleven alleen maar een middel was voor het doel van de voorplanting. Beide mannen wisten dat het individuele voortbestaan best kon woren opgeofferd ten behoeve van van voortplanting. Darwin wijdde een heel boek aan zijn 'andere' theorie, die van de seksuele selectie. En daarin legde hij uit hoe bijvoorbeeld mannelijke paradijsvogels extravagante opschik ontwikkelden om vrouwtjes aan te trekken, een siertooi die onvermeidelijk ook roofdieren aantrok.
  Tinbergen merkte op dat de gebroken -bleugel-afleidingsmanoeuvre wordt gebruikt door veel bodembroedende vogels. Als bijvoorbeeld een vos het nest nadet dan sleept de vader of moedervogel zich naar een veilig heenkomen, de vleugel uitgestrekt alsof die gebroken is. de vos wordt verleid om zo'n kennelijk gemakkelijke prooi te volgen. De vogel leidt de vos weg van het nest en in de allerlaatste minuut schiet-ie in de lucht en vliegt weg met twee zeer ongebroken vleugels. De kuikens zijn gered. Net als de ouder, als het tenminste gaat zoals ik net geschetst heb. Maar onvermijdelijk loopt de ouder meer gevaar dan wanneer hij of zij gewoon zou wegvliegen als de vos verscheen. Net als Darwin begreep Tinbergen heel goed dat individuele overleving alleen een middel is voor het doel van de reproductie. In een darwinistische wereld zou iedere neiging om jezelf te redden ten kost evan je nageslacht nooit worden doorgegeven aan de volgende generatie, en dus ook niet overleven in een darwinistische betekenis.
  Om wat preciezer te zijn, wat is die darwinistische betekenis? WAt is zo belangrijk aan kinderen dat een vogel zijn leven zou wagen om het te redden? Dit brengt ons terug naar het object van de eerste van de vier wievragen: het gen. Dit is waar we verder gaan dan Darwin, die niets van genen wist. Maar we gaan ook verder dan Tinbergen en de meeste van zijn tijdgenoten, want aan het einde van Tinbergens caarière vond er een revolutie plaats in het darwinisme. Deze revolutie, die het thema was van mijn eerste boek, The Selfisch Gene (1976), werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de Amerikaan GC Williams en de Brit WD Hamilton, die allebei weer voortbouwden op RA FIsher en JBS Haldane, de grote populatiegenetici uit de jaren dertig. De argumentatie is als volgt.
  Natuurlijke selectie betekent dat succesvolle dingen overleven ten koste van niet-succes volle dingen. DAt succes bestaat er alleen maar uit dat succesvolle idngen relatief steeds talrijker worden in de werled. DAt is darwinistisch succes. Maar individuel organismen di esucces hebben worden zelf niet steeds talrijker. Hoe zouden ze dat kunnen, want ze zijn allemaal uniek? Wat kan dan wel tarijker worden? Alle swat dat succes veroorzaakt. En dat betekent: genen. Natuurlijk zijn er meer dingen die bijdragen aan het succes van een organisme, geluk bijvoorbeeld. Maar het izjn alleen de genen die naar de volgende generaties gaan in de vorm van exacte kopieën. VAn die kopieën kan je wel zeggen dat ze talrijker - of minder talrijk - worden in de wereld.
  Darwin mag dan niks an genen hebben afgeweten, hij zag wel een glimp van deze waarheid, zoals we kunnen zien in de ondertitel van izjn beroemdste boek: 'Or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life.' Soms wordt Darwin bechuldigd van racisme, om precies deze ondertitel. Maar dit is een dwaas anachronisme. Naar moderne standaarden zaql Darwin waarschijnlijk wel racist zijn geweest zoals alle Victorianen. Maar in deze ondertitel betekent bevoorrechte rassen echt iets heel anders. Bevoorrecht ras betekent hier: een groep van alle individuen met hetzelfde gunstige kenmerk. Bijvoorbeeld de groep van adelaars met heel scherpe klauwen die dit gensige kenmerk overdragen. Als Dariwn n uzou leven dan zou hij 'bevoorrechte rassen'vervangen door 'bevoorrechte genen'.

