Schizofrenie ontwricht Marokkaanse families
 • + Plaats Nieuw Onderwerp
  Resultaten 1 tot 2 van de 2

  Onderwerp: Schizofrenie ontwricht Marokkaanse families

  1. #1
   vidi vici veni MO_NL's Avatar
   Ingeschreven
   Jun 2001
   Locatie
   Amsterdam
   Berichten
   2.660
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   10

   Standaard Schizofrenie ontwricht Marokkaanse families

   Schizofrenie komt onder Marokkaanse
   mannen van de tweede generatie bovengemiddeld vaak voor. ‘Ik vermoed
   dat het bij 20 procent van de Marokkaanse verdachten een rol speelt.’
   Een Utrechts project richt zich op de hele familie.


   Neem
   de Utrechtse familie Boussoufa, afkomstig uit een dorpje in het
   Marokkaanse Rifgebergte. Moeder 39 jaar, vader 38. Zes kinderen in de
   leeftijd van 11 tot 24 jaar. Vader heeft door een ongeluk hersenletsel
   opgelopen en is lichamelijk en geestelijk zwak. Hij en zijn vrouw zijn
   beiden analfabeet. Ze hebben dus veel moeite om zich staande te houden
   in de Nederlandse maatschappij, en dan gaat hun oudste zoon Hamid zich
   ook nog eens vreemd gedragen.


   Schizofrenie ontwricht Marokkaanse familiesHij beweert dat hij
   stemmen hoort die hem opdrachten geven. Hij maakt schulden, vooral door
   de boetes die hij krijgt wegens wildplassen, reizen zonder kaartje en
   roken op plaatsen waar dat niet mag. De ouders voelen zich
   verantwoordelijk en komen daardoor in ernstige financiële problemen.


   Op
   zeker moment leven ze in grote armoede, ze hebben maar net genoeg te
   eten en slapen op matrassen op de grond. Ze schamen zich voor hun zoon
   en voor hun situatie, waardoor ze zich isoleren en steeds meer
   vereenzamen. Hamid blijkt aan schizofrenie te lijden. Dat verklaart
   zijn vreemde gedrag.


   Schizofrenie is een psychiatrische
   aandoening die zich kenmerkt door psychotische perioden, waarbij de
   patiënt last heeft van hallucinaties en wanen, zoals stemmen horen. De
   ziekte komt onder Marokkaanse mannen van de tweede generatie zeven keer
   meer voor dan bij autochtonen, namelijk bij zeven op de honderd mensen,
   tegen één op de honderd bij Nederlanders. De ziekte is deels genetisch
   bepaald, en openbaart zich meestal tussen het 16e en 35e levensjaar,
   vaak getriggerd door cannabisgebruik of door stress. Het grootste deel
   van de patiënten is man.

   Het verhaal van de familie
   Boussoufa is kenmerkend voor bijna alle Marokkaanse families in
   Nederland die met schizofrenie te maken hebben. De meeste van deze
   ouders zijn sociaal zwak, ongeletterd en hebben geen idee wat hun zoon
   (of soms dochter) mankeert. Meestal denken ze dat hij bezeten is door
   geesten. Vaak voelen ze zich schuldig, zijn bang dat ze hun kind niet
   goed hebben opgevoed. Het kost ze grote moeite om te erkennen dat hij
   (of soms zij) ziek is. Áls ze dat al ooit zullen doen, want op
   psychische stoornissen rust een taboe in de Marokkaanse cultuur.


   Voor
   dergelijke families is er in Utrecht sinds anderhalf jaar het project
   Thuiscoaching. Het is opgericht door sociaal-psychiatrisch
   verpleegkundige Tiny van Hees, verbonden aan Indigo, een onderdeel van
   GGZ Altrecht, en Tom Rusting van Ypsilon, de vereniging van
   familieleden van schizofreniepatiënten. Het project kreeg onlangs een
   eervolle vermelding van de jury van de Ria van der Heijdenprijs. Die
   prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen die iets bijzonders
   gepresteerd hebben voor schizofreniepatiënten en hun omgeving.


   Van
   Hees: ‘We kenden de cijfers en wisten dus dat veel Marokkaanse ouders
   te maken hadden met schizofrenie. Maar op voorlichtingsbijeenkomsten
   zag je ze nooit. Zo ontstond het idee om hen thuis op te zoeken en
   ondersteuning te bieden.’