  ......

  Zie vervolg
  Rousseau: "beledigingen zijn de argumenten van hen die ongelijk hebben"

  Kuitert: "Alles wat over 'boven' wordt gezegt, komt van 'beneden'"

  Kant: "De verlichting is het vertrek uit de onmondigheid waaraan de mens zelf schuldig is"

  System of a Down: "beliefs are the bullets of the wicked"

  Ik: "Koran interpreteren is filosoferen"
  "God is geen antwoord"
  "Hoe kan het bestaan bestaan?"

 2. #2
  Prikker
  Ingeschreven
  Jan 2004
  Locatie
  Holland!!!
  Berichten
  149
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  16

  Standaard vervolg

  Vervolg

  ....


  Replicator: Deze 'selfisch gene' visie op het leven zit natuurlijke selectie als een strijd tussen genen om talrijker te worden. Dit is het object van de eerste wie-vraag: de replicator. Individuele organismenen zijn geen replicatoren, zijn zijn de voertuigen van genenoverleving. Genen rijden rond in individuele organismen en hun overleving hangt af van de overleving van deze voertuigen, maar ook van hun voortplanting. En dus zijn de genen die voerleven in de gene poool die genen die goed zijn in het programmeren van een lange reeks van voertuigen om te overlevne en zich voort te planten. Dat is de reden dat individuele organismen zo goed zijn in wat ze doen. Zij hebben de genen geërfd van een letterlijk ononderbroken lijn van succesvolle voorouders. (kun je nagaan, al jouw voorouders zijn geslaagd met voortplanten)
  Laten we teruggaan naar de vier wievragen. Wie profiteert er van het darwinistisch 'ontwerp' (ontwerp is een illusie). OP het niveau van de replicator - dat wat overleeft of juist niet - is het antwoord: het gen. OP het niveau van het voertuig, of de eenheid van handelingn waardoor de replicator overleeft, is het antwoord: het individuele organisme. DAt is de tweede wie. Op het niveau van de eenheid die verbetert gedurende de generaties is het antwoord: het genenreservoir, de collecite genen in een zich voortplantende populatie. De statistische eigenschappen van die genen pool zijn gebeeldhouwd en vormgegeven door de natuurlijke selectie. DAt is de derde wie. En de verde wie, dieniets met darwinisme heeft te maken, maar voor de volledigheid is toegevoegd is de ontwerper, in die bijvondere gevallen waar we niet te maken hebben met de darwinistische ontwerpillusie maar met daadwerkelijke ontwerpen.
  Deze vier wie vragen zijn geen rivalen van elkaar, evenmin als Tinbergens vier waaromvragen dat waren. Alle vier zijn tegelijk even belangrijk en helemaal niet met elkaar in strijd. Ze slaan gewoon op verschillende dingen. Tinbergen zou het prachtig hebben gevonden...."

  Het lijkt er dus op dat de genen overleven, zodat de individueen de beste eigenschappen kunnen krijgen. Het gaat dus om het geheel, om ons allen samen. Uiteindelijk zijn er hele goede organismen overgebleven, mensen. Wij kunnen feesten, plezier hebben, een paradijs van de aarde maken. En daarvoor leiden we, omdat we daar niet met z'n allen aan werken. Als we dat wel doen, dan is er minder leidenl. Je gaat dood, zodat er weer betere mensen voor je in de plaatst kunnen komen. Je bent niet maar één mens, maar we zijn samen de mensenheid. Het leiden is er, zodat we als geheel er van profiteren.

  Hoe denken jullie hierover?
  Rousseau: "beledigingen zijn de argumenten van hen die ongelijk hebben"

  Kuitert: "Alles wat over 'boven' wordt gezegt, komt van 'beneden'"

  Kant: "De verlichting is het vertrek uit de onmondigheid waaraan de mens zelf schuldig is"

  System of a Down: "beliefs are the bullets of the wicked"

  Ik: "Koran interpreteren is filosoferen"
  "God is geen antwoord"
  "Hoe kan het bestaan bestaan?"