   Een professionele
   hulpverlener, een vrijwilliger van Ypsilon en een tolk gaan gedrieën op
   pad. Schrijnende situaties treffen ze aan. De ouders zijn altijd
   ontredderd. Vaak heeft hun zoon schulden gemaakt, zoals Hamid, of
   anderszins schade aangericht als gevolg van zijn stoornis. Soms heeft
   hij strafbare feiten gepleegd.


   De ondersteuning die
   wordt aangeboden bestaat uit praktische hulp, uitleg over de ziekte en
   adviezen over de omgang met het schizofrene kind. ‘Bijvoorbeeld: niet
   schreeuwen, niet de strijd aangaan’, zegt Tiny van Hees. ‘En dat het
   goed is om complimentjes geven.’


   Pragmatisch


   De
   thuiscoaches hebben een uiterst pragmatische benadering. ‘We passen ons
   zoveel mogelijk aan de gebruiken aan. Als iemand geen hand wil geven,
   best. Wij willen ons verhaal kwijt, en hoe, dat kan ons niet schelen.
   Wij proberen ook niet om het geloof in geesten uit te bannen, maar
   zeggen bijvoorbeeld: “Als uw zoon pilletjes slikt, wordt de geest
   rustiger”. Maar we beginnen in de regel met praktische zaken, zoals de
   aanvraag van een persoonsgebonden budget of aanmelding bij de
   voedselbank. Door eerst concrete hulp te geven, proberen we het
   vertrouwen te winnen.’


   Dat laatste is niet altijd
   eenvoudig. Tom Rusting vertelt over een alleenstaande moeder die
   meerdere kinderen heeft met schizofrenie. ‘Met een van de zoons gaat
   het betrekkelijk goed, hij krijgt hulp en we hebben een
   persoonsgebonden budget voor hem geregeld. Maar een andere zoon hebben
   wij zelfs nog nooit gezien.'


   Schizofrenie ontwricht Marokkaanse families'Hij sluit zich op in zijn
   kamer en wil met niemand iets te maken hebben. Hij wordt dus ook niet
   behandeld. Daarvoor zou een gedwongen opname nodig zijn, maar moeder
   wil daar niet aan meewerken. In Marokko heeft ze twee familieleden
   gehad die gedwongen werden opgenomen en vervolgens zijn overleden, ze
   denkt als gevolg van de injecties die ze kregen. Nu is ze bang dat haar
   zoon hetzelfde overkomt.’


   Rusting is vrijwilliger, hij
   heeft zelf een zoon met schizofrenie en zegt graag ‘iets positiefs’ te
   willen doen met zijn eigen ervaringen. Het is duidelijk dat hij onder
   deze moeilijke omstandigheden tevreden moet zijn met kleine succesjes.
   En die zijn er, zegt hij.


   ‘De ouders van Hamid
   koesterden een groot wantrouwen jegens de westerse medische wetenschap.
   Ze zagen wel dat hun zoon niet in orde was, maar schreven dat toe aan
   het blowen en vooral aan de slechte invloed van Hamids vriendin, een
   voormalige prostituee. Ze hoopten dat wij ervoor konden zorgen dat die
   vrouw van het toneel verdween, dan zou het allemaal wel goed komen. We
   konden hen niet aan het verstand brengen dat Hamid ziek was en
   behandeld moest worden. We zijn toen begonnen met het regelen van een
   bewindvoerder, zodat de ouders niet langer zouden hoeven opdraaien voor
   Hamids schulden.'


   'Terwijl we bezig waren met het
   invullen van de formulieren daarvoor, vroeg vader ineens: “Hoe lang
   duurt die schizofrenie eigenlijk?” Dat was een heuglijk moment, het
   betekende dat hij nu inzag dat zijn zoon ziek was, én dat hij bereid
   was dingen aan te nemen van ons. Bijvoorbeeld dat het belangrijk is dat
   Hamid zijn pillen slikt.’