 3. #3
  Prikker
  Ingeschreven
  May 2003
  Locatie
  rotterdam
  Berichten
  155
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  16

  Standaard

  Waarom Zijn Wij Hier ?

  In de naam van de Almachtige God, de Genadevolle, Degene Die de hemelen en de aarde en alles wat zich daarin bevindt heeft geschapen, de Enige die de aanbidding van de mens verdient.

  Veel mensen denken niet na over de wereld, maar er is maar een simpele blik voor nodig om het te begrijpen. De details van dit geweldige universum waarin wij leven bewijzen de aanwezigheid van een magnifieke en ongeevenaarde auteur.

  Sommigen proberen Zijn bestaan te ontkennen en vertrouwen op hun uitgevonden theorieen en vermoedens die ontleend zijn aan niet-bewezen gissingen en schattingen. Zij gissen naar principes die geen enkele rationele geest kan volgen. Zij zeggen bijvoorbeeld dat ons universum een “cosmische toevalligheid” is, een resultaat van biljoenen jaren van toevallige samenkomsten.
  Als zij echter ‘s ochtends uit hun huizen zouden komen en een nieuwe auto op de oprit zien staan zouden zij graag willen weten wie ‘m daar neer heeft gezet. Stel je voor dat er tegen hen gezegd zou worden: “Niemand heeft ‘m daar neergezet, de onderdelen zijn zomaar bij elkaar gekomen vannacht, vanaf onbekende plaatsen, zonder iemand’s hulp. Dit is het resultaat van een cosmische toevalligheid!”

  Geen enkel persoon met een gezond verstand zou dit antwoord accepteren. Allaah gaf ons inderdaad een verstandelijk vermogen dat ons niet toelaat zulke onzin te geloven.

  Als mensen het feit dat de onderdelen van een enkele auto toevallig bij elkaar komen niet kunnen accepteren, hoe kunnen zij dan geloven dat het gehele universum zo’n prestatie volbracht heeft??! Van de hemel, die vol is met sterren en andere zichtbare wonderen, tot microscopische organismen die we nog steeds ontdekken, tot de ontwikkeling en functie van de organen van het menselijk lichaam. Hoe kan iemand dan geloven dat dit alles het resultaat is van een louter toeval?

  Kijk naar boven en denk na over hoe alles dat je ziet op zo’n perfecte manier georganiseerd is! De zon, een bal die miljoenen kilometers van ons vandaan is, die ons voorziet van warmte en licht waar we iedere dag afhankelijk van zijn. Hierover zegt Allaah:

  “En Ik (Allaah) heb daarin een stralende lamp geplaatst.” (Koran 78:13)

  Wanneer de dag ten einde is gekomen heeft de mens behoefte aan rust. Het moet tot rust komen van de warmte en verlichting van de zon. Allaah laat de zon ondergaan en geeft ons duisternis, zodat wij kunnen rusten, en hij geeft ons een perfect nachtlicht en prachtige sterren. Wat een meesterlijke organisatie!

  Allaah zegt hierover:

  “En Hij (Allaah) maakte voor jullie de nacht en de dag en de zon en de maan dienstbaar. En de sterren zijn dienstbaar, met Zijn verlof. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat begrijpt.” (Koran 16:12)

  Allaah zegt eveneens:

  “Zie jij niet dat Allaah de nacht in de dag doet overgaan en Hij de dag doet overgaan in de nacht en Hij de zon en de maan dienstbaar heeft gemaakt en dat allen tot een vastgesteld tijdstip bewegen? En dat Allaah Alwetend is over wat jullie doen?”(Koran 31:29)

  Tevens zegt Hij:

  “En tot Zijn Tekenen behoren de nacht en de dag, en de zon en de maan. Knielt jullie niet neer voor de zon en niet voor de maan, maar knielt jullie neer voor Allaah, Degene Die hen heeft geschapen, als jullie alleen Hem aanbidden.”(Koran 41:37)

  De wetenschappers van nu praten over de preciese balans van de zon en de maan en gissen over de ontelbare rampen die er zouden gebeuren als de zon of de maan van hun paden zouden afdwalen, ook al is het maar een beetje. Het rationele verstand kan maar tot een conclusie komen dat er inderdaad iets is dat dit alles in orde houdt.