   Tiny van Hees zegt het
   eerlijk: ‘Dit werk kost bakken energie. En wat je bereikt is weinig,
   als je het langs de Nederlandse meetlat legt. En toch is het wel
   degelijk dankbaar werk, vindt ook Van Hees. ‘Je ziet dat de mensen
   vrolijker worden en er beter uit gaan zien. Vrouwen gaan soms op ons
   advies naar een Marokkaanse vrouwenvereniging waar ze leuke dingen
   doen. Er is meer rust in het gezin als wij hen geholpen hebben de
   financiën op orde te brengen en er een financieel bewindvoerder is voor
   de zoon.’


   Het aantal families dat door Thuiscoaching
   wordt geholpen groeit gestaag; inmiddels zijn het er 35. Vooralsnog
   alleen in de regio Utrecht, maar GGZ-instellingen in andere regio’s
   (Den Haag, Amersfoort en Gouda) volgen het project met interesse. De
   huisbezoeken (gemiddeld acht keer 3 uur) kosten zo’n 1200 euro per
   gezin. Dit bedrag wordt grotendeels betaald uit de GGZ-preventiegelden.
   Vanwege de inzet van vrijwilligers en Marokkaanse stagiaires die als
   tolk fungeren, blijven de kosten beperkt.


   Het liefst
   zouden ze al in een eerder stadium ingeschakeld worden, vertellen de
   thuiscoaches. Van Hees: ‘Nu is het vooral puinruimen wat we doen. Het
   zou beter zijn als wij standaard bij een gezin op bezoek gingen wanneer
   bij iemand de diagnose wordt gesteld.’ Rusting: ‘Mijn droom is
   eigenlijk dat deze mensen nóg veel eerder hulp krijgen. Want voordat
   het zo ver is dat zo’n jongen eindelijk behandeld wordt, is er altijd
   al veel gebeurd.'


   'Schizofreniepatiënten hebben geen of
   een heel slecht ziekte-inzicht, waardoor het erg moeilijk is om ze bij
   de dokter te krijgen. Als je ouders analfabeet zijn, de taal niet
   spreken en slecht de weg kennen in de Nederlandse maatschappij, duurt
   het soms jaren langer dan nodig voor je adequate zorg krijgt. En bij
   schizofrenie geldt: hoe eerder de behandeling begint, hoe beter de
   prognose.’


   Niet alleen bij de Marokkaanse
   bevolkingsgroep zelf is sprake van onbegrip rondom schizofrenie, ook
   hulp- en dienstverleners weten nog veel te weinig van de ziekte, zo
   merken Van Hees en Rusting dagelijks. Dat geldt met name voor de
   politie. En daarvan zijn juist de Marokkaanse patiënten vaak de dupe.
   Tiny van Hees: ‘Verwarde Marokkaanse jongens die ongewenst gedrag
   vertonen worden door de politie meestal als crimineeltjes bestempeld,
   terwijl het in veel gevallen gaat om patiënten die aan psychoses
   lijden, zoals schizofreniepatiënten. Ik vermoed dat dat opgaat voor
   zo’n 20 procent van de Marokkaanse verdachten.'


   'Laatst
   zat er een schizofrene Marokkaanse jongen 4 weken vast op Schiphol,
   vanwege schulden. Zijn reclasseringsambtenaar was met vakantie. Niemand
   die hem kon helpen, niemand die wist dat zo’n jongen helemaal niet
   thuishoort in de gevangenis.’


   Ontoerekeningsvatbaar


   Ook
   Hamid zat verschillende keren in de gevangenis voordat bij hem de
   diagnose schizofrenie werd gesteld. Na een vrij ernstig delict - waar
   hij uiteindelijk niet voor is veroordeeld wegens
   ontoerekeningsvatbaarheid - werd hij een half jaar opgenomen in een
   forensische kliniek. Binnenkort krijgt hij een plaats in een centrum
   voor beschermd wonen. Hij slikt medicijnen en heeft - dankzij de
   inspanningen van de thuiscoaches - een curator die zijn belangen
   behartigt. Zijn leven en dat van zijn ouders is in een rustiger
   vaarwater gekomen.


   'Migratie speelt grote rol'


   Socioloog
   Benaissa Hallich is onderzoeker bij de afdeling Kinder- en
   jeugdpsychiatrie van het VU medisch centrum. Tevens is hij verbonden
   aan Indigo en doet hij in opdracht van de overheidsorganisatie ZonMw
   onderzoek naar de effectiviteit van het project Thuiscoaching. Hij is
   van Marokkaanse afkomst en heeft zelf een schizofreniepatiënt in de
   familie.