  Allaah zegt:

  “Voorwaar, jullie Heer is Allaah, Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft geschapen. Vervolgens zetelde Hij zich over de Troon. Hij doet de nacht de dag bedekken, die hem haastig najaagt; en de zon, de maan en de sterren zijn aan Zijn Bevel onderworpen. Weet, dat scheppen en bevelen aan Hem is voorbehouden. Gezegend zij Allaah, de Heer der Werelden.”(Koran 7:54)

  We begrijpen heel goed dat, aangezien dit stuk dat je nu aan het lezen bent is geschreven door iemand, zelfs al zie je hem niet. Iedere speech heeft een spreker gehad en iedere lekkere maaltijd is door een kok bereid. Dus voor ieder schepsel, ook voor jouw eigen bestaan, is er een schepper.

  Die Schepper is Allaah, die geen partners naast zich heeft. Nu we het erover eens zijn dat we geen produkt zijn van een toevallig gebeuren, dat wij dus geschapen zijn, willen we dingen gaan begrijpen over onze Schepper. Degene Die ons geschapen heeft, Allaah, is ook de Enige Schepper van al het andere dat bestaat.
  Hij zegt: “Dat is Allaah, jullie Heer, de Schepper van alle dingen, geen Allaah is er dan Hij.”(Koran 40:62)

  Vanwege Allaah Zijn veelbetekende kracht en controle over het universum is het niet passend voor de mens te denken dat Hij iemand nodig heeft om Hem te helpen. Want voorwaar, Allaah is Alleen en deelt Zijn Majesteit met niemand. Hij is de Bezitter van oneindige genade en begaanheid voor hen die Hem gehoorzamen, en Zijn straf is de zwaarste en is blijvend voor hen die zich afkeren van Hem.

  Allaah zegt:

  “Wat betreft degenen die geloven en goede werken verrichten: hun Heer zal hen doen binnengaan in Zijn Barmhartigheid. Dat is de duidelijke overwinning.” (Koran 45:30)

  Hij zegt tevens:

  Maar wat betreft degenen die geloven en goede daden verrichten: Hij zal hen hun beloningen geven en meer van Zijn gunst geven. Maar degenen die hoogmoedig en arrogant zijn zal Hij dan straffen met een pijnlijke bestraffing en zij zullen zich buiten Allaah geen beschermer en geen helper vinden.”(Koran 4:173)

  Het is niet passend voor ons een rivaal, een partner, of een deelgenoot aan Allaah toe te kennen. Het is de grootste Godslastering te zeggen dat Hij een vader, moeder, zoon of andere nakomelingen of familieleden heeft. Hij zegt ons:

  “Zeg: “Hij is Allaah, de Enige. Allaah is de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is. Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet een is aan Hem gelijkwaardig.”(Koran 112:1-4)

  Het is een hele grote misdaad te beweren dat Allaah, Degene Die vrij is van alle onvolmaaktheden, een zoon heeft! Helaas geloven veel mensen dat Jezus de zoon van Allaah is! Jezus heeft inderdaad een hoge rang, als het Profeet van Allaah en de Brenger van Zijn Boodschap, maar niet als Zijn zoon, want Allaah staat hoog en verheven boven zo’n onjuiste bewering. Over dit zegt Allaah:

  “En zij zeiden: “De Barmhartige heeft zich een zoon genomen. Voorzeker, jullie zijn met iets verwerpelijks gekomen. De hemelen staan daardoor op het punt om open te barsten en de aarde om open te splijten en de bergen om uiteen te vallen! Omdat zij een zoon toeschrijven aan de Barmhartige. Het is niet passend voor de Barmhartige om Zich een zoon te nemen.” (Koran 19:88-92)

  Allaah is dus de Enige Schepper en In Stand Houder van alles wat er bestaat. Hij heeft geen partner of verwanten. Hij zegt:

  “Volg hetgeen jou van jouw Heer geopenbaard wordt: Er is geen God dan Hij. En wend je af van de veelgodenaanbidders.”(Koran 6:106)

  We zijn het erover eens dat Allaah onze enige Schepper en Voorziener is en we hebben Zijn verklaringen gezien die ontkennen dat Hij partners heeft. We willen nu graag weten of Hij iets van ons wil.

  Allaah heeft een recht over ons, omdat Hij ons geschapen heeft. Hij vraagt niet veel. Hij vraagt ons alleen wat Hij aan iedere natie voor ons heeft gevraagd, dat wij Hem gehoorzamen en Zijn Boodschappers volgen. Hij heeft ons gevraagd Hem te aanbidden en geen deelgenoten aan Hem toe te kennen. Hij zegt:

  “En voorzeker, Ik (Allaah) heb aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden die hen bevolen Allaah te aanbidden en afstand te houden van de afgoden.” (Koran 16:36)

  Het is een simpel verzoek als we gaan kijken naar alles wat Hij ons heeft gegeven.

  “Zeg: “Hij is Degene Die jullie heeft doen onstaan en voor jullie het gehoor, het gezichtsvermogen en de harten heeft gemaakt. Weinig is de dankbaarheid die jullie tonen.” (Koran 67:23)

  We hebben van nature de drang om iemand die ons iets heeft gegeven te bedanken . Als we mensen voor hun gulheid danken, moeten we dan niet onze Heer bedanken die ons met zoveel gezegend heeft? Hij herinnert ons:

  “En als jullie de gunsten van Allaah op willen sommen, dan kunnen jullie ze niet tellen. Voorwaar, de mensen zijn zeker onrechtvaardig, ondankbaar.” (Koran 14:34)

  Dus om dankbaarheid te tonen aan Allaah, moeten we Hem aanbidden, zoals Hij dat ons bevolen heeft en we moeten Hem gehoorzamen en de Openbaring volgen die Hij ons gezonden heeft. Door dit te doen, zullen we de reden van ons bestaan vervullen, want Allaah schiep ons niet zonder reden:

  “En ik heb de Djinn’s en de mensen slechts geschapen om mij te dienen.”(Koran 51:56)

  Wat als wij Zijn Recht op ons ontkennen?

  Het ontkennen van het Recht van Allaah is niet als het ontkennen van de rechten van anderen. Als je je moeder niet gehoorzaamt dan wordt je onderworpen aan die straf waar zij de mogelijkheid toe heeft en waar zij toe in staat is. Evenzo kun je je baan verliezen als je de bevelen van je baas ontkent. De rechter kan je naar de gevangenis sturen als je niet in de rechtbank verschijnt zoals hij vroeg. Maar niemand kan je straffen met een eeuwige kwelling zoals Allaah dat beloofd heeft aan degene die Zijn Boodschap verwerpt. Allaah zal een Dag vaststellen waarop iedere persoon beoordeeld zal worden. We zullen voor Allaah bijeengeroepen worden om verantwoording af te leggen over onze daden. Allaah zegt over die Dag:

  “Maar op die Dag is er niemand die straft zoals Hij. En niemand knevelt zoals Hij knevelt.” (Koran, 89:25-26)

  We hebben de kans om onszelf te behoeden voor zo’n vreselijk en oneindig lot. We moeten kijken naar onze relatie met Allaah. Vervullen we Zijn rechten wel die Hij op ons heeft? Aanbidden we Hem wel zoals Hij ons beveelt? Wees je er bewust van dat Zijn straf zo zwaar is dat zelfs de vurigste ontkenners van Allaah in Hem zullen geloven nadat ze die gezien hebben. Het is alleen dan te laat!