   Hoe verklaart u het feit dat schizofrenie zoveel vaker voorkomt bij Nederlanders van Marokkaanse afkomst?

   ‘Daarvoor
   is niet één enkele oorzaak aan te wijzen. Wel is duidelijk dat migratie
   een grote rol speelt. En daarbinnen is identiteit dan weer een
   bepalende factor. Immigranten die willen integreren, komen soms in
   aanvaring met hun directe omgeving; die vindt dat ze zich van hun eigen
   cultuur vervreemden. Anderzijds krijgen ze uit de samenleving waar ze
   zo graag bij willen horen signalen van afwijzing. Dat levert stress op,
   en stress kan schizofrenie die in aanleg aanwezig is naar de
   oppervlakte brengen. Vooral Marokkanen zijn hier gevoelig voor omdat
   zij geen sterke collectieve identiteit hebben. Onderzoek heeft
   uitgewezen dat een sterke nationale identiteit, zoals met name Turken
   die hebben, minder spanning geeft.’


   Waarom is schizofrenie zo’n taboe onder Marokkanen?

   ‘Marokkanen
   hebben weinig inzicht in psychische klachten, eigenlijk kennen ze
   alleen lichamelijke ziektes en “gekte”. De groepscultuur bepaalt dat
   als iemand in je familie “gek” is, er een smet komt op je hele familie.
   Om zichzelf en de patiënt te beschermen, wordt de ziekte verborgen
   gehouden. Het gevolg is dat deze families in een isolement
   terechtkomen.’


   Wat vindt u dat er moet gebeuren?

   ‘Er
   moet meer voorlichting komen over schizofrenie, onder Marokkanen zelf
   en onder hulpverleners en politie. Als de ziekte bij Marokkanen eerder
   herkend wordt, zul je dat terugzien in de criminaliteitscijfers. Ook
   moet de politie meer en structureler getraind worden in interculturele
   vaardigheden. Om een voorbeeld te noemen: Marokkaanse patiënten met een
   psychotische stoornis worden eerder door de politie opgepakt en
   ingesloten, omdat ze anders communiceren dan autochtonen. Ze kunnen
   agressief overkomen, zonder dat te zijn.’


   De naam van de familie Boussoufa is om privacyredenen gefingeerd.

   Bron: Binnenlands Bestuur / Brigit Kooijman

  2. #2
     
   Ingeschreven
   Jan 2004
   Berichten
   10.120
   Post Thanks / Like
   Reputatie Macht
   14399

   Standaard

   Ik denk dat heel bovenstaand verhaal over die familie gefingeerd is. Niet alleen de naam Boussoufa. Als die familie een kind heeft van 24 jaar en de moeder is 39 dan betekent dat dat ze zwanger werd op haar 14e. Lijkt me sterk en dan druk ik me nog zachtjes uit.

   De leeftijden van die vader en moeder impliceren dat ze kinderen zijn van de 1e generatie gastarbeiders (of in elk geval 1 van hen). Hoe kunnen ze dan allebei analfabeet zijn? 1tje zou ik nog wel kunnen begrijpen (de moeder). Maar ook dat is in feite een onmogelijkheid want ze moet op zn minst kunnen lezen/schrijven om voor gezinshereniging in NL in aanmerking te komen.


   Met andere woorden: complete duimzuigerij van het hoogste soort. Ik snap niet wat de duimzuigster Brigit Kooijman bezielt. Van iemand die schrijft voor het NRC zou je toch enige journalistieke integriteit verwachten. Of op zn minst een verhaal waar de domme hiaten uit zijn gehaald. Bovenstaand stukje is lachwekkend en de zoveelste zinloze parodie over de Marokkaanse gemeenschap. Niet dat schizofrenie binnen de Marokkaanse gemeenschap niet onderkend moet worden, maar neem het dan in elk geval serieus genoeg om zoiets niet te mengen met verzinsels.

  + Plaats Nieuw Onderwerp

  Bladwijzers

  Bladwijzers

  Forum Rechten

  • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
  • Je mag geen reacties plaatsen
  • Je mag geen bijlagen toevoegen
  • Je mag jouw berichten niet wijzigen
  •