  “Maar toen zij Mijn straf zagen, zeiden zij: “Wij geloven in Allaah, de Enige. En wij geloven niet in wat wij aan Hem plachten toe te kennen.” (Koran, 40:84)

  Als we ons overgeven aan Allaah, Hem aanbidden en geen partners aan Hem toekennen, dan zijn er voor ons eeuwige vreugden en verrukkingen die Hij voor ons heeft voorbereid in het Paradijs:

  En geen ziel weet wat voor verrukkingen er voor hen verborgen worden gehouden, als beloning voor wat zij plachtten te doen.”(Koran, 32:17)

  Wanneer Allaah de Dag der Opstandig zal vaststellen, zullen de oprechten de oproep horen:

  “O tot rust gekomen ziel! Keer terug tot jouw Heer, behaagd en welbehaagd (ontvangen door Hem). En treed binnen onder Mijn dienaren. En treed binnen in mijn Paradijs.” (Koran, 89:27-30)

  Als we hopen deze oproep te horen, dan moeten we nu de inspanning voortzetten in dit leven, voordat het te laat is.

  Wat te doen nu?

  Accepteer de religie, de Islaam. Allaah beveelt dit je te doen:

  “O jullie die geloven, vreest Allaah vol ware Allaahsvrees voor Hem, en sterft niet anders dan als moslims.” (Koran, 3:102)

  Wees oprecht en toegewijd aan Allaah:

  “Zeg: Voorwaar, mijn gebed, mijn offers, mijn leven en mijn dood, zijn allen voor Allaah, de Schepper en Voeder van alles dat bestaat, die geen deelgenoten heeft. Dit is mij bevolen (om te verkondigen), en ik ben de eerste van de Moslims.” (Koran, 6:162-163)

  De Islaam is erg gemakkelijk en praktisch. Er is geen bekeringsceremonie of moeilijke procedure die jou beletten Moslim te worden. Het enige wat je moet doen is het oprecht reciteren van de volgende verklaring en naar zijn betekenis handelen:

  “Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah, als Enige, En ik getuig dat Mohammed Zijn Boodschapper is.” “Ashadoe an laa ilaaha illa Allaah wa ashadoe anna Mohammadan Rasoeloellaah.“

  Er is veel te leren over Allaah en Zijn Religie en over wat Hij van je wil. Met ieder beetje kennis dat je opdoet zul je zekerder worden dat je de juiste beslissing hebt genomen. Probeer hierna artikel ‘Een Kennismaking met de Islaam’ te lezen.

  Dit artikel vindt u direct onder dit artikel op de site…

  Hoogachtend, Selefie Publikaties Nederland
  En hij, die zich tegen de boodschapper verzet nadat diens leiding hem duidelijk is geworden en die een andere weg dan die der gelovigen volgt, Wij zullen hem laten volgen wat hij wil en Wij zullen hem in de hel werpen. Dat is een kwade bestemming.

  Soera Annisaa Aya 115.

 4. #4
  Important Prikker
  Ingeschreven
  Dec 2003
  Berichten
  1.191
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  18

  Standaard

  Geplaatst door supersaiyan3
  Waarom Zijn Wij Hier ?

  In de naam van de Almachtige God, de Genadevolle, Degene Die de hemelen en de aarde en alles wat zich daarin bevindt heeft geschapen, de Enige die de aanbidding van de mens verdient.

  Veel mensen denken niet na over de wereld, maar er is maar een simpele blik voor nodig om het te begrijpen. De details van dit geweldige universum waarin wij leven bewijzen de aanwezigheid van een magnifieke en ongeevenaarde auteur.

  Sommigen proberen Zijn bestaan te ontkennen en vertrouwen op hun uitgevonden theorieen en vermoedens die ontleend zijn aan niet-bewezen gissingen en schattingen. Zij gissen naar principes die geen enkele rationele geest kan volgen. Zij zeggen bijvoorbeeld dat ons universum een “cosmische toevalligheid” is, een resultaat van biljoenen jaren van toevallige samenkomsten.
  Maar ook met biljoenen mislukkingen, dat vergeet iedereen altijd. Stel je wilt een muntje op een paaltje gooien. Het zal duizenden keren fout gaan en dan eentje goed. Ik heb alleen de laatste worp gezien, jij lijkt dan meteen een geweldig grote muntjes-werper maar eigenlijks is het gewoon toeval.

  Als zij echter ‘s ochtends uit hun huizen zouden komen en een nieuwe auto op de oprit zien staan zouden zij graag willen weten wie ‘m daar neer heeft gezet. Stel je voor dat er tegen hen gezegd zou worden: “Niemand heeft ‘m daar neergezet, de onderdelen zijn zomaar bij elkaar gekomen vannacht, vanaf onbekende plaatsen, zonder iemand’s hulp. Dit is het resultaat van een cosmische toevalligheid!”

  Geen enkel persoon met een gezond verstand zou dit antwoord accepteren. Allaah gaf ons inderdaad een verstandelijk vermogen dat ons niet toelaat zulke onzin te geloven.
  Heel veel mensen met gezond verstand geloven dit hoor. Er zijn ook heel veel aanwijzingen dat het inderdaad zo is gegaan. Evolutie is echter iets wat met kleine stapjes gaat. Als je ineens naar het eindprodukt gaat is het inderdaad best wel een wonder.

  Maar terug naar die cosmische toevalligheid, waar is die almachtige schepper van je vandaan gekomen? Is dat dan wel cosmische toevalligheid?

  Als mensen het feit dat de onderdelen van een enkele auto toevallig bij elkaar komen niet kunnen accepteren, hoe kunnen zij dan geloven dat het gehele universum zo’n prestatie volbracht heeft??! Van de hemel, die vol is met sterren en andere zichtbare wonderen, tot microscopische organismen die we nog steeds ontdekken, tot de ontwikkeling en functie van de organen van het menselijk lichaam. Hoe kan iemand dan geloven dat dit alles het resultaat is van een louter toeval?
  Het geloven in evolutie is precies hetzelfde als geloven in een schepper. Voor beide zijn geen bewijzen te vinden. Er zijn veel aanwijzingen richting evolutie en er zijn aanwijzingen voor een schepper. Beide kun je geloven of juist niet geloven.

  Kijk naar boven en denk na over hoe alles dat je ziet op zo’n perfecte manier georganiseerd is! De zon, een bal die miljoenen kilometers van ons vandaan is, die ons voorziet van warmte en licht waar we iedere dag afhankelijk van zijn.

  Knip: Hierover zegt Allaah

  De wetenschappers van nu praten over de preciese balans van de zon en de maan en gissen over de ontelbare rampen die er zouden gebeuren als de zon of de maan van hun paden zouden afdwalen, ook al is het maar een beetje. Het rationele verstand kan maar tot een conclusie komen dat er inderdaad iets is dat dit alles in orde houdt.
  Het hele universum hangt aan elkaar met ongeveer 20 constanten. Het kunnen er wat meer zijn maar veel zijn het er niet. Elke aanpassing in de constanten en onze universum valt uit elkaar. Zijn deze 20 constanten nu door een almachtig iemand geschapen? Misschien wel maar misschien is het ook wel gewoon toeval.

  Stel je zet een hele zaal vol met domino stenen. Als schepper stoot in nu de eerste aan en deze tikt de volgende aan en de volgende, etc, etc. Heb ik nu invloed gehad op de laatste steen die omvalt? Ik heb de omgeving geschapen waarin dit alles kon gebeuren maar als ik naar huis was gegaan na de eerste steen was het ook wel gebeurd.

  De evolutie sluit een schepper dus ook niet uit. De evolutie geeft alleen een verklaring van alle aanwijzingen die we hebben gevonden. Niemand zegt de de theorie perfect is maar het past redelijk goed bij de aanwijzingen die we hebben.

  Knip: Hierover zegt Allaah

  We begrijpen heel goed dat, aangezien dit stuk dat je nu aan het lezen bent is geschreven door iemand, zelfs al zie je hem niet. Iedere speech heeft een spreker gehad en iedere lekkere maaltijd is door een kok bereid. Dus voor ieder schepsel, ook voor jouw eigen bestaan, is er een schepper.
  Als je deze lijn doorzet heeft elke schepper ook een schepper. Ergens moet dit ophouden aangezien ergens het begin moet zijn. De vraag is dus waar is dat begin geweest. En stel dat we wel zijn geschapen heeft de schepper nu nog interesse voor ons en beinvloed hij ons nog actief of zijn we gewoon overgeleverd aan de evolutie.

  Die Schepper is Allaah, die geen partners naast zich heeft. Nu we het erover eens zijn dat we geen produkt zijn van een toevallig gebeuren, dat wij dus geschapen zijn, willen we dingen gaan begrijpen over onze Schepper.
  Jij bent overtuigd, ik nog lang niet.

  Knip: Hierover zegt Allaah

  Accepteer de religie, de Islaam. Allaah beveelt dit je te doen:
  Mooie cirkel redenering.

  Knip: Hierover zegt Allaah

  Hoogachtend, Selefie Publikaties Nederland
  Groet, groet Eelke

 5. #5
  Prikker
  Ingeschreven
  Jan 2004
  Locatie
  Holland!!!
  Berichten
  149
  Post Thanks / Like
  Reputatie Macht
  16

  Standaard lees of reageer niet

  Maar als alles een schepper heeft. Door wie zou de schepper dan geschapen worden? Zouden er dan niet een oneindig aantal scheppers zijn. En hoe kan zo'n schepper dan bestaan als er nog niets bestaat?

  Het artikel wat ik hierboven heb geplaats, wat jij niet gelezen hebt, staat los van of er een God is of niet. Het gaat alleen over wat de zin is van sommig gedrag, wat op alle toepasbaar is. Het gaat over de zin van het leiden, de zin van de dood. Het is werkelijk zo dat organismen dood gaan, zodat anderen verder kunnen. Lees! Mafkees.

  Je kan het bestaan niet begrijpen of er nou een schepper is of niet. Als moslim begrijp je helemaal niet waarvandaan het bestaan komt. En je zal het ook nooit begrijpen. Je denkt alleen dat allah alles geschapen heeft, en dat lijkt voor jouw een antwoord, zonder dat je je kan voorstellen wat allah is. Allah is voor jouw het bestaan, maar daarom geen antwoord. Het is maar een schijnantwoord.
  Rousseau: "beledigingen zijn de argumenten van hen die ongelijk hebben"

  Kuitert: "Alles wat over 'boven' wordt gezegt, komt van 'beneden'"

  Kant: "De verlichting is het vertrek uit de onmondigheid waaraan de mens zelf schuldig is"

  System of a Down: "beliefs are the bullets of the wicked"

  Ik: "Koran interpreteren is filosoferen"
  "God is geen antwoord"
  "Hoe kan het bestaan bestaan?"

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Vragen Waarvoor Hitler Het Stempel ''racist'' Voor Zou Hebben Gekregen
  Door Coolassprov MC in forum Het nieuws van de dag
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 26-12-07, 12:18
 2. BE AWARE: Er is leven na de dood!!!!!!!!!!!!!
  Door Wizdom in forum Het nieuws van de dag
  Reacties: 18
  Laatste Bericht: 15-12-07, 12:31
 3. Op leven en dood
  Door PABLO_ESCOBAR in forum Wie schrijft die blijft
  Reacties: 9
  Laatste Bericht: 17-08-06, 19:15
 4. IQ kwestie van leven of dood
  Door Marsipulami in forum Het nieuws van de dag
  Reacties: 4
  Laatste Bericht: 27-07-05, 22:16
 5. Alles opgeven waarvoor je je hele leven gewerkt hebt.........
  Door ber18kania in forum Wie schrijft die blijft
  Reacties: 21
  Laatste Bericht: 26-04-05, 22:12

Bladwijzers

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •